Tetszett a cikk?

Habár a parlament a hét elején már korrigálta is a lex Szász néven ismert, nemrég részlegesen alkotmányellenesnek minősített befektetővédelmi törvényt, az alkotmánybírák egymást követő elmarasztaló határozatai alighanem presztízsveszteséget okoznak a kormánykoalíciónak. A tavaly nyár óta Holló András vezette testület távolról sem látszik olyan kesztyűs kézzel bánni a jelenlegi hatalommal, mint annak idején a Németh János által irányított bíróság az Orbán-kabinettel.

"Véleményem szerint nem alkotmányellenes az, hogy a rendőr lőfegyvert használhat az állam elleni (...) bűncselekményt elkövető személy elfogására, szökésének megakadályozására" - szállt szembe nyolc férfi kollégájának fenti szentenciájával múlt hétfőn az Alkotmánybíróság (AB) egyetlen hölgy tagja. Az 1994. évi rendőrségi törvény alkotmányossági vizsgálatának legutóbbi - negyedik - felvonása során Tersztyánszkyné Vasadi Éva ment el a legmesszebb az első számú állami erőszakszervezet érdekeinek védelmezésében. A 68 éves bírónő különvéleményében nem értett egyet azzal sem, hogy például egy gázspray-vel hadonászó személlyel szemben a rendőr ezentúl ugyancsak nem használhat végső esetben lőfegyvert. Az AB szóban forgó többségi határozatát különben maga az elnök, Holló András és Kukorelli István bíró is kritizálta. Ők azonban éppenséggel a törvény további liberalizálását hiányolták. A két közjogász előéletű bíró szerint még a gyilkossággal gyanúsított bűnöző elfogása vagy szökésének megakadályozása érdekében sem indokolt lőfegyvert alkalmazni - tekintettel az állam életvédelmi kötelezettségére.

Tavaly augusztus eleje óta - ekkor vette át az AB irányítását Németh Jánostól Holló András - a múlt hétfői ítélet volt a tizenharmadik olyan döntés, ahol "szétszavaztak" az alkotmányőrség tagjai. Nem sokkal korábban, mint emlékezetes, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF) vezető Szász Károly eltávolítása előtt utat nyitó törvény pár részletszabályát minősítette (ugyancsak 6:3 arányban - egy bíró hosszabb ideje beteg) alkotmányellenesnek a köztársasági elnök indítványa nyomán az AB. Ahhoz képest, hogy alig nyolc hónap alatt ez már a harmadik olyan AB-határozat, volt amely elmarasztalta a mostani kormánytöbbséget, az MSZP frakcióvezető-helyettese szinte körüludvarolta a múlt hétfőn a T. Házban a parlament döntései fölött egyedül pálcát törni jogosult bírákat. Keményen nekiment ugyanakkor az alkotmányossági vétó lehetőségével az elmúlt két évben elég mértéktartóan bánó (azt összesen két esetben alkalmazó) Mádl Ferenc államfőnek.

"Nem lehet büszke a köztársasági elnök úr, hiszen (...) nem az emberek érdekeit tartotta szem előtt, hanem - immár nem először - részt vállalt az ellenzék politikai hecckampányában" - hangoztatta Katona Béla, hozzátéve: nem is a jogász államfő ellenvetései miatt bukott el átmenetileg a lex Szász, amelynek javított kiadását a hét elején különben már meg is szavazta a koalíció. A törleszkedés látszatától kevéssé óvakodva a szocialista politikus az AB-ről viszont úgy nyilatkozott, hogy az "már sokadszorra nagy bölcsességgel utasította el a jogilag megalapozatlan, politikai indíttatású kifogásokat, és közben észrevette, hogy egy nem kifogásolt részletben valóban hibát követtünk el".

Nem mindenki fogadta azonban az AB döntését olyan kritikátlan elismeréssel, mint az éppen elmarasztalt koalíció nagyobbik pártja. Hanák András budapesti ügyvéd például úgy látja, voltaképpen mondvacsinált indokkal minősítették alkotmányellenesnek a lex Szászt a bírák, hogy így döntetlenre hozhassák ki a kormányzat és az ellenzék között hónapok óta zajló elkeseredett jogvitát. Az Élet és Irodalom múlt heti számában az ítélet lényegét illetően Hanák kétségbe vonja az elmarasztaló döntés legfőbb indokát, vagyis hogy a PSZÁF új vezetési struktúrájának kialakítása kapcsán alkotmányjogi szempontból kifogásolható átmeneti interregnum következett volna be a törvénymódosítás első változata nyomán. A stratégiai ügyekben illetékes új testület (a Felügyeleti Tanács) felállításáig ugyanis - állítja az elemző - a jelenlegi egyszemélyi vezető elnök helyébe egy másik új egyszemélyi vezető, a főigazgató lépett volna. A király meztelen - véli az És szerzője, s még maliciózusan megjegyzi: a nép kegyeiért folyó népszerűségi küzdelemből a jelek szerint az AB sem kívánja teljesen kivonni magát.

Tény, hogy a harmadik AB nem csupán meglehetősen kiegyenlített nagypolitikai erőviszonyok között működik, de belső összetételét is egyfajta kényes egyensúly jellemzi. A Donáti utcai testület ovális alakú tárgyalóasztala körül pillanatnyilag öt, a jobboldal által jelölt, valamint négy, a baloldali frakciók javaslatára megválasztott bíró ül - utóbbiak közé tartozik maga az elnök is. Egyedül a tizedik tag, az állásfoglalásai alapján leginkább talán nemzeti liberális meggyőződésűnek nevezhető Kukorelli István számít konszenzusos (megválasztása idején minden képviselőcsoport által támogatott) személyiségnek. S bár az ítéletek kapcsán nyilvánosságra kerülő álláspontok nem követik mindig mechanikusan a fenti megosztottságot - februárban például a közalapítványok számlavezetési szabályai ügyében a hagyományosan állambarát Tersztyánszkyné különvéleményéhez éppen a többnyire az egyéni szabadságjogok mellett elkötelezett Holló elnök csatlakozott -, a hatalmi szempontból legérzékenyebb ügyek elbírálásakor gyakran nagyon is érzékelhető a pillanatnyi pártérdekek hatása. Ami különösen szembetűnő volt a kórháztörvény kapcsán született határozatok esetében.

Ez távolról sem jelenti azt, hogy az egyes táborokon belül ne léteznének különféle áramlatok. A közjó és a közrend fogalmával operáló, Strausz János és Tersztyánszkyné bírák által reprezentált, tradicionálisan konzervatív értékrend mellett a jobboldalinak nevezhető AB-tagok között például tartós képviselettel rendelkezik a liberális-konzervatív felfogás is - elsősorban Erdei Árpád elnökhelyettes révén. A baloldalon ugyancsak létező véleménykülönbségek nyomán, s talán mert az AB-ból pillanatnyilag hiányozni látszanak az igazán meghatározó egyéniségek, a jelenlegi testület elődeinél is polarizáltabb. Az államfő vétójogának terjedelmét (5:5-ös szavazatarány mellett) végül is csak az elnök voksával meghatározni képes tavaly év végi AB-döntésen (HVG, 2003. december 15.) kívül ezt a megosztottságot tükrözi az a tény is, hogy a Holló-bíróság tavaly augusztus óta kilencszer, illetve háromszor annyi különvéleményt publikált (lásd táblázatunkat), mint korábban hasonló időszak alatt az előző két alkotmányőrség. A harmadik AB eddigi működésének sajátos paradoxona, hogy Holló Andrásnak egy ilyen maximálisan megosztott testületben kell érvényesítenie legfőbb elnöki törekvését: az ítélkezés "felpörgetését". Az egykori ügyész, majd 1989-1996 között AB-főtitkár Holló mindenesetre elvi kérdést látszik csinálni abból, hogy nem egészen két és fél éves (2005 novemberéig tartó) elnöki működése alatt lehetőleg felszámolja a bíróságon a kilencvenes évek restanciáját.

A harmadik AB eddigi teljesítménye mennyiségi értelemben kétségkívül figyelemre méltó. A Németh-bírósághoz hasonlóan lényegében konszolidált alkotmányvédelmet folytató (vagyis az alapító atyák által kidolgozott érték- és eljárási rendet alkalmazó) testület jóval nagyobb lendülettel működik, mint közvetlen elődje. Az első nyolc hónapban felmutatott, a HVG összesítése szerint mintegy 40 százalékkal magasabb teljesítmény szorosan összefügg az elnök és helyettesének személyes erőfeszítésével is: az augusztus óta lezárt ügyek "előadója" az esetek közel egyharmadában Holló, illetve Erdei volt. Az idő múlására magát hivatali dolgozószobájában egy homokórával is figyelmeztető elnök korábbi ígéretének megfelelően számos poros aktát is elővett. Az AB tavaly októberben - négy év késéssel - alkotmányellenessé nyilvánította és megsemmisítette például az Orbán-kormány által a rendőrségi törvénybe beiktatott bűnmegelőzési ellenőrzés jogintézményét, majd decemberben jelentősen korlátozta a közbiztonsági őrizetbe vétel lehetőségét is. Több mint egy évtizeddel a konkrét panaszok beadása után időközben kiderült az is: a parlament alkotmányellenes helyzetet idézett elő, amikor nem szabályozta törvényekben kellő részletességgel a hivatalos iratok postai kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezményeket.

Ahol vágják a fát, hullik a forgács. A közel másfél évtized alatt felhalmozódott hátralékot módszeresen ledolgozni igyekvő Holló-bíróság tavaly nyár óta végül is jóval több kötelezettséget állapított meg, illetve sokkal több alkotmányjogi "szekundát" osztott ki a második MSZP-SZDSZ-kabinetnek, mint elődei hasonló időszak alatt a velük paralel működő adminisztrációknak. Miközben a jelenlegi AB eddig - mint arról már szó esett - három olyan jogszabályt semmisített meg (részben vagy egészben), amit a mostani koalíció fogadott el, s nem kevesebb, mint hat, záros határidőn belül elvégzendő jogalkotói feladatot rótt a Medgyessy-kabinetre, a Németh-bíróság 1998 végén s 1999 első felében az Orbán-adminisztrációnak egyetlen törvényét helyezte csupán részlegesen hatályon kívül, azt is közvetve Pintér Sándor belügyminiszter felülvizsgálati kérelmét követően. A Sólyom-bíróság az első nyolc hónapban pedig egyszer sem ütközött ilyen tekintetben az Antall-kormánnyal, s jogalkotási penzumot is csupán három alkalommal írt elő a számára. Az első baloldali hátterű AB-elnök, illetve az általa vezetett testület egyelőre - legalábbis ami a mennyiségi mutatókat illeti - szigorúbban látszik bánni tehát a hatalmon lévő balközép kormánnyal, mint a korábbi két alkotmányőrség saját működésének kezdetén az akkori kabinetekkel.

"Megpróbálom ötvözni mindazt, amit elődeim munkájában fontosnak és jónak tartok. Tehát a relatív aktivista, merész alkotmányértelmezést (...) és a nagyon feszes, pontos, az alkotmány normájához kötődő álláspontot, ha azt igényli az ügy jellege" - nyilatkozta még tavaly nyári megválasztása után az AB jelenlegi elnöke. Mandátuma egyharmadához közeledve Holló egyelőre az eljárásjogi szabályok betartása fölött őrködő Németh János-féle "formalista" alkotmányjogi iskola hagyományait látszik követni elsősorban - az általa vezetett testület egyelőre adós az alkotmányos szabadságjogokkal kapcsolatos jogfejlesztő doktrínákat megfogalmazó határozatokkal.

BABUS ENDRE

Fókuszban

Mosodából mosodába

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által tavaly július végén felfüggesztett K&H Equities Rt.

Fókuszban

Sínen van a lex Szász

Immár alkalmatlansága bizonyítása nélkül is leváltható Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)...

1,6 milliárdos támogatásból forgatnak filmet Hadik András huszártisztről

1,6 milliárdos támogatásból forgatnak filmet Hadik András huszártisztről

Feltörhették a Magyar Tudományos Akadémia egyik Facebook-oldalát

Feltörhették a Magyar Tudományos Akadémia egyik Facebook-oldalát

Visszautasítja az Európai Bizottság a ciprusi biztosról a magyar kormánymédiában keringő álhíreket

Visszautasítja az Európai Bizottság a ciprusi biztosról a magyar kormánymédiában keringő álhíreket