szerző:
hvg.hu

Köteles tájékoztatni a munkavállalót személyes adatai kezeléséről idén július elsejétől a munkáltató. De mi minősül személyes adatnak, illetve kinek és hogyan adhatók ki ezek az új Mt. szerint?

Kizárólag a munka törvénykönyvében meghatározott esetekben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet a munkaadó a dolgozóra vonatkozó tényeket, adatokat vagy véleményt harmadik személlyel 2012. július elsejétől. A munkáltató továbbá mindenképp köteles tájékoztatni a munkavállalót személyes adatai kezeléséről.

Személyes adatnak minősül minden olyan – az érintettel kapcsolatba hozható – adat, például a munkavállaló neve, azonosító jele, illetve egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, és az ezekből levonható bármilyen következtetés, amelynek alapján az érintett személy közvetlenül vagy közvetve beazonosítható. Ugyanakkor statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon, másnak is átadhatók az alkalmazott hozzájárulása nélkül a rá vonatkozó adatok.

Ezzel szemben idén nyártól a munkáltató a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából átadhatja külső adatfeldolgozónak a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint. Erről ugyanakkor a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

Karrier

Munkáltatói felmondás az új Mt. szerint

Júliustól felmondhat a munkáltató alkalmazottjának betegség miatti keresőképtelenség, a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, illetve a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság idején is az új munka törvénykönyve (Mt.) szerint. Mikor nem teheti meg ezt a munkaadó, illetve jár-e díjazás a munkavállalónak a határozott időből még hátralevő időre?

Karrier

Ekkor mentesülhet a munkavégzés alól

Távolléti díj illeti a munkavállalót, ha az új munka törvénykönyve (Mt.) szerint mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. De milyen esetekben jár a díjazás, illetve mikor nem terheli a munkáltatót bérfizetési kötelezettség?

hvg.hu Karrier

Ekkor minősül a jövőben keresőképtelennek

Nem betegség miatti keresőképtelenséget, hanem egyszerűen keresőképtelenséget definiál az új munka törvénykönyve (Mt.) a munkavégzés kötelezettség alóli mentesülés okaként. De pontosan kit tekinthetünk az új Mt. szerint keresőképtelennek?

hvg.hu Karrier

Hogyan kössön munkaszerződést az új Mt. szerint?

Kinevezéssel nem lehet munkaviszonyt létesíteni idén nyártól az új Munka törvénykönyve (Mt.) rendelkezése szerint. Az új jogszabály kimondja, munkaviszony minden esetben munkaszerződéssel jön létre, így például munkaszerződést kell kötni a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőivel is.

Karrier

Mennyi szabadság jár az új Mt. szerint?

A tényleges munkavégzésen kívül munkában töltött időnek számít az új Munka törvénykönyve (Mt.) szerint a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzés alóli mentesülés, a szabadság, valamint a szülési szabadság. De pontosan hogyan változik a szabadságra jogosító idő júliustól az új Mt. szerint?

Karrier

Mikor mondhat jogszerűen nemet főnökének?

Nem dolgozik, de köteles rendelkezésre állni az a munkavállaló, aki valamilyen okból megtagadta munkáltatója utasításait. Mit von maga után, ha a beosztott önkényesen távozik is a munkahelyéről, és mikor köteles megtagadni az utasítást a dolgozó az új munka törvénykönyve szerint?