Két új Ptk.-tervezet van forgalomban egy ideje, az egyiket a kormány, a másikat Vékás Lajos akadémikus dolgozta ki. A hivatalos javaslatot olyan éles támadás fogadta, hogy a kabinet halogatja a parlamenti vita folytatását.

Előírhatja-e törvény a házassági hűséget a 21. században Magyarországon? A válasz: igen, előírhatja. A még Ratkó Anna minisztersége idején elfogadott 1952. évi családjogi törvény 24. paragrafusa történetesen mind a mai napig kimondja, hogy "A házastársak hűséggel tartoznak egymásnak..." A hűség jogszabályba foglalt követelménye nem is okvetlenül üres deklaráció: a válóperes bírák például figyelemmel lehetnek a hűtlenség tényére a gyermekelhelyezési viták során.

S vajon kötelezze-e hűségre a házasfeleket ezentúl is a jog idehaza? E kérdésről szenvedélyes vita kezdődött nemrég a parlament falai között. Az új polgári törvénykönyv (Ptk.) 1179 paragrafusból álló tervezetét az ellenzék leghevesebben azért támadja, mert a kormány törölni készül a leendő kódexből a házastársi hűségre vonatkozó előírást, s más tekintetben is egyszerűsíteni kíván a házassággal kapcsolatos szabályokon.

"Az együtt megöregedés művészet. A hűség egymás mellett hallatlan biztonságot adhat a házasságnak és ezáltal a családnak, a benne növekvő gyermeknek (...). Mégis azt látjuk, hogy a »hűség« szót ma általában kétséggel fogadják. Azt mondják, megakadályozza a humánum mélyebb kialakulását, az élet kalandja puszta kötelességteljesítéssé válik" - jelentette ki a plénumon a fideszes László Tamás, kifogásolva, hogy az új Ptk. csupán együttműködési készséget s egymás támogatását írná elő a házasfeleknek. Ha csak ezt a két szót nézem - folytatta a kétgyermekes, 58 éves építészmérnök képviselő -, ez vonatkozhat akár egy kft-re is, "a házasság és a család pedig sokkal több, mint egy kft".

Az MSZP és az SZDSZ politikusai nem bocsátkoztak ideológiai és erkölcsi alapú vitába. Többségük emlékeztetett viszont arra, hogy ma 700 ezer férfi és nő s több mint negyedmillió gyerek él élettársi kapcsolaton alapuló családban Magyarországon, ahol a házasságok száma folyamatosan csökken. Nem maradhatunk érzéketlenek a családi kapcsolatokban bekövetkezett változások iránt, nem tehetünk úgy, mintha nem hallanánk a társadalmi igényeket - reagált a család- és házasságellenesség vádjára Frankné Kovács Szilvia (MSZP), hozzátéve: "kötelességünk megtalálni azokat a jogi megoldásokat, amelyek védelmet nyújtanak a házasságban és a nem házastársi kapcsolatban élőknek".

A konzervatív és a szociálliberális világnézet ellentéte az ötkötetesre tervezett Ptk. családjogi könyvének egész eddigi fogadtatását meghatározta. A jobboldal elutasítja azt a tervet is, amely értelmében eltörölnék a házasságkötést megelőző harmincnapos várakozási időt, amit egyébként a késő Kádár-korszakban vezettek be. A házasság társadalmi tekintélye rombolásának minősítették a konzervatív politikusok azt is, hogy a jövőben nem csupán a bíróságokon, hanem a közjegyző előtt is el lehetne válni, ha a házasságból nem született gyerek, s a felek előzetesen megegyeztek a vagyonjogi kérdésekben. A kereszténydemokraták szerint egészen más irányú változtatásokra volna szükség: Salamon László például hiányolta egy háború előtti családjogi intézmény, a jegyesség újraszabályozását az új Ptk.-ban.

Az új magánjogi kódex kapcsán nemcsak a parlament két oldala között alakult ki az elmúlt hetekben éles vita, hanem a kormányzat és a tudomány képviselői között is. A kormányjavaslaton "mindenekelőtt (...) az újításra törekvés bátorságát kérhetjük számon, és az elvtelen kompromisszumokat róhatjuk fel neki" - fogalmaz szókimondóan a Magyar Jog című folyóirat legfrissebb számában Vékás Lajos professzor, aki kormányzati felkérésre kilenc éven át (1998-2007) irányította az új Ptk. kodifikációját, s aki a múlt év közepére lényegében el is készült a mintegy ezeroldalas tervezettel. Az akadémikustól az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium azonban - a hírek szerint minden különösebb indoklás nélkül - tavaly nyáron váratlanul átvette az utolsó szakaszába jutott törvényalkotási munka irányítását. A váltás lényegében arra az időre esett, amikor Vékás megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét augusztus 20-án a Parlamentben. A jogtudós a kormány által utólag átfazonírozott tervezetről időközben elég lesújtó véleményt alakított ki. Mint írja: "a Javaslat csak megfelelő átdolgozással tehető elfogadásra alkalmassá, e nélkül gondolni sem lehet törvénnyé válására".

E pillanatban voltaképpen két többé-kevésbé különböző Ptk.-tervezet fekszik tehát az asztalon. Az egyik, az 1557 paragrafusból álló, márciusban egy testes kötetben is megjelent Vékás Lajos-féle szakértői javaslat, míg a másik a kabinet által júniusban a parlament elé terjesztett 1179 szakaszos hivatalos törvénytervezet. Arra pillanatnyilag csekély az esély, hogy az új magánjogi törvénykönyv a 19. századi legendás büntető törvénykönyvhöz (a kodifikátor Csemegi Károlyról elnevezett) Csemegi-kódexhez hasonlóan Vékás-kódexként vonuljon majd be a hazai jogtörténetbe. A vezető jogtudósok által kimunkált tervezeteket 1990 óta az utolsó hónapokban - a politikai felelősségre hivatkozva - kétségkívül mindig átdolgozta bizonyos mértékig az aktuális kormányzat. Ez volt a helyzet például a korábbi alkotmánybíró, Kilényi Géza professzor által készített 2004. évi közigazgatási eljárási törvénnyel éppúgy, mint az eredetileg Sárközy Tamás által kidolgozott (majd több ponton elég durván fölülírt) 2006-os kormányzati státustörvénnyel is. Tény ugyanakkor, hogy saját törvényjavaslata integritásának és jelentőségének hangsúlyozása érdekében mindeddig Vékás szánta el magát a leglátványosabb gesztusra. A professzor 2008. március 31-én az akadémia épületében tartott könyvbemutatót és fogadást exkluzív társadalmi eseménnyé tette, amelynek fényét a jelenlegi és korábbi köztársasági elnökök, alkotmánybírák, akadémiai elnökök és vezető bírák is emelték.

Egy precíz ellenzéki honatya nemrég egyébként kiszámolta, hogy az Igazságügyi és a Rendészeti Minisztérium (IRM) összesen 1348 oldalas törvénytervezete 48 helyen tér el érdemben a Vékás-féle javaslattól. A jobboldal az egyik legproblematikusabbnak azt tartja, hogy az új kódex mégsem helyezné vissza bírói felügyelet alá az ingatlan-nyilvántartást. Ez annál is inkább meglepő, mivel az 1885 és 1972 között érvényesülő bírói kontroll helyreállítását 2003-ban az új Ptk. koncepcióját jóváhagyó Medgyessy-kabinet is támogatta.

A jobboldal, melynek a jelek szerint nem áll érdekében, hogy egy szocialista kormány hivatali ideje alatt egy nagyszabású magánjogi kódexet fogadjon el a parlament, most mintha a Vékás-féle alternatív javaslat mögött igyekezne felsorakozni. Mindeközben nem sok szó esik azonban arról, hogy ez utóbbi tervezet mint ősváltozat számos paragrafus tekintetében szó szerint megegyezik a kormányjavaslattal. A tudósok kódextervezete ugyanúgy bevezetné például a külön- és azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát, s ugyanúgy eltörölné a házastársi hűség törvényi kötelezettségét a magyar jogból, mint a Gyurcsány-kabinet hivatalos előterjesztése.

Mintha éppen a professzorok óvakodtak volna viszont valamilyen oknál fogva az elmúlt években a jogi innovációtól néhány területen. Azt az abszurd joggyakorlatot, amely alapján az egymást vádoló politikusok állításaiért rendre a nyilatkozatokat publikáló orgánumokon verik el a port a hazai bíróságok, például csak a kormányzat által utólag átdolgozott hivatalos javaslat igyekszik felszámolni. A kormányzati tervezet szerint a sajtót a jövőben nem volna lehetséges helyreigazításra kötelezni, ha a nyilvános rendezvényen elhangzottakról "szöveghű idézet formájában tudósít". A Vékás-féle szakértői javaslat ehhez képest megelégedett volna az 1989 előtti antivilágból megörökölt szabályok konzerválásával. Pedig egy másik akadémikus, a strasbourgi emberi jogi bíróság magyar tagjává tavaly megválasztott Sajó András éppen a megőrizni kívánt helyreigazítási szabályokról szólva már évekkel ezelőtt kifejtette, hogy "a közszereplőkkel kapcsolatos európai felfogás magánjogunkban nem érvényesül kellően".

BABUS ENDRE

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények! Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
A Ferrarikra is veszélyt jelenthet ez az új BMW M5

A Ferrarikra is veszélyt jelenthet ez az új BMW M5

Rengést észlelt a Marson az Insight űrszonda

Rengést észlelt a Marson az Insight űrszonda

Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében

Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében

Elvágta a torkát egy rab, a börtönőrök mentették meg

Elvágta a torkát egy rab, a börtönőrök mentették meg

Visszatér a rádiózáshoz Juhász Péter, az Együtt volt társelnöke

Visszatér a rádiózáshoz Juhász Péter, az Együtt volt társelnöke

Lemondott Hitler szülővárosának alpolgármestere, mert patkányhoz hasonlította a bevándorlókat

Lemondott Hitler szülővárosának alpolgármestere, mert patkányhoz hasonlította a bevándorlókat