A doktor [...] ugyancsak a leghatározottabban ajánlotta, hogy az országgyűlés összes ülésein minden honatyát, miután kifejtette véleményét, és felsorakoztatta összes érveit, arra kell kötelezni, hogy szavazatát pontosan az ellenvéleményre adja: ha a jövőben ez lenne az állandó gyakorlat, az eredmény minden kétséget kizáróan az állampolgárok legfőbb javát szolgálná.

Ha a pártharcok túlságosan elfajulnának egy államban, az alább ismertetendő csudálatos eljárást tanácsolja a békés megegyezés érdekében. Metódusa a következő: kiválasztunk mindkét pártból száz-száz vezető férfiút, ezeket párokba állítjuk, mégpedig úgy, hogy lehetőleg azok kerüljenek egymás mellé, akiknek körülbelül egyforma méretű a fejük; ezután két ügyes kezű sebészprofesszorral elfűrészeltetjük minden pár koponyáját, pontosan ugyanabban az időben, oly módon, hogy az agyvelő is hasonlóképpen kettéosztható legyen. Mármost az így nyert fél koponyákat kicseréljük, mindegyik felet az ellenpárti férfiú maradék fejéhez ragasztva. Amint az eddigiekből is látható, a művelet valóban bizonyos anatómiai precizitást igényel, viszont a professzor biztosított bennünket, ha megfelelő ügyességgel végzik a műtétet, a kúra sikere halálosan biztos. A professzor ugyanis ilyenformán érvelt: ha a két fél agyvelőt immár arra kényszerítettük, hogy a politikai kérdéseket gyorsan egymás közt ugyanazon koponya térségén belül vitassák meg, a legrövidebb időn belül a legtökéletesebb megegyezésre fognak jutni, és kitermelik magukból a gondolkodásnak azt a higgadtságát és rendszerezését, melyet oly régóta kíván az emberiség azoknak fejében tapasztalhatni, kik azt képzelik magukról, hogy csupán azért születtek a világra, hogy csőszködjenek fölötte, és dirigálják minden mozdulását. Ami az agyvelők mennyiségi és minőségi eltérését illeti a különböző pártvezérek között, a doktor személyes tapasztalatai alapján biztosított bennünket, hogy ezek a differenciák elhanyagolhatók. [...]

Nemegyszer fordult elő, hogy gazdámmal a kormányzás mibenlétéről beszélgettünk, csak úgy nagy általánosságban, elsősorban a mi ragyogó alkotmányunkról, mely méltán tárgya az egész világ irigységének és csodálatának. Egy ilyen alkalommal véletlenül kiszaladt a számon ez a szó, hogy "államminiszter", gazdám pedig megkért, magyarázzam meg neki, hogy a jehuk melyik állattani kategóriájába tartoznak ezek, kiket ezzel a különleges névvel illettem. Azzal kezdtem, hogy az első vagy belső miniszter, akinek típusát körvonalazni szándékszom, olyan teremtmény, akinek természetéből hiányzik minden öröm és minden bánat; lelkében nyoma sincs se szeretetnek, se gyűlöletnek, se irgalomnak, se haragnak; más szenvedély nem tombol életében, mint rendkívüli pénzéhség, hatalomvágy és rangkórság; ezer dologra használja elejtett szavait, kivéve, hogy gondolataiba bepillantást nyújtson; soha életében nem mond igazságot, hacsak nem azért, hogy a hallgató azt higgye, hazugság; soha nem mond hazugságot, hacsak azért nem, hogy azt higgyék, igazság; azok, akikről minden rosszat elmond a hátuk mögött, biztosak lehetnek, hogy holnap megkapják a kinevezést a legmagasabb pozíciókba, de ha egyszer valakit elkezd szembedicsérni vagy mások előtt magasztalni, az attól a perctől elveszett ember. A mélyponton pedig az van, aki "ígéretet" kap tőle, különösen, ha ezt még esküvel is megerősíti: ha ez valakivel előfordul, az bölcsen visszavonul, és felhagy minden reménnyel.

Három biztos útról tudunk, melyeken valaki eljuthat a fő-fő miniszterségig. Az első: okos diplomáciával felhasználni hitvesünket, lányainkat vagy nővéreinket. A második: az elődünket elárulni és bársonyszékét aláaknázni, a harmadik: a legveszettebb fanatizmussal ordítozni minden népgyűlésen az udvar korrupciója ellen. A valóban bölcs uralkodók ugyanis a legutóbbi módszer alkalmazói közül fogják választani minisztereiket, mivel éppen ezek a fanatikusok bizonyultak a legmeghunyászkodóbb és legszervilisebb lakájoknak, jóformán kivétel nélkül, ha gazdájuk szeszélyének vagy önkényének kiszolgálásáról van szó. Minden állás fölött ezek a miniszterek diszponálnak, ennélfogva végig kezükben tarthatják a hatalmat, lepénzelvén az egész szenátust vagy a koronatanácsot; karrierjük végén pedig ahhoz az ötletes jogi találmányhoz folyamodnak, melynek lényege, hogy a miniszter nem tartozik utólag elszámolni semmiről, és így nyugodtan vonulhat vissza a közéletből, rogyásig rakva arannyal, s egy kifosztott országot hagyva emlékjelül.

Az ilyen első miniszter palotája valóságos akadémia, ahol mindazok nevelkednek, kik hasonló üzletekben óhajtanak majdan működni. Inasok, lakájok, ajtónállók, ha pontosan utánozzák gazdájukat, hamarosan miniszterek lehetnek kisebb körzetekben, miután kifogástalanul megtanulták a három fő erényt: arcátlanságot, hazugságot és megvesztegetést. Ennek megfelelőleg egy ilyen fő-fő miniszternek külön udvartartása is van, melyet a legelőkelőbb emberek pénzelnek és szolgálnak: gyakran előfordul ugyanis, hogy az efféle udvaronc, akár pimaszságának, akár ravaszságának köszönhetőleg, a szamárlétrán dupla hágcsót lépve, urának székére felkapaszkodik.

E nagyuraknak odahaza viszont hervadt szajhák vagy jól bevágódott lovászlegények dirigálnak; ők azok a bűvös csatornák, melyeken át a kegyelem árad az alattvalók felé, és így méltán mondhatjuk, hogy ők azok a "legutolsó fórum", ahonnan az egész birodalmat kormányozzák.

JONATHAN SWIFT

(A szerző - 1667-1745 - anglikán pap, író, költő. A fenti írás két részlet Gulliver utazásai című könyvéből, Szentkuthy Miklós fordításában.)

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Már Magyarországon is lehet LNG-kútnál tankolni

Már Magyarországon is lehet LNG-kútnál tankolni

Lakner Zoltán: Életem legjobb döntése volt a coming out

Lakner Zoltán: Életem legjobb döntése volt a coming out

Még annál is tovább csúszik a banki adategyeztetés határideje, mint amit a kormány ígért

Még annál is tovább csúszik a banki adategyeztetés határideje, mint amit a kormány ígért

A falusi csok még a nyaralók árait is felhajthatja

A falusi csok még a nyaralók árait is felhajthatja

Egy Audi TT szakítottá át a Ferihegyi gyorsforgalmi elválasztó korlátját

Egy Audi TT szakítottá át a Ferihegyi gyorsforgalmi elválasztó korlátját

Megcsinálták az eszközt, amellyel jó eséllyel egy gyermek vagy kutya sem hal meg többé felforrósodott kocsiban

Megcsinálták az eszközt, amellyel jó eséllyel egy gyermek vagy kutya sem hal meg többé felforrósodott kocsiban