Még évtizedekre és egy jóléti fordulatra volna szükség ahhoz, hogy megszilárduljon az 1989-es alkotmányos...

Még évtizedekre és egy jóléti fordulatra volna szükség ahhoz, hogy megszilárduljon az 1989-es alkotmányos berendezkedés, amit ma senki nem kedvel igazán Magyarországon - állítja Tölgyessy Péter fideszes parlamenti képviselő, aki egykor kulcsszerepet vitt az alaptörvény kidolgozásában.

HVG: Szili Katalin házelnök folyamatosan sürgeti a már 15 évvel ezelőtt ideiglenesnek deklarált alkotmány felváltását egy új alaptörvénnyel. Önök, az alkotók annak idején mire számítottak, meddig maradhat hatályban a toldozott-foldozott szöveg?

T. P.: A '89-es ellenzék eredetileg nem kívánt alkotmányozni. Az alaptörvényt kizárólag annyiban akarta módosítani, amennyiben az elengedhetetlen volt a szabad választásokhoz. Az alkotmányozásba voltaképpen belesodródtunk. Az 1949. évi XX. törvény preambulumába én magam írtam be, hogy "hazánk új Alkotmányának elfogadásáig" maradhat érvényben. Eredetileg féléves átmeneti periódussal számoltunk, ám Magyarországon ismét az bizonyult tartósnak, amit eredetileg provizórikusnak szántak.

HVG: Akár újabb 15 évig is kitarthat a mai alkotmány?

T. P.: Senkinek ne legyen illúziója: az 1989-ben kialakított közjogi rendszert már régóta csak a tehetetlenség tartja egyben. A parlamentarizmustól tulajdonképpen mindkét nagy párt örömest megszabadulna. Egymással versengve használják fel a közvélemény antiparlamentáris érzelmeit. Csakhogy a másik ellenére egyik sem képes a saját képére formálni a fennálló hatalmi szerkezetet. A szocialisták mindig is korporatív megoldásokkal kiegészített félelnöki rendszert akartak, Orbán Viktor meg már jó ideje olyan "vezérdemokráciát" kíván, amelyben a fékek és ellensúlyok rendszerének nemigen akadna helye. Ebben a horvát Tudjman-féle rendszerhez hasonlatos hatalmi szerkezetben az ország vezetője nem politizál, hanem épít. Módszeresen távol tartja magát a parlamenttől, hiszen ha polémiában kellene megvédenie a maga igazát, már nem is lenne igazi vezér.

HVG: Egyes szakértők úgy látják: 1989-ben egy extrém módon széttagolt állami struktúra jött létre túl sok hatalmi központtal, ami korlátozza a kormányzatok cselekvési szabadságát.

T. P.: Tény, hogy annak idején a lehető legtöbb alkotmányos ellenhatalmat igyekeztük beépíteni. Ennyi ellensúly talán sehol, egyetlen más végrehajtó hatalommal szemben sem létezik. Csakhogy a kormány közjogi pozíciója is erős Magyarországon. Ennek is tulajdonítható, hogy a térségben egyedül nálunk vitték végig az összes ciklust a kormánykoalíciók, ugyanakkor a parlamenti váltógazdaság is működik. A magyar történelemben először fordul elő, hogy a szavazók rendre le tudják váltani a bizalmukat elvesztő politikusokat.

HVG: Miniszterelnökként még Boross Péter kifogásolta, hogy a kabinet rendeletalkotási joga korlátozott, és ez hátráltatja a hatékony kormányzást.

T. P.: Való igaz: még a műtrágyák összetételét is törvény határozza meg nálunk. A minisztériumok sokszor egyszerűen a felelősséget kívánják áthárítani a parlamentre. Pontosan úgy, ahogy egykor a politikai bizottság állásfoglalását kérték. Pedig elvileg nincs alkotmányos akadálya annak, hogy a kormány némileg gyakrabban éljen a rendeletalkotás lehetőségével.

HVG: Államfőválasztás, független ügyészség, egy- vagy kétkamarás parlament - csak néhány alkotmányjogi kérdés, amelyekről évek óta élénk vita folyik itthon. Van-e olyan paragrafusa az alkotmánynak, amit ön szerint is módosítani kellene?

T. P.: Számos ponton lehetne javítani a technikai értelemben sokszor tákolmányszerű alaptörvény intézményein. Mégis az alkotmány alapszerkezete egyértelműen sikeresnek bizonyult. A tökéletlen törvényszöveg önmagában nem elégséges ok az alkotmányozásra. Működik Európában szilárd demokrácia hézagos alkotmánnyal, az évszázados alaptörvények szövegét többszörösen újraértelmezte a politikai és az alkotmánybíráskodási gyakorlat. A mi alkotmányunk papirosjoga is eleven gyakorlattá vált. Az alaptörvény biztosítja az emberi jogok teljességét, lehetőséget ad a cselekvőképes kormányzásra és a hatalomgyakorlás ellenőrzésére. A magyar közéletet átható politikai élethalálharc, a populizmus lehetetlenné tenné a higgadt alkotmányozást. A pártok nálunk inkább csak ellenzékben hívei a hatalom megosztásának, kormányon megpróbálják maguk alá gyűrni a független intézményeket. Több eddigi módosítás inkább csak ártott a közjogi berendezkedésnek. Például jókora hiba volt 1997-ben a népszavazások érvényességi küszöbét ötvenről huszonöt százalékra csökkenteni csak azért, mert Horn Gyula a NATO-csatlakozás ügyében referendumot kívánt tartani. Végső soron ez a módosítás nyitotta meg az utat a decemberi népszavazás előtt is.

HVG: A kilencvenes évek elején többször is jelezte, tart a köztársaság weimarizálódásától: attól, hogy a demokratikus intézményrendszer erodálódik, utat nyitva valamiféle tekintélyelvű berendezkedésnek. Számol még ilyen eshetőséggel?

T. P.: Mára a korai tömegdemokráciák csaknem minden baja kortünetként megjelent nálunk. Ha Európában a két világháború közti tendenciák hatnának, már régen vége lenne az új magyar demokráciának. Ám szerencsénkre a világban mostanság más idők járnak. Így, ha hazánk kap ötven békés évet, a remélt jóléti fordulat idővel elfogadottá teheti a magyar parlamentarizmust.

BABUS ENDRE

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Fókuszban

A történelem futószalagján

A jólét és a szociális biztonság vágyát meglovagoló manőverek uralták a politikai történéseket a mögöttünk hagyott évben. Az aktuális népakarat helyes felmérésén múlt, hogy mikor melyik párt szerzett előnyt az akciókkal, szövetségekkel, árulásokkal, puccsokkal megbolondított permanens versenyben - véli cikkünk politológus szerzője, a New York-i Columbia Egyetem vendégtanára.

A Toy Story 4 az észak-amerikai mozis toplista élén

A Toy Story 4 az észak-amerikai mozis toplista élén

Az 1989 óta legnagyobb tüntetésen követelték Babis lemondását Prágában

Az 1989 óta legnagyobb tüntetésen követelték Babis lemondását Prágában

Szmog: megbízhatatlanul üzemel a budapesti mérőhálózat

Szmog: megbízhatatlanul üzemel a budapesti mérőhálózat

Francia Nagydíj - Hamilton rajt-cél győzelmet aratott

Francia Nagydíj - Hamilton rajt-cél győzelmet aratott

Tanárok vallottak a hiányosságaikról

Tanárok vallottak a hiányosságaikról

Különleges galaxisokat fedeztek fel, egymásba vannak gabalyodva

Különleges galaxisokat fedeztek fel, egymásba vannak gabalyodva