szerző:

Köteles tájékoztatni a munkavállalót személyes adatai kezeléséről idén július elsejétől a munkáltató. De mi minősül személyes adatnak, illetve kinek és hogyan adhatók ki ezek az új Mt. szerint?

Kizárólag a munka törvénykönyvében meghatározott esetekben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet a munkaadó a dolgozóra vonatkozó tényeket, adatokat vagy véleményt harmadik személlyel 2012. július elsejétől. A munkáltató továbbá mindenképp köteles tájékoztatni a munkavállalót személyes adatai kezeléséről.

Személyes adatnak minősül minden olyan – az érintettel kapcsolatba hozható – adat, például a munkavállaló neve, azonosító jele, illetve egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, és az ezekből levonható bármilyen következtetés, amelynek alapján az érintett személy közvetlenül vagy közvetve beazonosítható. Ugyanakkor statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon, másnak is átadhatók az alkalmazott hozzájárulása nélkül a rá vonatkozó adatok.

Ezzel szemben idén nyártól a munkáltató a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából átadhatja külső adatfeldolgozónak a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint. Erről ugyanakkor a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.