"A középosztály a legnehezebben meghatározható, körülhatárolható társadalmi réteg" - írta 1930-ban az akkori magyar...

"A középosztály a legnehezebben meghatározható, körülhatárolható társadalmi réteg" - írta 1930-ban az akkori magyar társadalomról írt könyvében Weis István szociológus. A kutatók gondját az okozta, hogy az akkori társadalomtörténet-írás szerint ez a mintegy 10 százalékot kitevő réteg két részre bomlott: a keresztény, úri középosztályra és a gazdasági életben egyre jelentősebb pozíciókat elfoglaló zsidó polgárságra. Bár a legújabb kutatások szerint a cezúra nem volt olyan éles a két csoport között, mint korábban sejtették, a két világháború közötti társadalomtudósok adottnak vették a magyar középosztály kettős struktúráját.

Az úri középosztály a korábban birtokkal rendelkező, ám azt gyakran elveszítő - de a közéletben, vármegyei vagy országos politikában, illetve az igazgatásban továbbra is részt vevő - kis- és középnemesség azon leszármazottaiból tevődött össze, akik kapcsolataik révén főleg az állami intézményekben tudtak elhelyezkedni, például tisztviselőként vagy katonaként. A történetinek is nevezett középosztály tagjai megszerezték a tisztségükhöz szükséges tudást, városokba költöztek, s egyfajta polgári életvitelre rendezkedtek be. Ennek kereteit általában egy három- vagy négyszobás lakás adta, legalább egy mindenes cseléddel, s ezt az életnívót a biztos állami fix jövedelemmel tudták fenntartani. E csoporthoz zárkóztak fel a korábbi városi polgárság gyakran nem magyar eredetű, ám lassan asszimilálódó tagjai. Ők is a városi és állami tisztviselői posztokat foglalták el, illetve adták a formálódó értelmiség magját. Soraikból sokan kerültek a tanári pályára, ami akkor középosztályi jövedelmet biztosított. A középosztály alsó részében helyezkedett el az úgynevezett kispolgárság, amely főleg a kisiparosok, kiskereskedők gyűjtőneve volt. Ők saját maguknak teremtettek egzisztenciát, jövedelmük nem érte ugyan el a tisztviselőkét, de tisztes megélhetést biztosított. Gyermekeiket gyakran iskoláztatták, s azoknak így esélyük volt akár hivatalnoki pályát befutni, akár más értelmiségi szakmában érvényesülni.

A társadalomkutatók e középosztálytól megkülönböztették a hasonló életnívón élő polgári középosztályt, amely főleg zsidó származásúakból állt. E körbe tartoztak a magántisztviselők, akik a bankoknál, iparvállalatoknál dolgoztak, a városi értelmiség jó része, s egyes kisiparosok, kiskereskedők. Társadalomtudósok szerint e rétegben megfigyelhető volt, hogy külsőségekben gyakran az úri középosztály volt számukra a minta.

A középosztály mindkét részénél kiemelten figyeltek az oktatásra, mivel látták, hogy az érvényesülés egyik útja azon múlik. Ezért minimum érettségit adtak gyermekeik kezébe, de gyakori volt az egyetemi végzettség is, s a középosztályi léthez hozzátartozott a nyelvismeret (sokan otthonról hozták a németnyelv-tudást). A felfelé irányuló mobilitás is mindenekelőtt az oktatáson nyugodott, annak révén juthattak el a szerencsésebb munkás- és parasztgyerekek is a létbiztonságot adó középosztályi státushoz.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Társadalom

Célszemélyek

A lakosság 40-50 százalékát a középosztályba sorolják a kutatók, miközben e réteg belső felosztásáról, sőt elnevezéséről is folyik még a szakmai vita. A politikai pártok egyre nagyobb figyelmet szentelnek az e társadalmi csoportba tartozó szavazók megnyerésére.

Csak tőlünk a világnak - elindult a Mercedes CLA sportkombi gyártása

Csak tőlünk a világnak - elindult a Mercedes CLA sportkombi gyártása

Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!

Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!

Meghalt Ökrös Csaba népzenész, népzenegyűjtő

Meghalt Ökrös Csaba népzenész, népzenegyűjtő

Az összes hivatalban lévő Fidesz-polgármester indul a fővárosi választáson

Az összes hivatalban lévő Fidesz-polgármester indul a fővárosi választáson

Nem erőlteti a kormány a minisztériumok Várba költözését

Nem erőlteti a kormány a minisztériumok Várba költözését

Visszatér a hőség, másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Visszatér a hőség, másodfokú figyelmeztetést adtak ki