EU Mindentudó

Az Európai Unióról A-tól Z-ig

Nem tudja, mi az addicionalitás? Vagy mi volt a Factortame-ügy alapja? Esetleg azt, hogy mire vonatkozott a Pleven-terv? A hvg.hu uniós fogalomtárában megnézheti!

EU Mindentudó

A, Á

Addicionalitás - Adenauer, Konrad - Agenda 2000 - AKCS-államok - Alapjogi charta - Amszterdami szerződés - Arányosság - Állásfoglalás - Általános preferenciarendszer (GSP) - Általános ügyek tanácsa (ÁÜT) - Árfolyam-mechanizmus - Áruk szabad mozgása - Átmeneti időszak

EU Mindentudó

B

bel- és igazságügyi együttműködés (IB) - Belső piac - Bennefoglalt hatáskör - Berlaymont - Beyen-terv - Bizalmatlansági indítvány - Bíróság - Bosman-ügy - Bővítés - Bruges-i beszéd - Brüsszel - Brüsszeli szerződés

EU Mindentudó

C

Cassis de dijon-ügy - Cockfield-féle fehér könyv - Coreper (Állandó képviselők bizottsága) - Corpus Juris - COSAC - Coudenhove-Kalergi gróf, Richard

EU Mindentudó

D

Delors, Jacques - Delors-jelentés - Demokráciadeficit - Dublini menekültügyi egyezmény

EU Mindentudó

E

Ecofin tanács - Edinburghi növekedési kezdeményezés - Egyesítési szerződés - Egyeztetés - Egyhangúság - Egységes európai égbolt - Egységes európai okmány (EEO) - Egységes választási eljárás - Együttdöntési eljárás - Együttes fellépés - Együttműködési eljárás - Elnökség - Elővigyázatosság elve - Előzetes döntés - Elsőbbség - Elsőfokú bíróság (CFI-EFB) - Eltérés (Derogáció) - Erta-ügy - EU-jog - Eureka - Eurobarométer - Eurodac - Eurofor - Eurojust - Eurokraták - Europeaid együttműködési hivatal - Europe des patries - Europol - Eurostat - Euró - Európa 2000 - Európa-megállapodások - Európa tanács - Európai alkotmány - Európai atomenergia közösség (EURATOM/EAEK) - Európai beruházási bank (EBB) - Európai bizottság - Európai bíróság - Európai energia charta - Európai fejlesztési alap (EFA) - Európai gazdasági bizottság (EGB) - Európai gazdasági közösség (EGK) - Európai gazdasági térség (EGT) - Európai himnusz - Európai igazságügyi térség - Európai konferencia - Európai konvent - Európai közösségek - Európai központi bank - Európai liberális, demokrata és reform párt (ELDRP) - Európai mezőgazdasági orientációs és garanciaalap (EMOGA) - Európai monetariális együttműködési alap (EMEA) - Európai monetáris intézet (EMI) - Európai monetáris rendszer (EMR) - Európai néppárt (EPP) Európai parlament - Európai politikai együttműködés (EPE) - Európai regionális fejlesztési alap (ERFA) - Európai stabilitási paktum - Európai szabadkereskedelmi társulás (EFTA) - Európai szabad szövetség (EFA) - Európai szabványügyi bizottság (CEN) - Európai szén- és acélközösség (ESZAK) - Európai szocialista párt (PES) - Európai szociális alap (ESZA) - Európai tanács - Európai valutaegyenleg (ECU) - Európai választások - Európai zászló

EU Mindentudó

F

Factortame-ügy - Falcone-program - Felfüggesztés - "Fenntartás" - Finalités politiques - "Foglalt terület" - Fouchet-terv - Főhatóság - Főigazgatóság (DG) - Főképviselő - Főtanácsnok - Francovich-ügy

EU Mindentudó

G

Gaulle, Charles de - Gazdasági és monetáris unió (GMU) - Gazdasági és pénzügyi bizottság - Gazdasági és szociális bizottság - Genschler-Colombo-terv - Giscard d'Estaing, Valéry - Gymnichi találkozók

EU Mindentudó

H

Harmonizáció - Hatáselemzés (Fiche d'impact) - Hatok - Hivatalos lap - Hozzájárulási eljárás

EU Mindentudó

I

Indoklással ellátott vélemény - Intervenció - Intrastat - Irányelv

EU Mindentudó

K

Karlsruhei ítélet - Kettős mandátum - Kezdeményezési jog - Kígyó az alagútban - Kívülmaradás (OPT-OUT) - Kohézió - Kohéziós alap - Koncentrikus körök - Konstruktív tartózkodás - Konvergencia - Konvergenciakritériumok - Konzultációs eljárás - Koppenhágai kritériumok - Kormányközi konferencia (KK) - Közép-európai szabadkereskedelmi társulás (CEFTA) - Közös agrárpolitika (KAP) - Közös álláspont - Közös külső vámtarifa - Közösségi preferencia - Közösségi vívmányok (Acquis Communautaire) - Közösségiesítés - Közvetlen hatály

EU Mindentudó

L

Laekeni nyilatkozat - Lobbizás - Loméi egyezmény - Luxembourgi kompromisszum

EU Mindentudó

M

Maastrichti szerződés - Maghreb-országok - Mansholt-terv - Mashreq-országok - Miniszterek tanácsa - Monetáris bizottság

EU Mindentudó

N

Nagy Károly-díj - Négy szabadság - Nizzai szerződés - „Nouvelles Frontiéres”-ügy

EU Mindentudó

P

Partnerségi megállapodás - Párizsi charta - Párizsi szerződés - Petersbergi nyilatkozat - Phare - Pleven-terv - Pompidou-csoport - Prodi, Romano

EU Mindentudó

R

Rendelet - Régiók bizottsága - Római szerződés - Rugalmasság

1 2

A címlapról ajánljuk