Tetszett a cikk?

Inkább a konfliktusok csillapítására, semmint a rendszer lényegi korrekciójára törekszik a következő két évben az egészségügyi miniszter Biztonság és partnerség címen meghirdetett programja.

HVG
Aki eddig nem tudta elképzelni, milyenek lesznek a miniszterelnök által beharangozott bársonyos reformok, a múlt héten némi ízelítőt kaphatott belőle. Az ambiciózus, ám elgondolásaik megvalósítása során magukra maradt szabaddemokrata minisztereket váltó Székely Tamás - aki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) éléről került a kormányba - a múlt héten olyan programot hirdetett, amelyben már nagyítóval sem lehet fellelni újdonságokat, viszont szakmai körökben aligha vált ki heves ellenállást. Az Egészségügyi Minisztérium honlapján vitára bocsátott, soványka, alig 14 oldalas dolgozat legkecsegtetőbb fejlesztési céljai már az Új Magyarország fejlesztési terv megfelelő fejezeteiben, például a társadalmi infrastruktúra operatív programban (tiop) is szerepeltek - csakhogy ott még a reform alátámasztását voltak hivatottak szolgálni.

A kórházi ágyak számának csökkentésétől a vizitdíjig terjedő, átfogó egészségügyi reform alapelveit az euró bevezetéséhez megteendő utat felvázoló konvergenciaprogram szorításában készítette el a kormány. A 2006 szeptemberében Brüsszelbe megküldött dokumentumban a kabinet vállalta, hogy 2009-ig az Egészségbiztosítási Alap kiadásai a GDP 0,9 százalékával csökkennek, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátás GDP-arányos kiadásai a 2006. évi 3 százalékról 2009-re 2,7 százalékra mérséklődnek. Mindez nagyjából már teljesült is. A konvergenciaprogramra a Biztonság és partnerség című új dokumentum csak annyiban hivatkozik, hogy az abban megjelölt források "ésszerű, szakszerű és hatékony felhasználásával" kell az egészségügyi ellátórendszert a hosszú távon fenntartható fejlődési pályára állítani, mégpedig úgy, hogy "a társadalom elégedettsége" is javuljon.

További ágyszámcsökkentésre nincs szükség - sietett leszögezni sajtótájékoztatóján a miniszter. Tény, hogy a legdrágább ellátást jelentő - 2006-os adatok szerint évente s darabonként csaknem 6 millió forintot igénylő - aktív kórházi ágyak kihasználtsága a sugárterápiás részlegekben és a nőgyógyászatokon tavaly decemberben már meghaladta a 100 százalékot, és a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint több más területen is magas volt. Összességében az OEP adatai azt mutatják, hogy 2007-ben az ágyak kihasználtsága az onkológiákon 85 százalékos, a neurológiákon 81, a belgyógyászatokon 75 százalékos volt. A miniszter nyilatkozataiból kiderül, hogy az elosztás ésszerűsítése érdekében elkezdődhetnek az alkuk, tárgyalások. Ennek persze vannak veszélyei: az elmúlt években hol a politikusoknak, hol az egészségügyi vezetőknek sikerült kilobbizniuk, hogy egyes kapacitások választási körzeteikbe vagy éppen egykori kórházaikba kerüljenek, ne a szakmailag indokolt helyre.

Nemcsak gyógyító, de afféle egészségmenedzser lesz a jövőben a háziorvos - ígéri a program -, akinek a ténykedése és felelőssége például a szűrővizsgálatokra is kiterjed. A nem éppen új kormányzati szándék az volna, hogy egy háziorvos ne küldje azonnal szakrendelőbe vagy kórházba a beteget csip-csup panaszokkal, pusztán azért, mert van elég páciense, akinek a taj-kártyája után megkapja a szükséges finanszírozást. Ehhez persze az alapellátásban is szükség volna műszeres és informatikai fejlesztésre, s a program ezzel kecsegteti a háziorvosokat, bár a beszerzés feltételeiről és forrásairól nem tesz említést. A szakrendelők szintúgy hajlamosak továbbutalni a pácienst a kórházba, mert egy súlyosabb eset több időt vesz igénybe, a finanszírozás alapjául szolgáló pontszám viszont fölöttébb csekély, így a kezelés megspórolt ideje alatt más betegeket is el tudnak látni - további pontokért. Ennek az érdekeltségi rendszernek tulajdonítható, hogy a betegek ellátása gyakran az orvosilag indokolhatónál magasabb szinteken történik, és ennek a láncolatnak kíván véget vetni a program az alap- és a járóbeteg-ellátás megerősítésével, többlethonorálásával. Amúgy ez sem új törekvés, csak éppen eddig soha nem sikerült áttörést elérni.

A kórházak teljesítményét visszatartó, központilag előírt, úgynevezett volumenkorlát-rendszer felülvizsgálatra szorul - olvasható szintén a programban. A finanszírozás alapjául szolgáló pontrendszer és a kapacitáselosztás korrekciójáról most másfél hónapos diskurzus kezdődik, ám forrásbővülésre senki nem számíthat. "A volumenkorlátot nem lehet megszüntetni, mert ha azt tennénk, kontrollálhatatlan lenne az egyes intézmények teljesítménye, ami finanszírozhatatlan" - mondta a HVG-nek az MSZP egészségpolitikusa, a kétszeres korábbi miniszter, Kökény Mihály. Szerinte a szaktárca és az egészségbiztosító azonban szabadabban csoportosíthat át kapacitásokat az egyes intézmények között. Ami pedig a teljesítmények honorálását illeti, a konkrétumok kimerülnek abban, hogy a biztosítói térítési díjakat a tényleges ráfordításokkal arányosan kell megállapítani. Folytatódik az aktív ellátás regionális, csúcstechnológiával felszerelt centrumokba szervezése is, ami szintén a fejlesztési tervből átvett ígéret. A fekvőbeteg-szakellátásra a tiop keretében, két címen összesen 187 milliárd forint uniós támogatás vehető igénybe.

A biztosítók versenye helyébe a szolgáltatók versenye lép, legalábbis annyiban, hogy a jövőben az is lehetővé válik, hogy például egy lerobbant ispotály helyett olyan csillogó-villogó magánklinika lássa el a betegeket társadalombiztosítási finanszírozással, mint amilyen a tatai Kastélypark Klinika (HVG, 2008. április 26.). Az OEP-nek ugyanis joga lesz arra, hogy felbontsa a szerződést a szolgáltatóval, ha az nem felel meg a minimális feltételeknek, és az alternatív partner akár magántulajdonban is lehet. Ez elméletileg versenyhelyzetet teremt a szolgáltatók között, gyakorlatilag viszont az elmaradottabb térségekben valószínűleg az alternatíva is önkormányzati fenntartású intézmény lesz, hacsak nem teremtődik meg az intézmények magánműködésbe vételének a feltétele.

A szelekció nem központilag, hanem az OEP regionális szervezetein keresztül történik majd. Hasonló decentralizációt javasolt a pénzügyi tárca Bokros Lajos minisztersége idején, 1995 őszén az államháztartási reformról szóló elemzésben, megállapítva, hogy a regionális pénztárak "jobban igazodnának a helyi igényekhez, és alkalmasak lennének a szolgáltatók tevékenységének, hatékonyságának ellenőrzésére". Bokros amúgy ma már a több-biztosítós modell híve, amelyben a biztosítók az ügyfelekért, a szolgáltatók pedig a biztosítók kegyeiért versengenek, ám e véleményével a politikai margóra szorult.

Korrekciós döntésnek tekinthető az elődök tevékenységéhez viszonyítva a járóbeteg-szakrendelés fejlesztése, a területi egyenlőtlenségek felszámolása. Bár azt a szabaddemokrata egészségpolitikusok gondozásában két évvel ezelőtt kiadott Zöld könyv az egészségügyről című - amúgy a mostani, 2010-ig szóló programnál négyszer hosszabb és a finanszírozás alapkérdéseit is felvető - vitairat is megpendítette, hogy az aktív kórházi ellátásban részesülő páciensek egyötöde járóbeteg-rendelőben is kezelhető volna, a kórházi kapacitások csökkentése mégsem járt a szakrendelő-hálózat arányos fejlesztésével. "Huszonhárom kistérségben semmilyen járóbeteg-szakellátás sincs", állapította meg például a fejlesztési terv, és - minő véletlen - Székely programja ugyanennyi "zöldmezős" központ létesítésére tesz ígéretet, 25 milliárd forintnyi uniós forrásból. Más kérdés, hogy a már le is zárult pályázatot maguk a szakrendelők kritizálják: bár elismerik, hogy az ott élő lakosságnak is joga van az elérhető szolgáltatáshoz, szerintük ez mégis indokolatlan kapacitásbővüléssel jár majd. Az érintettek ugyanis az ország népességének csak 1-1,5 százalékát teszik ki, így a tömegközlekedési lehetőségek átalakításával olcsóbban lehetett volna egészségügyi ellátáshoz juttatni őket, mint jól felszerelt, ámde kihasználatlan rendelőket létrehozni, egyúttal gazdaságtalanná tenni már működő szakellátásokat.

Nyolc olyan kórházban is fejlesztik a járóbeteg-szakrendelést, ahol az aktív kórházi ágyak megszűntek, vagy számuk minimálisra csökkent. A súlyponti kórházak feladatkörét pedig pontosan meg kell állapítani - folytatódik a tennivalók listája -, ezek az intézmények 24 órás "sokszakmás" ügyeletet fognak adni, teendőiket törvényben rögzítik. A sürgősségi ellátás fejlesztésére a tiopban 11,5 milliárd forintos keret van, és további 4,1 milliárd jut a mentésirányítás fejlesztésére. Utóbbira már pályázatot is kiírt az Országos Mentőszolgálat, ám miután a HVG nyilvánosságra hozta, hogy azt túlzottan a Siemens paramétereire szabta, visszavonta (HVG, 2008. június 21.).

A 2007-2013 közötti időszakban összességében 452,7 milliárd forint támogatás jut az egészségügy fejlesztésére - büszkélkedik új programjában az egészségügyi tárca. A fejlesztési terv fájdalmas megállapítását azonban kíméletesen megspórolta, mely szerint az ágazat az uniós támogatással megvalósuló beruházások működtetéséhez nem vehet igénybe költségvetési többletforrásokat, mert az egészségügyi kiadások részaránya nem növelhető. Megerősítette viszont, hogy a népegészségügyi akciók folytatását, valamint új szűrési programok indítását javasolja - például a vizsgálatok kiterjesztését a bőrfelszín, a szájüreg és a vastagbélrák szűrésére, ám ennek költségeit nem taglalja. A bőrelváltozások ellenőrzését a háziorvos, a szájüregét szintén ő vagy a fogorvos meg tudja tenni, a vastagbélrákszűrés pedig székletvizsgálattal viszonylag olcsón megoldható, nem tükrözéses szűrésre gondolunk - válaszolta Kökény Mihály a HVG költségeket firtató kérdésére. "Pénzről nem esett szó a kormányülésen, csak az alapelvekről" - mondta a sajtótájékoztatón lakonikusan Székely Tamás, megjegyezve, hogy az Egészségbiztosítási Alap megtakarításait azért az ágazaton belül fel lehet majd használni.

FARKAS ZOLTÁN, SZABÓ YVETTE

Fókuszban

Mikolától Mikoláig

Szép nagy kört tett meg az elmúlt hét év alatt Mikola István, a Fidesz egykori egészségügyi minisztere.

Rejtett üzenetet tetetett a Fehér Ház weboldalára Joe Biden, több új funkció is érkezett

Rejtett üzenetet tetetett a Fehér Ház weboldalára Joe Biden, több új funkció is érkezett

Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója

Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója

Felcsúttól a brit királyi elit akadémiáig – Orbán Viktor fiának példátlan karrierje

Felcsúttól a brit királyi elit akadémiáig – Orbán Viktor fiának példátlan karrierje