Jogalap nélkül, "tévedésből" gazdagodtak Kulcsár Attila egyes ügyfelei, ezért ők tartoznak a brókercégnek - állítja az érintetteknek írt levelében a K&H Equities. Szakértők szerint a cég azért húzta elő e jogi formulát, mert más fogást nem talált.

A jogalap nélküli gazdagodás tipikus esete, ha valakinek a számlájára tévedésből másvalakinek a fizetését utalja a bank, vagy véletlenül kétszer teljesít egy átutalást. Ha az illető a sajátjaként kezeli a váratlanul érkezett pénzt, vagyis esze ágában sincs azt visszaadni, a bank polgári peres úton visszakövetelheti az eltévedt összeget. Ám a jogalap nélküli gazdagodás olyan paragrafusa a polgári törvénykönyvnek (Ptk.), amit akkor lehet előkapni, ha a pereskedni kívánónak más jogcíme nincs - magyarázták a HVG által megkérdezett jogászok. A Ptk. ugyanis kissé talányosan úgy fogalmaz: "Aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni."

Mintha tévedésből utalt vagy küldött volna összegeket az egykori sztárbróker, Kulcsár Attila is a K&H Equities Rt. egyik-másik kivételezett ügyfelének, akik január utolsó napjaiban a rendszerváltás utáni magyar banktörténelemben példátlan hangvételű levelet kaptak a brókercégtől. E szerint a társaság nemhogy teljességgel alaptalannak tartja a követelésüket, de egy későbbi időpontban megállapítandó összeget visszakér tőlük, mert jogalap nélkül gazdagodtak. A HVG által megkérdezett, vagyonkezeléssel foglalkozó nagybankok kivétel nélkül azt állították, náluk még sosem történt ilyesmi, ezért a piaci hozamokat alkalmasint jócskán meghaladó profitra szert tevő ügyfeleknek sem kell attól tartaniuk, hogy utóbb bankjuk ezen a jogcímen visszakér tőlük.

A brókercégnek tanácsot adó ügyvédek - Mosonyi Richárd vagy Jutasi György - a HVG kérdésére nem voltak hajlandók megindokolni e furcsa levél tartalmát, arra hivatkozva, hogy megbízójuk nem hatalmazta fel őket erre. Meglehet azonban, hogy még ők sem teljesen biztosak a dolgukban, mivel a brókercég vezetői azt is beleírták levelükbe, a későbbiekben még módosíthatják a jogcímet, ami miatt pénzt követelnek a szóban forgó ügyfelektől. Úgy tűnik, azon ügyfelekről lehet itt szó, akikről a brókercégnél feltételezik, tudhattak Kulcsár kétes üzelmeiről. "Kezdettől fogva úgy bántak velem, mintha bűntárs lennék" - panaszolta névtelenül az egyik legtöbbet, több százmillió forintot követelő ügyfél. A Ptk. ki is tér arra, hogy a jogalap nélkül gazdagodó lehet rosszhiszemű, ám ebből még nem következik az, hogy bűncselekményt is elkövetett. A jogalap nélkül gazdagodótól nem kártérítést, hanem visszafizetést kérhet az, aki a tévedés folytán megrövidült, vagyis nem biztos, hogy a kár megtérül. Ha pedig polgári bíróság elé kerül az ügy - ellentétben a kártérítési perrel -, nem kell bizonyítani, hogy a jogalap nélkül gazdagodó jogellenesen járt el.

Nyilván a brókercég sincs könnyű helyzetben, hiszen ha egyes ügyfeleket bűncselekménnyel gyanúsít, fel is kellene jelentenie őket (emiatt viszont még azok a pénzes kliensek is megvonhatnák tőle bizalmukat, akiket pedig a társaság szeretne megtartani). Ez esetben nyilvánvalóan kártérítési pert indíthatna ügyfelei ellen, de a bíróságok az ilyen pert csak azután tárgyalják érdemben, ha a büntetőügyben jogerős ítélet születik - márpedig erre ebben az esetben éveket kellene várni, elvégre a nyomozás vége sem látszik még. Az ügyfelek egy csoportjának a számláját zároltatta ugyan a rendőrség - mondván, arra bűncselekményből eredő pénz került -, de pénzmosással vagy sikkasztással nem gyanúsítja őket. Az egyik, szintén jogalap nélküli gazdagodással "megfenyegetett" kuncsaftnak például a CIB Bank Rt.-nél vezetett számláján zárolt a bíróság egy összeget, amelynek a feladója a K&H Equities Rt.-Montrade Ltd. "páros" volt. Az utóbbi cégről feltételezi a rendőrség, hogy pénzmosási állomásként funkcionált a Kulcsár-féle tranzakciók során.

Ráadásul a jogalap nélkül gazdagodónak sem kell mindig visszafizetnie a pénzt. Ha például a számlájára érkezett összeg feladója olyan személy, akitől ajándékokat szokott kapni, feltételezheti, hogy ismét ez történt, s ilyenkor jogosan költi el az összeget. Márpedig Kulcsár Attila ügyfelei is megszokhatták, hogy brókerük ténykedése révén extraprofitot kapnak - érvelnek az érintettek ügyvédei, ezért még ha valóban jogalap nélküli gazdagodásról lenne is szó, azt nem lehet feltétlenül bevasalni rajtuk.

Tamáskodnak az ügyben nem érintett jogi szakértők is, vajon rásüthető-e egyáltalán a Kulcsár-féle ügyfelekre a jogalap nélküli gazdagodás. Az egyik - magát megnevezni nem kívánó, vagyonkezelői üzletággal szintén bíró - hitelintézetnél a HVG kérdésére elmondták: az ügyfél csak akkor gazdagodhat jogalap nélkül, ha olyan tranzakció révén kerül hozzá pénz, amelyet nem szabályoz szerződés a bank vagy brókercég, illetve a számlatulajdonos között. Az Equities érintett ügyfeleinek azonban volt szerződésük, méghozzá kétféle: értékpapírszámla-szerződés és megbízási szerződés. A HVG birtokába került egyik ilyen, Kulcsár Attila által szignált kontraktus portfóliókezelésről szólt, amelyben az Equities a tőke megőrzését egy évnél hosszabb időre garantálta, a hozamot viszont már nem. A kontraktus lényege, hogy az keretszerződés, amelyben - idézzük - "A Megbízó a portfolió kezelésére semmiféle elvet, politikát nem határoz meg. A Megbízó a konkrét portfoliókezelési tevékenységgel kapcsolatban egyes szerződések megkötésére a Portfoliókezelőnek utasítást nem adhat." E szerint tehát Kulcsár Attilának nemcsak jogában állt, de kötelessége is volt konkrét, írásbeli megbízás nélkül is értékpapírokat adni-venni az ügyfél nevében.

Kálmán János ügyvéd, néhány kliens képviselője azzal érvel: mivel az ügyfelek szerződés alapján kaptak pénzt a brókercégtől, ha elszámolási vita támad, ne jogalap nélküli gazdagodás, hanem szerződésszegés miatt perelje őket a bank, feltéve, hogy történtek olyan tranzakciók, amelyekre még e laza keretszerződések alapján sem lett volna mód. Más szakértők szerint ebbe a körbe tartozhatnak például azok az esetek, amikor az ügyfelek külföldi offshore cégek közbeiktatásával vagy "taxis Gyuszi" közvetítésével kaptak súlyos milliókat. A szerződésben nincs ugyanis olyan passzus, hogy az ügyfelek idegen cégektől vagy személyektől is megkaphatják a jussukat, s erre nekik is fel kellett volna figyelniük.

A HVG által megismert kontraktus szerint egyébként a brókercégnek havonta meg kellett néznie, hogyan áll a kliense porfóliója, de az már nem derül ki, milyen gyakran kellett egyenlegértesítőt postáznia a részére. S mivel Kulcsár szorgalmasan hamisította a nyilvántartásokat, nagyon nehéz utólag rekonstruálni, kinek mikor és mekkora összeg jár. Ráadásul a K&H bankcsoport több alkalmazottja - így például Kulcsár Attila, a nyilvántartásokat karbantartó asszisztense, sőt a K&H akkori első számú vezetője, Rejtő E. Tibor is - gyanúsított, ami valószínűsíti, hogy az ügyfelek nem ártatlan banki tévedés folytán jutottak a vitatott összegekhez. Ebből viszont az következik, hogy e "tévedésekért" maga a brókercég, illetve százszázalékos tulajdonosa, a K&H bank is felelős; márpedig ha ez így van, nem lehet jogalap nélküli gazdagodásról beszélni - magyarázta egy névtelenséget kérő banki jogtanácsos.

A bank és az ügyfelek vitájában a bíróságé lesz az utolsó szó. Ám mielőtt pert indítana, Trandler János, néhány ügyfél jogi képviselője például felszólította a bankot: indokolja meg részletesen, miért gazdagodtak a megbízói jogalap nélkül. A jogász azt is törvénytelennek tartja, hogy a brókercég nem hajlandó kiadni a kliensei nevén lévő értékpapírokat, ami az ő értelmezésében zárolás. Márpedig zárolásra csak a bíróságnak van joga. A pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 2001-ben hozott kormányrendelet szerint a bankok, brókercégek megterhelhetik ügyfeleik vagyonát a nekik járó díjjal, jutalékkal, ám ezek összege feltehetően nem rúg százmilliókra. A HVG által megkérdezett szakértők szerint a polgári perrendtartásról szóló törvény számadási kötelezettségről szóló passzusa alapján az ügyfelek azért indíthatnának pert az Equities ellen, mert a brókercég ennyi idő múltán sem számolt el velük tételesen (ilyen típusú pereket jellemzően gondnokok, illetve társasházi közös képviselők ellen szoktak indítani). Ebben az eljárásban a felperes ügyfél előterjesztheti a bíróságnak az általa jogosnak tartott összeg nagyságát és kérheti annak ellenőrzését.

Az Equities egyébként az ügyfelek egy részével békésen megalkudott: ha az általuk befizetett összeg nagyobb volt, mint amennyit felvettek, a különbözetre a BUX-index és a hosszú, illetve rövid lejáratú állampapírok hozamából összegyúrt (körülbelül évi 8 százalékos) árfolyamnyereséget számolt fel, ami még adóköteles is. Nem csoda, hogy a leggazdagabb ügyfelek nem fogadták el ezt az ajánlatot, ami szerint az elmúlt egy-két évben az inflációt épp csak meghaladó, a lekötött betéti kamatoktól viszont elmaradó mértékben gazdagodtak volna.

GYENIS ÁGNES

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Túlóratörvény: tíznél is több európai városban tüntetnek szombaton

Túlóratörvény: tíznél is több európai városban tüntetnek szombaton

Teljes fejetlenség a briteknél: fogadhatunk-e rá, hogy nem is lesz Brexit?

Teljes fejetlenség a briteknél: fogadhatunk-e rá, hogy nem is lesz Brexit?

Egy remek ötlet: ejtőernyőt szerelnek a DJI drónjaira, hogy senkinek ne fájjon, ha ráesnek

Egy remek ötlet: ejtőernyőt szerelnek a DJI drónjaira, hogy senkinek ne fájjon, ha ráesnek

Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü

Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü

A Párbeszéd és a Momentum is kap állami támogatást

A Párbeszéd és a Momentum is kap állami támogatást

Szomorkodhatnak az amerikaiak, soha nem látott áremelés jön a Netflixnél

Szomorkodhatnak az amerikaiak, soha nem látott áremelés jön a Netflixnél