A londoni terrortámadásokról szóló hírek árnyékában szinte homályba borult, hogy a muszlim vallási irányzatok képviselői történelminek is tekinthető egységkonferenciát tartottak Jordániában.

Az iszlám a béke, nem pedig az erőszak vallása. Az utóbbi évek terrorcselekményeitől felzaklatott világban sokan alighanem felkapják a fejüket e megállapítás hallatán, de muszlim körökben sem csekély eredmény, hogy a tudós fők legalább ebben az alapvetésben egyetértettek, amikor a minap majdnem 40 ország mintegy 170 vallásjogtudója gyűlt össze a jordániai Ammánban. Az iszlámra hivatkozó terrorizmus is kétségkívül arra ösztökélte a Nemzetközi Iszlám Konferenciát, hogy hitet tegyen az iszlám békés volta mellett. Ennek alátámasztásához persze legalábbis mérsékelni kell a gyakran a szó szoros értelmében késhegyre menő belviszályokat. Közhírré tették ezért azt is: hithű muszlim senkit sem tekinthet hitetlennek, aki elfogadja az iszlám alapjait. Eleddig példátlan módon azt is deklarálták, hogy mindegyik vallási irányzat maga gyakorolhatja a joghatóságát saját közösségében, és együttes erővel tagadták meg a szót az általában radikális, de képzetlen önjelölt hitszónokoktól.

Emberéleteket menthet, ha mindez elfogadottá válik. Irakban például szunnita muszlimok előszeretettel robbantják fel síita hittestvéreiket, mégpedig éppen azokra a szélsőséges szunnita prédikátorokra hallgatva, akik nem tekintik igazi muszlimnak a síitákat.

Zűrös múlt után ismerte el most egymást a nyolc fő vallásjogi irányzat. Az évszázados széthúzás egyik fő oka, hogy mindegyikük mást fogad el jogforrásnak, vagy - ha csak nüánsznyi eltérésekkel is - másképp értelmezi a szent szövegeket. Ez az iszlám totalitásából fakad: e vallás az élet minden területén szabályozza a hívők viselkedését, így a teológia és a jog egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Magyarán a vallásjog illetékes minden más jogi kérdésben is, ami megfordítva azt is jelenti, hogy minden vallási kérdés jogi köntösben jelenik meg.

Abban mindegyik iskola egyetért, hogy a legfőbb jogforrás a Mohamed próféta által mondottakat tartalmazó Korán. Abban már vannak különbségek, hogy melyik irányzat mennyire fogadja el a Koránba be nem került, de hitelesnek tekinthető prófétai mondásokat és cselekedeteket (hadiszokat) is, amelyeket hat vallásjogtudó foglalt össze még a 9. században. További választóvonalakat húz az a körülmény, hogy a muszlim vallásjogtudók egy része klasszikus útmutatás híján is választ mer adni új keletű kérdésekre, párhuzamot keresve a Koránban fellelhető hasonló példákkal. A legmodernistább irányzatok pedig odáig mennek, hogy még a szent könyvtől független, önálló véleményalkotást is megengedik vallásjogtudóiknak.

A Mohamed utáni évszázadokban vagy félszáz vallásjogi iskola fejlődött ki. Ezek közül alig tucatnyi maradt fenn, és azok legtöbbje is a síita és a szunnita irányzat valamelyik áramlatához sorolható.

Jóllehet a jogforrások tekintetében óriási az egyet nem értés, a mindennapi hitéletben viszonylag kevés a különbség a négy szunnita irányzat követői között. Külső szemlélő számára legalábbis szőrszálhasogatásnak tűnnek az olyan viták, hogy például miként tartsa a kezét a hívő imádkozás közben. Mivel a hanafiták és a hanballiták alapítója olyan szemtanúk bizonyságtételére hallgatott, akik Mohamed prófétát a köldöke alatt összekulcsolt kézzel látták imádkozni, ők a mai napig ezt a könyörgési módot tekintik hitelesnek. Hasonlóképpen bizonyosak a sáfiiták abban, hogy a mellkasukon kell összekulcsolniuk a kezüket, a málikitáknak pedig kezüket a testük mellett lógatva kell segítségül hívniuk Allahot.

Fontosabb különbség, hogy a vallási vezetők közakarat vagy öröklés útján kerülnek-e posztjukra. A szunniták maguk választják imámjaikat, a síiták viszont már több mint 1300 éve úgy gondolják, hogy a Próféta mindenkori földi utóda a legitim vezető. Attól függően, hogy hány ilyen vér szerinti leszármazottat fogadnak el hitelesnek, lehet ötös, hetes vagy tizenkettes síitákról beszélni. Ezek közül a két nagyobb irányzat, az ötösök és a tizenkettesek részt vettek az ökumenikus találkozón, és elfogadták hittestvéreiknek a szunnitákat - szemet hunyva immár az olyan véleménykülönbségek fölött, hogy a síiták közül csak kevesen (főleg az irániak) ismerik el az önálló véleményalkotás jogát, és vitatják a szunniták által autentikusnak tartott prófétai mondások és cselekedetek egy részét is.

A konferencián részt vevő további két áramlat jelenléte már önmagában is történelmi sikernek tekinthető. A 8. században Andalúziában keletkezett zahirita irányzatot a többiek évszázadokon át üldözték, mivel a zahiriták ragaszkodtak a Korán szó szerinti értelmezéséhez, beleértve például, hogy sohasem szabad abbahagyni a szent háborút, a dzsihádot. Úgy tűnik, most mégis hajlandóak elfogadni az ammáni tanácskozás állásfoglalásában szereplő összmuszlim konszenzust, amely szerint a Koránnak a hitetlenek gyilkolását kötelezővé tévő - napjainkban sajnálatosan gyakran idézett - passzusai ma már érvénytelenek, mert csupán egy 630-ra datálható szerződésszegés következtében beállt háborúskodás idejére vonatkoztak.

Az is nagy lépés a muszlim egységesülési törekvésekben, hogy az Ománban államvallássá emelt kháridzsita irányzatból fennmaradt ibádita mozgalom képviselői is a tárgyalóasztal mellé ültek. A szunnitákhoz hasonlóan náluk is a közösség választja a vezetőt, ám ha méltatlannak bizonyul, le is lehet váltani. E harmadikutas megoldásért síiták és szunniták egyaránt üldözték a kháridzsitákat, s az erőszak erőszakot szült: számos szélsőséges teoretikusuk már az egynapos szunnita vagy síita csecsemőre is olyan hitehagyott eretnekként tekintett, akivel végezni kell.

A formálódó ökumené persze nem az első kísérlet az iszlám sokféle irányzatának összebékítésére. Az eddigi próbálkozások azért nem vezettek sikerre - magyarázza a Bejrútban muszlim jogból doktoráló Manyasz Róbert -, mert mindegyik irányzat úgy képzelte el, hogy majd az ő vezetése alatt és vallásjogi értelmezése alapján egyesülnek a többiek.

E tekintetben tehát valóban úttörő kezdeményezésről van szó. Az angol nyelvű Jordan Times szerint a konferencia egyik fő célja az iszlám imázsának helyreállítása volt. A történelminek mondott megbeszélés súlyát azonban csökkenti, hogy a konferencián csupán az államilag elismert és támogatott vallási vezetők vettek részt. A hivatalos állami és egyházi hierarchia által el nem ismert, radikalizmusra hajlamos hitszónokok egyike sem tette tiszteletét az őket most valóban kiközösíteni igyekvő ülésen, sőt feltehető, hogy ők a Nyugat által szponzorált, a kirekesztésükre szőtt összeesküvésként tekintenek a találkozóra. Márpedig szakértők szerint például a 18 milliós Szíriában mintegy 4 milliónyian látogatják az állam által be nem jegyzett mecseteket, s egyedül az egyiptomi Kairóban legalább 30 ezer nem hivatalos imahely működik. A konferenciát szervező muszlim agytröszt, az Al Elbeit Alapítvány ennek ellenére bizakodó: ha eleget sulykolják, hogy az ártatlan polgárok gyilkolása iszlámellenes, annak nem marad el a hatása. Úgy vélik: ha "e mostani konferencia révén akár csak egy öngyilkos szándékú terrorista is elbizonytalanodik küldetése isteni voltában, és akár csak egy merénylet is meghiúsul, akkor már sikeresnek mondhatjuk magunkat".

IZSÁK NORBERT

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Megszólalt az ExperiDance vezetője: einstandolták a munkáját, és már nem engedik be a próbatermekbe sem

Megszólalt az ExperiDance vezetője: einstandolták a munkáját, és már nem engedik be a próbatermekbe sem

Bekerült egy nagyon fontos kapcsoló a Google-be, érdemes lesz használnia

Bekerült egy nagyon fontos kapcsoló a Google-be, érdemes lesz használnia

Merkel megingott: már szerinte sem biztos, hogy Weber lesz a bizottság elnöke

Merkel megingott: már szerinte sem biztos, hogy Weber lesz a bizottság elnöke

Az ön autójában van távolságtartó automatika? Lehet, hogy kellene

Az ön autójában van távolságtartó automatika? Lehet, hogy kellene

Busásan megtérültek a koncertek, ennyit kaszáltak tavaly a magyar sztárok

Busásan megtérültek a koncertek, ennyit kaszáltak tavaly a magyar sztárok

Tízből kilenc magyar nem biztos abban, hogy nyugdíjasként lesz pénze az egészségére

Tízből kilenc magyar nem biztos abban, hogy nyugdíjasként lesz pénze az egészségére