A polgári törvénykönyv 15 napot ad a biztosítóknak arra, hogy elutasíthassák a velük szerződni kívánó ügyfelet. Márpedig ennyi idő alatt is összetörhet az újonnan vett kocsi, leéghet a lakás.

Egy vadonatúj autó a minap hatalmas kátyúba futott, s alaposan összetört. Amikor tulajdonosa casco biztosítási szerződésével a kocsit eladó céghez fordult - amely az egyik biztosítótársaság részére közvetíti az ügyfeleket -, elbeszélése szerint azt a tanácsot kapta, jobb, ha az út állapotáért felelős önkormányzati társaságtól követeli kára megtérítését, a cascója ugyanis még nem "él". Az autókereskedőnél kitöltött papír jogi értelemben nem szerződés, csupán szerződési ajánlat, amit a leendő ügyfél tesz a biztosítónak, és casco esetében a biztosító nem köteles elfogadni az ajánlatot. Márpedig a piacot ismerők tudják, amit nyíltan egy biztosító sem ismer el, hogy ha az alatt a két hét alatt esik a kár, amíg a biztosítónak joga van elutasítani a szerződési ajánlatot, akkor nagy valószínűséggel él is e jogával, s így megússza a kár kifizetését, amit a polgári törvénykönyv (Ptk.) biztosításra vonatkozó szabályai tesznek lehetővé. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással más a helyzet. Ott a biztosítók kötelesek elfogadni az ügyfelek szerződési ajánlatát, egy kivétellel: ha ugyanez a biztosító az előző évben "súlyosan felróható ok" (például a díj nem fizetése vagy biztosítási csalás kísérlete) miatt felmondta az illető előző szerződését.

"Pár napja kötött cascónál okosabb egy kicsit várni a kár bejelentésével, ha ugyanis a biztosító 15 napon belül nem nyilatkozik, a biztosítási szerződés az ajánlat napjára visszamenő hatállyal létrejön. Bár a kárt - a szerződéstől függően - három vagy nyolc napon belül jelenteni kell, a biztosító mégsem hivatkozhat arra, hogy a bejelentés késedelme miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak, ha van rendőrségi jegyzőkönyv vagy más hitelt érdemlő bizonyíték, ami tanúsítja, miként estek a dolgok" - magyarázza Kovács Kázmér, a DAS Jogvédelmi Biztosító Rt. vezető szakértője. Kovács korábbi ügyvédi gyakorlatában előfordult olyan, lakásbiztosítással kapcsolatos eset, amikor a tájékozatlan ügyfél gyorsan jelentette a kárt, ám joggal való visszaélés címén pert nyert a fizetni nem akaró biztosítóval szemben. Az ilyen jogvita kimenetele attól is függ - mondta Kovács -, mennyire ügyesen védekezik a biztosító. Az ajánlatot azért nem utasíthatja el, mert kárt kellene térítenie - a jogok gyakorlása során ugyanis, írja elő a Ptk., jóhiszeműen és a tisztesség követelményeinek megfelelően kell eljárni. Akkor viszont a biztosítónak adnak igazat a bíróságok, ha olyan indokot talál, ami miatt egyébként sem kötötte volna meg az adott szerződést, vagy csak módosított tartalommal.

A Gépjármű-kárrendezési joggyakorlat című szakkiadvány tavalyi negyedik számában jelent meg egy írás a biztosítási szerződés létrejöttével kapcsolatos jogalkalmazásról, s e szerint a Legfelsőbb Bíróság egy 1995-ös eljárás során úgy döntött: ha az ügyfél nem kapott írásbeli tájékoztatást a 15 napos visszautasítási lehetőségről - s a biztosítónak kell bizonyítania, hogy ez megtörtént -, akkor utóbbi köteles megtéríteni a kárt. A szerződés nem jön ugyan létre, ha a biztosító elutasítja az ajánlatot, de tájékoztatási kötelezettségének elmulasztására hivatkozva szerződésen kívüli károkozást lehet megállapítani, sőt a szerződést is érvényesnek minősítheti a bíróság, ha a díjat - a 15 napos elbírálási időre való figyelmeztetés nélkül - az ügynök átvette. A szerző, Molnár Ambrus bíró javasolja, hogy a biztosító ajánlattételre rendszeresített nyomtatványából a leendő ügyfél egyértelműen szerezhessen tudomást arról, hogy e papír kitöltése és az ügynöknek átadása nem vezet nyomban a szerződés létrejöttéhez, s ezt külön aláírással hitelesítse.

A szakcikk egyébként leszögezi: a biztosítások általában hosszú időre szólnak, és a biztosítandó vagyontárgy lehet ingatlan, különféle, a megélhetést biztosító jószág is, ezért az indokolt, hogy a biztosító a kockázat elemzése után dönthessen a szerződés megkötéséről, esetleg speciális feltételek kikötéséről (ez utóbbi lehet például egy különleges riasztóberendezés). Ugyanakkor - írja a szerző - annak sincs akadálya, hogy a felek egyező akarattal, a biztosított javára, eltérjenek e szabályoktól, azaz a szerződés az ajánlattétellel azonnal is létrejöhet.

Épp ez történik meg többnyire az autóvásárlást finanszírozó bankok és a biztosítók kapcsolatában. Az autóvásárlási hitelt nyújtó cégek számára ugyanis lényeges, hogy a "zálogtárgy" ellopása vagy totálkára esetén is legyen fedezet. Ugyanakkor e társaságoknak már van olyan súlyuk - szemben a biztosítási ügyekben gyakorlatilag fogyasztóvédelem nélkül álló egyszerű ügyfelekkel -, hogy a törvényben rögzítettnél kedvezőbb körülményeket alkudjanak ki maguknak. A Budapest Autófinanszírozási Rt. vezérigazgatója, Révész Tamás szerint a finanszírozók általában biztosítási alkusszal szerződnek, mégpedig úgy, hogy a casco a kocsi vásárlásakor azonnal életbe lép, kivéve a különösen nagy értékű kocsikat, terepjárókat. A finanszírozó azonban az utóbbiak esetében ragaszkodik ahhoz, hogy addig maradjon a kocsi az autókereskedő telepén, amíg nem jön létre a biztosítás.

Bár a biztosítási ajánlat elutasítását nem kell indokolni, a Raiffeisen Lízing Rt. gépjárműüzletágának igazgatója, Fehér András tapasztalatai szerint ez akkor fordulhat elő, ha a biztosító "rossz ügyfélnek" tartja a szerződni akaró felet, vagy ha használt autóról van szó, amelyet már ért korábban kár. Ha az adott biztosítótársaság belső szabályzata szerint egy kocsitípus "szemleköteles", akkor a szemléig, illetve amíg az ügyfél az első díjat be nem fizeti, nem számít biztosítottnak. Fehér András azt tapasztalta, a biztosítók cascónál ritkán érvényesítik a 15 napon belüli elutasítás jogát, és ki is fizetik a hamar bekövetkezett károkat, főleg ha biztosítási alkusz közreműködésével kötik a szerződést. Ilyenkor ugyanis az alkusz viszontbiztosítása vagy a biztosítóval kötött egyedi szerződése az érvényes, egyedi határidőkkel. Jákfalvi Zoltán, a Generali Biztosító Rt. igazgatója szerint a nekik dolgozó alkuszok és ügynökök írásban megkapják, milyen esetben kíván a biztosító egyedi kockázatelbírálást végezni, a többi, általuk leadott ajánlatot nem utasítják el, akkor sem, ha volt káresemény.

Az ügyfelek többsége azonban nem is tud az említett két hétről, vagy arról, miként érheti el, hogy amikor a forgalomba lép az újonnan vett kocsival, az már biztosítva legyen. A számítógépes kapcsolatok korában - amikor azonnal tisztázható lenne, a biztosító számára az adott ajánlat túl kockázatos - aligha méltányos, hogy az ügyfél, bár "előlegként" kifizette az első havi díjat is, két hétig bizonytalanságban maradjon, biztosított-e a számára nagy értéket jelentő vagyontárgya, netán pereskednie kelljen, ha a befizetett biztosítás nyomán kártérítést vár el. Sajnos, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségre - és az általa vihető próbaperekre - sem számíthatnak, mert biztosítási ügyekben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére hárulna a fogyasztóvédelem. E hatóság azonban deklaráltan nem foglalkozik egyedi panaszügyekkel, azokat a bepanaszolt biztosítóknak küldi tovább. Jogszabály-változtatást ez ügyben is kezdeményezhetne ugyan a felügyelet, a fogyasztóvédelemről a múlt héten tartott tájékoztatójából azonban kitűnt, egyelőre nem tűzte napirendre a tömeges szerződések feltételeinek áttekintését.

MAKARA KLÁRA

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
A nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozik az új-zélandi terrorista támadással

A nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozik az új-zélandi terrorista támadással

Reagált Putyin Budapestre költöző bankja: Nem vagyunk kémbank

Reagált Putyin Budapestre költöző bankja: Nem vagyunk kémbank

Maradhat a budai villában Vajna Tímea

Maradhat a budai villában Vajna Tímea

Őrizetbe vették Michel Temer volt brazil elnököt korrupció gyanújával

Őrizetbe vették Michel Temer volt brazil elnököt korrupció gyanújával

Jön az új magyar sorozat, amit csak egy mobilos appban lehet majd megnézni

Jön az új magyar sorozat, amit csak egy mobilos appban lehet majd megnézni

Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek

Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek