szerző:
hvg.hu

Mennyibe kerül egy kft.? Mennyit kötelező a kft törzstőkéjeként befizetni? Milyen adóvonzata van egy üzletrész értékesítésének? A hvg.hu szerkesztőségébe érkezett olvasói levelekre D.Kovács István, a hvg.hu cégjogásza válaszolt.

URLguru

További hasznos weblapokat szeretne a témában? Esetleg Ön osztana meg másokkal érdekes linkeket? Kattintson az URLguru.hu oldalra!

Milyen költségei vannak egy Kft. megvásárlásának, átírás ?
 
Vételár + az Átírási költség teljes cégbírósági eljárással, illetékkel, díjakkal együtt 79 ezer forint. Ezen kívül a vevőnek kell állnia még a közjegyzői költséget (Aláírási címpéldány hitelesítése kb. 1 250 forint/darab) továbbá banktól függően (nem mindegyik), ha kérnek még számlanyitási vagy átvezetési költséget.

Egy cég megvásárlásakor az átírás/adatmódosítás során lehet-e azonnal cégnevet változtatni? Van-e lehetőség ekkor a tevékenységi körök módosítására?

Mindkettőt egyszerre meg lehet változtatni az igények szerint. Ennek nincs külön költsége az egyébként is esedékes tulajdonrész átruházáson kívűl.

Nem értem a KFT alapításánál a törzstőke befizetést. Végül is mennyitt kötelező befizetni? Több verziót is hallottam.

A Kft. alapítási törzstőkéje a cégbírósági bejegyzés előtt 3 millió forint. Igazolni kell, hogy ezt a bankszámlán elhelyezte. A törvény biztosít könnyítést is Idézem a 2006. évi IV. törvényt a gazdasági társaságokról:115. § (1) A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság számlájára befizették. Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni. Ha viszont figyelembe vesszük még az egyéb vagyonértékű hozzájárulás lehetőségét is, akkor van más fordulata is a törvénynek, mely röviden így foglalható össze:

…Minimálisan 3 millió forint törzstőke, melyből alapításkor 30  százalék, de legalább 1 millió forint a pénzbeli hozzájárulás szükséges.

Alapítottam egy kft-t, de a törzstőkét alapítás után nemsokkal kivettem a cégből, hogy visszafizesem kellett a kölcsönt. Tulajdonképpen mi a helyzet ilyenkor? Milyen következményekkel járhat?

A törzstőke a társaság javára véglegesen jutatott vagyon. Mozgását, változását nem befolyásolhatja sem a bevétel, sem a költségek mértéke. A költségeket a bevételekből kell levonni. A törzstőke ilyen jellegű elvonását a törvény nem engedi meg. Igen szigorú keretek közé van szorítva mind könyvelési, számviteli, mind adózási szempontokból. A törzstőke azonban még sem egy mozdíthatatlan, lekötött tőke. A működés során felhasználható például eszközökzök vásárlására. Viszont vagy eszközben, vagyonban, vagy pénzben meg kell jelennie. A mérlegből a könyvelésből kiolvashatónak kell lennie. A követését biztosítani kell.

Ha a törzstőke csökken vagy elveszik, a cég vagyonvesztése esetén követendő eljárás az alábbi:

Ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére illetve 3 millió forint alá csökkent, a taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni, és dönteni kell a pótbefizetés előírásáról, vagy a törzstőke más módon való biztosításáról, a törzstőke leszállításáról ill. a társaságnak más társasági formává (BT, KKT) való átalakulásáról. Ezek realizálásának hiányában dönteni kell a társaság megszűnéséről.

Milyen fizetési kötelezettségeim vannak adó és más tekintetben az üzletrészem eladása után?
 
Az üzletrész adásvétele 25 százalék SZJA (forrás adó) és 4 százalék EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetésére kötelezett. Ezek számításának alapja, hogy az értékesítés és az eredeti (pl. alapításkori) ár különbözete után kell forrásadót és járulékot fizetni, ha az nyereséget mutat.

Példa:
Ha 3 millióval alapították és  50  százaléka (1,5 millió forint) volt akkor a tulajdoni része és most ugyanezt az 50 %-ot - mondjuk - 7 millió forintért értékesíti, akkor a különbözet, az 5,5 millió forint . Ez után:
SZJA 25 % = 1 375 000.-HUF
EHO 4 % = 220 000.- Huf 000.-HUF
Összesen = 1 595 000.-HUF befizetési kötelezettség és így tehát, 3 905 000.-HUF marad az üzletrész eladásából plusz az eredeti - már adózott 1 500 000.-HUF. Mind összesen tehát a 7 millió forintos eladási árból adózás után Ön 5 405 000.-Ft-ot vihet haza. Így néz ki tehát az összesen 29 % fizetési kötelezettség.

Vállalkozást szeretnék indítani, de csekély tőkével rendelkezem és szeretném megóvni eddig megszerzett tulajdonomat. Eljutottam a Kft. vásárlás gondolatáig, kényszervállalkozásról van szó. Mire kell számítanom?

Egy egyszerű számlázó vállalkozásnál a cégépítésnek hosszú távon sokkal nagyobb az egzisztenciális kockázata, mint egyébként. Fenn áll az az örökös bizonytalanság, hogy a megrendelő kap egy jobb ajánlatot és egyik napról a másikra bezárhatja az ajtót Ön előtt, megszűnnek a megrendelései. Tehát az egy lábon állás komoly kockázati tényezője, hogy  a konkurens egyszerűen kifúrja az üzletből. Ennek tudatában célszerű egy önálló üzleti ötletet, tevékenységet is beszervezni bevételi forrásként.

Vállalkozást szeretnék indítani. Milyen kockázataim vannak, ha önálló üzletet szeretnék alapítani?!

 Az üzlet jellegétől függően a befektetés megvalósulási kockázata, a várható bevétel, profit, nagyságával egyenes arányban nő, ha nincs mögötte elegendő tőke, készpénz. Minél nagyobb a várható profit, annál nagyobb a realizálás vagy realizálhatóságának - azaz, bejön vagy sem - a kockázata is. Az üzlethez rendelt megfelelő arányú tőke, készpénz jelentősen csökkenti a kockázatot és nagymértékben növeli az üzleti rugalmasságot. Bár ezt mindenki ösztönből érzi, de azért érdemes ezt is megfogalmazni magunknak, mert csak a kimondott következtetések valós következtetések. Az érzéseknek nincs helye egy üzlet megalapozásában. 

 MIK LEHETNEK A CÉGTULAJDONLÁS ELŐNYEI?  - 

• Öntől függ, mennyi a bevétele
• Teljesítményalapú a jövedelem, vagyongyarapítás
• Önálló döntéshozatali lehetőség
• Szabadon választott munkaterület, széles tevékenységi kör lehetősége
• Jövőjének biztonsága fölött saját maga rendelkezik
• Az adózási környezethez való igazodás és ezáltal a feltételek Ön által történő megteremtése

A hivatalos statisztikai adatok szerint az újonnan alapított üzletek 60 százaléka az első három évben csődöt jelent, megszűnik, felszámolják, eladják. A kudarc fő okai:
 
• átgondolatlan üzleti terv,
• tőkehiány
• rosszul megválasztott piaci szegmentálás és pozicionálás, nem megfelelő termék vagy szolgáltatás
• problémák a működési folyamatban
• rossz döntések

A cikkel kapcsolatos további kérdéseit tegye fel itt!

hvg.hu Vállalkozás

Mire figyeljünk cégvásárlásnál?

Hogyan állapítható meg egy gazdasági társaság piaci értéke? A cégbíróságon kívül hol kell bejelenteni az adás-vétel tényét? Létezik-e jogi garancia az ilyen jellegű ügyleteknél? A hvg.hu szerkesztőségébe érkező levelekre D.Kovács István a hvg.hu cégjogásza válaszolt.

hvg.hu Vállalkozás

Cégvásárlás vagy alapítás?

A cégvásárlás hasonló a tőzsdéhez, amennyiben jövőt vásárolunk. A vevő szándéka általában a piacszerzés. A vétel előnye, hogy egy meglévő kapcsolatrendszerrel és piaccal rendelkező és rendszeres cash-flow-t termelő vállalkozáshoz jut az új tulajdonos. Áttekintés előnyökről és hátrányokról.