Nem tudni, megtalálta-e a kormányfő népszerűségvesztésének ellenszerét Medgyessy Péter új píárcsapata, de annyi biztos, a "mindennapra egy ötlet" stratégiájával a miniszterelnök elérte, hogy már ne csak arról szóljon a politikai közbeszéd, amit az ellenzék hallani szeretne. Ám a koalíciós vitákat is kiváltó felvetések meggyengíthetik a kormányfő pozícióit.

A parlament létszámának Medgyessy Péter által bedobott csökkentésével (HVG, 2004. február 21.) közel kétszáz év alatt lehetne annyit megtakarítani, amennyit a kabinet egyetlen döntéssel, a Draskovics-csomag február végi elfogadásával "mentett meg" a költségvetésnek. Mégis az elmúlt héten jóval kevesebbszer kerültek a híradások élére a társadalmi és a gazdasági élet szinte valamennyi területét érintő költségvetési elvonások, mint a kormányfőnek a közjogi rendszerrel kapcsolatos ötletei - a törvényhozással és a pártpolitikával szembeni általános ellenérzésekre rájátszó képviselőház-karcsúsítási indítvány, a közvetlen államfőválasztás, a közös európai parlamenti választási lista -, valamint a nemzeti lobbitanács, illetve a szociális és gazdasági tanács (szgt) létrehozására vonatkozó javaslatai.

Medgyessy a tűzzel játszik, amikor azt szuggerálja - például az ATV-nek adott múlt heti interjújában -, hogy ha ő nem nyitott volna új frontot a politikai vitákban, akkor "a politikusok még ma sem az embereket foglalkoztató kérdésekről beszélnének", vagyis arról, hogy a legsúlyosabb problémák a rendszerváltáskor kialakult közjogi berendezkedés demokráciadeficitjéből, illetve a pártok acsarkodásából fakadnak. Már nemcsak az ellenzék, hanem a koalíciós társ SZDSZ soraiban is figyelemelterelésként, illetve az 1989- 1990-ben konszenzussal kialakított közjogi berendezkedés elleni átfogó támadásként értékelik Medgyessy ötletrohamát. Kuncze Gábor SZDSZ-elnöknek az szgt közjogi abszurditására tett múlt pénteki pikírt megjegyzése után - miszerint megérti, hogy az alkotmány nehéz olvasmány, hiszen nincsenek benne képek - a szabaddemokraták belső ellenzékének hét végi tanácskozásán már több országgyűlési képviselő is Medgyessy távozását, illetve a koalíció újragondolását sürgette. Igaz, a legvehemensebbek - így például Eörsi Mátyás, aki a "húzzon el" kifejezést használta - hétfőn már megkövették a miniszterelnököt, Kuncze pedig ismét hitet tett a "kormányprogramon alapuló" koalíció mellett.

Medgyessy magabiztossága a szocialistáktól kapott támogatáson túl elsősorban azoknak a - részben még a február 16-ai parlamenti évértékelő beszéd előtt készült - felméréseknek az eredményein alapul, amelyek szerint a felvetett javaslatok, illetve az azokat megalapozó gondolatok - modernizáció, nemzeti összefogás - kifejezetten "szerethetőek", s azokkal a választók többsége szinte pártállásra való tekintet nélkül egyetért. A kancellária megrendelésére a Szonda Ipsos telefonos, a Medián fókuszcsoportos kutatásokat végzett, a GfK Hungária Piackutató Intézet pedig 3000 fő személyes megkérdezésével készített felmérést, ám ezek eredményét a felek bizalmasan kezelik. Annyit azonban tudni lehet, hogy a javaslatok várható fogadtatását - miközben az ötletekkel a szocialista és a szabaddemokrata képviselők is csak az utolsó előtti pillanatban, a beszéd elmondása előtt szembesültek - előzetesen alaposan letesztelték. Még azt is megvizsgálták, milyen jelzőkre - például a "civilizált", a "normális" vagy a "modern" Magyarország - vevők az emberek. Ezek után aligha véletlen, hogy a kormányfő egy február végi miskolci rendezvényen tőle szokatlan kifejezést használt, amikor azt mondta: ha úgy látja, hogy a pártok el akarják "sumákolni" a javaslatait, akkor népszavazást fog kezdeményezni róluk (amiről viszont lecsúszott, mert a közvetlen elnökválasztásra és a kisebb parlamentre vonatkozó kérdésekkel a napokban egy magánszemély - Murányi József nagyatádi vendéglős - beelőzött az Országos Választási Bizottságnál, így ezekkel kapcsolatban újabb referendum egyelőre nem kezdeményezhető).

A közbeszéd miniszterelnöki tematizálásához elvben nagyon is ideális a fogadó közeg, hiszen - mint azt a jelenlegi közjogi keretek 1989-es kimunkálásában személyesen részt vevő Tölgyessy Péter (Fidesz-MPSZ) a HVG-nek elmondta - "a felvetések komoly érzelmi reakciókat tudnak kiváltani az emberekből egy olyan társadalomban, amelyben mély történelmi gyökerei vannak a parlament és általában a pártok iránti bizalmatlanságnak". Tölgyessy szerint ugyanakkor épp ebben rejlik a kísérlet veszélyessége: a párton kívüli miniszterelnök lázadása a pártpolitika ellen egy olyan vezérelvű demokrácia képét vetíti előre, amely már nem a polgárok öntevékenységére épít, hanem ahol az emberek a hatalom csúcsán álló vezérre tekintenek. Újabb, a ciklus hátralévő részében, rövid távon teljesíthető gazdasági, szociális ígéretekkel a kormányfő már nem nagyon állhatott elő, a közjogi alapszerkezetet érintő reformok ezzel szemben nem kerülnek szinte semmibe, s egyes területeken még akár valamifajta eredmény is elérhető.

Az új píártanácsadók, az izraeli Ron Werber (lásd Mosolyhátországok című írásunkat) helyébe lépő amerikai Jeremy Rosner és csapata, a Greenberg Quinlan Rosner Research Inc. (GQR), illetve a Greenberg Carville Shrum (HVG, 2003. február 7.) a kormányfő stratégiaváltásának megtervezésekor abból indultak ki - erősítette meg a HVG-nek Braun Róbert, a kancellária kormányzati közszerepléseket koordináló helyettes államtitkára -, hogy ha Medgyessy, aki népszerűségben egy évvel ezelőtt még jócskán megelőzte Orbán Viktort, ismét jó pár kört rá tudna verni az ellenzéki vezetőre, az egyben a baloldal megerősödését is jelentené a Fidesz-MPSZ-szel szemben. Ezért a kormányzati kommunikáció markáns elemévé kellett tenni a miniszterelnöki megnyilvánulásokat. Erre utalt egyébként Medgyessy is múlt szombati Népszabadság-interjújában, kifejtve: nem vár senkire, kész egyedül is dinamizálni a baloldalt.

Rosner és munkatársai, akik május végéig tartó munkájukért kétszer 15 millió forintot kapnak, a kormányfő személyére szabott kampányhoz nem kész, másutt már bevált sémát ajánlottak, hanem - mint azt a HVG washingtoni tudósítójának a GQR központjában is megerősítették - előzőleg több, a miniszterelnök részvételével zajló elmélyült beszélgetésben "analizálták" Medgyessyt. A tanácsadók arra a bátor következtetésre jutottak, hogy "érett és határozott" politikai filozófiája van, amelynek két fő pillére az ország modernizálása és a nemzet egységbe forrasztása; vagyis nekik csak Medgyessy meggyőződésének, ötleteinek új módon való kifejtésére kell tippeket adniuk. A kormányfő politikai filozófiájának rekonstruálásához a tanácsadók egészen mélyre ástak Medgyessy múltjában, olyan - alighanem a kormányfőnek is hízelgő - megállapításokra jutva, hogy ő már első pénzügyminisztersége (1986-1987) idején is a gazdaság modernizálásának élharcosa volt, továbbá hogy egész pályafutása során kevésbé pártos és minél inkább egyesítő politikát vitt. Ennek egyik gesztusaként értékelték a tanácsadók a politikából való kiszállását, távozását az üzleti szférába a Horn-kormány mandátumának végén, s e képre erősített rá, hogy 2001-ben párton kívüliként vállalta a miniszterelnök-jelöltséget, az "árokbetemetést" tűzve zászlajára. Az amerikaiak azt is javasolták, hogy a kormányfő vállaljon több közvetlen eszmecserét az emberekkel, amit magyarországi tanácsadói - Rosnerékkel egyetértésben - úgy fordítottak le, hogy felélesztették a miniszterelnök részvételével zajló lakossági fórumok korábban Horn Gyula által is kedvelt gyakorlatát. Ezekre a találkozókra, állítólag a könnyebb szervezés okán, eddig kizárólag "hazai pályán", azaz szocialista vezetésű településeken - például Miskolc, Pécs, Taksony, Budapest II., XI. kerület, Csepel - került sor, míg Orbán Viktor 2002-es "turnéit" még az jellemezte, hogy ellenzéki városokat keresett fel, ahol a politikai előjeleket megváltoztathatja.

A tanácsadók másik gyakorlati útmutatása azt célozta, hogy a miniszterelnök vállaljon minél több "beszélgetős" médiaszereplést, lehetőleg esti politikai talk show típusú műsorokban. Szembesülve azonban azzal, hogy ilyenek Magyarországon a kereskedelmi televíziózásban lényegében nincsenek, Medgyessy végül is Friderikusz Sándornak az MTV-n, illetve az ATV-nek adott interjút elképzeléseiről, valamint Vitray Tamás hétfő este sugárzott műsorában vállalt szereplést. A Magyar Rádió Krónikájának adott interjú viszont, úgy tudni, azzal a kéréssel párosult, hogy ne - a tanácsadók szerint jobbra elfogult - Vass István Zoltán legyen Medgyessy beszélgetőtársa.

A kormányzati píárcsapatok múlt év végi átszervezése már előre vetítette a változásokat, elsősorban azt, hogy ritkulni fognak, illetve egy időre meg is szűnhetnek a korábbi kiszivárogtatások, "szétbeszélések". Az viszont már a politikai ellenfeleket és az elemzőket is meglepte, milyen gyorsan váltotta fel a korábbi tétovázó, az eseményekkel csak sodródó miniszterelnök képét egy új, aktívan kezdeményező, a pártpolitikán felül állni akaró kormányfői arculat megjelenése. A kínos közszereplések elkerülése érdekében néhány hónapja még rejtegetett miniszterelnök - akit a söjtöri, majd a Zeneakadémián rendezett Deák-ünnepségen tavaly ősszel még Hiller István kultuszminiszter MSZP-alelnök mentett ki a szónoklási kötelezettség alól (HVG, 2003. október 25.) - kommunikációjában bekövetkezett fordulat egy csapásra megváltoztatta azt a politikai közbeszédet, amely immár hónapok óta másról sem szólt, mint amit az ellenzék hallani akart: rosszul állnak a dolgok, és ennek legfőbb oka a kormány tehetetlensége.

A váltás azonban kétélű fegyver: ha például "bejönne" a közvetlen elnökválasztás, az azzal járhat, hogy a kabinet érdemi helyett tartós "kampánykormányzásra" kényszerülne - hiszen az idei uniós választások után jövőre, majd az azt következő évben is választana az ország -, miközben már Medgyessy mostani felvetései sem igen tartoznak a kormányzati munka lényegéhez. Az is világos, hogy a közjogi témák hosszú ideig nem tarthatók napirenden, s még ha alkalmasak is arra, hogy a miniszterelnök időt nyerjen addig, amíg sokasodnak a javuló gazdasági eredményekről szóló adatok, Medgyessynek folyamatosan újítania kell ahhoz, hogy reflektorfényben maradjon. A pártpolitikából kiábrándult nép vágyait, illúzióit középpontba állító retorika pedig végső soron épp a legfőbb riválist, Orbán Viktort hozhatja "helyzetbe", aki - igaz, a maga módján - már a polgári körök életre hívásával is azt kívánta demonstrálni: van élet a pártpolitikán kívül.

DOBSZAY JÁNOS

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Fókuszban

Mosolyhátországok

Visszatérhet az MSZP-hez Ron Werber kommunikációs tanácsadó - legalábbis úgy értesült a HVG, hogy a párt előrehaladott...

Fókuszban

Frigyláda

Felháborító és visszataszító, hogy valaki kizárólag szavazatszerzési célból, választási kampány idején elkezdjen...

Fókuszban

Egy szoknya, egy nadrág

"Szeretném bejelenteni, hogy a kormánykoalíció jelöltje az államfői posztra Gesine Schwan" - mondta Gerhard Schröder...

Jakab Péter Orbánnak: Egyszerre lenne büszke önre Rákosi és Goebbels is

Jakab Péter Orbánnak: Egyszerre lenne büszke önre Rákosi és Goebbels is

Így emlékezett meg Baló Györgyről az RTL Klub

Így emlékezett meg Baló Györgyről az RTL Klub

„Ipari méretű pokol” egy német sertéstelepen

„Ipari méretű pokol” egy német sertéstelepen

Előzetesbe került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő

Előzetesbe került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő

Most egy afgán családnak nem adtak enni a tranzitzónában

Most egy afgán családnak nem adtak enni a tranzitzónában

Miért hagyunk mindent az utolsó pillanatra? Mi segíthet a halogatóknak?

Miért hagyunk mindent az utolsó pillanatra? Mi segíthet a halogatóknak?