A magyar politikusok a kilencvenes évek közepén még abban reménykedtek, hogy a gyors bővítés érdekében a csatlakozók...

A magyar politikusok a kilencvenes évek közepén még abban reménykedtek, hogy a gyors bővítés érdekében a csatlakozók első köre csak a viszonylag legfejlettebb, kisebb volt szocialista országokat öleli majd fel, mindenekelőtt Magyarországot, Csehországot, Észtországot és Szlovéniát. A csatlakozási tárgyalások 1998-as kezdetekor már egyértelmű volt, hogy nem így lesz. "Lengyelország nélkül az EU bővítése értelmetlen" - jelentette ki, nem is csak egy alkalommal, Günter Verheugen, az EU bővítési biztosa. Mi több: a bővítési folyamat tempóját és feltételeit Lengyelország igényei és lehetőségei határozták meg.

Leginkább Berlin szorgalmazta a lengyel csatlakozás ügyét, s nem volt véletlen, hogy az 1999-ben posztjára lépett Romano Prodi európai bizottsági elnök a német szociáldemokrata Verheugenre bízta a csatlakozási tárgyalások levezénylését. Az sem volt mellékes, hogy az uniós intézményeknek néhány kis ország miatt nem érte volna meg a bővítéssel járó rengeteg macera. Az a tény, hogy Lengyelország a májusban csatlakozó tízek 75 milliós össznépességének több mint felét adja, sokat nyomott a latban a globális gazdasági és külpolitikai súlyának növelésére törekvő EU számára.

A tárgyalások során Brüsszel a legtöbbször visszafelé számolt: az engedmények és követelmények latolgatásánál jobbára az volt a kiindulópont, hogy az adott kérdés miképpen befolyásolja a lengyel csatlakozást, s ha a mérlegelés elfogadható eredményt ígért, a döntés a többi tagjelöltre is kiterjeszthetővé vált. Így volt ez még akkor is, amikor az események sorrendje látszólag mást mutatott. Bár a külföldiek termőföldvásárlásának korlátozását illetően az EU elsőként a magyar kormánnyal állapodott meg a hétéves moratóriumban, ez aligha lett volna lehetséges, ha az EU már akkor nem tudja, hogy Varsó több mint tízéves ideiglenes mentességet követel. Az új tagországok polgáraira vonatkozó hétéves nyugati munkavállalási korlátozásról szóló szabályt a tömeges lengyel munkanélküliség elől a régi tagországokba áramlókkal szembeni félelem generálta.

Ezt a logikát tükrözik a bővítés pénzügyi feltételei is: az EU-nak azt kellett mérlegelnie, hogy az agrár-, illetve a felzárkóztatási támogatásokat illetően mennyit tud, netán akar áldozni a közösségi kassza a Kelet-Európában legnagyobb agrárnépességgel rendelkező, területe miatt pedig a legtöbb infrastrukturális beruházást igénylő Lengyelországra. Ehhez képest a kevéssé fejlett, de apró balti országokra, valamint a korszerűbb gazdasági struktúrájú, közepes cseh-magyar-szlovák trióra költendő pénz csak annyiban számított az EU kalkulációjában, hogy ha az utóbbiak szubvencióit megemelik, az arányosítás folytán Lengyelországra horribilis összegeket kellett volna költeni.

A lengyel politikusok mindig is érzékelték Varsó megkerülhetetlenségét, és ezt igyekeztek kihasználni. Amikor 2001 decemberében Nizzában az uniós kormányfők az EU-alapszerződés módosításáról, ezen belül a tagállamok szavazati arányainak átalakításáról vitatkoztak, és kiszivárgott, hogy a házigazda Jacques Chirac francia elnök az új tagállamoknak a nekik járónál kevesebb szavazatot adna, Leszek Miller lengyel kormányfő e helyzeti előny ismeretében telefonált Varsóból, az arányok azonnali kiigazítását követelve. A magyar és a cseh kormánynak csak a csatlakozási tárgyalások utolsó heteiben sikerült hasonló korrekció az európai parlamenti mandátumok tekintetében. A csatlakozási tárgyalások 2002-es koppenhágai lezárásának utolsó óráiban egy Schröder-Miller négyszemközti alku eredményeként javult valamelyest Lengyelország uniós pénzügyi pozíciója, s a többi tagjelölt csak az alku kiterjesztéseképpen kapott kis pluszpénzmagot.

Lengyelország az új EU-alkotmányról szóló konventvitában, majd a kormányközi konferencián a vele lényegében azonos méretű, 1986-ban ugyancsak szegény országként belépett Spanyolország kemény, sokszor hajthatatlan és a vétózástól sem visszariadó taktikáját próbálta követni. Egyesek attól tartanak, hogy Varsó a spanyol mintát fogja másolni az EU 2007-2013 közötti költségvetéséről szóló jövő évi vitában is, utólag kizsarolva azokat az eurómilliárdokat, amelyeket a belépés előtt képtelen volt megszerezni.

Lengyelországot felértékeli az is, hogy belátható ideig az EU keleti védőbástyájának szerepe hárul rá, egyszersmind fontos politikaihíd-funkciót tölt be az EU kibontakozóban lévő új szomszédsági politikájában az integráció legnagyobb európai partnerei, Oroszország és Ukrajna felé. Olykor aggodalommal, máskor kíváncsisággal és jóindulatú megértéssel, de Varsó hangjára mindig kitüntetett érdeklődéssel figyelnek Brüsszelben, ahol a politikai elemzők, uniós guruk és a média a lengyel belpolitikai élet szinte minden rezdülését elemzik. Nincs olyan szakmai tanácskozás, konferencia, ahová ne hívnának meg lengyel előadót, míg magyar vagy cseh jószerével csak mutatóba akad. Az "új fiú a blokkban" - fejlett önbizalommal, s néha kissé túljátszva szerepét - előszeretettel fitogtatja ifjú izmait.

KOCSIS GYÖRGYI / BRÜSSZEL

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
HVG Hetilap

Más világok

Az EU-hoz május elsején együtt csatlakozó tíz ország nem alkot egységes tömböt. Az újoncok mind aránylag szegénynek számítanak, de még a szegénységük sem homogén: a balti államokban például az egy főre jutó GDP alig több mint harmada, míg (a török rész nélküli) Cipruson bő háromnegyede az EU-országok átlagának.

Körömvágó ollóval rabolt, egy óra sem kellett az elfogásához

Körömvágó ollóval rabolt, egy óra sem kellett az elfogásához

Most lehet traffipaxhelyszíneket ajánlani a rendőröknek

Most lehet traffipaxhelyszíneket ajánlani a rendőröknek

Mit jelenthet a Fidesz felfüggesztése a Néppártban?

Mit jelenthet a Fidesz felfüggesztése a Néppártban?

Megvert menedzser: a Gozsdu szerint a német férfi bokszolóval és muay thai harcossal érkezett

Megvert menedzser: a Gozsdu szerint a német férfi bokszolóval és muay thai harcossal érkezett

Orbánnak mostantól nincs beleszólása a Néppárt döntéseibe

Orbánnak mostantól nincs beleszólása a Néppárt döntéseibe

Orbán lenyelte a békát, hogy a választások után visszavághasson mostani ellenfeleinek

Orbán lenyelte a békát, hogy a választások után visszavághasson mostani ellenfeleinek