Homoszexuálisok vagy az ő életvitelüket propagálók nem lehetnek lelkészek - mondta ki a Magyar Református Egyház zsinata a múlt héten. A testület ellenezné az olyan terveket is, amelyek például lehetővé tennék, hogy homoszexuálisok házasságot köthessenek vagy gyereket fogadhassanak örökbe.

A Magyar Református Egyház és a homoszexuálisok érdekvédelmi szervezetei háborújának újabb csatája kezdődhet azután, hogy a múlt héten az egyház vezető szerve, a zsinat állásfoglalást adott ki a homoszexualitással kapcsolatban. Ebben a lényeget illetően megerősíti a Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE) hittudományi karának idén január elején közzétett, a homoszexualitást Isten rendje elleni véteknek tekintő álláspontját (HVG, 2004. január 24.), márpedig a Háttér Társaság a Melegekért Egyesület éppen emiatt perelte be a kart. A bírósági eljárásra a január végén életbe lépett esélyegyenlőségi törvény szolgáltatott jogalapot (információink szerint nyár elejére várható a per első tárgyalási napja). A harc egyébként több fronton zajlik: a református, az evangélikus és a katolikus egyház, illetve a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ugyanis beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a perre lehetőséget adó törvény egyes pontjainak felülvizsgálatát.

Közben a református egyházon belül is parázs vita zajlott a homoszexualitás kérdéséről. Erre részint a KGRE-nek az a döntése adott alkalmat, hogy elbocsátott a lelkészképzésből egy önmagát homoszexuális hajlamúnak minősítő egyetemi hallgatót, s ezt a határozatot a Fővárosi Bíróság eljárási okokból jogtalannak ítélte (HVG, 2004. február 28.). Az egyetem a jogerős döntést tudomásul véve visszavette a hallgatót (aki azonban a legfrissebb hírek szerint nem kíván tovább az egyetemre járni), emellett jogorvoslatot próbál keresni. Mint a fenntartó Dunamelléki Református Egyházkerület április végi közgyűlésén kiderült, felülvizsgálati kérelmet és alkotmánybírósági beadványt is fontolgatnak. A közgyűlésen Németh Dávid, a hittudományi kar dékánja elmondta, a kifogásuk az, hogy ők a homoszexuális hallgatóval szemben nem fegyelmi határozatot hoztak, amit a bíróság számon kért rajtuk a kar szabályzataira hivatkozva, hanem minősítési döntést arról, hogy a hallgató nem alkalmas a lelkészi pályára. Az egyházkerületi közgyűlés ugyanakkor felkérte a zsinatot, hozzon egyértelmű állásfoglalást a homoszexualitással kapcsolatban.

A szokásostól eltérően - a várható viták miatt - zárt ülésen meghozott zsinati döntés sokkal visszafogottabb hangvételű, de ugyanolyan egyértelmű a homoszexualitással kapcsolatban, mint a hittudományi karé. "Néha ahhoz is kell evangéliumi józanság és bátorság, hogy az ember merje ugyanazt mondani" - közölte Bölcskei Gusztáv, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke közvetlenül a zsinat ülése előtt. Szavai beigazolódtak: a testület által elfogadott dokumentum a viták ellenére a református egyház eddigi álláspontját ismételte meg.

Valószínűleg a határozat élét akarta elvenni a zsinat azzal, hogy a homoszexualitásra vonatkozó szöveg csak a dokumentum kisebb része, az így alapvetően a házasságról, a családról és a szexualitásról szól. Igaz, ezt a megoldást már a hittudományi kar is javasolta, szerinte ugyanis "sajnálatos, hogy a homoszexualitás témájával külön kell foglalkozni, ugyanilyen időszerű lenne a házasélet tisztaságáról, a házastársi hűségről és a családi élet egészséges rendjéről nyilatkozni". A zsinat megfogadta a tanácsot, s e kérdésekben röviden kifejtette álláspontját.

Az első részben a zsinat kiáll a tartós, monogám házasság mellett, amely "a bibliai rendet erősíti". A szexualitásról szólva is a hagyományos elvekhez való ragaszkodás jellemzi az állásfoglalást, amely alapvetően a tízparancsolatra hivatkozik. "Noha a szexualitás Isten ajándéka maradt, eszközévé válhat az önzésnek. A felelőtlen kapcsolatok és önző vágyak kiélése számtalan egyéni és közösségi kárt okoz" - állapította meg a zsinat. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy "a tisztaság és hűség erényeit egyházunk sem tudja kellő erkölcsi erővel megjeleníteni a világban".

E bevezető után foglalkozik a dokumentum a homoszexualitással. Ezzel kapcsolatban nem említi meg a KGRE hittudományi karának álláspontját, s református irathoz képest meglepően kevés benne a bibliai hivatkozás. A homoszexualitásról mint öröklött vagy szerzett hajlamról szól a szöveg. Az ilyen hajlamú emberek méltóságát sértő, őket diszkriminációval sújtó magatartással szemben "kötelességünk megvédelmezni" őket - állapították meg. Abban azonban nem engedett a zsinat, hogy a homoszexuális gyakorlat mind az Ó-, mind az Újszövetség szerint bűn.

Ebből következően a Magyar Református Egyház nem fogadja el, hogy homoszexuális életvitelt folytató lelkészei vagy vallástanárai legyenek. Kifejtették azt is, hogy az ilyen életvitel gyakorlása vagy propagálása összeegyeztethetetlen "az e hivatásokra felkészítő képzéssel és mindennemű egyházi szolgálattal". A zsinat nem értene egyet semmilyen olyan világi tervvel sem, amely jogszabályok megváltoztatásával lehetővé tenné a homoszexuális-házasságokat vagy azt, hogy ilyen párok gyermeket fogadhassanak örökbe.

A reformátusok közötti fél éve tartó vitában nem lehetett megkerülni azt a tényt, hogy a nyugati kálvinista, illetve protestáns egyházak körében nem ennyire egyértelmű a homoszexualitás elítélése, sőt vannak olyan közösségek, amelyek kifejezetten engedélyezik ilyen kapcsolatok megáldását. Gyakorlat ez még a Református Világszövetségen belüli tagegyházakban is, ahová a Magyarországi Református Egyház tartozik. Az állásfoglalás szerint a református egyház tudatában van, hogy felfogása "eltér mind a szekularizált társadalom egy részének felfogásától, mind néhány külföldi egyház vélekedésétől, meggyőződésétől". Ez azonban nem készteti álláspontja megváltoztatására, mert "Istennek kell inkább engedni, mintsem a korszellemnek".

RIBA ISTVÁN

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Nem az őserdők pusztulása, hanem országa hírneve miatt hőzöng a brazil elnök

Nem az őserdők pusztulása, hanem országa hírneve miatt hőzöng a brazil elnök

Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat

Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat

Ankara: Rosszul idézték Erdogant Kínában, és nem hajlandóak korrigálni a szavait

Ankara: Rosszul idézték Erdogant Kínában, és nem hajlandóak korrigálni a szavait

Pomázon is megvalósult az ellenzéki összefogás

Pomázon is megvalósult az ellenzéki összefogás

Kovács Zoltán most a finneknek ment neki, de inkább ne tette volna

Kovács Zoltán most a finneknek ment neki, de inkább ne tette volna

Megtiltották az olimpiai bajnok kardvívónak, hogy Áderrel együtt adjon át érmet a pesti vb-n

Megtiltották az olimpiai bajnok kardvívónak, hogy Áderrel együtt adjon át érmet a pesti vb-n