Csak azért nem fedik fel kilétüket a szcientológus vállalkozók, hogy megvédjék magukat a támadásoktól - nyilatkozta a HVG-nek Tóth Imre (50 éves) WISE-elnök az egyházalapító Ron Hubbard útmutatásait követő vállalkozásokat összefogó szervezet bécsi konferenciáján.

HVG: Nemzetbiztonsági kockázatot jelentő társaságként emlegetik önöket. Mondják, hogy a kezük már Magyarországon is kormányzati körökig elér. Nem lenne tisztább, ha nyilvánosságra hoznák, kik csatlakoztak például az ön által vezetett szcientológus vállalkozások szövetségéhez?

T. I.: Abban a pillanatban, ahogy más egyházhoz tartozó emberek is hasonló formában nyilvánosságra hozzák gazdasági és egyéb érdekeltségeiket, mi is megtesszük. Addig viszont joggal várhatjuk el, hogy az alkotmánynak a szabad vallásgyakorlást garantáló passzusát velünk kapcsolatban is alkalmazzák. Ami a kérdés másik részét illeti, ha így lenne - mármint hogy az állami hierarchiában ott lennének az embereink -, akkor az biztos érződne az állam működésén: bölcs döntések születnének, hatékonyabban működne a gazdaság, jobb lenne az emberek közérzete.

HVG: Mi igaz abból, hogy a szcientológus vállalkozók egymást segítve jutnak egyre följebb és följebb, s lényegében a WISE is ennek a kölcsönös segítségnyújtásnak a fedőszervezete?

T. I.: Közismert, hogy a zsidó gondolkodású emberek - de említhetném akár a katolikusokat is - komoly erkölcsi és vallási értékeket közvetítő tartalmú klubokat, szervezeteket tartanak fenn, melynek tagjai segítik egymást. Ebben semmi kivetnivalót nem látok. Mint ahogy abban sem, ha ezt szcientológusok teszik. De a félreértések elkerülése végett: nem mindenki szcientológus, aki csatlakozik a szcientológus vállalkozások szövetségéhez. Mi a vallásalapító L. Ron Hubbard által kidolgozott vállalatirányítási technológiát kínáljuk, amit az üzleti életben bárki ideológiamentesen tud használni, hogy cégét profitábilisabbá tegye.

HVG: Más olvasatban viszont egy vallási köntösbe bújt pénzszerző vállalkozásról van szó, amely az egyházi címkével az ellenőrizhetőséget akarja kijátszani...

Tóth Imre, a szcientológus vállalkozók egyesülete közép-európai elnöke

A Világ Szcientológus Vállalkozásainak Szövetsége (WISE) régióelnökeként Szlovákiától Törökországig 11 ország szcientológus vállalkozásai tartoznak a Hajdúszoboszlón született - kohómérnökből lett - WISE-elnök fennhatósága alá. Minszkben szerzett diplomáját olyan nehézipari cégeknél hasznosította, mint a Diósgyőri Gépgyár, illetve a Dunaferr Dunai Vasmű, ahol középvezetői szintig vitte. A Dunaferr kft-kre bontásakor az egyik leányvállalat ügyvezetője lett. Tíz éve választották meg WISE-elnöknek, amit főállásban lát el. Civilben sportpilóta és repülőoktató.

T. I.: Pontosan azért hoztuk létre a WISE-t, hogy a két területet szétválasszuk. Tananyagaink szekularizáltak, nincs bennük vallási indíttatású gondolat. Nem vizsgáljuk a WISE-tagok vallási hovatartozását, és az egyházhoz való tartozás sem feltétele a csatlakozásnak. Csupán két olyan pont van, ami - ha úgy tetszik - a vallásra vonatkozik: a WISE-tag köteles megvédeni az egyházat a szóbeszédtől, és nem használhatja a szervezetet üzleti céljaira. Mi sem titkoljuk persze, hogy azokat az erkölcsi értékeket akarjuk képviselni a gazdasági életben, amiket az alapítónk lefektetett. Ezek: tisztességes üzletvitel, korrekt üzleti magatartás, szerződési fegyelem, a törvények tisztelete. Csupa olyan erény, amire a magyar társadalom egészének is szüksége van.

HVG: Ha ennyire tiszták, nincs rejtegetnivalójuk, mivel magyarázza, hogy annyi támadás éri önöket? A budakalászi polgármester elmozdítási kísérletéhez is elég volt, hogy kitudódjon felesége cégének szcientológus érintettsége.

T. I.: Társadalmi igény van mumusra, és vannak, akik minket is így akarnak látni és láttatni. A budakalászi eset is jól példázza, hogy itt nem a szcientológia a lényeg, hanem a funkció, amire használni akarják. Most például arra, hogy valakit - aki amúgy szabályosan megnyert egy választást - idő előtt le lehessen váltani.

HVG: Mit kínálnak önök, amire annyira buknak egyes vállalkozók, hogy önöktől vesznek - feltehetően drága - tanfolyamokat, mert abban bíznak, hogy ettől majd felvirágzik a vállalkozásuk?

T. I.: Tanfolyamaink nem kerülnek többe, mint a piacnak e szegmensében kínált tanácsadói kurzusok. Mi annyival vagyunk különbek, hogy hatékonyabb tanácsokat adunk.

Az interjú második oldala (Oldaltörés)

HVG: Említene néhány olyan módszert, eszközt, amitől azt várják, sikeresebbek lesznek, mint mások? Mondják, ha egy cég aulájában feltűnik a vállalati hierarchiát bemutató szervezési tábla, az már gyanús jel lehet a szcientológus érintettségre. Erre például miért van szükség?

Tóth Imre WISE-elnök
© Dobszay János
T. I.: Ami a szervezési táblát illeti, azért van rá szükség, hogy mindig szem előtt legyen, ki kivel milyen alá- és fölérendeltségi viszonyban áll, így a felelősségi viszonyok is tisztábbak. De említhetnék még vagy harminc más eszközt: a fachrendszer például azt szolgálja, hogy munkaügyben írásban kommunikáljanak egymással a kollégák, mert ez is növeli a hatékonyságot.

HVG: Fontos szerepük van önöknél a statisztikáknak, a sikerjelentéseknek. Hubbard egyik beszámolója szerint munkatársai egy ízben olyan jól teljesítettek, "hogy a grafikonpapír felkúszott a falon, keresztül a plafonon, és le a másik oldalon". Mi is hallottunk már ilyen, a tervgazdasági mutatók teljesítésére utaló mondatokat...

T. I.: Mindent ki lehet forgatni, de itt egy nagyon komoly, tudományos alapon szerveződő módszer alkalmazásáról van szó, amelynek a statisztika is az egyik elemét képezi. A részletekre itt aligha térhetek ki, elég az, hogy a Hubbard által leírt technológia több ezer oldalt tesz ki. És büszkén mondhatom, az a közel 50 ezer ember, aki csak Magyarországról részt vett ezeken a tanfolyamokon, 80-90 százalékban rövid időn belül sikeresebbé tette a vállalkozását. De említhetném Szlovákiát, ahol az utóbbi években 11 ezer új munkahelyet teremtettünk.

HVG: A néhány éve csődbe ment Jorgos Travel kapcsán viszont arról lehetett hallani, hogy ott is volt szcientológus segítő... Akkor tehát mégsem garantált a siker?

T. I.: Ez is csak az ellenünk irányuló fekete propaganda része. A Jorgosszal nem volt soha direkt kapcsolatunk; aki ott segített, nem állt velünk hivatalos kapcsolatban, így nem is vállalhatunk érte felelősséget. Arra nincs persze garancia, hogy egy csődből biztosan kilábalhat az, aki a módszereinket alkalmazza. De ha ön beül például egy Mercedesbe, és nekimegy egy fának, ettől még senki nem mondja, hogy az egy rossz autó. Leginkább olyan cégeknek tudunk segíteni, akik eljutottak valahová, a fejlődésnek egy olyan pontjára, ahonnan viszont már segítség nélkül nem tudnak továbblépni, fejlődni.

HVG: A WISE-hez csatlakozó magyar cégek is bekerülnek a Los Angeles-i központ irányítása alá. Ez azt jelenti, hogy adott esetben kérhetnek is tőlük valamit?

T. I.: Éppen annyira, ahogy a pápa is kérhet valamit a híveitől. Amit aztán vagy teljesítenek, vagy nem.

HVG: És belenézhetnek mondjuk az egyesülethez tartozó cégek papírjaiba? Pár éve arról jelentek meg hírek, hogy a szcientológusok a banki átutalásokkal foglalkozó Giro Rt. vezetésébe vették be magukat, hogy képet kapjanak fontos pénzügyi tranzakciókról.

T. I.: Ezek alaptalan rágalmak, amiket olyanok terjesztenek, akik valóban bele akarnak nézni mások üzleti titkaiba. Ez egy annyira zárt rendszer, nem hiszem, hogy valaha is belelátnánk. Mellesleg nem is érdekel bennünket.

HVG: Közismert, hogy a szcientológusok harcban állnak a pszichiátriai szakmával. Olyat is hallani, hogy egyes vállalkozóik szemet vetettek az egykori lipótmezői ingatlanokra. Van olyan terv, hogy stratégiailag fontos hadállásokat szerezzenek az egészségügyben?

T. I.: Az egészségügyben? Azt meg miért tennénk? Hiszen egy krízisben lévő területről van szó. Bár ha a mi módszereinket alkalmaznák ott is, kétségtelenül sokat lehetne javítani a helyzeten.

HVG: Szóval ön szerint nincs szó szcientológus nyomulásról?

T. I.: Offenzívek vagyunk, hiszen a probléma sürgőssége is ezt követeli: ég a ház. De mindez jóval belül van azon a határon, ami még egészséges. A szcientológus vállalkozó arról ismerszik meg, hogy nem megy el a problémák mellett, hanem megoldja azokat. Ha így vesszük, még jobban is kellene reklámoznunk magunkat. A támadások miatt azonban sokan visszafogottak - ha használják is a módszereinket, nem szívesen állnak vele a nyilvánosság elé, hogy kitegyék magukat a rosszindulatú támadásoknak.

DOBSZAY JÁNOS / BÉCS