Az Országos Széchényi Könyvtár 200 éves történetének legnagyobb dokumentummegsemmisítése történt meg az elmúlt hónapokban. A nyilvánosságra került tiltakozások miatt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fenntartóként vizsgálatot rendelt el. A szakmai tényfeltáró bizottság megállapításainak egy részét a könyvtár dolgozói nem tudják elfogadni. Főképp azt, hogy a szakmai zsargonunkban "Pokol"-ként emlegetett gyűjtemény - amely egyedi, pótolhatatlan és jelentős forrásértékű kisnyomtatványokat őrzött - ne tartozott volna a könyvtár tulajdonába.

A könyvtár vezetése 1998-ban döntött a "Pokolnak" helyet adó Rózsa Ferenc utcai külső raktár felszámolásáról. A munkák 2000-ben kezdődtek el. A szóban forgó gyűjtemény mellett itt őrizték faládákban azokat a hírlapokat is, amelyeket a raktári helyhiány miatt, 1972-ben szállítottak ide. Egy régi csőtörés következtében a ládák egy része elázott, és a kötetek penészedésnek indultak. E menthetetlennek ítélt anyagot 2000-ben, a munkálatok megkezdésekor elégették. A megmaradt ládák jegyzékei alapján pedig a könyvtár szakemberei nyilatkoztak arról, mely köteteket kell feltétlenül megőrizni: például a Hírlaptár állományába tartozó 29 ládába csomagolt 800 kötetet. Ezek kötésük felületén ugyan penészesek voltak, de a restaurátorok szakvéleménye szerint megmenthető lett volna mondjuk a (katalógusunkban ma is szereplő) francia Gazette-Nationale, ou le Moniteur Universal című napilap 77 kötete, mely a francia forradalomtól Napóleon bukásáig (1789-1814) a korszak egész történetét felölelte. De ott volt a könyvtár egyik legnagyobb mecénásának, gróf Apponyi Sándornak 22 kötetes bibliofil folyóirat-sorozata is, ezt ugyancsak restaurálandónak és restaurálhatónak ítélték a szakértők. Mindezeket a teljesen száraz "Pokol"-anyaggal együtt az ezredfordulón átszállították a törökbálinti könyvraktárba, és 800 ezer forintért rovarmentesíttették. A 800 kötetnyi penészes anyagot a raktárosok azóta négyszer szellőztették (rakták) át, de a mindössze 200-300 ezer forintba kerülő fertőtlenítésről többszöri kérésük ellenére sem született vezetői döntés. Nem úgy a bezúzásról, az 2005. június közepén megtörtént.

A "Pokol" anyagát az említett rovarmentesítés után szállították fel a Várba, a Széchényi Könyvtár főépületébe. E gyűjtemény története az 1898-as kötelespéldány-törvény időszakáig nyúlik vissza: ekkortól kapta meg a könyvtár a történelmi Magyarország valamennyi nyomdájából az elkészült kisnyomtatványokat, így a 16 oldalnál kisebb terjedelmű termékkatalógusokat, a különféle egyesületek és civil szervezetek alapszabályait és közgyűlési jegyzőkönyveit. 1935-ig csupán évenkénti bontásban történt meg a rendszerezés, ezt követően viszont az önálló szervezeti egységként létrejövő Plakát- és Kisnyomtatványtár már folyamatosan feldolgozta az újonnan beérkező dokumentumokat. A régebbiek feldolgozatlanul maradtak, mert a könyvtárnak azóta sem volt annyi energiája, hogy pótolja ezt a "pokoli" elmaradást. Most, úgy látszik, egyszerűbb volt kidobni. Ám a könyvtárba köteles példányként beérkezett nyomtatványok ettől még a nemzeti gyűjtemény tulajdonát képezik, pontosabban képezték...

A megsemmisítést a könyvtár szűk körű felső vezetése határozta el, állítólag ez év március 2-án. A titkos döntésbe nem vonták be még a könyvtár középvezetőit sem. E sorok írója május második felében, folyosói információ alapján kezdett érdeklődni, majd tiltakozni a Gyarapítási osztály és a Restauráló osztály vezetőjénél. Sajnos nem tudtunk elég gyorsan és hatékonyan fellépni a gyűjtemény megmentése érdekében. Cudarul érezzük magunkat azóta is, s nem értjük, miért kell épp a könyvtár vezetőitől megóvnunk a gyűjteményt.

A "Pokol"-t június 22-én zúzták be 250 ezer forintért - ennyiből a néhány nappal előbb megsemmisített 800 kötetnyi említett hírlapanyagot megmenthettük volna. Változatlanul nem ismerjük a döntés igazi okát, ésszerű magyarázatát, hiszen azt utólag sem sikerült kideríteni. Nem tudjuk, melyik "jogszabály nem sérült", nem értjük, milyen jogszabályt nem sértettek meg a vezetőink, de azt tudjuk, hogy súlyosan csorbultak a szakmai etika írott és íratlan szabályai, a Széchényi Könyvtár presztízse - és, ami a legsúlyosabb, pótolhatatlanul csonkult a nemzeti könyvtár állománya.

Ezért fogalmaztam úgy a könyvtár belső levelezésén, hogy a gyűjtemény megsemmisítése kulturális bűncselekmény volt. Miután levelem kikerült az Index internetes hírportálhoz, a főigazgató megtiltotta, hogy nyilatkozzam. Az utasítást a vizsgálat lezárultáig be is tartottam. Azóta a vizsgálat megállapításai és az ezt megelőző és követő valótlan és félrevezető vezetői nyilatkozatok új helyzetet teremtettek. A főigazgató a média szerint írásos megrovásban részesült, de saját belső tájékoztatása (körlevele) alapján a miniszter úr csak "szóbeli feddésben" részesítette.

Mindezek után kinek higgyünk? Kinek hihetünk?

(A szerző az Országos Széchényi Könyvtár közalkalmazotti tanácsának elnöke)

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
MTI/hvg.hu Kult

Fertőzött volt az elégetett anyag az OSZK-ban?

Fertőzött, használhatatlan volt az a nyolcvan doboznyi anyag, amit a közelmúltban semmisítettek meg az Országos Széchényi Könyvtárban - közölte, az Index hírportál értesülésére reagálva, Monok István főigazgató.

Volt, ahol az ablakokon át öntötte el a víz a házakat

Volt, ahol az ablakokon át öntötte el a víz a házakat

Megválasztották a Rogán Cecília-féle szépségverseny győztesét

Megválasztották a Rogán Cecília-féle szépségverseny győztesét

Holnap indul öt súlyosan veszélyeztetett orrszarvú Európából Ruandába – videó

Holnap indul öt súlyosan veszélyeztetett orrszarvú Európából Ruandába – videó

Hatvanezer dízelautót kell visszahívnia a Daimlernek

Hatvanezer dízelautót kell visszahívnia a Daimlernek

Bútorok, ruhák, szatyrok darabjait találták meg a pusztuló Nagy-korallzátonynál

Bútorok, ruhák, szatyrok darabjait találták meg a pusztuló Nagy-korallzátonynál

Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt

Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt