MOKK
MOKK

A lakáshitelt felvevőknek, a nagycsaládos és a fiatal lakásvásárlóknak, valamint az idős, illetve a látássérült személyeknek egyes eljárásokért a korábbinál kevesebb közjegyzői díjat kell leszurkolniuk.

„Azért választottuk ezt a bankot és ezt a lakáshitel-konstrukciót, mert nagyon ki van számolva a pénzünk, a kölcsönszerződés aláírásakor azonban kiderült, hogy még mennyi pluszköltség merül fel, amelyekkel egyáltalán nem kalkuláltunk” – panaszolja Dóri, aki férjével, Tamással, három kisgyermekes családként most készül új otthont venni. Az 51,5 millió forintos vételár hatvan százalékát önerőből előteremtették – hála szüleik támogatásának, no meg az addigi, a gyerekek jövetelével szűkössé vált lakásuk eladásából származó pénznek –, 20,6 milliót azonban kénytelenek bankhitelből kipótolni.

Szerencséjükre még nem írták alá a szerződést, július elejére kaptak időpontot. Így élvezhetik annak előnyét, hogy a szokásos közjegyzői munkadíjnak már csupán a 30 százalékát kell majd megfizetniük, szemben a jelenlegi 50 százalékkal. E kedvezmény a közjegyzői díjrendelet legújabb módosításának köszönhetően mindazokra vonatkozik, akik július 1-jét követően lakáscélú jelzáloghitelhez a bank által megkövetelt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek. A kedvezmény érvényesítéséhez a közjegyző rendelkezésére kell bocsátani az okirat írásbeli tervezetét szerkeszthető formában – ezt tipikusan a hitelintézet készíti el –, s fontos, hogy a közjegyzőnek ne kelljen benne tartalmi változtatást elvégeznie.

A lakáshitelekhez kapcsolódó közjegyzői díjak további – a fenti kedvezményen túli – csökkentéséért ugyanakkor a bankok is sokat tehetnek: minél rövidebbre fogják a kötelezettségvállaló nyilatkozat tervezetének szövegét, annál kedvezőbb lesz az eljárás díja. Mint ahogy tovább csökken a díj abban az esetben is, ha a bank elektronikusan is elfogadja a közjegyzői okirat hiteles kiadmányát.

Ám nemcsak ez az egyetlen kedvező változás lép életbe július 1-jén. Például a közjegyzői okirat elkészítésének munkadíja 20 ezer forinttal alacsonyabb lesz, ha az okiratot a közjegyzői irodában írják alá. Ezzel a rendeletet megalkotó Igazságügyi Minisztérium azt szeretné ösztönözni, hogy a közjegyzői okiratot – amely fogyasztóvédelmi szempontból is jelentős – lehetőleg a közjegyző hivatali helyiségében írják alá. Ott ugyanis minden feltétel biztosított ahhoz, hogy a hitelfelvevő az okirat aláírását megelőzően, a közjegyző segítségével pontosan megértse, és nyugodtan átgondolhassa, mit lát el a kézjegyével. A közjegyző felkeresése tulajdonképpen a fogyasztó utolsó esélye arra, hogy ténylegesen megértse, mit vállal, esetleg belássa, hogy az előnytelen számára. Ennek érdekében kérheti, hogy magyarázzák el neki a szerződés egyes részeit, s a hallottak alapján akár el is állhat az okirat aláírásától. Ez egy rendkívül fontos pillanat, a közjegyzői tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan valóban ennek során szembesülnek azzal, hogy mivel jár például a kezesség vállalása.

Az okirat aláírásához a hitelfelvevőnek nincs más dolga, mint felkeresni a legközelebbi közjegyzői irodát, amelyek az ország egész területén megtalálhatók. Budapesten 77, vidéken 238 helyszínen, legfeljebb 5-25 kilométeren belül minden állampolgár elérhet egy közjegyzői irodát. Azon a településen, ahol bankfiók működik, jellemzően közjegyzői iroda is van.

A legkedvezőbb közjegyzői díjra egyébként továbbra is az új lakások építéséhez és vásárlásához igénybe vehető, államilag támogatott lakáscélú hiteleknél – például a CSOK-hoz kapcsolódó lakáshitelnél – kell számítani. Az ilyen hitelszerződésekhez kapcsolódó közjegyzői okirat díja a szokásos közjegyzői díj 30 százalékát sem éri el.

További változás, hogy 25, illetve 50 százalékos kedvezményt kapnak a nagycsaládos vevők, illetve az első lakást vásárlók az ingatlan-adásvételi szerződés elkészítésének közjegyzői díjából. Ha a nagycsaládosok közjegyzővel készíttetik az adásvételi szerződést, akkor a szokásos munkadíj háromnegyedét kell csak fizetniük, az első lakásukat vásárló 35 év alatti fiataloknak pedig csupán a szerződés elkészítéséért járó munkadíj felét kell megtéríteniük a jövőben – feltéve, hogy a lakás értéke nem haladja meg az illetéktörvény szerinti értéket. 

A közjegyző előtt kötött adásvételi szerződés egyik legfontosabb előnye, hogy védelmet nyújt arra az esetre, ha az egyik fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét – például az eladó nem költözik ki határidőre, vagy a vevő nem fizet időben. A másik félnek ilyenkor nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie az igazáért, mert a közjegyzői okirat alapján közvetlenül indíthat végrehajtást a vételár kifizetésére, vagy az ingatlan kiürítésére.

Ugyanakkor az idősek is kedvezményt kapnak a közjegyzői díjakból. A nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a közjegyzői munkadíj háromnegyedét kell fizetniük a tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéseik közjegyzői okiratba foglalásáért. Többek között a látássérülteket is a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozza az új rendelet, amely kimondja, hogy a közjegyzői munkadíjat a felére kell csökkenteni, ha az okiratba foglalt jognyilatkozat írásra vagy olvasásra képtelen személy számára készül. Szintén így járhat el a közjegyző, ha kórházban fekvő beteg számára készít végintézkedést vagy meghatalmazást.

 

Az új közjegyzői díjrendeletet még 2018 augusztusában alkotta meg az Igazságügyi Minisztérium (IM), majd idén május 31-én a rendeletet a fent bemutatott többféle társadalmi csoportot érintő kedvezményekkel egészítette ki. Ezekkel együtt lép hatályba a rendelet július 1-jén. Az új díjrendelet egységes keretbe foglalja a közjegyzői díjak kiszabásának módját és mértékét, így biztosítja, hogy azonos közjegyzői szolgáltatás igénybevételéért az ügyfeleknek minden irodában ugyanannyit kelljen fizetni.

A közjegyzői munkadíj mértéke abban az esetben, ha az eljárás ügyértéke megállapítható, 200 millió forint ügyértékig valamennyi ügyérték-sávban, szerződések esetén 4500 forinttal, nemperes eljárások – így hagyatéki eljárás – esetén pedig 2250 forinttal emelkedik. Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapul vételével kell számítani; az egy óráért felszámítandó munkadíj 5500 forintra emelkedik.Az oldalon elhelyezett tartalom a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.