A gyorsított trónöröklés egyik lehetséges helyszíne a történelem folyamán mindig is a terített asztal volt; az uralkodóknak a mérgezéstől való félelme pedig a testőrök egy specializált gárdáját hozta létre, az előkóstolókét.

A görög mitológia szerint Zeusz sas képében ragadta magához Trójából a gyermek Ganümédészt, aki attól kezdve az égieknek töltögette az isteni kupákba a nektárt - ez az első híradás arról, hogy a jobb ókori háztartásokban nem a házigazda kínálta fel a lakomákhoz a nedűt, hanem egy erre alkalmazott személy, a pohárnok. Arról nem szól a fáma, Ganümédésznek tiszte volt-e előzőleg meg is ízlelni az italt. Az Ószövetségben is csak azt árulja el magáról a Kr. e. 5. században élt Nehémiás, a róla elnevezett könyv főhőse, hogy ő volt I. Artaxerxész főpohárnoka Szúszában, ám abból, hogy váratlan sápadtsága egyszer megijesztette a perzsa nagykirályt, arra lehet következtetni, neki már nem pusztán a töltögetés volt a feladatköre, hanem az előkortyolással arról is élő bizonyságot kellett szolgáltatnia, nem manipulálták-e ártó kezek a felszolgált ital "szavatosságát".

Hogy ezt miként tehette, arra Xenophón enged következtetni. Amikor a görög történetíró visszakalauzolja olvasóit a Kr. e. 6. századba, Asztüagész méd uralkodó udvarába, ismerteti Szakkasz főpohárnok munkaköri leírását is. E szerint Szakkasznak, valahányszor a bortartó edényből italt mért urának, egyik kezében a merítőkanalat kellett fognia, majd abból másik kezének tenyerébe löttyentenie - így a király közben arról is meggyőződhetett, nincs-e méreg a kezében -, majd onnan az egészet felszürcsölnie.

A fenti három híradás a bizonyság arra, hogy a pohárnokság kis-ázsiai kultúrtalálmány lehetett. A médektől a perzsákra szállt "szájhigiénés" szokást a görög kultúrkörben Nagy Sándor gyökereztette meg. A hadvezér legfőbb helyettesének, Antipatrosznak két fiát, Iollaszt és Philipposzt alkalmazta pohárnokként. Ennek ellenére a Kr. e. 323. év májusában, Babülonban, társasági italozás közben egyszer csak felordított, gyomor- és hastáji fájdalmak kezdték gyötörni, majd 13 nap múltán, pár héttel 33. születésnapja előtt el is halálozott. Az éppen ügyeletes pohárnok, Iollasz akkor sikerrel mosta le magáról a vádat (ami nem lehetett túl nehéz, tekintve apja befolyását, valamint azt, hogy Sándor hadvezéreit az adott pillanatban jobban izgathatta a jövő, az örökölt birodalmon való osztozkodás, mint a múlt, az igazság kiderítése). A gyanú azonban olyannyira megmaradt, hogy a makedón világhódító anyja, Olümpiasz sok évvel később sem bocsátott meg, s amikor már megtehette, bosszút állt a fia gyilkosának tartott Iollasz síremlékén, midőn feldúlatta azt.

De hogy valóban mérgezés történt-e? Úgy tudni, Iollasz a bort megkóstolta, mi több, a lakomán részt vevők nem lettek rosszul. Csakhogy valamirevaló pohárnok nem is a borba tette a mérget, hanem a nedűt hígító vízbe, amit az idő tájt nem kellett megkóstolnia. Ma egyébként a tünetekből azt feltételezik, perforált vakbélgyulladás, sárgaláz, malária, esetleg szalmonellafertőzés is végezhetett Nagy Sándorral, de azért kizárni azt sem lehet, hogy a halál oka mégiscsak a heveny iollatitisz volt.

Az előkóstolást mindenesetre szokásban tartották Nagy Sándor közvetlen s kései utódai. Ennek ellenére például XIV. Ptolemaiosszal is méreg végzett: húga és felesége, Egyiptom társuralkodója, VII. Kleopátra Kr. e. 44-ben úgy gondolta, inkább osztozik a trónon saját, Julius Caesartól született fiával, mint fivérével. Mellesleg a szép hölgy nemcsak hogy állandó előkóstolót tartott, hanem állítólag gyöngyöt is azért dobott az italába, hogy annak esetleges elszíneződéséből a titkos merényre következtethessen. Kóros bizalmatlansága vélhetően abból fakadt, hogy birodalma legnagyobb méregkeverője alighanem ő maga volt. Amikor az idők múltával már Marcus Antonius játszotta mellette az ügyeletes latin szerető szerepét, alaposan leiskolázta az óvatosságból saját előkóstolót (latinul: praegustator) foglalkoztató triumvírt. Történt, hogy az egyszer épp a szájához emelte a minden teszten átesett borral telt kupát, amikor Kleopátra megálljt kiáltott, behozatott egy rabot, s azzal itatta meg a nedűt - s az illető nem a saját lábán távozott. A bor valóban tiszta volt, de a poharakba a királynő - ó, virgonc antik szerelmesek! - afrodiziákumként fejkoszorújából virágszirmokat szórt; érdekes módon a Kleopátra kupájába került szirom nem bizonyult halálosnak.

A római császárság első korszakában is biztos állásnak számított a praegustatori: az uralkodók tisztában voltak vele, hogy családjuk csak úgy hemzseg az önjelölt utódoktól. 14-ben Augustus császár is egy, a felesége által kínált preparált fügébe halt bele - a jótét asszony így kívánta meggyorsítani fia, Tiberius trónöröklését. Négy évtizeddel később Claudius gombát evett. A feleség ezúttal csak megrendelője volt annak az ételnek, amely Nérónak nyitott utat; az újdonsült uralkodó pedig érthetően felmentette addigi munkája alól - és magas állami tisztséggel jutalmazta - a végzetes vacsorán szolgáló hanyag praegustatort, Halotust. Az új előkóstoló, Alcibiades már Néró féltestvérének, Britannicusnak adott egy jó pohár hideg vizet - ezt követően ő is magasabb állásba emelkedett.

A császárság későbbi századaiból, az úgynevezett katona császárok korából - amikor többnyire már nem családi intrikák döntötték el az utódlást, hanem az elitcsapatok - nem szól tudósítás hasonló kóstolói karrierekről, de a praegustatorok továbbra is ott sürögtek-forogtak Róma, majd Bizánc asztalainál. Néha persze hiába kóstoltak. Rómában például tartotta magát a szóbeszéd, hogy Marcus Aurelius 169-ben úgy étette meg Verust, társuralkodó fivérét, hogy megosztotta vele a már ellenőrzött sülthús-szeletet - a kés egyik fele volt csak mérgezett.

Nem csoda hát, hogy a szakma a középkor századaiban tovább specializálódott: a fejedelmi udvartartásokban már külön szeletelőkóstoló és külön tunkolókóstoló működött. Az előbbi apró darabokra vágta a húst, majd elfogyasztotta az ura által megjelölt szeletet, a másik egy villára tűzött kenyérdarabot mártogatott az ételek levébe, aztán megette. A pohárnokok továbbra is az italokkal foglalkoztak, igaz, nem azok hőfokával. Hogy az egyszer már megkóstolt italba lakoma közben ne lehessen mérget csempészni, divatba jöttek a fedeles kupák.

A Borgiák Rómájában persze nem sokat segítettek az effajta praktikák: az 1492-ben - már négygyerekes apaként - VI. Sándor néven pápává emelt Rodrigo Borgia és utódai közül kettő, Cesare és Lucrezia többnyire maga kínálta a vendégnek a poharat, amit illetlenség lett volna visszautasítani. Nem csupán ellenfeleiket itatták meg a hatását csak két nap múlva kifejtő, speciálisan kezelt borral, hanem olyanokat is, akiknek a vagyonát akarták megszerezni, sőt állítólag a két középső Borgia-sarj is (testvéri) koccintás áldozata lett. Mi több, a pápa 1503-ban bekövetkezett halálával kapcsolatban is elterjedt, hogy szolgái tévedésből őelé tették az aznapi jeles vendégnek, az utrechti Hadrián bíborosnak szánt serleget.

A mérgezéstől tartó előkelőségek körében érthetően elterjedt, hogy a feltálalt menühöz ellenmérget fogyasztottak; csakhogy a zúzott korall és borostyán, a porított cápa- és bálnafog legfeljebb a babonák szintjén volt hatásos. A legbiztosabb változatlanul az volt, ha valaki csak abból evett, ivott, amit más már túlélt. Úgyhogy például Franciaországban még XIV. és XV. Lajos korában is méregpróbának vetettek alá minden ételt és italt, mielőtt az uralkodó elfogyasztotta volna. Richelieu bíboros is tartott méregkeverő ellenlábasaitól, ám ő - nem tudni, emberbarátságból, avagy a szerényebb udvartartás okán, esetleg mert úgy gondolta, kisebb testben hamarabb megmutatkozik a méreg - a macskáira bízta az előízlelés kockázatos feladatát.

De ekkorra a legtöbb udvarban inkább csak magas nemesi méltóság lett a pohárnokság. A magyar királyi családokat pedig, úgy tűnik, már korábban is inkább a hideg acél (a legismertebb példák Bánk bán és Zách Felicián), mint a forró étel és a langy ital fenyegette. Így itt a pohárnokság-asztalnokság a középkorban inkább kitüntető udvari címnek, semmint veszélyes munkakörnek számított. Mindenesetre a 18. századtól kezdve szinte csak a hatalomvágy mellett egyéb mániáktól is szenvedő államférfiak alkalmaztak előkóstolót. Az 1909-ig uralkodott II. Abdulhamid török szultán például - biztos, ami biztos alapon - minden újabb falatból egy piciny darabkát odaköpött kutyái, macskái elé is. Mellesleg: azt állította, nem mérgezéstől tart, hanem igen kényes és gyenge a gyomra - így aztán szinte nem is evett mást, mint töltött padlizsánt.

A diktátorság, úgy látszik, gyakran jár gyenge gyomorral: az emésztési panaszok Adolf Hitlernél is mindennaposak voltak. Háziorvosa, Theo Morell - a hivatalos verzió szerint - nem is azért kóstolt Führere elé, mintha mérgezéstől tartott volna, hanem hogy önínyűleg ellenőrizze, tartják-e a sószegény diétát, nem szerelmes-e a szakácsné, avagy bárki más az amúgy szigorú szempontok szerint összeválogatott konyhaszemélyzetből. De szigorú diétán élt Románia korlátlan hatalmú pártvezére, Nicolae Ceausescu is, miután felesége, Elena kitalálta: mindketten túlsúlyosak. Pedig a Kárpátok Géniusza addig is egyszerűen étkezett, a leggyakrabban kecsketúrót evett, hagymával, paradicsommal - halat és jeges italt pedig sosem fogyasztott. Az ominózus fogyókúrás döntést követően szinte alig került hús az asztalra az egy, kifejezetten a házaspárra termelő biofarmon előállított zöldségek és gyümölcsök mellé. Ezek elkészítésére - tudható meg Edward Behr Csókold meg a kezet, amelybe nem haraphatsz című könyvéből - ugyancsak szigorúan ügyeltek. A konyhában szekus tiszt is dolgozott a másodállásban bizonyára szintén titkosszolgálati alkalmazott szakácsok és kukták mellett, a diétavezető főorvos pedig személyes ízleléssel ellenőrzött mindent, sőt mintákat vett, azokat laboratóriumba küldte, ahol elemzés után a falatokat még 24 óráig őrizték. Gond legfeljebb a külföldi utazásokkor támadt: Ceausescu ugyanis ragaszkodott a hazaihoz - kipróbált konyhájáról szállították utána a kipróbált ételt, olykor rozsdamentes konténerek tucatjaiban, elvégre egy százfős nagykövetségi fogadáson nehéz lett volna elmagyarázni, miért eszik mást az asztalfőn ülő, mint a többiek.

Egy másik háziorvos, a kínai Li Csi-sui azt állítja emlékirataiban: Mao Ce-tung is megkövetelte, hogy italát és eledelét kóstolással ellenőrizzék, s ha doktora valamilyen gyógyfüves kúrát javallott neki, előbb orvosának kellett "füveznie". Nem tudni, volt-e előkóstolója avagy háziorvosa Alekszej Popov csecsenföldi miniszterelnöknek, annyi viszont tény: tavaly szeptemberben ételmérgezés áldozata lett.

A Kremlben szokásos óvintézkedésekről hivatalosan semmit sem voltak hajlandók elárulni a HVG tudósítójának, mivel "Putyin elnök különösen veszélyeztetett személy, és így nem adhatók ki annak részletei, miként védekeznek a mérgezések ellen". Annyit azért sikerült kideríteni: hagyományos értelemben vett előkóstolók nincsenek, a magas rangú hivatalosságok ellátását viszont olyan, állandó forrásokból biztosítják, amelyek garantálják a tőlük származó élelmiszerek biztonságát, például kifejezetten e célra kifejlesztett - mérgek, illetve mikroorganizmusok jelenlétét kimutató - műszerek segítségével.

A végére Kamel Hanna Jajjo maradt. Ő Szaddám Huszein testőreként evett, s a források szerint ő az egyetlen praegustator, akinek halála összefüggött az uralkodója körüli ténykedésével. Igaz, nem az ura elől felkóstolt méreg végzett vele, hanem az iraki diktátor Udai nevű fia, aki nem bírta megbocsátani Jajjónak, hogy a muszájínyenc bemutatott egy nőt az apjának, s azt az iraki diktátor később feleségül is vette.

SCHREIBER GYÖRGY

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Lélegzetelállító fotót készített a NASA arról, hogy összeütközik két galaxis

Lélegzetelállító fotót készített a NASA arról, hogy összeütközik két galaxis

17 milliót ér meg a kormánynak az Aranycsapat

17 milliót ér meg a kormánynak az Aranycsapat

A Fidesz most megúszta a teljes megalázást, a kormány azonban még távolról sem

A Fidesz most megúszta a teljes megalázást, a kormány azonban még távolról sem

Űrhajóablakra is lehet licitálni az Európai Űrügynökség árverésén

Űrhajóablakra is lehet licitálni az Európai Űrügynökség árverésén

Ha kell, ölben viszik fel a stúdióba Marsi Anikót a balesete után

Ha kell, ölben viszik fel a stúdióba Marsi Anikót a balesete után

Rasszista kijelentései miatt feljelentették Brigitte Bardot-t

Rasszista kijelentései miatt feljelentették Brigitte Bardot-t