szerző:
Szegő Iván Miklós

A Horthy-rendszer kezdetén, 1920-ban nem csupán az egyetemi felvételiknél korlátozták törvényben a hazai zsidóság továbbtanulását, hanem rendeletet is hozott az első Teleki-kormány az 1914 után betelepült, „zsidó fajhoz tartozó külföldiek kiutasításáról”. A rendelet végrehajtásakor a rendőrség egy alkalommal kicsit „túlbuzgó” volt.

Kilencven évvel ezelőtt, 1920. novemberének a végén a Népszava furcsa esetről számolt be, a „Milliomosok – a toloncházban” című rövid cikkében. Az írás szerint a főváros „megtisztítására” az 1914 óta ide bevándorolt „alkalmatlan idegenektől” a bejelentő hivatal által összeállított jegyzék alapján éjszakáról éjszakára razziaszerűen a lakásaikból állítják elő a kerületi kapitányságokra azokat az idegen honosokat, akiket el akarnak távolítani a fővárosból.

„Így vasárnap éjszaka az Eötvös-utca 37. szám alatt levő lakásukból a VI. kerületi kapitányságra állították elő a dúsgazdag Eskenasy Nachman nagykereskedőt feleségével és két nagykorú fiával” – írta a Magyarországi Szociáldemokrata Párt lapja 1920 őszének utolsó napján.

Egy képviselő közbelép

Ám a VI. kerületi rendőrkapitányságon Eskenasyék kitoloncolási ügye hirtelen pozitív fordulatot vett: képviseletükben dr. Domonkos István nemzetgyűlési képviselő lépett fel nyilvánosan, és ő azt hangsúlyozta a Népszava szerint, hogy „a két fiú még 1914 előtt magyar állampolgár volt, az öregek pedig már 15-20 év óta állandóan följártak Bukarestből Budapestre; 1918 óta pedig állandóan budapesti lakosok”.

A szocdemek lapja szerint mindennek dacára a rendőrség az Eskenasy-családot a toloncházba vitette. „A saját autójukon vitték őket a toloncházba, de nem sokáig maradtak ott, mert a belügyminisztérium elrendelte az ügy sürgős revízióját és egy óra múlva az egész Eskenasy-család elhagyta a toloncházat” – tudjuk meg a lapból. (Az Eskenasyakat valószínűleg a Mosonyi utcai toloncházba vitték, ahová a Budapesten összegyűjtött csavargókat, koldusokat gyűjtötték be a Monarchia korában a rendeszet.hu közlése szerint, hogy hazatoloncolják őket – ezért volt érdekes hír 1920-ban, hogy milliomosok kerültek ide.)

Volt előzménye a jogszabálynak

De nézzük, hogy is történhetett meg mindez 1920 Magyarországán, Horthy Miklós kormányzóságának első évében, a pár hónappal azelőtt alakult első Teleki-kormány idején. A zsidók kitoloncolásáról szóló rendelet nem előzmény nélküli 1920-ban. Mementó-sorozatunk 1920-as részeiben korábban már írtunk arról a törvényről, amelyben a zsidó szó nem szerepel ugyan, de egyértelműen a hazai zsidóság továbbtanulását korlátozta, ez pedig a „numerus clausus”.

©

E törvényt 1920 szeptemberében fogadták el, és alighogy megszáradt a tinta a papíron – Horthy Miklós kormányzó és Teleki Pál kormányfő aláírásáról van szó –, október 3-án már újabb rendelet látott napvilágot, legalábbis az aznapi Pesti Hírlap címoldalán ismertette az új jogszabályt.

"Zsidó fajhoz tartozó külföldiek"

Eszerint „a m. kir. belügyminiszter a minisztertanács hozzájárulásával (…) rendeletet adott ki az 1914 óta hazánkba bevándorolt zsidó fajhoz tartozó külföldiek kiutasításáról”. Vagyis ez a jogszabály már a modern antiszemitizmus példája, hiszen nem vallási, hanem faji alapon különbözteti meg az embereket. (Nem mintha a vallási megkülönböztetés pozitívabb eljárás lenne.) A Pesti Hírlap cikke semmilyen utalást nem tartalmaz arra, miként állapítják meg egy külföldiről, hogy a kitoloncolási rendelet hatálya alá esik vagy sem.

A cikkben indoklás is olvasható: „A kormány, amely a keresztény nemzeti irányzat intézményes biztosítását és gyakorlati megvalósítását tűzte ki zászlajára, a hazafias közvéleményben már régóta megnyilvánult, de eddig nem eléggé méltányolt jogos közóhajnak is eleget tesz, akkor, amikor az ország jól felfogott érdekében ezeknek a túlnyomó részben a gazdasági életre káros, sőt, gyakran az államrendre is veszélyes, nem kívánatos elemeknek haladéktalan kiutasítását rendeli el.” Vagyis a numerus claususszal ellentétben, itt nem kertelt a kabinet, hogy miről van szó: a „jogos közóhajnak” akartak eleget tenni.

A rendelet "üdvös hatása" várható

Az indoklás gyorsan átcsap a jogszabály „hasznosságának” ismertetésébe: „A rendelet üdvös hatása az élelmezési és lakásviszonyok terén is várható, és már bizonyosra vehető, hogy a vaggonlakók elhelyezésének régóta vajúdó kérdése is rövid időn belül teljesen megnyugtató megoldást fog nyerni.” (A vagonlakók ekkoriban a trianoni határokon túlról érkezett magyarok, menekültek voltak, többnyire hivatalnokokról volt szó, akikre a kisantant államai nem tartottak igényt, illetve maguk döntöttek szülőföldjük, tartózkodási helyük elhagyásáról.)

A Pesti Hírlap cikke így folytatódik: „A belügyminiszter éppen azért, hogy e halasztást nem tűrő, közérdekű célok minél előbb megvalósuljanak, hatóságainak szigorú kötelességévé teszi, hogy a rendeletet a legnagyobb pontossággal, a legsürgősebben hajtsák végre. Az ügy teljes sikere érdekében azt is elrendeli, hogy a kiutasítások technikai foganatosításáig a kiutasítottakat családtagjaikkal együtt internálni kell.”

Azért kiskapukat hagytak

E rendelkezés magyarázza tehát, miért vitték toloncházba az Eötvös utcából az Eskenasyakat. De a jogszabály további része megvilágítja azt is, miért engedték őket szabadon olyan gyorsan, hiszen a „megalkuvást nem tűrő rendelet” tartalmazott néhány kiskaput is.

„A megalkuvást nem tűrő rendelet hatálya alól csak azok a zsidó fajhoz tartozó külföldiek vannak kivéve, akik vagy külföldi államok hivatalos megbízásából tartózkodnak az országban, vagy fontos magánügyben beigazolhatóan rövid időre jönnek az országba. Ez a kivétel azonban a galíciai lengyel és orosz zsidókra nem vonatkozik, mert ezek beözönlését a hatóságok ezentúl is mindenképpen megakadályozni kötelesek” – hangzott a furcsa szöveg, amely a zsidóellenes 20. századi magyar jogszabályok sorában nem az utolsó és korántsem a legdurvább volt, hiszen a harmincas évek végétől a negyvenes évek közepéig számos hasonló született még.

Csatlakozzon a HVG Pártoló Tagsághoz!

Több mint 1 milliós olvasótáborunk zöme már a digitális, ingyenes tartalmainkból tájékozódik. Az ezt lehetővé tevő hirdetéseken alapuló üzleti modellre azonban nagy nyomást helyeznek a technológiai vállalatok és a független médiát ellehetetlenítő politika.
Azért, hogy továbbra is a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki olvasóinkat Pártoló Tagsági programot indítunk. Tagjaink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, illetve számos előnyt élvezhetnek.
Csatlakozzon programunkhoz, vagy támogasson minket egyszeri hozzájárulással!
hvg.hu/MTI Tech

Trianon és a béke államai – mi lett velük?

„Koncepciók államról és nemzetről a Kárpát-medencében Trianon óta” címmel tartanak csütörtökön és pénteken kétnapos konferenciát a Budapesti Francia Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szervezésében. Az Akadémián zajló tanácskozás megrendezésében a Budapesti Szlovák Intézet is részt vett. A konferencián magyar, francia, osztrák, román és szlovák történészek tartottak, tartanak előadást.

Szegő Iván Miklós Tech

Mementó 1920: a botbüntetéssel feltámadt a középkor

Középkori rituális büntetési formát vezettek be 1920-ban Magyarországon, amikor a nemzetgyűlés kilencven évvel ezelőtt megszavazta a botbüntetést. Ezt a fenyítést végül nem alkalmazták, de a törvény parlamenti vitája jól illusztrálja a korszak hangulatát. A vitában egyébként „a szemet szemért, fogat fogért” ókori elve is felmerült.

Szegő Iván Miklós Tech

Trianon-konferencia: meddig tartott az első világháború?

Mikor ért véget az első világháború? 1918-ban vagy 1945-ben? Nálunk mindenesetre csak 1920-ban a trianoni békeszerződéssel, de máshol is még folyamatosan zajlottak a küzdelmek az 1918-as fegyverszüneti egyezmények után. Csak néhány példa: Szovjet-Oroszország, Görögország, Törökország, Lengyelország, de a magyar-román és a magyar-csehszlovák összecsapások 1919-ben is még a térségbeli feszültségeket jelezték. Minderről a Politikatörténeti Intézet szerdai konferenciáján esett szó.

Szegő Iván Miklós Tech

Mementó 1920: a numerus clausus születése

A Horthy-rendszer kezdetén hozott törvények közül máig a legvitatottabb az egyetemi felvételi keretszámokról szóló numerus clausus, amelyet 1920 szeptemberében, 90 éve fogadtak el. Szövegében nem szerepelt a „zsidó” szó, de a parlamenti vitából egyértelmű, hogy miről szól a jogszabály.

Szegő Iván Miklós Tech

Mementó 1920: az egypárti uralom születése

Mementó-sorozatunk e részét történelmi visszatekintéssel kezdjük a hazai „egypártok” őseiről, az Osztrák-Magyar Monarchia kormányzópártjairól. Összeállításunkban korabeli sajtóhírek alapján ezután részletesen felidézzük azt is, miként született meg a Horthy-rendszer „egypártja” 1920-ban, kilencven évvel ezelőtt.

Szegő Iván Miklós Tech

Felajánlotta-e szolgálatait Horthy Kun Bélának?

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonatisztjeinek jelentős részéhez hasonlóan Horthy Miklós is felajánlhatta szolgálatait a Tanácsköztársaságnak, Kun Béla azonban nem tartott igényt rá – legalábbis a volt népbiztos így emlékezett vissza 1919-re, amikor tizenhárom évvel később Moszkvában írt erről. A kutatások jelenlegi állása szerint nem dönthető el, hihetünk-e Kun Bélának.