A katolikus egyház rehabilitálni készül a Krisztust eláruló Júdást - kapta fel a hírt a világsajtó. Jóllehet a Vatikán sietett cáfolni az információt, tagadhatatlan, hogy az elmúlt kétezer évben Júdás szerepét többféleképpen ítélték meg, és sokak szerint itt az ideje a róla mondottak újragondolásának.

Már-már Iskariótes Júdás szentté avatását vizionálták azok az újságok, amelyek a londoni The Times cikke nyomán az árulóvá lett apostol tettének átértékeléséről elmélkedtek. Tehették, mert a jó nevű brit napilap egyenesen a Történettudomány Pápai Tanácsának elnökére, Walter Brandmüllerre hivatkozva jelentette a meglepő hírt. Brandmüller aztán gyorsan lehűtötte a kedélyeket, kijelentve, mit sem tud a neki tulajdonított kezdeményezésről.

Mégis sokan vélik úgy, hogy lenne mit igazítani a hagyományos Júdás-képen. Az exapostol neve ugyanis nagyon hamar a gonoszság szinonimája lett, már János evangéliuma a veszedelem fiának és ördögnek nevezi őt. Ruth Mellinkoff Júdás vörös haja és a zsidók című 1982-es tanulmánya szerint az áruló állítólagos lángszínű üstökével függhet össze, hogy a középkorban eleve megbízhatatlannak tartották a rőt hajú embereket. Németországban pedig a mai napig törvény tiltja, hogy a szülők Júdás keresztnevet adjanak gyermeküknek - mindezt annak ellenére, hogy Júdának (a Júdás név egyik alakja) hívták a 12 zsidó törzs egyikének ősatyját, mi több, erre vezethető vissza a palesztinai Júdea neve, sőt még a zsidó szó eredete is.

Ez utóbbival is magyarázható az a klasszikus antiszemita nézet, amely Júdás árulását az egész zsidó népre kivetítette. Grüll Tibor ókortörténész a HVG-nek elmondta, hogy már 5. századi keresztény sírokon is találni a zsidóságot Júdás népeként elátkozó feliratokat. Nem csoda hát, ha Júdás szerepének átértékelésétől zsidó és liberális keresztény szervezetek azt remélik, hogy ezzel egyszer s mindenkorra ki lehetne húzni a vallási alapú antiszemitizmus egyik ősi méregfogát. Mindenesetre előrehaladás, hogy manapság kevesebb Júdás-ellenes prédikáció hangzik el a templomokban, mint akár még csak három évszázaddal ezelőtt is, amikor például Johann Ulrich Megerle - ismertebb, írói nevén Abraham a Santa Clara - nagy hatású osztrák hitszónok egy évtizeden át gyakorlatilag minden vasárnap Júdást prédikálta ki. De még Carl Daub, a 19. század talán legkiemelkedőbb német protestáns teológusa is azt fejtegette, hogy soha senki nem lehet olyan gonosz, mint amilyen Júdás volt, mivel "benne érte el a bűn a tetőfokát". Számos mai katolikus és protestáns teológus is úgy véli, Júdás lehetett az egyetlen személy a történelemben, akiről bizonyosan tudható, hogy lelke az örök kárhozatba került.

De nem mindenki ennyire szigorú. Azt is mondhatnánk, hogy Júdás szerepének átértékelése már a 14. században megkezdődött. 1391-ben a hit és erkölcs dolgában kérlelhetetlennek mondott, apokaliptikus igehirdetéseiről is ismert Ferreri Szent Vince spanyol domonkos rendi szerzetes egy prédikációjában már azt fejtegette, hogy Júdás őszintén megbánta tettét, és mihamarabb bocsánatot akart kérni Jézustól. Mivel azonban végül nem fért hozzá a keresztre feszítés látványosságára a Golgotára igyekvő tömegtől, inkább felakasztotta magát, hogy lelke minél előbb Isten (és Jézus) színe elé kerülhessen. Amihez Vince azt is hozzátette, hogy Jézus még a kereszten megbocsátott Júdásnak, és együtt mehettek fel a mennyországba. Igaz, eretnekgyanús tanításáért a spanyol szerzetest az inkvizíció elé citálták, ám XIII. Benedek pápa közbenjárására végül elejtették ellene a vádakat.

Ez a hozzáállás persze inkább kivételnek számított, mivel - mint Vermes Géza oxfordi judaisztikaprofesszor nemrégiben megjelent, A passió című könyvében leszögezte - az evangélisták elbeszéléséből nem lehet Júdást felmentő olvasatot levezetni. Újabb fordulatot hozhat viszont az ügyben William Klassen kanadai teológiaprofesszor, aki 1996-ban megjelent Judas: Betrayer or Friend of Jesus (Júdás: áruló vagy Jézus barátja) című monográfiájában korántsem fest sötét képet az árulóról. Szerinte ideje átértékelni Jézusnak az utolsó vacsora idején (Máté evangéliumában) tett kijelentését, miszerint "jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb volna annak az embernek, ha nem született volna". Klassen szerint ugyanis szó sincs arról, hogy itt Jézus átkot mondott volna Júdásra, szavai inkább az áruló tanítvány későbbi, szomorú sorsára vonatkozhattak. A tudós szerint Júdás tulajdonképpen Jézus munkatársa lett azáltal, hogy átadta őt a zsidó vallási vezetőknek: ő volt az egyetlen tanítvány, aki megérthette Krisztusnak saját kínhalálával kapcsolatos korábbi jövendöléseit, és Isten eszközeként tevékenyen részt vett a megváltásban. A kanadai professzor gondolatmenetét támaszthatja alá az a keresztény tanítás, mely szerint Jézus kereszthalála Isten akarata volt, s ezzel maga Krisztus is tisztában volt, vállalta azt. E tekintetben tehát jogos lehet a kérdés: árulásnak tekinthető-e az, ha Júdás Jézus akaratának beteljesülését segítette?

"Az, hogy Isten tudta előre Júdás árulását, és ezt belekalkulálta az emberiség megváltásába, még nem jelenti azt, hogy fehérre kellene festeni a feketét" - vitatkozik Tarjányi Béla professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának prodékánja, hozzátéve: már a korai egyház is tisztában volt azzal, hogy Júdás közreműködése nélkül nem lenne üdvösség. Szakértők szerint mindenesetre alátámaszthatja Júdás esetleg pozitívabb megítélését az, hogy míg Pétert, a katolikus egyház szerint a későbbi első pápát Jézus a Bibliában lesátánozta, addig Júdásról viszonylag kevés rossz szava volt, és őt sohasem feddte meg olyan vehemenciával, mint más tanítványait.

Sokat segítene Júdás újraértékelésében, ha a teológusok el tudnák dönteni: vajon megbocsáthatott-e neki Isten. A katolikus egyház nem tartja kizártnak, hogy az áruló esetleg üdvözülhetett, azaz a Jézus által közvetített bűnbocsánat akár még rá is kiterjedhetett. A zsidó vallásjog szerint ehhez elegendő - magyarázza a HVG-nek Radnóti Zoltán neológ rabbi -, ha valaki nem szándékosan vétkezik, és őszinte bűnbánatot tart - persze csak abban az esetben, ha a Tóra más büntetést nem ír elő számára. Márpedig Máté evangéliumában azt olvasni, hogy Júdás megbánta tettét, amit azzal is megerősített, hogy visszavitte a szolgálataiért kapott harminc ezüstpénzt a főpapoknak, majd - Krisztus elfogása után elsőként a tanítványok közül - bizonyságot tett Jézus mellett, és úgy nyilatkozott a vallási vezetők előtt: "elárultam az ártatlan vért". Ezzel szemben a keresztény teológusok hagyományosan úgy tartják, Júdás megtérése nem tökéletes - öngyilkossága miatt. Igaz, azt ők is elismerik, Júdásnak fogalma sem lehetett arról, hogy a kivégzés jogától akkoriban már megfosztott zsidó vezetés átadja Krisztust a rómaiaknak, s az ügy Jézus erőszakos halálához vezet. E tekintetben logikus lehet számos katolikus és protestáns teológus felvetése, hogy Jézusnak a kereszten mondott híres szavai - "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek" - Júdásra is vonatkozhattak.

A Júdás valamiféle rehabilitációját emlegető elképzelések viszont sok vallásos ember szerint elmoshatják a jó és a rossz közötti határvonalat. Tarjányi professzor ezért is tartja lehetetlennek, hogy a katolikus egyház változtasson Júdás hagyományos, negatív megítélésén. Egyetért vele Gábor György vallástörténész is, aki szerint a tudomány sem módosíthat az eddigi sötét képen, már csak azért sem, mert Júdás tetteinek megítélésében még mindig nagy szerepe van a hitnek.

IZSÁK NORBERT

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Okoscipőt fejlesztett a Nike, le sem kell hajolni, hogy bekössük

Okoscipőt fejlesztett a Nike, le sem kell hajolni, hogy bekössük

Sebesülten is kislányát próbálta védeni a káptalanfai tragédia túlélője

Sebesülten is kislányát próbálta védeni a káptalanfai tragédia túlélője

Dal született a veronai áldozatok emlékére

Dal született a veronai áldozatok emlékére

A Jobbik alapító tagja a hírhamisító MTVA-vezér

A Jobbik alapító tagja a hírhamisító MTVA-vezér

Nem sokon múlt, hogy elbukjon a görög kormány

Nem sokon múlt, hogy elbukjon a görög kormány

Így vágtattak át lovakkal a lobogó máglyán (fotók)

Így vágtattak át lovakkal a lobogó máglyán (fotók)