Nemigen válogathat a terápiás lehetőségek között a gyógyszerárrendelet múlt heti alkotmánybírósági megsemmisítését követően a kormány. Megvan ugyanis a veszélye annak, hogy a június 7-ére tervezett rendkívüli parlamenti ülésnapon elfogadandó ártörvény-módosítás már kései kezelésnek bizonyul. Ez esetben a káosz csak a gyártókkal kötött alkuval lenne megelőzhető.

Van valami keserű irónia abban, hogy egy pszichiáter is tagja annak a kormány által felállított szuperbizottságnak, amely az Alkotmánybíróságnak (AB) a gyógyszerár-szabályozással kapcsolatban múlt héten hozott határozata nyomán kialakuló zűr feloldására hivatott. Józan ésszel ugyanis sokszor már nemigen magyarázható folyamatok zajlanak az erősen átpolitizálódott gyógyszerpiacon. Mint ismeretes, a héten az AB több jogszabályt semmisített meg június 30-ai hatállyal, egyebek közt azt a kormányrendeletet is, amely áprilistól a korábbi szint 85 százalékán fagyasztotta be a gyógyszerárakat (HVG, 2004. május 29.). A Kiss Péter kancelláriaminiszter vezette bizottság - amelynek munkáját Veér András, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet egykori főigazgatója mellett az egészség-, a pénz-, az igazságügyi és a gazdasági tárca képviselői is segítik - a múlt pénteken tartotta első összejövetelét a gyártók szövetségeinek képviselőivel.

"Most aztán kapkodnak" - kommentálta az AB-döntés utáni kormányzati reakciókat az MTV Nap-kelte című műsorában Áder János, a Fidesz-MPSZ frakcióvezetője. Politikushoz illő amnéziával megfeledkezve arról, hogy az "árfagyit" első alkalommal éppen az Orbán-kormány alkalmazta (HVG, 2000. május 27.). Méghozzá mintegy megtorlásul amiatt, hogy a gyártók, megunván a gyógyszerártárgyalás halogatását, egyoldalú áremelést jelentettek be. Bár később ezt a szándékukat visszavonták, a Gazdasági Versenyhivatal a "kartell" miatt összesen 11 millió forintra büntette három szövetségüket, ami végül enyhe bírság volt az eredetileg javasolt 110 millió forinthoz képest. Az Orbán-kormány viszont alkotmányossági szempontból megúszta az ügyet: bár indítvány akkor is érkezett az AB-hoz, azt nem tűzte napirendjére a testület az alatt a 180 nap alatt, amíg hibernálva voltak az árak. Ezért az indítványozó - aki magát az ártörvényt is támadta, de mint a múlt héten kiderült, sikertelenül - az Orbán-kormány rendeletével kapcsolatos alkotmányossági aggályait már nem tartotta fenn, így az eljárást az AB megszüntette. De csak tavaly ősszel. A Medgyessy-kabinet pechjére most (és az általában szokásosnál) jóval hamarabb kerültek a bírák elé a kifogásolt jogszabályok. Ami persze nem mentség a jogalkotói bakikra, ugyanakkor az ellenzéknek sem ártana emlékeznie arra, hogy 2000-ben sem álltak fenn a befagyasztás ártörvény és AB-határozat által előírt feltételei.

A kapkodás valószínűleg csak ártana, alapos ok van azonban a sietségre. Nem arról van ugyanis szó, hogy ha június 30-áig nem születik valamilyen megoldás, akkor a társadalombiztosítás (tb) által támogatott gyógyszerkörben visszaállnak az április 1-je előtti árak, hanem arról, hogy egész egyszerűen nem lesz a tb-támogatás alapjául elfogadott ár. A korábbi árakat ugyanis a megsemmisített kormányrendelet hatályon kívül helyezte. Így a kormánynak az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron (OEP) keresztül csak a támogatás (százalékban vagy fix összegben megszabott) mértékére lenne befolyása, az árakra nem: a gyártók tetszésük szerinti összeget kérhetnének készítményeikért. Azaz szélsőséges esetben az egekig szökhetnének a betegek és a tb gyógyszerköltségei. Szerencsére a gyártók nem az átmeneti piaci előnyök lehalászásában, hanem hosszabb távú megoldásban érdekeltek - hangsúlyozta a HVG-nek egybehangzóan Székely Krisztina, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke, és Fekete Tibor, a Magyarországi Gyógyszergyártók Szövetségének szóvivője. Ez a szándék azonban korántsem zárja ki, hogy konkrét esetekben kirívó összegek háruljanak a lakosságra, illetve a tb-re.

Az is igaz, hogy szabad árakat a rosszul elsült áprilisi intézkedés előtt bármikor alkalmazhattak volna a gyártók, az OEP-pel az utóbbi években egyre ritkuló alkuk nyomán kialakított "tb-támogatás alapjául elfogadott ár" ugyanis nem kötelező érvényű, csak tájékoztató jellegű. Attól mindkét irányban el lehetne térni, no persze változatos térítési díjakat, illetve bőséges többletmunkát okozva ezzel a patikákban. Talán ezzel is magyarázható, hogy a piac szereplői a meghirdetett árakat mindig is amolyan kvázi hatósági árként kezelték. Az AB-döntéssel azonban ez a támpont ködbe vész, legalábbis jogilag.

"Hiú remény azt hinni, hogy a kormánynak nem maradt mozgástere: többféle megoldáson dolgozunk, és bizonyos vagyok abban, hogy lesz közöttük olyan, amely az AB által kijelölt mezsgyén marad" - szögezte le a HVG-nek Kökény Mihály egészségügyi miniszter. Hangsúlyozva: nem engedik, hogy elszabaduló árak zúduljanak a betegekre, és remélve, hogy ennek érdekében a gyártók is önmérsékletet tanúsítanak. Ez utóbbi feltehetően a 85 százalékos árkorlát elfogadásával lenne egyenlő, merthogy - a végső soron lakossági járulék- és adóbefizetésekből injektált - gyógyszerkasszát is kímélni szeretné a kabinet. Az persze már a tavalyi 252,4 milliárd forintos támogatás és a gyógyszerekre januártól rakódó 5 százalékos általános forgalmi adó miatt is nyilvánvaló, hogy kevés lesz a 2004. évre eredetileg előirányzott 239,9 milliárd forint. A Pénzügyminisztérium kalkulációi szerint legalább 267-268 milliárd forint megy el az idén gyógyszerár-támogatásra. De csak ha valamilyen csoda folytán júliustól mégis megmarad az árfagyi, anélkül 280-290 milliárd forintról szólnak a prognózisok. Az AB-határozat következményeként egyetlen tételen tud valamicskét fogni a büdzsé; a kormányrendelet megsemmisítése ugyanis automatikusan magával rántott egy egészségügyi miniszteri rendeletet, amely alapján a tb-nek az idén mintegy 2,5 milliárd forintos kiegészítő vénykezelési díjat kellene fizetnie a patikusoknak.

Rendszerint bumerángként hatnak a rövid távú költségvetési szempontokra épített drasztikus beavatkozások: nő a fogyasztás, és a korábbinál erőteljesebb a támogatáskiáramlás is. Így volt ez a 2000. évi árbefagyasztást és a túlköltekezést a gyártókkal megfizettetni hivatott tavalyi globális támogatási volumen rendszer idején is. Az idei befagyasztás előtt sok beteg hiánytól tartva inkább magasabb áron bespájzolt patikaszerekből, mintsem nélkülöznie kelljen azokat. Április 1-je után pedig azért, mert attól féltek, hogy nem sokáig maradnak 85 százalékos szinten az árak. Ugyanezzel lenne magyarázható egy esetleges mostani felvásárlási láz is.

Nem tilos, sőt: a fogyasztói érdekek és az érintett piac védelmét szolgálva ésszerű "igazi" hatósági árat alkalmazni akár a gyógyszerek esetében is - sugalmazta határozatában az AB. A június 30-áig rendelkezésre álló idő azonban túl rövid ahhoz, hogy az európai parlamenti választások miatt két hétig szünetelő törvényhozás a szokásos utakon végigfuttassa az ártörvény módosítását. Annál is kevésbé, mert az így megszabott árnak - ugyanúgy, mint az energiaárak és a közüzemi díjak esetében - tartalmaznia kellene az előállítás mellett a kutatás-fejlesztés költségeit, valamint tisztességes profitot is. Ehhez a gyógyszercégek adatait kontrollálni képes hatóságra és számviteli, pénzügyi apparátusra lenne szükség, ennek felállítása egyetlen hónap alatt lehetetlenség.

Hatósági ár helyett ezért aztán újbóli, legfeljebb egy évre szóló árbefagyasztással próbálkozik a kabinet. Az áprilisban alkalmazott technikához képest azzal az eltéréssel, hogy ezúttal külön kormányrendelet helyett az ártörvény adná a hibernálás jogi alapját. Bőhm András szabaddemokrata és Szabó Lajos szocialista képviselő erről szóló, ártörvény-módosító indítványa már megjárta a parlamenti bizottságokat; a végszavazás a június 7-ére tervezett rendkívüli ülésnapon várható. A "fagypont" a gyártó és a forgalmazó közötti, kihirdetéskor érvényes szerződésben szereplő árakon lenne. A két honatya - mint a HVG-nek kifejtették - bízik abban, hogy a törvény kihirdetését követő 15. napon hatályba lépő javaslatuk kiállja majd az alkotmányossági próbát. (Bőhm egyébként "társszerzője" annak a másik, ártörvény-módosító indítványnak is, amely lehetővé tenné, hogy a települési önkormányzatok ne csak maximált, hanem rögzített hatósági árat határozzanak meg a taxizásra.)

Az viszont bizonyos, hogy Bőhmék gyógyszerekre vonatkozó indítványát a Fidesz-MPSZ - mint azt Frajna Imre a HVG kérdésére elmondta - annak ellenére sem támogatja, hogy nemzeti petíciójában (lásd cikkünket a 91. oldalon) többek között a gyógyszerárak tartós csökkentését követeli a Medgyessy-kormánytól. Farizeus módon a gyógyszercégekkel az Orbán-kabinet idején kötött, de a balliberális kormány által felmondott hároméves ármegállapodáshoz ragaszkodnának. Csakhogy abban szó sincs árcsökkentésről; Orbánék az infláció 70 százalékáig elfogadták a gyártók áremelési törekvéseit (HVG, 2000. december 16.). A gyógyszercégek számára látszólag nem túl nagyvonalú megállapodás valójában nagyon is előnyös volt nekik - állítják egészségbiztosítói berkekben. Arra hivatkozva, hogy a világpiacon összevissza mozognak, tehát például a szabadalmi oltalom lejárta után csökkennek is az árak, emellett a paktum a nem originális, de "újszerű" termékeknél a hasonló generikus készítmények árához képest 20 százalékos drágítást tett lehetővé.

Nem az ellenzéken múlik természetesen, hogy elvérzik-e Bőhmék indítványa vagy sem, és milyen következményekkel jár, ha elfogadja a parlament. Az alkotmánybírósági előzmények ismeretében enyhén szólva is kétséges, hogy Mádl Ferenc köztársasági elnök aláírja az egyéves befagyasztást lehetővé tevő törvényt. Az AB-t viszont még az államfő által kért esetleges előzetes normakontroll vizsgálata esetén sem köti semmilyen határidő. Már egy-két napos csúszás is megakadályozná a büdzsé érdekeit védők szándékait, azaz, hogy 85 százalékon fagyjanak be az árak. Ebben az esetben a gyártók és a patikusok jóindulatán múlik, hogy mi lesz az érvényes szerződésben szereplő ár. Így aztán a kabinetnek most már nemcsak hosszabb, hanem rövid távon is elemi érdeke, hogy elássa a csatabárdot, és ne hergelje a gyógyszerpiac szereplőit. Akik ezúttal aligha érik be ígéretekkel: az esetleges alku érdekében a jövőbeni áralakítási lehetőségekre számokat követelnek.

MOLNÁR PATRÍCIA

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Igazoltatták a rendőrök egy belvárosi kocsma vendégeit az esti tüntetés után - videó

Igazoltatták a rendőrök egy belvárosi kocsma vendégeit az esti tüntetés után - videó

Azt hiszi, abból lesz baj, ha túl keveset alszik? Akkor most mutatunk valamit

Azt hiszi, abból lesz baj, ha túl keveset alszik? Akkor most mutatunk valamit

Feljutott a világűrbe a milliárdos Richard Branson szuperszonikus űrrepülője

Feljutott a világűrbe a milliárdos Richard Branson szuperszonikus űrrepülője

Öt tüntetőt tartóztattak le tegnap éjjel

Öt tüntetőt tartóztattak le tegnap éjjel

TGM: Mit tegyen a parlamenti ellenzék?

TGM: Mit tegyen a parlamenti ellenzék?

Betörtek Paul McCartney-hoz

Betörtek Paul McCartney-hoz