Preambulum: Európa kulturális, vallási és humanista örökségének szellemiségére, valamint az ember elidegeníthetetlen...

Preambulum: Európa kulturális, vallási és humanista örökségének szellemiségére, valamint az ember elidegeníthetetlen jogaira, a demokráciára, egyenlőségre, szabadságra és jogállamiságra mint egyetemes értékekre hivatkozva az alkotmány leszögezi, hogy a keserű történelmi tapasztalatok után újraegyesített Európa a civilizáció és a haladás útján kíván továbbhaladni. A nemzeti önazonosságukra és történelmükre büszke európai népek szándéka, hogy meghaladják ősi megosztottságaikat, és közösen alakítsák sorsukat.

I. RÉSZ

- Az unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletén alapszik, beleértve a kisebbségi csoportokhoz tartozó személyek jogainak tiszteletét. Ezek a tagállamok közös értékei. Társadalmaikban a pluralizmus, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és férfiak egyenlőségének elve uralkodik.

- Az unió célja a béke, értékei érvényesülésének és népei jólétének elősegítése.

- Az unió szavatolja a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását.

- Az unió tiszteli a tagállamok alapvető politikai és alkotmányos struktúráikban megtestesülő nemzeti azonosságát. Respektálja az alapvető állami funkciókat, ezeken belül az állam területi integritásának és biztonságának védelmét.

- Az uniónak jogi személyisége van.

- Minden tagállam polgára az unió polgára is.

- Az unió hatáskörei átruházással keletkeznek.

- Az alkotmány és az unió intézményei által hozott törvények elsőbbséget élveznek a tagállamok törvényeivel szemben.

- Ahol az alkotmány kizárólagos hatáskört ruház az unióra, azon a területen csak az unió alkothat kötelező érvényű jogot, a tagállamok csak akkor, ha erre az unió felhatalmazást ad.

- Az unió kizárólagos jogalkotó hatáskört gyakorol a következő területeken: versenyszabályozás, monetáris politika az eurózónában, vámpolitika, a tengeri biológiai források védelme.

- A tagállamok aktívan és fenntartás nélkül, a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás szellemében támogatják az unió kül- és biztonságpolitikáját.

- Népi kezdeményezés: legalább 1 millió (minimum egy később meghatározandó számú) tagországbeli polgár felszólíthatja az Európai Bizottságot (EB) közösségi törvényjavaslat előterjesztésére.

- Az unió intézményei:

- Az Európai Parlament (EP) a Miniszteri Tanáccsal (MT) együtt alkotja az uniós jogot és gyakorol költségvetési hatáskört. Megválasztja az EB elnökét. Az EP legfeljebb 750 tagból áll. A parlamenti helyeket a degresszív arányosság alapján kell elosztani. Egy tagállamnak minimum 6, maximum 96 hely jár.

- Az Európai Tanács (ET) a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből áll. Meghatározza az unió általános politikai irányát és prioritásait. Az ET minősített többséggel két és fél éves - egy alkalommal meghosszabbítható - időtartamra elnököt választ. Az elnöknek nem lehet nemzeti megbízatása.

- A MT az EP-vel együtt alkotja az uniós jogot és gyakorol költségvetési hatáskört. Jogalkotói hatáskörében az MT nyilvánosan ülésezik és szavaz. Az MT minden formációjában minden tagállamot egy személy képvisel. A külügyminiszteri tanács elnöke az uniós külügyminiszter.

- Minősített többség: az alkotmányban megjelölt kivételektől eltekintve az MT minősített többséggel hozza döntéseit. A minősített többség 2009-től: legalább a tagállamok 55 százaléka, de minimum 15 tagállam, amelyek az unió lakosságának legalább a 65 százalékát képviselik. A blokkoló kisebbségnek legalább 4 tagállamból kell állnia.

- Az alkotmányban meghatározott kivételektől eltekintve az uniós jogalkotás csak az EB javaslatán alapulhat. Az EB-ben 2014-ig minden tagállamból egy személy foglal helyet. 2014-től kezdve az EB tagjainak száma a tagállamok számának kétharmadával egyenlő, hacsak az ET egyhangú szavazással másképp nem határoz. Az EB elnökére az ET minősített többséggel tesz javaslatot, tekintetbe véve az EP-választások eredményét. A jelöltet az EP többségi szavazással választja meg.

- Az uniós külügyminisztert az ET minősített többséggel, az EB elnökének egyetértésével nevezi ki.

- Az unió fő jogi eszközei: európai törvény (kötelező és közvetlenül végrehajtandó a tagállamokban), európai kerettörvény (kötelező, de végrehajtásának módjáról a tagállamok szabadon dönthetnek).

- Az Európai Bíróság garantálja a közösségi jog egységes értelmezését és alkalmazását. A Bíróságot ítélkezésre kérheti fel bármely tagállam, közösségi intézmény, természetes és jogi személy.

- Állandó strukturált védelmi együttműködés: azok a tagállamok, amelyek rendelkeznek a külön jegyzőkönyvben rögzített katonai képességekkel, az MT minősített többséggel hozott engedélyével szoros védelmi együttműködésre léphetnek. Azon tagállamok számára, amelyek a NATO tagjai, az utóbbi szervezet marad a kollektív védelem bázisa.

- Megerősített együttműködés: az unió nem kizárólagos hatásköri területein az ezt elhatározó tagállamok elmélyíthetik integrációjukat. Az ilyen együttműködésnek minden tagállam számára nyitva kell állnia. Megerősített együttműködés elindítására az MT minősített többségi szavazással ad engedélyt, végső megoldásként, ha az együttműködés célja az unió egészén és méltányos időn belül nem valósítható meg. Az engedély feltétele, hogy legalább a tagállamok harmada részt vegyen a megerősített együttműködésben.

- Bármely tagállam kiléphet az Európai Unióból.

II. RÉSZ: AZ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJA

- Az unió az egyént helyezi cselekvésének középpontjába.

- Alapvető jogok: méltóság, szabadságjogok, egyenlőség, szolidaritási jog, állampolgári jogok, a törvény előtti egyenlőség és a védelem joga.

- Az alapvető jogok chartájának előírásai csak a közösségi jog végrehajtásának körében érvényesek, és az egyes tagállamok alkotmányos előírásaival együtt értelmezendők.

III. RÉSZ: AZ UNIÓ POLITIKÁI

- Ez a rész fejti ki, hogy a közösségi intézmények milyen célokat követnek, és hogyan gyakorolják jogalkotó funkciójukat, megjelölve, melyek azok a döntési körök, amelyek - az alapelvtől eltérve - nem minősített többségű, hanem egyhangú szavazást követelnek a MT-től (például az adózásról, a közös kül- és védelmi politikáról és a hosszú távú közösségi költségvetési keretekről).

IV. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- Az Európai Unió jelképei (zászló, himnusz, jelszó, valuta, hivatalos ünnepnap).

- Az alkotmány hatálybalépésekor a korábbi európai közösségi és uniós szerződések érvényüket vesztik.

- Az alkotmány módosítása: bármely tagállam, az EB vagy az EP javaslatára európai konventet kell összehívni. A konvent tervezetet készít elő az elfogadásra jogosult kormányközi konferencia számára. A módosítást a tagállamok 2 éven belül ratifikálják.

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Fókuszban

A nagykönyv meg van írva

Erősebb, hatékonyabb és demokratikusabb, a közösségi vonásokat több ponton elmélyítő integrációt eredményezhet az EU-tagállamok vezetői által múlt pénteken elfogadott alkotmány, melyet azonban a hatálybalépéshez két éven belül mind a 25 tagállamnak ratifikálnia kell.

Túlélték a pusztító tüzet: több mint 1500 műtárgyat találtak a romok között

Túlélték a pusztító tüzet: több mint 1500 műtárgyat találtak a romok között

Megadta a lehetőséget a Brexitből kihátrálásra az EU Bírósága

Megadta a lehetőséget a Brexitből kihátrálásra az EU Bírósága

Szeméttel fűt és fuldoklik a fél ország, miközben lenne egy kézenfekvő és olcsó megoldás

Szeméttel fűt és fuldoklik a fél ország, miközben lenne egy kézenfekvő és olcsó megoldás

"Rabszolgatörvény": Rendkívüli bizottsági üléssel akadályozták az ellenzék tervét

"Rabszolgatörvény": Rendkívüli bizottsági üléssel akadályozták az ellenzék tervét

A Magyar Idők betámadta az MTA tudósait

A Magyar Idők betámadta az MTA tudósait

Sokak életét menthetné meg a drón, amit egy kínai diákcsapat tervezett

Sokak életét menthetné meg a drón, amit egy kínai diákcsapat tervezett