szerző:
hvg.hu

A nagyvállalatok óriási mennyiségű dokumentumának strukturált és strukturálatlan adataiban rejlő információk mostantól még könnyebben és gyorsabban feltárhatók az SAS új technológiájával.

Az SAS új funkciókkal ruházta fel a Enterprise Miner, illetve a Text Miner szoftvereket. A webbányászat, a robottal történő webkeresés és a blog-elemzés az internet felhasználásával növeli annak lehetőségeit, hogy a vállalatok döntéshozói felderítsék a csalásokat, még jobban megismerjék fogyasztóikat, csökkentség az ügyfelek elvándorlását, vagy előre jelezzék például egy hitel vissza nem fizetésének kockázatát. Az egyre több forrásból – szövegekből, webhelyekről és idősoros tranzakciókból – származó adatokból nem csak kimutatások, hanem prediktív modelleken alapuló előrejelzések is készíthetők, sőt az új grafikus eszközöknek köszönhetően az üzleti elemzők könnyen azonosíthatják a bonyolult összefüggéseket.

A továbbfejlesztett webbányászattal gyorsan meghatározhatók a webhely látogatóinak navigálási jellegzetességeit leíró leglényegesebb webes útvonalak. Az adatbányászati szakemberek sokoldalúbb előrejelző modelleket készíthetnek a webes forgalom viselkedését, az idősoros tranzakciókat valamint az elektronikus kosarak tartalmát a modellezésbe beépítve.

A blog-elemzés, mint új lehetőség talán meglepi a vállalatirányítással foglalkozó szakembereket, hiszen a webnapló (vagyis weblog, blog) hazánkban az üzleti kommunikációban egyelőre kevéssé alkalmazott, jóllehet a vállalati blogoknak a nemzetközi gyakorlatban már önálló kultúrája van. Vállalati szakértők választják ezt az utat gondolataik közzétételére, illetve a marketinggel foglalkozó szervezeti egységek a fogyasztókkal való kommunikálásra, a cég bemutatására, új termékre, tevékenységre való figyelemfelhívásra. A blog bejegyzései, az interaktív hozzászólások, vélemények automatikusan az archívumba kerülnek, ahol statikus linkeket generál a rendszer a visszakeresés egyszerűsítésére. A blog-elemzés olyan információkat szolgáltat a felhasználókról, vagyis a vállalat potenciális illetve tényleges fogyasztóiról, amelyeket más módon szinte lehetetlen megszerezni.

A blog-elemzések, és a webelemzések teszik többek között lehetővé a véleményvezetők (opinion leaderek) utolérését, például egyszerűen a szóhasználatuk alapján. Ennek az értékesítési szempontból is kiemelt, demográfiai adatokkal nem beazonosítható célcsoportnak szokásait veszi át a környezete. Őket utánozzák a többiek a beszédstílusukban, – így találhatók meg az igazi véleményvezetők egyedi szóhasználatuk terjedésével az interaktív blogokon és fórumokon – és ami még fontosabb, hatással vannak a követők vásárlási preferenciáira. Éppen ezért a róluk nyerhető összes információ jelentős a marketing szakemberek számára. S ez a példa csak egy a blog-elemzés és webelemzés számos lehetősége közül.

Meixner Zoltán (hvg.hu) Tech

Szabványos vállalatirányítási szoftverek terjednek a bankszektorban

A bankok belső fejlesztésű szoftvereiket mindinkább szabványos vállalatirányítási rendszerekre (ERP) cserélik, mert ettől remélik a mindkiélezettebb szolgáltatási versenyben hatékonyságuk további növekedését, és rugalmasságuk javulását állítja az European Business School tanulmánya