A magyar gazdaság s benne a mezőgazdaság sorsa akkor fog jobbra fordulni, ha Magyarország megszűnt túlnyomóan agrárország lenni, vagyis népességének nagyobbik részét más termelési ág, főleg az ipar, tudná eltartani. A magyar gazdaságé azért, mert az ipar fejlesztése gyorsan megvalósítható többjövedelmet és egyszersmind több munkaalkalmat jelent; a magyar mezőgazdaságé pedig azért, mert a belföldi fogyasztás emelkedése s tagozódása részben pótolni tudja a külföldi piacot, másrészt olcsóbb termelés lehetőségét biztosítja, ami a nagyobb jövedelmezőséget és újabb piacok meghódíthatását jelenti.

Magyarázatra csak az az állítás szorul, hogy az ipar fejlődése olcsóbb mezőgazdasági termelést jelent. Drága hitel, drága munka, nagy közteher, drága iparcikk – ezek a jogos panaszok azok, melyeket a mezőgazdaság hangoztat.

Drága hitel: a hitelnek ama drágaságán, melyet a külföldi hitelező igénye okoz, akire tőkeképzésünk csekélysége s jövedelmünk elégtelensége folytán reászorulunk, egyelőre változtatni nem tudunk. Fokozatos gazdagodással párhuzamosan egyrészt a belföldi tőkeképződés fogna csökkentőleg hatni a kamatra, másrészt a külföld által számított kamat is lejjebb szállhatna. Abban a kamatban azonban, melyet a mezőgazdaság fizet, benne foglaltatik a közvetítés költsége is, melyet a magyar hitelintézetek számítanak, s mely jóval magasabb, mint békében volt. Ez csak akkor fog csökkenhetni, ha vagy az intézetek személyi kiadási csökkenthetők lesznek, úgy azonban, hogy az elbocsátott tisztviselők elhelyezést is tudjanak nyerni, vagy a gazdasági élet fellendülése a bankok üzletkörét úgy megnöveli, hogy a költségek százalékos terhe csökken. A pénzintézetek fúziójával természetesen lehet a szükséges személyek számát lejjebb szállítani; de ha evvel a megélni nem tudó középosztálybeli munkátalanok számát növeljük, nagyon kétséges, nem veszítjük-e a vámon, amit a réven nyertünk.

Drága munka: igen, sokkal kevesebb kézierővel, kevesebb cseléddel, kevesebb munkással, olcsóbban termelhetnénk, ha a gépekkel való munka annyira terjedne, amennyire a technika mai állása engedné. De ma, bár versenyképességünket csökkenti, csak helyeselni lehet a földmívelésügyi miniszter rendeletét, mely a hatóságok közbelépését rendeli el az aratógép használata ellen, ahol aratómunkás még szerződés nélkül áll. S a birtokosok maguk, rendelet nélkül, de hivalkodás nélkül is évek óta gyakorolják a mezőgazdasági munkanélküliek ily biztosítását. A gépek általános használata ma oly munkanélküliséget teremtene falun, mely legjobb esetben egy második földreformban találna – akkor is csak ideiglenes – megoldást. Csak az iparfejlesztés emberellátó ereje tudja megoldani békésen a mezőgazdasági munkaköltség fontos kérdését.

A nagy közteher: igaz, a közterhek oly nagyok, hogy már nem adóztatás, hanem szocializálás érzetét keltik, s akárhány földbirtokos joggal érezheti magát az állam fizetés nélküli tisztviselőjének. De lehet-e lényegesen csökkenteni az állami kiadásokat? Bizonyára lehetne a közigazgatás és az állami üzemek feladatait – a feladatok egyszerűsítése révén is – kevesebb tisztviselővel ellátni; de ha nyugdíjaztatnak, alig van megtakarítás, ha pedig nyugdíj nélkül bocsáttatnak el, miből éljenek meg, ha nincs viruló ipar, mely fel tudja venni őket. A közterhek mai áldatlan, de úgy látszik, szükséges állapotán csupán a teherviselő képesség szélesbülése, új tárgyi adóalanyok keletkezése enyhíthet lényegesen.

KORNFELD MÓRIC

(Részlet az 1882–1967 között élt nagyiparos-bankár-politikus szerzőnek a Magyar Szemle című folyóiratban 1928-ban megjelent írásából)

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Habony egyik embere a szegedi egyetemen dolgozik

Habony egyik embere a szegedi egyetemen dolgozik

Frissítené androidos telefonját? Most nagyon vigyázzon, átverős programok vannak fent

Frissítené androidos telefonját? Most nagyon vigyázzon, átverős programok vannak fent

Alaposan átalakul a közlekedés Budapesten – így pótolják délen a 3-as metrót

Alaposan átalakul a közlekedés Budapesten – így pótolják délen a 3-as metrót

Ha Windows van a gépén, jobban jár, ha feltelepíti rá ezt a védő bővítményt

Ha Windows van a gépén, jobban jár, ha feltelepíti rá ezt a védő bővítményt

„Ipari méretű pokol” egy német sertéstelepen

„Ipari méretű pokol” egy német sertéstelepen

Vicces videóval zárta le a telet a Magyar Közút

Vicces videóval zárta le a telet a Magyar Közút