A tartási szerződés ún.


A tartási szerződés ún. „szerencseszerződés”, így a hatályos jogszabályok szerint nem létezik ilyen törvényi minimum, bár kétségtelen, hogy az eltartási szerződés megtámadására – főleg, ha a megszerzett vagyon az addig teljesített tartáshoz mérten aránytalanul jelentős – a szerződés megkötése és az eltartott elhunyta közötti időszak rövidsége kézenfekvő hivatkozásul szolgálhat.           Dr. Géczi Beatrix
ingatlanjogász és cégjogi szakértő
Géczi & Géczi Ügyvédi iroda
1024 Budapest, Margit krt. 15-17. I/3.
Tel.: 06 (20) 9786030
 
Szakterületem az ingatlanjog, a kereskedelmi jog (klasszikus kereskedelmi szerződések, fogyasztóvédelem, társasági jog - ideértve a végelszámolás szabályait -, csőd- és felszámolási jog és az értékpapír jog) valamint a családjog. Ügyvédi irodánk professzionális képviseletet biztosít adóügyi és egyéb peres eljárásokban.
Szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy a jogi esetek különbözőek, ezért a korábbi kérdésekre adott tanácsaim hasonló esetekre teljes biztonsággal nem alkalmazhatóak. Szakmai felelősséget a félreérthető kérdések, illetve a hiányosan közölt tényállások alapján adott válaszokért nem vállalhatok.