Minden bizonnyal törvényt kell módosítani, hogy az újranősült, ezúttal polgári származású asszonnyal egybekelt Károly brit trónörökös egyszer majd trónra is kerülhessen. Ez nem éppen példa nélküli: sok koronavárományosnak kellett engedményeket tennie, hogy szíve nem nemesi választottját oltár elé vezethesse.

© AP
Károly trónörökös szerencsésnek mondhatja magát: neki nem kellett lemondania a trónról ahhoz, hogy néhány napja elvehesse immáron 34 éve szeretett nőjét, a hozzá hasonlóan elvált és még csak nem is nemesi származású Camilla Parker-Bowlest. Ehhez azonban a szerelmespárnak számos kompromisszumot kellett kötnie, Camilla például előre lemondott jövőbeli királynéságáról. De még ha trónra kerülne is Károly, neki be kell érnie a "hitvesi hercegnő" címmel (HVG, 2005. február 19.). Még ehhez is - Andrew McKinlay brit munkáspárti képviselő szerint - törvényt kell módosítania a brit alsó- és felsőháznak, de szentesítenie kell ezt még a Nemzetközösség tagjainak, köztük például Új-Zélandnak, Ausztráliának és Kanadának is - és ez a jóváhagyás egyelőre nem is biztos.

Rosszabbul járt a sokat emlegetett előd, VIII. Eduárd, aki ráadásul előbb került a trónra, mint hogy kitudódott volna illetlen kapcsolata az akkor még hivatalosan házas, de egyszer már elvált amerikai Wallis Simpsonnal. Eduárd 1936-ban lépett trónra, s amikor házat bérelt szerelmének a londoni Regent's Parkban, a miniszterelnök, Stanley Baldwin kénytelen volt arra kérni uralkodóját, intézze diszkrétebben partnerkapcsolatát, és győzze meg barátnőjét, vonja vissza beadott válókeresetét. A fülig szerelmes Eduárd azonban megmakacsolta magát, és bejelentette nősülési szándékát - nyomban törvénymódosítást kérve a Nemzetközösség parlamentjeitől. Akkor még más idők jártak: rögvest elvetették a javaslatot, így a királynak nem maradt más választása, mint hogy még trónra lépésének évében, december 10-én lemondjon. Ekkor fivérét koronázták uralkodóvá VI. György néven. Az exkirály azzal vigasztalódhatott, hogy 1937. június 3-án - miután Simpson válási procedúrája lezárult - nőül vehette amerikai kedvesét. A brit udvar azonban ezek után sem ismerte el a kapcsolatot, uralkodó (II. Erzsébet személyében) csak 1972-ben fogadta Simpsont, s akkor is csak azért, hogy egyeztessen az özveggyel a windsori herceggé lefokozott Eduárd temetéséről.

Korántsem csak angol uralkodók házasodtak balkézről (ez a - ma már nemegyszer a házasságon kívüli kapcsolatot jelölő - kifejezés onnan ered, hogy a rangon aluli arának az esküvőn a férj nem a jobb, hanem a bal kezét nyújtotta). A francia királyokat sem kímélte Ámor nyila, ám az ő trónjuk bele sem rezdült ebbe, miután - az angol társadalomban elképzelhetetlen módon - annyival agyafúrtabban jártak el, hogy megalkották a titkos házasság intézményét. Valamit valamiért: a korabeli jog szerint az ilyen frigyből született gyermekek nem kerülhettek a trónra, s természetesen az ara sem kapta meg mindazt a rangot, ami királynéként megillette volna. Kevesen tudják, de egyszer még a Napkirály, XIV. Lajos is így nősült: valamikor 1683 augusztusa és 1684 júniusa között az akkor már 50 körüli aszszonyt, Paul Scarron költő özvegyét, Francoise d'Aubignét vette el. Példája öröklődött: fia, a korábbi házasságából született Lajos 1695-ben Marie-Emilie de Joly de Chouint vezette "titokban" oltár elé. Ő nem léphetett trónra, de nem a titkos házasság miatt, hanem mert atyja túlélte őt.

Második oldal (Oldaltörés)

Az uborkafára hamarjában felkapaszkodott uralkodóktól viszont nem állt távol a rangon aluli kapcsolatok megbélyegzése. A korzikai kisnemesi leszármazott, a későbbi császár, Bonaparte Napóleon például nemcsak megtiltotta, hogy családtagjai nem nemesi származású társat válasszanak, de törvényben is előírta, hogy a rokonai által kötött házasságokat személyesen kell jóváhagynia. Nem kérte ki nősüléséhez bátyja jóváhagyását Jérome Bonaparte, aki a francia haditengerészet hadnagyaként 19 évesen, 1803-ban Amerikában menthetetlenül szerelmes lett a 18 éves Elizabeth Pattersonba, egy gazdag ír bevándorló leányába. Két hónappal megismerkedésük után összeházasodtak, ám az ügyről értesülő Napóleon őrjöngött, és még a kontinensre lépni sem engedte a hazatérő ifjú asszonyt, így a feleség Londonba került, és férje távollétében szülte meg 1805-ben a fiát. Miután a házasságot a francia bíróságok érvénytelenítették, Jérome császári herceg lehetett. Trónra is került: 1807-ben engedelmesen nőül vette a Napóleon szerint immár rangjához méltó württembergi királyleányt, Frederika Katalint, és ezután a megenyhült báty a francia birodalomhoz csatolt Vesztfália királyává tette. Az elhagyott nő pedig később visszatért Amerikába és a polgári életbe. Unokája így is vitte valamire: 1906-ban királyság helyett a legfőbb államügyész stallumával jutott némi hatalomhoz.

Mivel a 18. századi német jog tételesen rendelkezett a rangon aluli házasságokról, Antal Ulrik, Szászország-Meiningen hercege sehogyan sem tudta trónra segíteni balkézről született fiait. Pedig sokat próbálkozott. 1713-ban titokban vette nőül egy egyszerű katonatiszt leányát, Philippine Elizabeth Caesareát, akitől aztán több gyermeke is született. Miután a házasságot nyilvánosságra hozta, ivadékainak nyomban hercegi rangot kérvényezett. VI. Károly német-római császár 1727-ben császári grófnővé is emelte Antal Ulrik nejét, sarjait pedig az egyenlő rangú házaspároknak kijáró jogokkal ruházta fel. Igen ám, de a késhegyre menő örökösödési csatározásokat folytató rokonság nyomására az új császár, VII. Károly alatt 1744-ben érvénytelenítették az 1727-es dokumentumot, és az uralkodó ígéretet tett arra, hogy az "egyenlőtlen" kapcsolatokból született gyermekek soha nem emelhetők egyenlő rangra a "rendes" frigyekből születettekkel. Antal Ulrik azonban nem adta fel. Megözvegyülvén újranősült - ezúttal méltóképpen -, de hiába született új kapcsolatából négy fiú és öt leány, 1763-as végrendeletében két elsőszülött fiára hagyta a trónt. Ez ellen viszont második felesége nyújtott be fellebbezést, aminek a császári udvari tanács helyt is adott, ily módon kizárva az uralkodásból a nem elég kék vérű fiúkat.

A 20. századi magyar történelemben is akad példa rangon aluli frigyre. Ferenc Ferdinánd trónörökös csak hosszas közbenjárásra érte el nagybátyjánál, Ferenc József magyar királynál és osztrák császárnál, hogy egyezzen bele házasságába Zsófia Chotek von Chotkowa cseh grófnővel. Erre csak úgy kerülhetett sor, hogy Ferenc Ferdinánd 1900. június 28-án a Hofburgban ünnepélyesen lemondott jövendőbeli gyermekeinek a császári házzal kapcsolatos jogairól. Esküjének betartását az ismert tragédia tette biztossá: napra pontosan 14 évvel később Zsófiával együtt meggyilkolták Szarajevóban.

IZSÁK NORBERT

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Az apa ölte meg élettársát és gyerekét a budai társasházban

Az apa ölte meg élettársát és gyerekét a budai társasházban

A felsőoktatás átalakítása minisztériumi személycseréket is hoz

A felsőoktatás átalakítása minisztériumi személycseréket is hoz

Macron: Biodiverzitási alapokmány kell

Macron: Biodiverzitási alapokmány kell

Lecsitítják a Jaguart: egyre nagyobb divat az oldtimerek villanyosítása

Lecsitítják a Jaguart: egyre nagyobb divat az oldtimerek villanyosítása

Vidáman indult Botka kampánya, az ellene induló szocialistáról viszont nem beszél

Vidáman indult Botka kampánya, az ellene induló szocialistáról viszont nem beszél

Nem hagyott időt a MÁV az átszállásra, a határon ragadtak az utasok

Nem hagyott időt a MÁV az átszállásra, a határon ragadtak az utasok