Tetszett a cikk?

Ausztriában ma is dívik egyfajta parasztidillkultusz selymes rétekkel, harapós alpesi levegővel, friss tejjel és...

Ausztriában ma is dívik egyfajta parasztidillkultusz selymes rétekkel, harapós alpesi levegővel, friss tejjel és aranyszínű borral. Ausztria adja az Európai Unió agrárbiztosát, a tiroli tájszólásához ragaszkodó Franz Fischlert is, aki éppen olyan gyakran jelenik meg zöld galléros, faragott gombos népi öltönyben, mint az osztrák kormány néppárti (ÖVP) tagjai, élükön a tollas kalaptól sem visszariadó kancellárral és dirndlis külügyminiszterével.

A statisztikák viszont mindössze 206 ezer paraszti munkából élő osztrák állampolgárról tudnak, s becslések szerint közülük is csak minden harmadik dolgozik főállású mezőgazdaként: a többség idegenforgalmi vagy más szolgáltatótevékenységgel, esetleg ipari munkával egészíti ki jövedelmét. A 0,8 százalékos foglalkoztatási hányad mellett még szép, hogy 2002-ben 2,7 százalékos volt az agrárszektor hozzájárulása a nemzeti össztermékhez. "Ausztriában ma parasztnak lenni nem nagyság, hanem akarat dolga" - jelentette ki újévi beszédében Fritz Grillitsch, az osztrák parasztszövetség elnöke. Grillitsch parlamenti képviselő, a nagyobbik kormánypárt, az ÖVP sorait erősíti, amely hagyományosan magára vállalja az osztrák parasztság képviseletét. Magának a parasztszövetségnek pedig több tagja van, mint a parasztság statisztikai száma; számos politikus is kötelességszerűen belép a szervezetbe, hangsúlyozandó a vidék iránti szimpátiáját. A megbízható szavazóbázis voksait az ÖVP, különösen amióta ő van a kormányrúdnál, megfelelően honorálja, a kormány legújabb adócsomagjának is fontos kedvezményezettjei a mezőgazdák: gépeik üzemanyagköltségét például leírhatják az adójukból. Ausztriában még a huszadik század elejéről származó íratlan szabály, hogy az agrárérdekeket igyekeznek egységes paraszti érdekként felmutatni, elrejtve mögötte a sok tízezer holdas latifundiumok és a kis hegyi termelők közötti szakadékot. Az egységet erősíti az agrártevékenységet hitelező Raiffeisen mezőgazdasági bankhálózat, amely állam az államban, vezetői ott ülnek a legbefolyásosabb újságok irányításában - aligha véletlen, hogy a húsbotrányok, tenyésztrükkök, borhamisítások hírei rendre hamar elcsitulnak. Hasonló erőt kölcsönöz az agrárszektornak a katolikus egyház, amely hagyományosan vidéken igazán aktív.

Németországban a parasztszövetség mai elnöke, Gerd Sonnleitner és gazdatársai semmivel sem elégedettebbek elődeiknél, ám tiltakozási potenciáljuk s így befolyásuk is kisebb lett. Ennek egyik oka, hogy a kergemarhakór következtében erősen megtépázódott az agrárlobbi hitele a közvélemény előtt: sokat ártott a renoméjuknak, ahogy a BSE-krízis csúcspontján, 2000 őszén megpróbálták eljelentékteleníteni a veszélyt. Ennek következménye az is, hogy a német kormányzati munkában fordulat történt: a mezőgazdasági tárcát 2001-ben átkeresztelték fogyasztóvédelmi és mezőgazdasági minisztériummá, hangsúlyozva, hogy a sorrend a feladatok súlyát is tükrözi. A tárca élére pedig - ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor többnyire egy-egy joviális gazdaember, de minimum mezőgazdasági kötődésekkel bíró politikus volt a miniszter - a kisebbik koalíciós párt, a zöldek képviseletében a berlini "aszfaltvirág" Renate Künast került. A tüskés frizurájáról és hasonló modoráról ismert Künast, aki addig közelről még nemigen látott tehenet, hozzálátott saját agrárpolitikájának megvalósításához, ami korántsem nagyüzempárti. 2010-re a német mezőgazdasági, élelmiszer-ipari termelés egyötödének ökológiai szempontok szerinti művelésből kell származnia, a támogatások pedig nem a tömegtermelésnek, hanem a minőségnek járnak.

Az agrárlobbi ugyan meggyengült, de még így is erős. Sikerült például haladékot kiharcolnia a nagyüzemi "tojásgyárakról" rendelkező törvény ügyében, amely 2007-től betiltotta volna a tyúkok ketrecbe zsúfolását. Ezzel együtt valószínűtlen, hogy az agrárlobbi tartósan visszaszerezhetné egykori befolyását. Már csak azért sem, mert számolni a politikusok is tudnak: a 82 milliós országban ma alig több mint 900 ezer ember foglalatoskodik mezőgazdasággal, ennyi választóval pedig akár egy kicsit rosszban is lehet lenni.

FÖLDVÁRI ZSUZSA / BÉCS, WEYER BÉLA / BERLIN

Fókuszban

Sok gazda közt

Az agrártüntetések eddigi hagyományait felrúgva szokatlan koalícióban demonstrálnak a kis- és nagytermelők, hogy több támogatást követeljenek ki maguknak. A túltermelési válsággal küszködő állattenyésztők nagy részére azonban az Európai Unióban sem vár jobb sors a jelenleginél.

Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?

Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?

A Duma Aktuál oltási tervében ajándék vakcina jár az 1 milliárdos bankhitelhez

A Duma Aktuál oltási tervében ajándék vakcina jár az 1 milliárdos bankhitelhez

Szlovákia után Csehországot is padlóra küldte a harmadik járványhullám

Szlovákia után Csehországot is padlóra küldte a harmadik járványhullám