Tetszett a cikk?

Parlamenti többségét elvesztő kormány, a választók által megtorpedózott egészségügyi és felsőoktatási reform, minden elődjénél népszerűtlenebb miniszterelnök - ez a gyorsmérlege a 2006 tavaszán harmadszor hatalomra került baloldalnak. Újrakötött koalíció, bársonyos semmittevés, előrehozott választás - ezek közül lehet választani feltehetően a második félidőben.

HVG
Amíg nagy tempóval lehet előremenni, addig megyünk. Ha nem lehet menni, (...) ahhoz énszerintem én nem köllök. Ahhoz más kell. És írok majd kibaszott jó könyveket a magyar baloldalról. Ezek az éppen két éve - 2006. május 26-án - elhangzott hírhedt őszödi beszéd befejező mondatai.

Az MSZP környékén az utóbbi hetekben szinte minden hadra fogható személy azzal látszott foglalkozni: menjen-e Gyurcsány Ferenc, s ki léphetne a miniszterelnök helyébe? Nagyon is elképzelhető persze, hogy ez a sajtóban is folyó ötletelés csupán a gőz leeresztését szolgálta. S elsősorban épp azt akarta bebizonyítani, hogy a kormányfőnek tulajdonképpen egyelőre nincs alternatívája a baloldalon.

A szociálliberális értelmiség körében hallani lehet azonban olyan hangokat is, hogy a miniszterelnöknek valóban mielőbb ott kellene hagynia parlamenti hivatalát. Annak a "másik madámnak" a színre lépését, akiről az őszödi beszédben még csak távoli lehetőségként esett szó, a leghatározottabban épp Gyurcsány meggyőződéses híveinek e tábora sürgeti. A baloldali elitnek ez a csoportja azt óhajtja elérni, hogy éles cezúrát húzzanak az eddigi reformpolitika és a most kezdődő fölöttébb bizonytalan kimenetelű új kurzus közé.

A miniszterelnök támogatói kimondatlanul is abból látszanak kiindulni, hogy az MSZP-nek hosszabb távon minden másnál nagyobb szüksége lehet egy olyan, személyhez is köthető mítoszra, amely bizonyos mértékig Orbán Viktor legendájához hasonlítható. A Gyurcsány-mítosz lényege nyilvánvalóan a saját politikai karrierjét az ország érdekében megszakítani kész politikus mítosza volna. Ha a kormányfő most feláll, kezét nem fogja beszennyezni a következő hónapok várhatóan rossz kompromisszumainak mocska. Egy ilyen éles váltás - vélik a kormányfő támogatói - a korábbi politikai hibák és erkölcsi vétkek jelentőségét is relativizálhatja utólag.

A választók elsöprő többségének egyre inkább elegük kezd lenni viszont a kaméleonként változni képes kormányfőből, aki az utóbbi hetekben egyszer csak bársonyos reformokról kezdett el szónokolni. Gyurcsány a márciusi népszavazás előtt még azt kommunikálta, hogy az állami büdzsé semmiképpen nem tud a vizitdíj kompenzálására forrásokat a háziorvosok rendelkezésére bocsátani. Két hónappal a referendum után viszont kiderült: a kabinet mégiscsak képes nagyvonalúan kárpótolni a doktorokat, akik néhány milliárddal még nagyobb összeghez is jutnak, mint korábban.

Az alkalmazkodóképesség egy politikus esetében nem haszontalan tulajdonság. Gyurcsány Ferenc újjászületéseinek a száma azonban kezdi elérni a kritikus mennyiséget. A miniszterelnök az elmúlt három és fél évben nem kevesebb mint nyolc különféle országos programot hirdetett meg, s ezek végrehajtása során 21 minisztert használt el, vagyis állított fel (lásd táblázatunkat a 10. oldalon). A kormányfő kivétel nélkül minden szerepét maximális átéléssel alakítja. "Mi vagyunk azok, akik a leginkább értik, mit jelent felkelni reggel 5 órakor vagy 6 órakor, és elindulni dolgozni akár 60-70 ezer forintért. És milyen az, amikor az embernek félnie kell, hogy még ez a munkahelye sem a legbiztosabb" - magyarázta a Városligetben május 1-jén a miniszterelnök, az ország egyik leggazdagabb embere.

A legfrissebb kormányátalakítás után azt is hallani lehetett, hogy a legeslegújabb kormánytagoknak már a nevét sem érdemes okvetlenül megjegyezni. A Gyurcsány-adminisztrációt kísérő állandó ideiglenességet elég pontosan illusztrálja, hogy a jelenleg éppen 16 fős kabinetnek már csak egy olyan minisztere van - az agrártárcát irányító Gráf József -, aki a miniszterelnök 2004. őszi hatalomra kerülésétől kezdve folyamatosan ugyanazt a reszortot viszi. Horn Gyulának ehhez képest hat, Orbán Viktornak nyolc olyan minisztere volt, aki ugyanabban a bársonyszékben csinálta végig a kormányzati ciklust.

Az üzleti szférából érkezett miniszterelnök a központi kormányzat modernizálására másfél éven át készült folyamatosan. Második kormányának megalakításakor azonban több tekintetben is épp a fordítottját csinálta annak, amit közigazgatási kormánybiztosa, Sárközy Tamás reformtervezetében javasolt (HVG, 2006. június 10.). A közigazgatási államtitkári poszt megszüntetését egyébként nem csak az ellenzék és a szakma tartja mindmáig súlyos tévedésnek, hanem számos baloldali politikus is. Az igazságügyi, illetve a rendészeti tárca összevonásakor pedig - e lépést történetesen Sárközy is támogatta - a miniszterelnök két ellentétes szerepet kényszerített rá (az azóta már ismert eredménnyel) egy és ugyanazon személyre.

A kormányzati munka centralizálásától nem idegenkedő Orbán Viktor kezében sem összpontosult akkora formális hatalom, mint jelenleg Gyurcsány Ferencében. A hivatalban lévő miniszterelnök 2006 tavaszán rövid úton felszámolta azokat az ellensúlyokat, amelyek cselekvési szabadságát korlátozhatták volna. A zsákmányszerzést magyarán kiterjesztette az egész államtitkári karra. A jelenleg alig másfél-két órás kormányülésekre a hírek szerint szinte már csak a pecsétnyomó szerep hárul, miközben a tényleges döntéshozatal áttevődött az ötfős kormánykabinetre. A miniszterek ilyen körülmények között egyre inkább sündisznóállást kezdenek elfoglalni, azaz saját szűkebb szakterületükre vonulnak vissza. A kormány tagjai alapvetően nem testületként működnek, hanem a kormányfő egyfajta apparátusvezetőiként, ami kifejezetten ellentétes az alkotmány előírásával.

Gyurcsány Ferenc felelőssége ebben a helyzetben különösen súlyos lehet azért, ha Magyarország "tíz-tizenöt éven belül az Európai Unió legszegényebb állama lesz", miként azt a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke, Demján Sándor prognosztizálta nemrég a Figyelőben. A végrehajtó hatalom kudarcai ma már számos más területen érzékelhetőek. Nemcsak a kormányzati negyed terve bukott meg például az elmúlt hónapokban, de folyamatosan halogatják két nagy jogalkotási vállalkozás megvalósítását is. Többszöri ígérgetés ellenére még mindig nem sikerült tető alá hozni a Polgári törvénykönyv (Ptk.) egy évtizede készülő tervezetét, s ugyanez a helyzet a büntető törvénykönyv 1999 óta fogalmazgatott tervezetével is. A korrupcióellenes jelszavakkal színre lépett Gyurcsány-adminisztráció a Ptk. kodifikációja kapcsán egyébként meg akarja akadályozni, hogy (a szakértők javaslatának megfelelően) az ingatlan-nyilvántartás esetében helyreállítsák az 1972-ben megszüntetett bírói felügyeletet. Pedig hogy a kormányzati kontroll fenntartása milyen kockázatokkal jár, azt elég egyértelműen jelzi az agrártárca 2002-2006 közötti államtitkárának a napokban nyilvánosságra került büntetőügye: Benedek Fülöp ellen egy pákozdi ingatlan művelésből történt szabálytalan kivonásának gyanújával folyik rendőrségi nyomozás.

Gyurcsány nevéhez mindazonáltal jelentős kormányzati eredmények is kapcsolódnak. Az egészségbiztosításban a potyautasok számának csökkentése, a kórházak működésének átláthatóbbá tétele vagy az iskolai szegregáció enyhítése hosszabb távon is emelt fővel vállalható lépések. A kormányzat kétségkívül jelentős erőfeszítéseket tett a Gyurcsány által meghirdetett szegénypárti társadalompolitika érvényesítésére is. Más kérdés, hogy ezen az irányvonalon a miniszterelnök a márciusi referendum óta alapvetően módosított. A népszavazási kampány idején kilátásba helyezett új tulajdonosi program már a középosztály kegyeit látszik keresni. A koalíciós partner április 30-ai távozása óta kisebbségben kormányzó Gyurcsány újra elővette az általa korábban egyszer már gazdasági romanticizmusnak minősített osztogatásos politikát. Az utóbbi évek rekordméretű költségvetési hiányai ellenére a hatalom jelenleg éppen azt mérlegeli, hogy ezentúl két év alatt adja oda a családoknak az eddig három év alatt folyósított gyermekgondozási segélyt.

A kabinet újabban mintha saját erkölcsi amortizációjával igyekezne versenyt futni. Az elmúlt hetekben újabb részletek váltak ismertté arról, hogy miközben a mézesheteit töltő Gyurcsány-kormány 2004 közepén a borravaló, a feketemunka és a különféle adóelkerülő ügyeskedések megszüntetésére hirdetett keresztes hadjáratot, a színfalak mögött már javában tevékenykedett az MSZP ifjú törökjeinek egy, a közpénzek megcsapolására szakosodott csoportja, Zuchslag János képviselő vezetésével - miként az a nemrég elkészült vádiratból is kiderül.

Az MSZP és a Fidesz közötti hatalmi harcnak létezik egy végképp dicstelen és manipulatív mozzanata is. Gyurcsány Ferenc 2006 tavaszán egyszer maga is elismerte a Népszabadságban, hogy "van egy stratégiai típusú hibája a baloldalnak is az elmúlt évekből, amivel szembe kell nézni; az, hogy a jobboldalra monolitikus egységként tekint, és nagyon könnyen fasisztázik". Az efféle eszközökről a végletesen kiéleződött politikai küzdelem miatt egyik fél sem kíván azóta sem lemondani. A miniszterelnök 2007 márciusában például arról beszélt, hogy egyenlőségjelet lehet tenni Orbán és Csurka István MIÉP-elnök közé. Az utóbbi években furcsa módon mindig akadt a jobboldalon egy-egy olyan extremista személy vagy alakulat, amely bizonyos mértékig elő tudta segíteni a baloldal törzsszavazóinak egy táborban tartását. Hasonló logika érvényesült ezzel párhuzamosan a másik táborban is, ahol a volt kormányfő nemrég tüntetően együtt fényképezkedett egy hírhedtté vált antiszemita cikk szerzőjével. A rendszerváltás idején a Fidesz egyébként még az úgynevezett népies-urbánus megosztottság meghaladását tartotta egyik legfőbb törekvésének. Tizennyolc évvel a rendszerváltás után azonban úgy tűnik, hogy az efféle társadalmi reflexekre időnként kifejezetten rá kívántak játszani a felek.

A rendszerváltás óta összességében tíz éve kormányzó baloldal sorsa a következő hónapokban azon múlhat: hajlandó lesz-e visszatérni a kabinetbe az SZDSZ. A liberálisok elnöki posztjára leginkább esélyes Fodor Gábor és környezete az utóbbi időben már többször is érzékeltette: kész visszaforgatni a történelem kerekét.

BABUS ENDRE

Fókuszban

Minisztermustra

Gyurcsány FerencAlapvetően kétféle kormányzás létezik a miniszterelnök szerint: az egyik üzembiztos és zökkenőmentes...

Elrabolt nigériai iskolások: 27 fiút szabadon engedtek, 317 lányról még mindig semmi hír

Elrabolt nigériai iskolások: 27 fiút szabadon engedtek, 317 lányról még mindig semmi hír

Meglettek Lady Gaga elrabolt kutyái

Meglettek Lady Gaga elrabolt kutyái

Ég a berek Fonyódnál

Ég a berek Fonyódnál