Heisler András: A Hitközség saját vesztébe rohan

2011. május 02., hétfő, 10:06 • Utolsó frissítés: 2011. május 02., hétfő, 15:10
Szerző:


Címkék: ; ; ; ; ; ;

A Mazsihisznél és a Budapesti Zsidó Hitközségnél 2011 májusában tisztségviselő-választások lesznek. Ám a választások előkészületeit és gyakorlatát átláthatatlan helyzetek, titkos tanácskozások, hatalmi pozíciók védése, a szervezet saját szabályzatainak sorozatos és tételes megszegése, antidemokratikus technikák alkalmazása jellemzi – véli Heisler András, a jelenlegi ügyvezető igazgató, Zoltai Gusztáv kihívója.

A négyévente esedékes esemény fontos ciklushatárt jelent, ezért izgalmas közéleti vitáknak, jövőbe mutató elképzelések felvázolásának, különböző nézetek párbeszédének kellene kereteznie a választásokra történő felkészülés időszakát.

Heisler András

Fotó:

Ha valamikor, akkor a most esedékes választások előtt lenne miről párbeszédet folytatni. Akik ismerik a magyarországi zsidó közélet mozgásait, azoknak mára világossá vált: a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, (Mazsihisz) és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) szervezetein belüli mechanizmusok megújulásra érettek.

Síp utcai hegemónia-törekvések

A Mazsihisz a rendszerváltáskor jött létre a Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) jogutódjaként.  A szervezet, – jogelődjéhez hasonlóan – kizárólagos képviselője volt a magyarországi zsidóságnak. Alapszabályát ugyan demokratikus elveken építették fel, de nem számoltak azzal a zsidó reneszánsznak mondott fejlődéssel, melyet a rendszerváltozást követő zsidó civil szerveződések és az új hitközségek megalakulása jelentett.

Zoltai Gusztáv

Fotó:

A szervezet csúcsvezetői, elnöke és ügyvezetője ugyanaz a két személy volt a megalakuláskor, akik ma is irányítják a Síp utca munkáját. Bár Feldmájer Péter akkor még demokratikus módon és módszerekkel próbálta a Mazsihisz szervezetét működtetni, a mellérendelt Zoltai Gusztáv – kihasználva az alapszabály biztosította túlhatalmat (utólag már láthatóan hibás koncepció szerint), kevésbé a plurális zsidó közösség megteremtését, mint inkább a szervezet hegemóniáját tartotta elsődlegesnek. (Lásd erről részletesen a Szombat c. folyóiratban megjelent írást.)

A magyarországi zsidó közéletben betöltött hegemóniára való törekvés a mai napig a Síp utca jellemzője maradt. Ezt a beidegződést és hibás gyakorlatot semmi, még a közélet jelentős változásai sem voltak képesek módosítani.  A Zsidó Kongresszus néhány évvel ezelőtti létrehívása sem volt képes segíteni ezen, hiszen már megalakulásakor olyan működési feltételeket írt elő, melyek az érdemi munkát korlátozzák. A Zsidó Kongresszus felülről irányítottan, valós hatáskör nélkül, a Mazsihisz szervezetébe beágyazódva, alkalmatlan terep a zsidó szervezetek őszinte együttműködésére. A Síp utca továbbra is hegemóniájának tudatában, de már nem birtokában működik. Nem képes a zsidó civil szervezetekkel párbeszédre, ellenséges attitűddel viszonyul a Mazsihiszbe nem tagozódott bármely más zsidó hitközségekhez is. A szervezet adminisztrációjának és gazdálkodásának átláthatatlansága, működésének alacsony színvonala miatt tevékenységétől a zsidó értelmiség és a vállalkozói réteg egyre markánsabban elhatárolódik.

A zsidóság jelene és jövője: Heisler vitára hívja Zoltait

Nyílt vitát kezdeményezett a Budapesti Zsidó Hitközség ((BZSH) ügyvezetői igazgatói posztjára jelölt Heisler András a másik jelölthöz, az igazgatói posztot jelenleg is betöltő Zoltai Gusztávhoz intézett nyílt levelében. A vita május első hetében, a Bálint Házban lenne.

A Hitközségek csúcsvezetőinek pártszimpátiáit kizárólag a választófülkékben lenne szabad kinyilvánítani. Mára már világosan látszik, amilyen súlyos stratégiai hibát jelentett a hegemóniára való törekvés, olyannyira károsnak bizonyult, hogy a Szövetség vezetői nem tartották távol magukat a magyarországi pártpolitikától, s a gyakorlatban azt a baloldali pártok működéséhez kötötték. A pártsemleges működés hiánya, a hitközség csúcsvezetőinek egyoldalú pártkötődései olyan politikai hiba, mely az elkövetkezendő évek működését erősen befolyásolva, drasztikusan korlátozhatja a magyarországi neológiát képviselő szervezeteket, a Mazsihiszt és a BZSH-t.

A jelenlegi magyarországi politikai erőtérben a neológia világi vezetőit nem fogadják el feltétel nélküli tárgyalópartnernek, aminek örülni ugyan nem lehet, de amin az egyoldalú politikai elkötelezettség ismeretében túlzottan csodálkozni sem. Bármely egyháznak, vagy felekezetnek a pártpolitika szereplőitől azonos távolságot tartva kell dolgoznia, csúcsvezetőinek pedig pártszimpátiájukat kizárólag a választófülkékben szabad kinyilvánítani.  Ez a járható út, mert az utóbbi években sok rossz példa volt arra, amikor egy egyház spirituális erejével kívánt pártpolitikai érdeket szolgálni.

A magyarországi zsidóságot nem szolgálja, ha vezetőinek pártszimpátiája bármely „lövészárokba” taszítja a közösséget. A zsidóság védelme és életkörülményei jelentősen függnek a mindenkori magyar kormánnyal kialakított kapcsolattól.  A neológia egyre kritikusabb közéleti helyzetének egyik fő oka a pártoktól való kiegyensúlyozott távolságtartás hiánya. A tendencia mára már nem megfordítható, de egy pártokhoz nem kötődő, hiteles, jövőképpel rendelkező új vezetői garnitúra az ország jövőjét is befolyásoló közösségként lenne képes irányítani a magyarországi zsidóságot.

Elmaradt párbeszéd

A Mazsihisz és a BZSH szervezeteinek működésében rejlő ezernyi probléma közül az említett anomáliák miatt a zsidó közéleti erőtér drasztikus változáson megy keresztül. A Síp utca felett sokasodnak a fellegek. A párbeszéd hiánya a cselekvési lehetőségek korlátját jelenti, mert számos, a zsidóság életében fontos intézménnyel és szervezettel a Síp utca nem volt képes kiépíteni konstruktív, szakmai kapcsolatot, gondoljunk csak a Bálint Házra, az Izraeli Kulturális Intézetre, a Szarvasi táborra, vagy néhány ragyogóan működő civil alapítványra.

Folytatás »
11 HOZZÁSZÓLÁS, MELYEK KÖZÜL A LEGFRISSEBBEK:
2011. május 13., 01:08 daviditzak

Andrásnak 100%-ban igaza van. A Mazsihisznél a mai napig a kriptokomcsi zsidóárulók vannak a hatalomban. Néha műbalhékkal műantsizemitizmust kiáltanak, mintha jó zsidók lennének. Shabbat Shalom.

2011. május 3., 20:42 talannembaj

Gratula,meg van az év "problémája"

2011. május 3., 16:07 Gyarmati Pál

Nagyjából aszongya Heisler Úr, hogy a neológok meg a komcsik/posztkomcsik és a kryptokommunista SZDSZ-eszmeikör összefonódtak.

Hajrá orthodoxok. Lubavicsiek, Chaszidok, Kabbalisták, stb.

2011. május 3., 16:07 Gyarmati Pál

Nagyjából aszongya Heisler Úr, hogy a neológok meg a komcsik/posztkomcsik és a kryptokommunista SZDSZ-eszmeikör összefonódtak.

Hajrá orthodoxok. Lubavicsiek, Chaszidok, Kabbalisták, stb.

2011. május 3., 16:00 ragi

David!

Nincs igaza. Nekem mint kívülállónak is jogom van tudni, mi folyik a szervezetekben, hol van a legjobb helye az 1%-omnak. Ha már azt a paradoxont nem tudom kiküszöbölni, hogy ateistaként is rendelkezhessek róla (az utolsó pillanatban módosították a kijelölt előirányzatot). Azt a szervezetet szeretném támogatni, amelyik a legtöbbet tesz az elesettekért és a közösségekért.

2011. május 3., 15:59 Gyarmati Pál

RE: "Landesman":

Köszönöm, helyettem is szóltál.
Bár a nicked FÁJDALMAS - azonban a Heller-féle szupremácia téveszméje most is itt bolyong OFEN-ben....
Felhívom a figyelmet Vámos György tárgybani, ÉRTŐ cikkeire.

2011. május 3., 15:56 Gyarmati Pál

A Hickössék???

Bánja a FENE.... Hadd rohanjon! :))

2011. május 3., 06:46 FENTE LEVENTE

Felpörgetett ölbe tett szent tett,mit követeltetett magából?Hasznos hasznot húzva a durva világból?
Mitől lennék én humoros,mitől lehetnék én oly szoros,igazságos,hol nyakakat szorongathatnék,nagyon adhatnék humoromból akár egy keveset is ha lenne?
Mitől lennék én humoros túlkoros csecsemő eszemnél,amikor hathúros gitárt zenénél dobszólónak használom?Kérdésem most jogos:Mitől lennék én humoros?Nos...

Az én szokásom a tudásom gyarapítása,és nem az aprítása össze a megszerzett jó javaknak.
Szavaknak,mondatoknak bölcs értékeit,embernek lázasan építő verejtékeit közösen érezzük át,s együttműködve,tisztelve szeressük magyar hazát,és gyűlölet számtalan parazsát talán nem olajjal kellene elalvásra ösztönözni.
Nem szabad lángokra gyújtva,álnevek mögé bújva többszörözni bosszúállós sérelmeinket,miközben saját magunk szörnyen rosszabbak vagyunk a másiknál,a másik embernél?

Befőttes gumin szőttes hímzések tinéktek semmit nem jelentenek?
Erőtlenek,szemtelenek meredek utakon mondandóim,és én mégis úgy vakon követem,ahogy nem lenne szabad követni?Kőt vetni búzamag helyett gyengén,s kenyeret érezvén lengén,hisz éles pengén csellengenénk egymás után?Igaz,agyunk tudatán,túlzás talán nagyobbat képzelni érzelmi alapon a valós helyzetnél,a jelenleginél.
Csal ám ember,csal ám...a csalán csípné meg.

2011. május 2., 18:12 David Schwezoff

András!
Ha ez a szervezet ennyire nehéz helyzetben lenne, és ennyire ellenségesen látod a működését...
Akkor szerintem azon is el kellene gondolkodni, hogy egyáltalán célszerű-e a jelöltségi szándékodat fenntartani.
Ha én remélném, hogy valahova jelölni fognak, és azt elfogadnám; egészen biztosan nem látnám ennyire sötétnek a helyzetet - különben nem fogadnám el.
Messze nem tartom "Derech Erec"-nek (amint nyilván mást sem, tehát ez egy általános véleményem a helyzetről) az ilyen nyilvános írásokat, nyilatkozatokat (sem), amik valójában egy néhány százalékos kisebbség belső kihívásainak megtárgyalása a teljes társadalom előtt.
Ha lenne egy öcsém, akivel kamaszként néha összeverekedtem volna, nem hiszem, hogy a teljes budapesti lakosságra tartozott volna. Maximum annyit gondoltak volna, hogy "na, ez a két srác már megint nem tud békén lenni".

Szeretettel és tisztelettel,

David

2011. május 2., 17:51 tatar

Hm,...nocsak-nocsak, hát miket lehet itt olvasni! 2009 utolsó napjaiban +200 milliót igér a Bajnai kormány a MAZSIHISZ-nek a választási vereség biztos tudatában 2011-től kezdődően? És most megy a marakodás a pénzen? Miközben gyermekek tízezreinek (vagy talán már százezreinek) nem tudnak az önkormányzatok iskolai étkezést biztosítani? Még mindig megy a szabad rablás?

2011. május 2., 14:45 Landesmann

Zoltai-Zucker még a Kádár-korszakban kezdte zsidóführeri karrierjét. Megfelelő és megbízható káder volt a hatalom számára: tagja volt az MSZMP nevű hazaáruló bűnszövetkezetnek, s 1958-tól szintén tagja volt a párt magánhadseregének, a Munkásőrségnek.
Igazi telitalálat volt a Mazsihisz élére: lassan negyedszázada kapta meg a hatalmat az elvtársaktól, s ma sem hajlandó kiadni azt kezéből. Amikor néhány éve az 56-os Szövetség kitüntette Zoltai-Zuckert, az exmunkásőr azt nyilatkozta, semmi összeférhetetlent nem lát munkásőr múltja és a kitüntetés között.

Véleménye van? Ossza meg velünk!


Heisler András: A Hitközség saját vesztébe rohan
  Másolat Önnek

APRÓHIRDETÉSEK
tovább az apronet.hu-ra »
HVG HIRDETÉSFELHŐ
NYÜZSI
további posztok »
HIRDETÉS
Keresse az újságárusoknál!
Előfizetek a HVG-re Előfizetek a DHVG-re

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X