Képtelen helyzetek sorozata vezetett a balatonfűzfői Nitrokémia 2000 Rt. januári felszámolási eljárásához. Az egyik résztulajdonosról, a First Empire Investment Ltd.-ről kiderült, hogy a tavalyi adásvételi szerződés idején már nem is létezett.

Különös vevője akadt a szerény, 20 millió forint jegyzett tőkéjű, ám értékes vagyonnal, a hazai vegyipar egyik meghatározó cégében, a 4,6 milliárd forint jegyzett tőkéjű balatonfűzfői Nitrokémia 2000 Rt.-ben (NK-2000) mintegy 94 százalékos részesedéssel rendelkező Nitrokémia-Invest Szolgáltató Rt.-nek (NK-I). A londoni bejegyzésű, két panamai illetőségű magánszemély által jegyzett First Empire Investment Ltd. (FEI) 2004 márciusában mintegy 100 millió forintért megszerezte az NK-I 60 százalékát, s a részvényadásvételt követően a cég magyarországi képviselőjeként fellépő Pintér János rögvest nagy ívű terveket ecsetelt a sajtóban: az új tulajdonos tőkét emel, modernizálja a fűzfői vegyipari gyárat, és a fejlesztések után a londoni tőzsdére vezeti be a magyar céget (HVG, 2004. április 10.).

Máig rejtély, hogy Pintér mindezt mire alapozta. Néhány hónap múlva ugyanis a kisebbségi tulajdonosok firtatására kiderült: Pintér sem az FEI létezését, sem saját megbízatását nem tudja a magyar jogszabályok szerinti, három hónapnál nem régebbi dokumentummal igazolni. Emiatt az FEI tulajdonszerzését a Veszprémi Cégbíróság nem is jegyezte be. A HVG által megkeresett Dun & Bradstreet nemzetközi céginformációs szolgálat 2005. január 13-ai jelentéséből pedig kitűnik: az FEI-t már jóval a szerződés aláírása előtt, 2003. április 29-én - saját kezdeményezésére - törölték a londoni cégjegyzékből. Hasonló információt közöl a brit kormány céginformációs honlapja is. Ezek után az is kérdéses, kinek a pénzéből fizetett Pintér.

Az NK-I-t a Nitrokémia privatizációjára Tóth Péter ügyvéd 2000 szeptemberében hozta létre (HVG, 2000. december 2.). Egy évvel később a részvények 45 százalékával (a 2003 decemberében elhunyt) Patonai József, a Nitrokémia egykori elnöke rendelkezett (ő az Orbán-kormány alatt több állami cégben, például a Forrás Rt.-ben, a Dunaferr Rt.-ben is vezető tisztséget viselt), a másik 45 százalékkal a cég vezérigazgatója, Henger Károly, míg a maradékon tíz vállalati vezető osztozott. Az FEI Patonai halála után került a képbe, miután az örököstől 72 millió forintért megvette a részvénycsomagot, majd további 15 százalékot hozzávásárolt Henger részesedéséből. A megbízottként eljáró Pintér a névérték 250 százalékán felvásárlási ajánlatot tett a kisebbségi pakettel rendelkezőknek is, csakhogy erre már nem került sor.

Addigra ugyanis már ádáz vita dúlt az FEI létezéséről. Pintér a HVG-nek azt állította, nem volt tudomása arról, hogy a brit cég tulajdonosai immár másfél éve töröltették a társaságot: őt úgy informálták, hogy átalakulást, tőkeemelést terveznek, és First Empire Investment néven pénzügyi befektetőként működnek tovább. Állítása szerint Pintér az NK-I részvényeit az FEI nevében vette ugyan meg, de a pénzt egy - pontosan meg nem jelölt - taggyűlési határozat alapján a Pintér érdekeltségébe tartozó Remington Ingatlanfejlesztő Kft. és annak fő tulajdonosa, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Remington Sales Corporation adta össze tagi hitel formájában (HVG, 2005. január 8.).

Az információ - túl azon, hogy nem létező cégnek nem lehet tagi hitelt nyújtani - több sebből vérzik. A Remington-csoport nem volt tagja az FEI-nek. Most Pintér szerint mégis erre a hitelezői jogviszonyra hivatkozva kezdeményezte két Remington-cég és ő maga is a londoni hatóságoknál az FEI státusának visszamenőleges hatályú visszaállítását, ami állítólag idén februárban megtörténik. Az új tulajdonosok között immár a két cég és Pintér is szerepelni fog. Egyes szakértők szerint a brit jog ezt valóban lehetővé teszi, míg mások szerint csupán a névhasználat állítható vissza, és a törlés, valamint az új bejegyzés közötti "szünetben" kötött tranzakciók hatálytalanok. A magyar jog szerint azonban mindenképpen aggályosnak tűnik az éppen törölt státusban leledző FEI NK-I-beli tulajdonszerzése, aminek vizsgálatára többek között a cégbejegyzésben még mindig tulajdonosként szereplő Patonai Zoltán (Patonai József örököse) novemberi beadványában javaslatot is tett.

A tisztázatlan tulajdonosi viszonyok következtében az NK-2000 fizetésképtelenné vált, és 2004. december 30-ai hatállyal felszámolás alá került. A Veszprémi Cégbíróságon fellelhető dokumentumokból rekonstruálható történet szerint a tulajdonosok energiáit az elmúlt fél évben a vegyipari cég birtoklásáért folytatott harc kötötte le. Hiába vásárolt 60 százaléknyi részvényt az FEI, nem tudott birtokon belülre kerülni, miután azt a cégbíróság a dokumentumok hiánya miatt nem jegyezte be. Az FEI nevében eljáró Pintér állítása szerint tulajdonosi kontroll nélkül viszont a brit társaság nem volt hajlandó a beígért tőkeemelést, fejlesztést végrehajtani.

Az NK-I közgyűlési jegyzőkönyveiből az is kiolvasható, hogy Henger a részvény-adásvételi szerződést követően az új társtulajdonos kérésére leállíttatta az NK-2000 korábbi reorganizációs programját, és újabb utasításokra, de főként friss forrásra várt. Egyre reménytelenebbül, miután az évi mintegy 8 milliárd forintos árbevételű társaság finanszírozását tavaly nyár óta a korábbi fő hitelező, a CIB Bank Rt. felmondta, megszüntetve az NK-2000 Rt. 1 millió eurós, valamint az 1 millió dolláros hitelkeretét is, és nem adott banki garanciát az egyik legfontosabb gyártási alapanyagának, az ortoxilolnak 70 millió forint értékű beszerzéséhez sem. A társaság a tavalyi év végére már csaknem 450 millió forintos veszteséget halmozott fel, és közel száz szállítójának tartozott, összesen 400 millió forint körüli összeggel.

A helyzet megoldására november végén két rendkívüli közgyűlést is tartott az NK-I. Az egyiken Pintér elnökölt, és a jegyzőkönyvi dokumentumok szerint 67 millió forinttal meg akarta emelni az NK-I alaptőkéjét, hogy megerősítse pozícióját, ám feltételül kötötte, hogy a tulajdonosi arány megváltozását a közgyűlés ismerje el. Csak ez esetben vállalná az FEI az NK-2000 rendbetételét. A cég finanszírozási gondjainak áthidalására pedig azt javasolta, hogy az NK-2000 tulajdonában lévő Fűzfői Erőmű Kft.-t adják el az FEI-nek (amit a HVG információi szerint a fantomizált cég nevében Pintér nyomban tovább is adott volna a Siemens Rt.-nek). A rendkívüli közgyűlésről azonban az ellentábor, az FEI legitimációját vitató NK-I-kisebbségi tulajdonosok kivonultak, és egy másik, azon melegében megtartott közgyűlésen az NK-2000 újabb reorganizációs tervéről határoztak. Ez utóbbi létszámleépítést, 300 millió forint hitel felvételét és a cég vagyontárgyai egy részének eladását tartalmazta. Minderre már nem kerülhetett sor, miután egyik szállítójuk decemberben 50 millió forint lejárt tartozás miatt megindította a felszámolási eljárást az NK-2000 ellen, amely 2004. december 30-án jogerőssé vált.

Az NK-2000 felszámolásának a felelősségét elhárítva Pintér azt nyilatkozta a HVG-nek: szerinte a cégbírósági dokumentumokból nyomon követhető, hogy Hengerék szándéka szerint a cég esetében irányított felszámolásról, a vitatható privatizáció nyomainak eltüntetéséről van szó. A vegyipari cég menedzsmentjéből alakult társaság ugyanis 11,6 százalékos árfolyamon mindössze 460 millió forintot fizetett az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek a 85 százalékos részvénycsomagért (a többit a cégben minimális részesedéssel rendelkező dolgozóktól vásárolta meg). Igaz, a menedzsmentcég átvállalta az NK-2000 több milliárd forintos hitelállományát, amit azonban újabb banki hitellel fedezett.

Az adósságok lefaragása érdekében 2003-ban a tőkeszegény NK-I zavaros tranzakcióba kezdett: az NK-2000 legértékesebb vagyonelemét, a könyv szerinti értéken 1,7 milliárd forinton nyilvántartott Balaton-parti ingatlant 2003 decemberében egy új, Balaton-Invest '03 néven gründolt cégbe vitte át. Pontosabban: az új kft az NK-2000 1,5 milliárd forintos hiteltartozását átvéve vette meg az ingatlant, de arra a HVG értesülése szerint a CIB Bank Rt. nem csupán jelzálogot jegyeztetett, de eladási opciót is kikötött. Mindezt Pintér szerint jogilag vitatható módon vitték végbe: az erről szóló közgyűlési határozaton ugyanis már nem lehetett jelen az ügyletet megelőzően elhunyt Patonai József, aki az NK-I felügyelőbizottsági (fb) elnöke volt, jóllehet a cég alapító okirata szerint a tranzakciót az fb-elnöknek is jóvá kellett volna hagynia. Patonai utódát viszont csak a következő év januárjában nevezték ki.

A Nitrokémia felszámolásával megbízott Vectigalis Rt. biztosa, Varga Jenő a romokat szemlélve a HVG-nek megjegyezte: az NK-2000 mintegy 2-2,5 milliárd forint adósságot hagyott maga után, aminek fedezetére aligha lesz elegendő a megmaradt vagyona. Varga a cég tovább működtetését tűzte célul, ami azonban egyelőre nehézkesnek tűnik: a felszámolás alatt lévő NK-2000 nem juthat hozzá azokhoz az alapanyagokhoz, amelyek a jövedéki törvény hatálya alatt állnak. Mentőövet sajátos módon az FEI nevében Pintér János dobna a cégnek: a múlt héten tulajdonosi egyezséget ajánlott a felszámolónak, vagyis a tartozások kifizetése után birtokba venné a céget. A bökkenő továbbra is az, hogy az FEI a mai napig nem szerepel az NK-I tulajdonosai között.

MINK MÁRIA

Legyen HVG pártoló tag!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Jön a tavasz: elindult hazafelé Zoltán, a gólya

Jön a tavasz: elindult hazafelé Zoltán, a gólya

Kórusban dicsérik Putyin hiperszonikus Cirkon rakétáját, de csak az orosz állami médiában

Kórusban dicsérik Putyin hiperszonikus Cirkon rakétáját, de csak az orosz állami médiában

Fia született a meleg szerb miniszterelnöknek

Fia született a meleg szerb miniszterelnöknek

Elhunyt Kautzky József

Elhunyt Kautzky József

Hetekre bezárják a Keleti pályaudvart

Hetekre bezárják a Keleti pályaudvart

Három év letöltendőre ítélték a volt fideszes Mengyi Rolandot

Három év letöltendőre ítélték a volt fideszes Mengyi Rolandot