Mind nagyobb szerephez jutnak a pénzintézetek és ügyfeleik közti viták rendezésében a békéltető testületek és a civil érdekvédelmi szervezetek. A fogyasztók többsége azonban nem tudja, kihez fordulhat, ha ilyen segítségre van szüksége.

"Magyarázat után a panaszos távozott" - ha nem is mindig ezzel a jegyzőkönyvi fordulattal, de a lényeget illetően általában így zárul a bankok és biztosítók tevékenységével kapcsolatos kifogások intézése. A vitás ügyek nagy többsége ugyanis a kuncsaft tájékozatlanságából, a szerződési feltételek felületes ismeretéből fakad - derül ki a pénzügyi szektorban tevékenykedő érdekvédelmi szervezetek tapasztalatából. A magukat károsultnak érzők, ha nem is megnyugvással, de általában annak a bölcsességnek a birtokában állnak fel a panaszosi székből, hogy legközelebb figyelmesebben kell szerződniük.

Nincs sokkal könnyebb helyzetben az sem, aki az ügyintézés elhúzódását vagy a bankhivatalnokok modorát nehezményezi, ilyesmi ugyanis általában elég gyenge muníciót ad egy kártérítési eljárás megindításához. Pert leginkább abban az esetben célszerű indítani, ha egyértelműen bizonyítható, hogy a pénzintézet által az ügyfél elé tett szerződés tisztességtelen kikötést tartalmazott, vagy a feltételeket utóbb egyoldalúan és indokolatlanul, a kuncsaft hátrányára módosították - magyarázzák a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) szakértői néhány pénzintézetben is elhelyezett tájékoztató kiadványukban. A sokszor eleve kudarcra ítélt, fáradságos és költséges pereskedés helyett ők inkább azt tanácsolják, akinek vitás ügye van egy pénzintézettel, próbálja azt inkább peren kívül rendezni, ami "lényegesen gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb és sokszor eredményesebb is", mint a bírói út. Az utóbbi években a panaszosok is kezdték felismerni, hogy a felügyeletnek nem dolga egyedi ügyekben eljárni (a PSZÁF feladata, hogy a pénzpiac "rendszerszintű" működési problémáit feltárja, és javaslatot tegyen az orvoslásukra). Ezzel is magyarázható, hogy a 2002-es közel 18 ezerrel szemben tavaly már alig 10 ezer telefonos megkeresés futott be a PSZÁF-hoz, miközben a személyesen érdeklődők száma is másfél ezerről ezer alá csökkent.

A PSZÁF mindazonáltal nem hagyja válasz nélkül a hozzá fordulókat. Az általános panaszokra - amikor feltételezhető, hogy a bank nem sértett jogszabályt vagy szerződést - az intézmény maga válaszol. "Az olyan típusú kifogások, hogy miért zárt be a sarki bankfiók, miért kellett tegnap sokat sorba állni, miért emelkedett a hitelkártya éves díja, szinte mindig a pénzintézet és az ügyfél közti kommunikáció hibájára vezethetők vissza" - példálózik Binder István szóvivő. A konkrétabb eseteket, amelyekben jogsértés is vélelmezhető, a PSZÁF harminc napon belül kivizsgáltatja az érintett bankkal. Előfordul például, hogy a pénzintézet áron alul értékesíti a nem fizető adós jelzáloggal terhelt ingatlanát vagy gépjárművét, vagy hogy olyankor is hitelbírálati díjat számít fel, amikor ránézésre is megállapíthatta volna az ügyfél hitelképtelenségét. A PSZÁF-vélemény ismeretében a panaszosok pert indíthatnak, vagy alternatív vitarendezőhöz, például békéltető testülethez fordulhatnak.

Amilyen ütemben csökken a PSZÁF-nál szerencsét próbáló panaszosok száma, úgy nő a fogyasztóvédelmi törvény által 1997-ben életre hívott békéltető tanácsok közbenjárását igénylőké. A gazdasági kamarák mellett működő testületek elé kerülő ügyeknek ma már közel negyede a pénzügyi szektort érinti, ami például a fővárosban évente mintegy száz esetet jelent - mondta a HVG-nek Baranovszky György, a Budapesti Békéltető Testület elnöke. Szerinte a panaszos ügyek megoldásában segédkező testületek "népszerűségének" növekedéséhez az is hozzájárul, hogy szolgáltatásuk ingyenes.

A háromtagú tanácsokban eljáró békéltetők (az egyik tagot a fogyasztó, a másikat az érintett pénzügyi szervezet választhatja ki a megadott szakértői listából) a felek meghallgatása után ajánlást fogalmaznak meg. Ha az ebben foglaltakat a bepanaszolt fél utóbb nem teljesíti, ezt a tanács nyilvánosságra hozhatja, ami fontos eszköz lehet az elmarasztalt fél "megátalkodottságának" bizonyítására, ha később mégis bírói útra terelődik a vita. Ha viszont a felek már a békéltető eljárás kezdetén kinyilvánították, hogy elfogadják majd a testület határozatát, akkor az ilyen előzmények után született verdikt lényegében egy bírói végzéssel is felér. Talán épp ez a magyarázat arra, hogy ilyen, lényegében biankó nyilatkozat megtételére Baranovszky tapasztalata szerint a bankok, biztosítók nem igazán vehetők rá.

Akár van esély a viták békés, peren kívüli rendezésére, akár nincs, a pénzintézetek ügyfelei ma vagy egy tucat érdekvédelmi, illetve felügyeleti szervtől kérhetnek tanácsot, szakértői segítséget, mielőtt ügyvédhez fordulnának (lásd Dacszövetségek című összeállításunkat). A legnagyobb múlttal rendelkező - a rendszerváltás előtt Fogyasztók Országos Tanácsa néven működő - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnél (OFE) például két pénzügyi területen járatos jogász segíti ingyenes tanácsadással a panaszosokat. "Gyakran javasoljuk mi is a hozzánk fordulóknak, hogy először próbálják ki az alternatív vitarendezési fórumokat, már csak azért is, mert a békéltető eljárás során az is kiderül, mi a másik fél álláspontja, védekezési stratégiája, ami hasznos információ lehet, ha mégis per lesz az ügyből" - mondta Dietz Gusztávné, az egyesület pénzügyi szakértője. A bírósági procedúrát azonban az OFE-hez forduló panaszosnak is magának kell végigjárnia, az egyesület ugyanis csak a "fogyasztók széles rétegeit érintő" fogyasztóvédelmi ügyekben pereskedhet.

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége sem az egyéni problémák orvoslására jött létre 1998-ban, hanem azért, hogy - mint "küldetésnyilatkozatuk" fogalmaz - "az addig gyenge érdekérvényesítő képességgel bíró kisbefektetők intézményes keretek között tudják eljuttatni álláspontjukat a tőke- és pénzpiac többi szereplőjéhez". A közös fellépés sikerét jelzi ugyanakkor, hogy tavaly például pert nyertek az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. ellen, amely információkat tartott vissza három cukorgyár eladása ügyében (HVG, 2004. július 10.). De a szövetség, például a Kárpótlásijegy-tulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületével karöltve, több ízben fellépett a PSZÁF - szerintük - a befektetőket sértő döntései ellen is.

"Tagjaink helyett mi sem járhatunk a bíróságra, de az egyesületünk szakmai támogatásával zajló perek döntő többségét tagjaink megnyerték" - mondta a HVG-nek Pintér György, az Indra Biztosítottak Országos Érdekvédő Egyesülete elnöke. A jelenleg nyolcszáz tagot számláló egyesületet 12 évvel ezelőtt attól a felismeréstől vezérelve alapította néhány magánszemély, hogy a jogászokkal felvértezett, tőkeerős biztosítókkal szemben szinte teljesen védtelenek a károsultak. Az Indránál ugyanakkor azt kérik a panaszostól, lépjen be a szervezetbe. "Nem az évi 1500 forintos tagdíj érdekében tesszük ezt, hanem mert minél többen vagyunk, annál nagyobb súlya van a szavunknak" - mondta Pintér, hozzátéve, saját küzdelmük eredményének is tekintik, hogy ma már nem veszítik el bónuszbesorolásukat azok az autósok, akik járművüket eladják, és nem vesznek azonnal másikat.

Az Indránál azt tervezik, hogy a biztosítottak mellett a jövőben a banki ügyfelek érdekeinek védelmét is ellátják, pedig ezzel foglalkozó szervezet is létezik már. A napokban lett egyéves a Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete, amely a nem kötelezően befizetett pártolói tagdíjakból tartja fenn magát. Jelenleg mintegy 450 ügyfelük van. "A legtöbb aktánk hitelből vásárolt lopott autókkal kapcsolatos ügyekről szól - mondta Polgár Ákos elnök. Ilyen esetekben azt igyekszünk elérni, hogy a bíróság állapítsa meg a bank részfelelősségét, amiért nem kötött hitelfedezeti biztosítást." A rendőrtiszti főiskolát és jogi egyetemet végzett szakember vezette egyesület szerződéskötés előtt is ad tanácsot, a hitelek átütemezésében közreműködni hajlandó pénzintézet vagy befektetési tanácsadó cég felkutatásában is partner, de volt már olyan ügyfelük is, akinek abban segítettek, hogy kifogást tehessen a végrehajtó jogszerűtlen eljárása miatt.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Trend

Dacszövetségek

HatóságokFogyasztóvédelmi Főfelügyelőség: A pénzügyi szektorban a fogyasztóvédelmi felügyelőségek elsősorban a...

A felsőoktatás átalakítása minisztériumi személycseréket is hoz

A felsőoktatás átalakítása minisztériumi személycseréket is hoz

Most derült ki: nyomoznak a volt karcagi rendőrkapitány ügyében

Most derült ki: nyomoznak a volt karcagi rendőrkapitány ügyében

Elektromos autókkal kaphat igazán önálló arculatot a Cupra

Elektromos autókkal kaphat igazán önálló arculatot a Cupra

Az ellenzék (ex?)fideszes politikust indít a polgármesterségért Gyulán

Az ellenzék (ex?)fideszes politikust indít a polgármesterségért Gyulán

Macron: Biodiverzitási alapokmány kell

Macron: Biodiverzitási alapokmány kell

Orbán felszántotta az országot, de volt, ahol ez is kevés volt

Orbán felszántotta az országot, de volt, ahol ez is kevés volt