Tetszett a cikk?

A Draskovics Tibor által a kormány elé terjesztett megszorító intézkedések alig tartalmaznak reformértékű változtatásokat, holott a pénzügyminiszter ilyeneket várt az egyes tárcák vezetőitől.

Bokros Lajos expénzügyminiszter közigazgatási államtitkára láthatóan tanult volt főnöke némely "hibájából". A szinte fillérre az 1995-ös megszorító csomag összegét kitevő - reálértékben azonban annak csak nagyjából a harmadát érő - Draskovics-csomag egyrészt nem igényel törvénymódosításokat, ily módon alkotmánybírósági szétzilálásának a veszélye minimalizálható. Másrészt nem nyirbálja meg az elmúlt évek szociális "vívmányait" sem, így próbálván megúszni a nagyobb felzúdulást. Végeredményben főleg a fejlesztéseket fogja vissza, s így nem támogatja, hanem valamelyest lassítja a gazdasági növekedést.

A kormányzati hatáskörben a minisztériumok zárolási és többletbefizetési kötelezettségeiből, valamint a tavaly decemberi "előtakarékossági" akció (HVG, 2003. december 20.) révén összekotort összesen 185 milliárd forintos kiigazítástól a pénzügyminiszter ennek ellenére "valódi és tartós megtakarítást" vár. Amelyről minisztertársainak intézkedési terveket kell készíteniük, és javaslata szerint a most törölt kiadási tételeket nem lehet "átlökni" a jövő évre. A tárcák viszont sokkal inkább a kiadások halasztását, semmint a gondjaikra bízott struktúrák átszabását vállalták magukra.

Maga Draskovics is elkerülte a kényes részletek ismertetését az Országgyűlés múlt csütörtöki gazdasági vitanapján, ahol arra sem adott magyarázatot, hogy közigazgatási államtitkára, Terták Elemér két nappal korábban miért állt elő ismét új deficitcélokkal (lásd Lazítani című írásunkat a 109. oldalon). Az új prognózisok szerint a kamatkiadások a - novemberben még 3 százalékkal kisebb jegybanki alapkamattal kalkulált - költségvetésben szereplő 760 milliárd forinttal szemben az idén 880 milliárdra rúgnak, a lakástámogatások összege pedig 50 milliárddal haladja meg a törvényben rögzített 127,7 milliárdot. A takarékossági csomag így alig több e két tétel kényszerű kigazdálkodásánál, s erre a gyors plasztikai műtétre főleg a nemzetközi pénzvilág bizalmának visszaszerzése érdekében volna szükség (lásd Romló prognózis, erősödő forint című írásunkat a 111. oldalon).

A tárcák vezetői számára a megtakarítások "normatíváit" előíró, ráadásul még a koalíciós frakciókkal való egyeztetést is tőlük váró pénzügyminiszter (HVG, 2004. február 21.) azonban a kormánypártok soraiban is számíthat ellenállásra. Csillag Istvánnak, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) irányítójának pedig legfőképpen az MSZP-frakcióval lesz vitája. Bár Puch László, az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke a HVG-nek azt nyilatkozta, a szocialista frakció "teljes mellszélességgel" támogatja a kormány megszorító intézkedéseit, ez úgy is érthető: akár a tárcák ellenében is. A legnagyobb, 36,2 milliárd forintos érvágást elszenvedő GKM például a helyi érdekeket is sértő útépítéseket, -felújításokat és -karbantartást sorolta hátra, amelyek kereteiből - a 2004. végén kifutó Széchenyi Pluszt is beleértve - összesen 20 milliárdot vonna el, míg például a mintegy 5,5 milliárd forintnyi apparátusi költségvetéséből mindössze 12 millió forint lefaragását ajánlotta fel. A tárca érvelése szerint e téren további csökkentésre már nincs lehetőség, miután a Medgyessy-kormány ideje alatt ez a keret összesen 20 százalékkal zsugorodott, és tavaly 10 százalékos létszámleépítés történt. A szocialista frakció azonban a több mint egy tucat GKM-háttérintézmény támogatásának csökkentését, illetve egyes főosztályok megszüntetését javasolta, mint például a javarészt csupán a MÁV Rt.-re "szakosodott" vagyonkezelésiét.

A második legnagyobb megtakarítást vállaló Honvédelmi Minisztérium Juhász Ferenc miniszter szerint viszonylag szerencsés helyzetben van, mert több jelentős fejlesztést már tavaly vagy idén januárban kifizetett a tárca, és az iraki békefenntartáshoz sem kell már járműveket, technikai eszközöket kiszállítani. Juhász szerint az idei védelmi költségvetés még a 12,25 milliárdos kurtítással is magasabb lesz a tavalyinál, a megtakarításokat pedig főként a minisztérium és a háttérintézmények karcsúsításától, a haderőreform gyorsításától várja.

A források szűkössége miatt amúgy is örökös konfliktusokkal terhelt egészségügyben lapzártakor szinte óráról órára szabták át a tételeket, hogy összeszedjék a tárcánál és az Egészségbiztosítási Alapnál zárolt 5,55 milliárd, illetve 9 milliárd forintos summa részleteit. A legkisebb gondot valószínűleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek kiadásainak összesen 560 millió forintos megkurtítása okozza. Jóval fájdalmasabb a többi elvonás, még ha az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumban igyekeztek is olyan elvek alapján összeállítani a csomagot, hogy a szociális ellátás normatíváihoz és a gyógyító-megelőző kassza kiadásaihoz ne kelljen hozzányúlni, továbbá a prioritásokat, például a népegészségügyi programot ne veszélyeztesse az "elvonókúra". Mindenesetre a lapzártánk után véglegesítendő tételek újabb muníciót adnak a Magyar Orvosi Kamarának, amely már a mostani megszorításokat megelőzően jelezte, hogy alkotmánybírósági (AB) jogorvoslatot kér az idén januártól érvényes kórház- és járóbeteg-finanszírozási rendszer miatt.

Hasonló ügyben egyébként már 1996 szeptemberében is hozott határozatot az AB: akkor elutasította az indítványokat, arra hivatkozva, hogy az egészségügyi ellátás szintjét a gazdaság lehetőségei is befolyásolják. A biztosító most zárolná a háziorvosi ellátásban a prevencióra, a szűrésre és a hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésére szánt 1,5 milliárd forintot, 1,8 milliárdot fogna vissza a védőnői finanszírozási rendszer megváltoztatásának elhalasztásával, 1 milliárdot pedig azzal, hogy a patikusok mégsem kapnák meg a vénykezelésre beígért különjuttatást. A tárca javarészt beruházások átütemezésével állította össze saját csomagját; így az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, a Sportegészségügyi Intézet, továbbá a Reménysugár Habilitációs Intézet beruházásai szenvedhetnek halasztást.

"A forráselvonás az önkormányzatok működési költségeit nem érinti. Fejlesztési feladatok sem maradnak el, legfeljebb átütemezik azokat" - ígérte a múlt héten több fórumon Lamperth Mónika. A belügyminiszter a címzett és céltámogatások, valamint pályázati források szűkítésével véli megvalósíthatónak a 10 milliárdos spórolási programot. Az e célra eredetileg tervezett 64 milliárd forintot úgy csökkentenék, hogy csak az idén induló, még meg nem hirdetett beruházásokra jusson kevesebb pénz. További megtakarítást jelent a 9,5 milliárd forintra tervezett kistérségi támogatási alap 3 milliárdos megkurtítása. Demszky Gábor főpolgármester szerint a fejlesztési elvonások a BKV működését és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház felújítási terveit is veszélyeztetik.

Viszonylag szerencsés a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A múlt évre előirányzott 5,9 milliárd forintos árvízvédelmi munkákból közel 2,2 milliárd forintnyi az idénre húzódott, így különösebb megszorítások nélkül is csak erőtetett menetben tudta volna teljesíteni a 2004-re előirányzott feladatokat: a Bodrog és a Felső-Tisza gátjainak, valamint az elsőrendű árvízvédelmi töltéseknek a megerősítését. A tárcára kirótt közel 3 milliárd forintos megtakarítási penzum mintegy harmada várhatóan e kivitelezési munkák némi halasztásával teljesíthető. Ugyanakkor a Vásárhelyi Pál nevét viselő új Tisza-szabályozási terv 7,7 milliárd forintos - decemberben már 300 millióval megkurtított - előirányzatát a kormány kiemelten kezeli, így az csorbítatlan marad.

Az olimpia évében a folyó sporttámogatásokat szinte egyáltalán nem érinti a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumra (GYISM) kirótt 2,9 milliárd forintos zárolás. A tárca 25,43 milliárd forintos költségvetésének a tizedét meghaladó megszorítás legjelentősebb tételét a Pénzügyminisztérium (PM) által kifogásolt módon pipálnák ki: több mint 1 milliárd forintot a 2006-os budapesti úszó Európa-bajnoksághoz kapcsolódó - egyébként eredetileg erre az évre 1,8 milliárd forinttal tervezett - létesítményfejlesztési beruházások átütemezésével takarítanának meg. Néhány százmillió forinttal csökken a drogstratégiára szánt 1,05 milliárd forint.

Kilenc jogcímen igyekszik összeszedni a reá kirótt 4 milliárd forintot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM). A korábban a PM által diktált 20 milliárd forint az agrárdemonstrációk hatására zsugorodott össze. Az ágazati támogatásokat szent tehénként kezeli az FVM: az intézmények működési költségeiből 1,3 milliárd, a beruházások elhalasztásából pedig 2,7 milliárd forintot igyekszik megspórolni.

Összesen 6 milliárd forintra belőtt működési kiadásainak mintegy harmadától, 2 milliárd forinttól búcsúzhat a PM felügyelete alá tartozó Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.), amely az idei évre szóló költségvetési törvény alapján 4 milliárd forintra számíthatott biztosan, de a jogszabály szerint keretét további 2 milliárd forinttal - ha a pénzügyminiszter hozzájárul - túllépheti. Ez utóbbiról azonban az ÁPV Rt.-ben "lélekben" már lemondtak. Kamarás Miklós vezérigazgató szerint a hiányzó összeget a cég mintegy 13 milliárd forintnyi saját tőkéje terhére lesz kénytelen pótolni. Takarékosságra, létszámcsökkentésre már nincs lehetőségük: 2004-ben 43 értékesítést kell nyélbe ütniük, amelyből 250 milliárd forint privatizációs bevételre számítanak; ennek közel negyedét, 74 milliárd forintot a múlt héten a Mol Rt. 10,5 százalékos állami pakettjének értékesítésével egyébként már teljesítették.

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) 950 millió forintos megtakarítást vállalt - a tárcák közül az IM-en kívül csak a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium lesz "milliárd alatti" megtakarító -, de Bárándy Péter miniszter a HVG érdeklődését azzal hárította el, hogy csak a szerdai - lapzártánk utáni - kormányülésen véglegesítik a csomagot, addig minisztertársaival együtt titoktartásra kötelezett. Nem hivatalos információk szerint viszont az IM-es vállalás több mint fele, legalább 500 millió forint a büntetés-végrehajtás büdzséjét kurtítja meg, ahol megkezdett vagy idénre tervezett börtön-korszerűsítéseket kell elhalasztani, lassítani. Várhatóan megcsonkítják a bűnmegelőzésre szánt félmilliárdos keretet is, mint ahogy egyelőre a megújított pártfogói hálózatnak is le kell mondania telefonok, gépkocsik vásárlásáról - ez egyébként más tárcáknál is úgyszólván kötelező.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) már múlt heti ülésén leszögezte, hogy a "spórolás" csak a két új, győri és debreceni ítélőtábla beruházását érintheti, de azokat sem úgy, hogy késleltesse a táblabíróságok felállítását. Az OIT az idénre tervezett mintegy 1,5 milliárd forintos beruházási keretnek legvégső esetben a harmadával való csökkentését is elképzelhetőnek tartotta, de végül ennél kevesebben, 300 millió forintban állapodtak meg előzetesen a kormánnyal. "Ennél nagyobb elvonás már a bíróságok működését veszélyeztetné" - mondta a HVG-nek Lomnici Zoltán. Az OIT és a Legfelsőbb Bíróság elnöke hangsúlyozta, csekély a mozgástere, hisz a bíróságok költségvetésének 83 százaléka a bérek és közterhek kifizetésére megy el. Az ügyészség 110 millió forint megtakarítását vállalta, itt elsősorban a dologi kiadásokat tervezik visszafogni. Az Országgyűlés hatáskörébe tartozó intézmények egyébként részt vesznek a megtakarítási programban. Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke viszont visszautasította az 574 millió forint befizetésére felszólító pénzügyminiszteri kérést, mert azt jogszabályellenesnek tartja.

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
Gazdaság

Lazítani

5,8 százalék. Legújabban ez a menő szám a pénzügyi vezetők körében.

A Facebookról és az Instagramról is kitiltották a mianmari hadsereget

A Facebookról és az Instagramról is kitiltották a mianmari hadsereget

Felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Donáth Lászlót tárgyalás nélkül

Felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Donáth Lászlót tárgyalás nélkül

Koronavírus: 4385 új fertőzöttet találtak, december közepe óta nem volt ennyi

Koronavírus: 4385 új fertőzöttet találtak, december közepe óta nem volt ennyi