Az 1979-es év június 9. napja - derül ki a korabeli híradásokból is - éppen olyan átlagosan mozgalmas hétköznap volt, mint a hétközepi napok általában, legfeljebb a kőbányai vásárterület külső fertályának egyik ideiglenes barakképületében dolgozók remélték, hogy valami rendkívüli, időben is messze ható esemény részesei lehetnek. Ami az ő helyzetüket tekintve feltehetően akár igaz is lehetett, ám az említett barakkban dolgozókkal történteket az ország-világ léptékében tájékozódó sajtóorgánumok közül még a leginkább hírérzékenyek is többnyire csupán mínuszos - értsd: említendő, de nem jelentős - eseményként értékelték másnapi kiadásukban.

Az átlagos mozgalmasságú napon is alig szóra érdemes esemény a Heti Világgazdaság cím alatt kinyomtatott hetilap első számának megjelenése volt, és miként a születés, akként a most bekövetkezett 25. születésnap sem keltett különösebb közfigyelmet. Joggal: egy újság dolga nem az, hogy a hírekben szerepeljen, sokkal inkább, hogy a hírek szerepeljenek benne.

Ez utóbbinak szerettek volna megfelelni a közben HVG-vé rövidült nevű hetilap szerkesztői az újság negyedszázados születésnapján is, amikor - némileg mégis önmagukra és múltjukra is mutató kis kanyarral - sajtószemlét állítottak össze az 1979 óta máig sorolódó születésnapokról, illetve az azokat magukban foglaló hetekről. Talán furcsa és mindenképpen töredékes történelmi emlékeztető kerekedett így ki az egykori hírekből, cikkrészletekből, lapillusztrációkból, mégis felidézheti a lap korábbi és tán újabb olvasóiban is azokat a kalandokat, amelyeken a világ és benne maga az újság is átment.

Ezzel az időutazással szeretné a HVG szerkesztősége a mostani évfordulón olvasóit - és magát is - megajándékozni, mert reméli, hogy a következő oldalak olvasása legalább akkora élvezetet jelent majd, mint amekkorát válogatásuk és szerkesztésük során nyújtott az összeállítóknak a tudat, hogy a hírek zöméről már múlt időben számolhattak be.

1979

Három T

Ebben a két évtizedben vált szinte szólásmondássá, hogy művelődéspolitikánk a "három t" jegyében alakul: támogatunk, tűrünk, illetve türelmesek vagyunk, ha pedig kell, tiltunk. Nem amolyan szocialista mágiának tekintjük ezt, amelyről el akarjuk hitetni, hogy elegendő megtanulni a képletet, máris sikeresen tevékenykedhetünk. Csak abban az értelemben használjuk ezt a formulát, hogy jelezze az elvi megkülönböztetést, amelyre törekszünk. Az elmúlt évtizedek művelődéspolitikai gyakorlatában alkalmaztuk a tiltást is, de szocialista rendszerünk vonzására, erejére és magabiztosságára vall, hogy ez sohasem vált a jó eszközzé. Azt azonban nem kívánjuk véka alá rejteni, hogy az "ordas eszméket", a fasizmust, a háborús, soviniszta uszítást hirdető műveket, a népünk rendjének alapjait támadó, antihumanista, elvakult, gyűlölködő nacionalista próbálkozásokat tiltottuk és tiltjuk... (Aczél György cikke az Új Tükörben)

Hatéves, motor és műszerfal nélküli, egyébként jó állapotban lévő Wartburg Limousine eladó. Telefon munkaidőben.

(Hirdetés a Magyar Nemzetben)

Félreértés

Április 7-ei számukban Egyed Gézáné levelét "Rozsdatemető?" címmel leközölték. A levélíró arról panaszkodott, hogy a műszaki vizsgáztatásra február 5-én bevitt gépkocsijukra még a levél megjelenésének időpontjában is várnak, noha a munka elvégzését február 10-ére ígérték. Őszintén sajnálnánk, ha valamelyik dolgozónk elhamarkodott ígéretének esett volna áldozatul a levél írója. Megvalljuk, inkább gondolunk félreértésre, ugyanis a február 5-én kiállított munkalapon szervizünk március 29-ét jelölte meg a kért munka elvégzésére. (Olvasói levél a Képes Újságban)

Gáz

Gáz van, mert nincs gáz, az amerikaiak ugyanis gasnak mondják a benzint. Ez a mizéria különösen Kaliforniában, az Egyesült Államok legnépesebb államában, az "autóállamban" éreztette hatását. Egy San Diegó-i taxis négy órán át várakozott, hogy benzint kaphasson, majd hazament pihenni, és nem vállalt fuvart. Akik kis fogyasztású európai autót akarnak vásárolni, azoknak legalább egy évig kell várniuk az autóra. 1974-ben hasonló pánik söpört végig az országon - ekkor volt az első olajárrobbanás. A nagy társaságok hatalmas készleteket tároltak, de visszafogták az eladást - káromkodjanak csak a kutak előtt, dideregjenek a lakásaikban, szidják csak a kormányt, majd hálásak lesznek, ha ismét korlátlanul hozzájuthatnak az imádott benzinhez - igaz, borsos áron. (Jegyzet az Ország Világban)

Trimilliomosok

Lapjuk hasábjain tavaly nagy és sikeres kampányt indítottak a lottómilliomosok ellen. Szeretném felhívni figyelmüket, hogy ez év április 15-én egy szerencsés fogadó 3,2 millió forintot nyert a totón. Utána újra nem volt 13+1 találat, így a nyeremény halmozódik, és félő, hogy újra trimilliomosokat ünnepelhetünk. (Olvasói levél a Magyarországban)

Zamercev születésnapja

Pénteken volt nyolcvanéves Ivan Zamercev vezérőrnagy, Budapest egykori szovjet városparancsnoka, a Szovjet-Magyar Baráti Társaság elnökségének tagja. Születésnapján bensőséges ünnepségen, sok szeretettel köszöntötték Moszkvában, a Barátság Házában. Ott voltak a moszkvai magyar nagykövetség munkatársai, s eljöttek köszönteni a magyar nép kiváló barátját a szovjet fővárosban tartózkodó magyar turisták is. Czinege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter levélben köszöntötte Zamercev tábornokot. (Népszabadság)

Búcsúzik a mázsa és a lóerő, jön a newton és a joule

Mértékrendszerünk ismét változik. A jövőre nálunk is bevezetésre kerülő "SI"-rendszer többek között olyan, nemzedékek tudatában megrögződött elnevezéseket iktat ki a mindennapi használatból, mint a mázsa, a lóerő, a kalória, az atmoszféra és a karát. Ezzel egyidejűleg viszont első hallásra kissé még szokatlan mérési fogalmakat szándékozik meghonosítani: newton, pascal, watt, joule, kelvin, mól, kandela. Az átállás számunkra gyakorlatilag azt jelenti, hogy üzleti mérlegeinket, vérnyomásmérőinket, benzinkútjainkat, laboratóriumi műszereinket, táblázatainkat, szakkönyvi adatainkat és sok képletünket a nemzetközi mértékegységhez kell igazítani. Számolni kell azonban azzal, hogy a ma élő generáció valószínűleg már csak a régi mértékekben fog gondolkodni. Minden bizonnyal nehéz lesz megszoknia a vevőnek, hogy 10 deka szalámi helyett száz grammot kérjen, a gépésznek pedig, hogy lóerő helyett wattot vagy joule-t mondjon.

(Képes Újság)

Beharangozó

Új lap kerül az olvasó kezébe: a Heti Világgazdaság. Szerkesztői, szerzői e mottót választották lapjukhoz: szakszerűen írni, de nemcsak szakmabelieknek. Éppen ezért színes, közérthető és érdekes riportokat, cikkeket akarnak közreadni - de úgy, hogy a jártas szakember is érdeklődéssel vehesse kezébe a Heti Világgazdaságot. E törekvéseket segítheti a külső - képekkel, ábrákkal, grafikonokkal hatásosan illusztrált - forma is. Örömmel üdvözöljük új laptársunkat. (Magyar Hírlap)

A KISZ a csavargásról

Dr. Nagy Sándoré, a KISZ KB titkáráé a szó: Sokat beszélünk a csavargásról, a lézengő "aluljáróhősökről". Számszerűen nincsenek sokan ezek a fiatalok, mégis törődnünk kell velük, hiszen közénk tartoznak, jobb sorsra érdemesek annál, semhogy naphosszat az aluljáróban meg a parkokban ténferegjenek. Volt alkalmam beszélgetni egy-két ilyen legénnyel, azt tapasztaltam, hogy van köztük érdeklődő, közösségbe vágyó fiatal, csak épp nem találja a módját annak, hogy elégíthetné ki érdeklődését, a kollektíva iránti igényét. Vajon megteremtettük-e számukra a kulturált szórakozás feltételeit, megadjuk-e a lehetőséget, hogy az iskolában meg a munkahelyen kipróbálják önmagukat, képességeiket: hogy a társadalom számukra is - divatos szóval - az önmegvalósítás színtere legyen? Bizony, nem kellő mértékben. Sokuknak így aztán marad az ital, marad a szex, szerelem nélkül - és marad az aluljáró.

(Magyar Hírlap)

1980

A borravaló "demokratizmusa"

Valakitől (művelt értelmiségi az illető) azt kérdeztem: nem ejti-e zavarba, hogy mindenért borravalót kell adni. Vállat vont: - Akkor vagyok zavarban, ha nem lehet borravalót adni. Ha 50 vagy 100, 200 forintért hozzá lehet jutni ahhoz, amire szükségem van, tudom, hányadán állok. De ahol nincs borravaló, gyanút fogok, az ördög tudja, miféle manipulációk mennek végbe a zárt ajtók mögött, ott olyasmi történik, amibe nincs betekintésem. Abban végképp nem bízom.

A nyíltan ki nem mondott közfelfogás szerint a borravalóval való előnyszerzés "mindenki" (vagy csaknem mindenki) előtt nyitva áll. A protekció viszont egy vékony befolyásos réteg előjoga, amiből a tömeg ki van rekesztve.

Nincsenek illúzióink. Tudva tudjuk, közgazdászok nyilatkozták: a borravaló-protekció nem betegség, csak a betegség tünete. A betegséget úgy hívják, hogy hiány: áruhiány, választékhiány, munkaerőhiány, lakáshiány, férőhelyhiány és még sok mindenféle hiány.

(Vezércikk az Új Tükörben)

Sportbrigádok az NDK-ban

A schwedti petrokémiai kombinát 23 munkabrigádját tüntették ki a szabad idő és a sport példás megszervezéséért. Munkás- és értelmiségi brigádok keltek versenyre, eleinte mintegy 60 üzemi kollektívában, kihasználva a vegyipari kombinát kedvező környezeti adottságát, az erdős-dombos vidék futópályáit, a gyár uszodáját, a kerékpárutakat és egy kajakozásra alkalmas patakot.

A sportbrigád tagjának az nevezheti magát, aki például évi 2000 métert "kocogott" igazoltan a schwedti terepen, úszásban 400 métert teljesített, 8000 métert kerekezett. Az első években 8 ezren érték el a normákat, ma 30 ezren törekszenek rá. (Népszabadság)

Pártértékelés a HVG-ről

A lap mind megjelenési formájában, mind az események, összefüggések feldolgozási szemléletében újat hozott a hazai sajtóban (...) érzékelhetően újszerű formájával gyors közönségsikert ért el. Az eladott példányszám 2 hónap alatt 14 ezerre emelkedett.

Az éves termésből körülbelül tucatnyi cikk, néhány címlap és egy-két témaválasztás eshet kisebb-nagyobb kritika alá, de egyetlen cikk, címlap és téma sincs, amely lényegesebb politikai szóvátenni-valót tartalmazott volna.

Javaslatunk a további fejlődéshez: (...) Lehet egy-két negatív példát is elemezni, persze óvatosan, az illetékesekkel egyeztetve, nehogy külkereskedelmi érdekeket sértsünk. (...) A tőkés világgazdaságról csak akkor adhatunk hiteles képet, ha sikerül elkerülni a tőkés sajtó manipulációs buktatóit. Ezért fontos lenne, ha a lap több teret szentelne a továbbiakban például a nyugat-európai kommunista pártok gazdaságpolitikájának, a multinacionális vállalatokról, a világgazdasági folyamatokról alkotott felfogásunknak.

(Az MSZMP központi bizottsága agitációs- propaganda osztályának június 10-ei összefoglalója)

Szocialista választások

Ünnepi hangulatban, bensőséges légkörben, törvényes keretek között zajlottak le vasárnap az országgyűlési képviselői és tanácstagválasztások, mintegy folytatásaként az idei tavaszi mozgalmas, tartalmas közéleti eseménysorozatnak, amely az MSZMP XII. kongresszusával kezdődött. Szabad hazánk három és fél évtizede során tizenharmadik alkalommal került sor választásokra, jószerével az egész felnőtt lakosság élt alkotmányos jogával.

A szocialista demokratizmus jegyében - s a választások tisztaságán őrködő szervek, társadalmi munkások tízezreinek jóvoltából gördülékenyen - lebonyolított szavazás betetőzése volt annak a társadalmi párbeszédnek, amelyből már a választási kampány különböző szakaszaiban is kicsendült a szocializmus, a béke, pártunk politikájának igenlése. (Új lendülettel, a Népszabadság vezércikke)

Hazánkban 7 809 407 választásra jogosult állampolgárt vettek fel a választók névjegyzékébe. Közülük az országgyűlési képviselők választásán 7 577 401-en (97 százalék) vettek részt; szavazataikból érvényes 7 516 663 (99,2 százalék), érvénytelen 60 738 (0,8 százalék). Megválasztottak 350 képviselőt. (Magyar Hírlap)

A szavazatszedő bizottságok mellett mindenütt két-két KISZ-fiatal teljesített szolgálatot. Feladatul azt kapták, hogy azokat, akik nem jelentek meg szavazni a többséggel nagyjából azonos időben, keressék fel, és tisztelettel kérjék meg: éljenek állampolgári jogukkal. Így néhány helyen még a délelőtt folyamán az is kitűnt, hogy egyesek azért nem adták le voksukat, mert fekvőbetegek. (Népszava)

Csövesinterjú

- Hogy kezdte el a drogozást?

- Egyszer megkínáltak, azóta jólesik. Már nem is tudom, hogy ki adta.

- Hogyan szerzi a gyógyszereket?

- Üres vénylap kell, a többi nem nehéz. Ne kérdezzen. Úgyse adok tippeket.

- A társadalom nyakán él... Here...

- Ne papoljon! Három év alatt kevés ruhát fogyasztottam, s csak az van nekem, amit kapok. Nagyon kevéssel beérem.

- S annak nincs ára, ha hideg téli éjszakákon egy idősebb nő vagy férfi befogadja?

- Más kérdés. Erkölcsi felfogás kérdése. Különben is, mit tudnak csinálni velem?

- Elesett embernek érzem.

- A maguk szemszögéből igen, de nekem így a jó.

(Új Tükör)

1981

Ultimátum a Szolidaritásnak

Mieczyslaw Rakowski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB tagja, miniszterelnök-helyettes szombaton részt vett a LEMP bydgoszczi városi szervezetének beszámolási-választási konferenciáján, ahol beszédet mondott.

- A Szolidaritást sokan - köztük újságírók - úgy igyekeznek beállítani, mint ifjú mozgalmat, amelynek még tanulnia kell, amelyet dédelgetni kell. Azt mondják, "országos dédelgetésre" gondolnak, és még azt is elvárnák, hogy ehhez csatlakozzék a külföld, a Szovjetunió, többi barátunk, vagyis mindenki, akit egyébként nagyon is aggaszt a lengyelországi politikai és gazdasági helyzet labilitása. Álláspontom szerint a politikában nincs helye dédelgetésnek. Közölni kívánom, hogy teljes mértékben kimerült a tere azoknak a józan kompromisszumoknak, amelyeket a néphatalom, a LEMP abban a reményben kötött, hogy úgy értelmezik majd őket, mint a partneri kapcsolatok létesítését bizonyítandó hajlandóságot. Olyan napok és hetek következnek, amikor minden párttagnak válaszolnia kell arra a kérdésre, hogy kinek az oldalán kíván állni. (Népszabadság)

Vállalati autók a Szovjetunióban

Észrevehetően megszaporodtak és szigorúbbá váltak a közúti ellenőrzések a szovjet városokban és országutakon. A rendőrök elsősorban a közületi személygépkocsikat igazoltatják, és afelől érdeklődnek: kik, miért és hová igyekeznek az autóval. Amint a szovjet sajtóban mind gyakrabban megjelenő ilyen témájú írásokból kiderül, a szigorú ellenőrzésnek alapos oka van: az állami autók tekintélyes hányadát nem a forgalmi könyvbe bejegyzett útvonalon igazoltatták, s jó néhányszor az utasok sem vállalati dolgozók, hanem idegenek voltak, akiket taxiutasként szállított a gépkocsivezető. (Népszabadság)

Iraki atomerőmű lebombázása

Kilenc izraeli harci repülőgép vasárnap támadást intézett Bagdad városa ellen. Célpontjaik iraki nukleáris létesítmények voltak.

Izrael a közel-keleti térség egyetlen olyan állama, amely nem csatlakozott az atomsorompó-szerződéshez (Irak már 1969-ben aláírta a nemzetközi egyezményt), és hét hónapon belül másodszor mért csapást a francia és olasz közreműködéssel épülő erőműre.

Begin izraeli miniszterelnök azt állította, hogy az izraeli gépek által bombázott Osirak atomreaktor üzembe helyezés előtt állt, így ez volt az utolsó lehetőség megsemmisítésére. Működő reaktor bombázása esetén ugyanis a keletkező radioaktív sugárzás irakiak százezreinek életét veszélyeztetné. Iraki atombombák gyártását viszont nem nézhetjük ölbe tett kézzel. (Népszava)

Mao Ce-tung kínai értékelése

Mao Ce-tung elévülhetetlen és kitörölhetetlen érdemeket szerzett a Kínai Kommunista Párt és a kínai hadsereg létrehozásában és fejlesztésében, a Kínai Népköztársaság megalapításában és a szocializmus ügyének előrevitelében. A kínai forradalom győzelme és az azt követően elért eredmények - de ugyanakkor az elkövetett hibák is - elválaszthatatlanok a Mao Ce-tung-i eszméktől. Az értékelésnek alapjául szolgál Teng Hsziao-ping megállapítása, amely szerint Mao Ce-tung egész éleművét figyelembe véve erényei elsődlegesek, és hibái másodlagosak. (Magyar Hírlap)

Ötnapos munkahét

Amikor először hallottak arról, hogy idén júliustól bevezethetik az ötnapos munkahetet, jobbára csak arra gondoltak a lányok és az asszonyok a Pamutfonóipari Vállalat gyáraiban, hogy milyen jó lesz majd ezután. Szombatonként reggel 6 órakor leállnak a gépek, megvalósul a régi álom: a hosszú víkend, több időt tölthet majd együtt a család, a három műszakosok számára 40 órára csökken a munkaidő.

Az örömteli várakozás azóta sem hagyott alább, de ahogy közeledik - és most már nagyon közeledik - a július, megszaporodnak a gondjaik, sőt az aggodalmaik is. Mert most már mindenki látja, hogy a hetenkénti szabad szombatokat azért nem egészen ingyen adják. A munka nem lesz kevesebb. A vállalatnak a tervét éppúgy teljesítenie kell, mintha nem csökkenne a munkaidő.

(Népszava)

Számítástechnika Magyarországon

Egyre szélesebb körben alkalmazzák hazánkban a számítástechnikát. A több mint 700 számítógépet közvetlen vagy közvetett formában 2500 vállalat használja rendszeresen. Az utóbbi időben mindinkább előtérbe került a számítógépes termelésirányítás megszervezése is.

A következő években, részben a beruházási korlátozások miatt, jóval kevesebb új berendezés beszerzésére nyílik lehetőség. Nem is cél a géppark olyan gyors ütemű bővítése, mint eddig, annál inkább a meglevő kapacitás sokkal jobb kihasználása. (Népszabadság)

Telefonálás munkaidőben

Egy hét alatt négy embert bocsátott el az osztrák-magyar szállodaépítésen az osztrák munkavezető. Kettőt "szófogadatlanság" miatt, kettőt pedig azért, mert délelőtt másfél órát lógtak. Az egyik "lófrálás miatt" elküldött magyar munkás egyébként azért volt távol másfél órát, mert táviratot kapott: feleségét fenyegető koraszülés miatt kórházba szállították, két gyereke a szomszédban. Intézkedni, telefonálni rohant.

Azt is tudni kell, hogy telefonálni általában nem nagy öröm. Hogy miért, talán nem szükséges részletezni. Tudja mindenki, aki ezért vagy azért kénytelen felemelni a kagylót. Különösen kárhozott azonban, aki a neuralgikus időpontokban, munkaidőben, azon belül is délelőtt vagy kora délután fanyalodik a technikának erre a csodájára. Próbáltak-e már például péntek délben sürgős beszélgetést lebonyolítani? Jobb, ha nem is kísérleteznek vele. Úgyis reménytelen. Aligha tévedek nagyot, ha ezt a zsúfoltságot a hét végi programok megbeszélésének tulajdonítom. Sürgős magánügyeknek, amelyeket, munkaidő lévén, a hivatal, az intézet, az üzlet vonalain kell elintézni. (Népszava)

1982

Fizetés téglával

Építőanyaggal fizet a Közép-dunántúli Téglaipari Vállalat azoknak, akik a hét végén munkát vállalnak üzemeiben. Tizenhárom hagyományos téglagyárukban ugyanis csak 60-70 százalékos létszámmal termelnek, így nem tudják kihasználni berendezéseik teljesítményét, holott termékeik iránt igen nagy a kereslet. A téglagyár munkaerőigényével szerencsésen találkozott a pápai nagyüzemek KISZ-bizottságainak kezdeményezése, miszerint a fészekrakó fiatalok szívesen vállalják a hétvégi munkát a téglagyárban, ha cserébe soron kívül megkapják a munkadíj fejében a kért építőanyagot. (Magyar Hírlap)

Benzináremelés

Hétfőtől a különböző motorbenzinek ára literenként egységesen 2 forinttal, átlagosan 14,5 százalékkal emelkedett. Mi indokolta az áremelést? - erről kérdeztük Némethy Kázmért, az Országos Anyag- és Árhivatal főosztályvezetőjét.

- A motorbenzin árának megállapításánál az az alapelvünk, hogy azt mindig a környező országok áraihoz igazítsuk.

- A kőolaj szabadpiaci ára azonban mérséklődött, s több országban a motorbenzin árát is csökkentették.

- Azokban az országokban, ahol a közelmúltban csökkentek a benzinárak, a legutóbbi évtizedben azonnal és teljes mértékben érvényesítették saját belföldi forgalmukban a kőolaj világpiaci árának gyors emelkedését. Mi azonban csupán e változások tendenciáját, irányát érvényesítettük, a változások mértékét nem követtük. Mindemellett a kőolaj és a kőolajtermékek behozatalának költségei is emelkednek. Az úgynevezett bukaresti árelv szerint az árakat nem a világpiaci árak, hanem mindig a legutóbbi öt év árváltozásai határozzák meg. A szovjet kőolaj árában tehát most - késleltetve - érvényesül a három évvel ezelőtti második olajárrobbanás hatása, de az még így is olcsóbb a jelenlegi világpiaci árnál. (Népszabadság)

A benzin árát április vége óta negyedik alkalommal emelik az NSZK olajcégei. Az e heti áremelési hullám hírügynökségi jelentések szerint a szabadpiaci olajárak emelkedésével, illetve a nyár eleji szokásos keresletnövekedéssel függ össze.

(Népszabadság)

KGST-ülés Budapesten

Lázár György a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya nevében üdvözölte a KGST XXXVI. ülésszakára érkezett küldöttségek vezetőit, az ülésszak részvevőit: A világ haladó közvéleménye és a felelősen gondolkodó politikai tényezők számára minden bizonnyal sokat mond, hogy a mai feszült nemzetközi helyzetben, amikor az imperializmus legreakciósabb körei mértéktelen fegyverkezési versenyt akarnak rákényszeríteni a világra, amikor durva támadásokat intéznek a szocializmus, a béke és a haladás erői ellen, amikor a politikai nyomás és a gazdasági diszkrimináció már oly sokszor csődöt mondott eszközeivel próbálkoznak beavatkozni más országok belügyeibe, s megkísérlik befagyasztani a kölcsönösen előnyös kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokat, a KGST-be tömörült szocialista országok a békés építőmunka feladatairól, a nemzetközi együttműködés sokoldalú kiszélesítésének lehetőségeiről tanácskoznak, s hoznak együttes határozatokat. (Népszabadság)

Foci-vb Spanyolországban

A magyar válogatottnak a továbbjutáshoz vezető úton a világbajnoki címet védő Argentína a második ellenfele. Az argentin szövetség vezetői szabad kezet adtak Menottinak, aki élt is a lehetőséggel, s négy év alatt sok-sok játékost figyelt meg, amíg megtalálta azokat, akikkel megnyerte a legutóbbi világbajnokságot. Megtalálta például a most 21 éves Diego Maradonát, aki a szakértők véleménye szerint Pelé óta a legzseniálisabb dél-amerikai játékos. (Népszabadság)

Megerősített ügyeletet tart a Gelka a labdarúgó-világbajnokság idején, június 13. és július 11. között. Budapesten a fekete-fehér és színes televíziók, valamint a központi antennák javítását a hét minden napján a 333-333 telefonszámon lehet bejelenteni. A vidéki ügyeletről a helyi sajtóban és a szervizekben tájékoztatnak.

(Népszabadság)

Falkland-háború

A falklandi válság tizedik hetében a Port Stanley környékére visszaszorult argentin erők helyzete nem javult - valóban csak idő kérdése, mikor döntenek a létszámban és technikában megállás nélkül gyarapodó britek a roham mellett. Feltéve, hogy az ellenfél nem adja meg magát. (Magyarország)

A jövő autói

A 2000. év autóin dolgoznak már a nagy gépkocsigyártók. Az elnevezéseket már tudni lehet: A Renault gyártmánya Eve (Éva), a Peugeot-é Vera, a Fiaté VSS, a Volvóé VCC, az Audié Odyssea 2000, a Fordé Schutler, a General Motorsé Aero X. (Magyarország)

Bűvöskocka-világbajnokság

Budapesten a múlt héten rendezték meg az első bűvöskocka-világbajnokságot. A három helyezett: a magyar Lábas Zoltán (harmadik), a holland Guus Schultz (a második) és az amerikai Minh Thai (első). (Új Tükör)

1983

Webber Budapesten

A Macskák című világhírű musical zeneszerzője, Andrew Lloyd Webber június 13-án, hétfőn Budapestre látogat, és megtekinti a zenés játék Madách Színház-beli előadását. A hazánkban is telt házak előtt játszott darab New York-i előadása most kapott hét Tony-díjat, a kitüntetés a színházi világ Oscar-díjának felel meg. (Népszabadság)

Ne sokat költsön, vegyen inkább kölcsön!

Szakértelem nélkül is kiválóan, könnyen, gyorsan kitisztíthatja lakásában, nyaralójában a szőnyegeket, a falvédőket, a kárpitozott bútorokat az Iparcikk Kölcsönző és Szolgáltató Vállalat budapesti és vidéki boltjaiban bérelhető szőnyeg- és kárpittisztító géppel. A gép korszerű, kezelése egyszerű. Az üzletekben megvásárolható fékezett habzású mosószerrel működik.

(Hirdetés a Népszabadságban)

Felmérés az autóparkról

A Központi Statisztikai Hivatal felmérést készített a magángépkocsik számának növekedéséről, az autózási szokásokról, az üzemeltetési költségek alakulásáról.

A kiadványból megállapítható, hogy a magántulajdonban levő személygépkocsik száma tíz év alatt több mint ötszörösére növekedett. 1981-ben meghaladta az 1 069 000-et. Tavaly, amikor már minden harmadik magyar család rendelkezett gépkocsival, az új autóra várók száma - bár csökkent az előző év végi 210 000-hez viszonyítva - még mindig megközelítette a 200 ezret. Az elmúlt tíz évben a személygépkocsik száma vidéken négy és félszeresére, Budapesten 3,2-szeresére növekedett.

A felmérés évében az autókat átlagosan négyszer-ötször kellett szervizbe vinni, eggyel több alkalommal, mint tíz évvel korábban. A javításra adott autók mintegy 30 százaléka 15 napnál rövidebb, csaknem 3 százaléka két hónapnál is hosszabb idő alatt készült el. Az egyes gyártmányok közül a Moszkvics, a Skoda régebbi típusai, a Volga, a Warszawa és a Zaporozsec gépkocsik javítása vett az átlagosnál jóval hosszabb időt igénybe. (Népszava)

Új utcanevek

A IV. kerületi tanács javaslatát elfogadva a Fővárosi Tanács végrehajtó bizottsága az újpesti Petőfi Sándor, illetve Rónai Sándor utcát összekötő névtelen utcát Gács László újságíróról, a Magyar Rádió és Televízió volt elnökéről, az OTP egykori vezérigazgatójáról; az Árpád út és a Laborfalvi Róza utca közötti névtelen utcát pedig Latabár Kálmán Kossuth-díjas kiváló művészről nevezte el. A X. kerületi Népliget egyik névtelen sétánya az Ifjúsági sétány elnevezést kapta. (Népszabadság)

Noteszgép

Az eddig forgalomba hozott hordozható komputereknek nem sok hasznát látták tulajdonosaik: kicsi volt a képernyőjük és a memóriájuk, csaknem tíz kilót nyomtak, s ráadásul az energiaforrásként szolgáló súlyos "csomagokat" is velük együtt kellett hurcolni az útra. Egy texasi cég által előállított, új masina ehhez képest ritka erényekkel dicsekedhet: a négy speciális elemmel működő szerkezet mindössze két kilogrammot nyom, s nyolcoldalnyi gépelt szöveget képes elraktározni emlékezetében. A vaskosabb noteszhoz hasonló méretű masina a közönséges telefonhálózatba "dugaszolva" kapcsolatot tud teremteni más adatbázisokkal is, sőt a beleprogramozott telefonszámokat - kérésre - automatikusan kapcsolja. (Új Tükör)

Fegyverzetcsökkentés

Genfben ezen a héten negyedik fordulójukba léptek a hadászati fegyverrendszerek korlátozásával és csökkentésével foglalkozó szovjet-amerikai tárgyalások, amelyek 1983. március 31-e óta szüneteltek. Június egyébként a SALT-SALART-évfordulók hónapja. 1979. június 15-18-án volt Bécsben az a szovjet-amerikai csúcstalálkozó, amelyen aláírták a SALT-2 okmánykötegét - a mostani SALART-tárgyalások pedig egy évvel ezelőtt, 1982. június 29-én kezdődtek. (Magyarország)

Diplomataellátmány

Az angol államkincstár a külszolgálatban levőknek többek között szappanra, fogpasztára, egészségügyi papírra és rovarirtóra is ellátmányt ad. De nem egyformán: egy első kategóriájú diplomatának például 57 szappanra, 15 fogkrémre, 29 guriga toalettpapírra van joga, míg az ötödik kategóriában levőnek csak 43 szappanra, 11 tubus fogkrémre és 22 guriga WC-papírra. (Magyarország)

Interjú Makovecz Imrével

- A lakótelepekről mi a véleménye?

- Szörnyűek. Panelekkel nem lehet mit kezdeni, csak egymásra rakni őket. Legalább változatosan építenének! De nem. Az új telepek házai egyformák, tíz-tizenkét emeletesek. Lehetne az egyik öt-, a másik tíz-, a harmadik háromszintes épület, s már nem éreznénk az egyhangúságot. Ehhez még pénz sem kellene. A lakások egészségtelenek, nyomasztóak. Hogyan lehet három gyereket felnevelni ötven-hatvan négyzetméteren? Sehogyan. Azok a fiatalok, akik új lakótelepen élnek, neurotikusak, enerváltak, nem mozgékonyak. Mindezt a tízemeletes monstre kőtömbök világa okozza. Ezekben a lakásokban az ember állandóan érzi, hogy fölötte, alatta, mellette, mindenütt léteznek. Hallani, ha a szomszéd bekapcsolja a rádiót, bedugja a konnektort. Nyomasztó élet. Egyes felmérések szerint a lakótelepek kialakulásával párhuzamosan nőtt az öngyilkosságok száma, a bűnözés, az alkoholizmus. (Új Tükör)

Tömegtájékoztatás

Mit tesz a polgár, ha vonaton menne valahová? Informálódik a menetrend és a jegyárak felől. Ezt hazánk valamennyi lakosának joga van megtenni - kivéve talán az újságírókat. Történt, hogy kiegészítő szolgáltatásként közölni kívántuk, egyes külföldi nagyvárosokba hány forintért válthat jegyet az útnak induló. Felhívtuk hát a MÁV ilyen kérdések megválaszolására létesített irodáját, ugyan sorolja már el az általunk kérdezett városokba szóló viteldíjakat. Egy hibát azonban elkövettünk - elszóltuk magunkat, hogy újságírók vagyunk. Máris mellékvágányra, pontosabban felsőbb hatóságokhoz irányítottak - ott kérjünk zöld jelzést.

Töredelmesen bevalljuk - cselhez folyamodtunk. A HVG öt munkatársa szépen egyenként megkérdezte az irodát az egyes "viszonylatok" menetjegyárairól. Nevet, munkáltatót nem mondtak, így fél óra alatt rendelkezésre állt a lista, amit íme - az illetékesek akaratlan segítségét is megköszönve - ezúton közreadunk. (HVG)

1984

Lemondott olimpia

Huszonöt nap telt el a május 8-ai szovjet bejelentés és a június 2-ai olimpiai nevezési zárlat között. A Los Angelesben július 28-án kezdődő olimpia tehát (akárcsak négy esztendeje a moszkvai) ismét nem sorakoztat fel teljes mezőnyöket. A szervezőbizottság közlése szerint 141 ország fogadta el a meghívást. Albánia és Irán még a szovjet döntést megelőzően határozott a távolmaradásról, a Szovjetunió, Bulgária, az NDK, Vietnam, Mongólia, Csehszlovákia, Laosz, Afganisztán, Magyarország, Lengyelország, Kuba, a Jemeni NDK, Etiópia és a Koreai NDK biztonsági okokból, valamint a szocialista és haladó államokkal szembeni ellenséges magatartás miatt mondta le a részvételt. (Magyarország)

Kim Ir Szen Budapesten

Pénteken az Országházban megkezdődtek a magas szintű tárgyalások a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság csütörtökön hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett párt- és állami küldöttsége, valamint magyar vendéglátóik között. A koreai küldöttséget Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának főtitkára, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke vezeti. Kádár János péntek délután megbeszélést folytatott Kim Ir Szennel. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón tájékoztatták egymást az MSZMP XII., illetve a KMP VI. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról, a két párt előtt álló feladatokról. (Népszabadság)

A Budapest Tourist ajánlatai távoli országokba, egzotikus tájakra: Koreai NDK (utazással együtt 17 nap), utazás repülőgéppel, autóbusszal és vonattal. Elhelyezés: 2 ágyas, zuhanyozós szállodai szobákban, Kümgangszanban fürdőszoba nélküli szállodai szobákban (emeletenként zuhanyozó van). A programból: városnézés Phenjanban, a metró és az állatkert megtekintése, kirándulás Mangjondéba, látogatás a mangjondei Vidámparkban, a Történeti Múzeum megtekintése, színházlátogatás, cirkuszlátogatás, kirándulás autóbusszal a gyémánthegyre (Kümgangszan), csónakázás Számilphóban, hegytúra Kurjongjonban, pihenés a Nyugati-tenger partján fekvő Vaudo strandon. (Hirdetés a Népszabadságban)

Feltörekvő Le Pen

A The Economist a közös piaci választások kapcsán a francia szélsőjobb vezérének pontszerzési esélyeit latolgatja: Jean-Marie Le Pen, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Front vezére a francia politikai élet örökös outsidere, akinek a számára azonban mennyei ajándéknak bizonyulhat a közös piaci választási kampány. Le Pen, akár tetszik, akár nem, kezd olyan erővé válni, amellyel számolni kell. Előretörésének semmi köze az Európai Gazdasági Közösséghez. Tekintélyelvi alapon áll, durván antikommunista, és az összes bevándorló távozását követeli. Szerinte Franciaországnak több csecsemőre, halálbüntetésre és nagy polgári védelmi rendszerre van szüksége. Publikuma többnyire végigszendergi antikommunista litániáit, de felébred, mihelyt Le Pen az arab és afrikai "népesedési inváziót" kezdi emlegetni. (Népszabadság)

D-nap szovjet szemmel

A szovjet értékelés a második front jelentőségéről nem változott az elmúlt negyven évben - hangzott el egy moszkvai sajtókonferencián. Amint azonban az itteni Hadtörténeti Közlemények májusi számában V. Szekisztov professzor, a történettudományok doktora megállapítja: a második világháború hat évig tartott, és csaknem négy éven keresztül az európai háború fő hadszíntere a szovjet-német front volt. Volt második front is, ám szerepét tekintve valóban második volt. (Magyar Hírlap)

Leállított tudóscsere

Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának az elnöke pénteken értesítette a Szovjet Tudományos Akadémia elnökét arról, hogy amerikai részről nem folytatják a tudományos cserékről szóló új szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat... Indoklásul Andrej Szaharov ügyét hozta fel. A nyugati sajtóban a közelmúltban híresztelések keltek lábra Szaharov haláláról és éhségsztrájkjáról. A TASZSZ szovjet hírügynökség megcáfolta a híreket. (Magyar Hírlap)

Könnyített határátlépés Európába

A Közös Piac könnyítéseket határozott el az útlevélvizsgálatok egyszerűsítésére a tíz tagországon belüli utazások esetén. A megállapodás előirányozza a határátkelőhelyeken való várakozási idő lerövidítését, valamint az útlevélvizsgálatok idejének csökkentését. (Népszabadság)

Izraeli fegyverek Iránnak

Izrael több tucat millió dollár értékben adott el katonai felszerelést Iránnak, bármennyire is cáfolja ezt a Samir-kormány. Mindig is volt fegyverszállítás, amit csak az amerikai túszok fogva tartása idején függesztettek fel. Elengedésük után az izraeli szállítás folytatódott. (A Haarec izraeli lap híre a Magyarországban)

Felmérés a HVG olvasóiról

Az 1981-es és 1982-es adatok szerint a HVG olvasóinak mintegy háromötöde, az egyetemi-főiskolai hallgatókkal együtt pedig közel kétharmada szellemi dolgozó, köztük nagyjából egyenlő arányban vannak a felső- és középszintű vezetők, a beosztott értelmiségiek és a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb szellemi dolgozók, a szakalkalmazottak. Az olvasók háromnegyed része férfi, közel fele fővárosi, életkorukat tekintve pedig háromnegyedük 40 éven aluli. Az olvasók 47 százaléka középiskolai, 37 százaléka pedig egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik. (HVG)

Sandokan Magyarországon

Három napon át közöttünk járt Kabir Bedi, azaz Sandokan, a tengerek maláj tigrise, a maga valóságos mivoltában. A mi kis országunknak ugyan már jó ideje nincs tengere, ám Sandokan jöttére megint csak lett, embertenger lepte el a budai Skála-parkolót, ahol Bedi dedikált.

Mellesleg többeknek feltűnt, hogy míg a budapesti televízió dicséretes gyorsasággal bemutatta a Magyarországon tartózkodó Sandokant, addig az osztrák televízió erről semmit se adott, viszont egyenesben közvetített egy moszkvai labdarúgó-mérkőzést, amelyen a szovjet ifjúsági válogatott Európa-kupadöntőt játszott egy másik csapattal, ha jól emlékszem, a magyarral, és végül is az utóbbiak győztek. Nem is értem, hogy miért érdekelte ez jobban az osztrákokat, mint a maláj tigris. A tévé sportosztályának vezetője elmondta, hogy azért nem terveztek közvetítést Moszkvából, mert nem számítottak rá, hogy ifjúsági labdarúgóink ilyen jól fognak szerepelni.

(Árkus József jegyzete a Népszabadságban)

1985

Csehszlovák faházak

Futótűzként terjedt el a hír a tavasszal a fővárosban: csehszlovák faházak érkeznek a Budapesti Tüzép Vállalat 40-es számú, Dobi István úti telepére. Végre ismét kaphatók lesznek a kedvelt, és gyakran hiába keresett faházak! - gondolták jó néhányan, akik régóta szerettek volna ilyet vásárolni. A hír igaznak bizonyult. Vásárlók ezrei vették ostrom alá a BNV főbejáratával szemben levő telepet, hogy hozzájussanak a beérkezett 560 faház valamelyikéhez. (Népszabadság)

Papp Laci búcsúja

Június 2-án, vasárnap délután Papp László még egyszer utoljára elkísérte versenyzőjét a szorítóhoz. Felsétált a lépcsőn, odasúgott néhány biztató és serkentő szót Somodi Ferenc fülébe, szokása szerint legényesen odasózott egyet annak hátára, majd végigizgulta a mérkőzést. Az eredményhirdetés után lekezelt Jakovljevvel, kezet fogott Somodival, s úgy jött ki a ringből, mint már annyiszor korábban.

Pedig ez nem hétköznapi lépcsőséta volt, hanem az utolsó. Papp László, a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, legutolsó státusa szerint szövetségi kapitány, végleg visszavonult. (Magyarország)

Űrfegyverkezés

A Szovjetunió nem akarja "lemásolni" az Egyesült Államokat az űrfegyverkezés terén - jelentette ki a The Washington Post című lapnak adott interjújában Nyikolaj Cservov vezérezredes, a Szovjet Fegyveres Erők vezérkarának képviselője. A magas rangú katonai vezető leszögezte: a Szovjetunió a támadó jellegű űrfegyverek minden fajtájának teljes eltiltását követeli. "Mi teljes egészében meg akarjuk akadályozni a fegyverkezési versenyt a világűrben. De meg kell kérdeznünk: mit javasol ennek érdekében az Egyesült Államok?" (Magyar Hírlap)

Mi hol olcsóbb?

A Centrum Hétfő akció keretében az alábbi cikkeket árusítják 20 százalékkal olcsóbban: a Csepel Áruház takarókat, ágyterítőket, a Kálvin téri Áruház porcelán- és kerámiaárukat (tőkés import kivételével), a Corvin Áruház egyes női és bakfisruhákat és a Kőbányai Áruház kendőket, sálakat. A Lottó Áruház és a dabasi Mini Centrum egyes belföldi női blúzoknak mérsékelte az árát, a Budai Lottó pedig a vastalicskáét, 750 forintra. Az Újpesti Áruház sátrakat kínál a vásárlóknak 2300 forinttól 11 500 forintig, gyöngyfüggönyöket 630 forinttól 920 forintig. A Centrum Compack Raktáráruház 16-os cirkogejzert és kerékpár-zománcfestékeket, az Úttörő Áruház pedig női pömsz-cipőket ajánl a vásárlók figyelmébe a Centrum Hétfőn. (Magyar Hírlap)

Potencialikőr

"Külön polcot állítottunk fel a fürjkészítményeknek, de Casanova fürjtojáslikőrrel pillanatnyilag nem szolgálhatunk - tárja szét a karját Pécsi László, a Rákóczi úti éjjel-nappali Csemege helyettes vezetője -, bár sokan kifogásolták a magas árat, hamar elfogyott a készlet." Viszonylag újnak számító termékről van szó, olyan magyar szabadalomról, amely igen rövid idő alatt élénk nemzetközi érdeklődést keltett. Persze még korai lenne jóslásokba bocsátkozni arról, hogy a férfierőt a gyártók szerint fokozó Casanovával - mint néhány nyugati lap írja - a "csalafinta magyarok" ugyanúgy elárasztják a világot, mint a zseniális bűvös kockával. (Magyar Hírlap)

Meinl-sarkok

A bécsi tárgyalások értelmében az idén két fővárosi Csemege üzletben elkerítenek egy-egy sarkot, ahol a Meinl áruit kínálják majd: élvezeti cikkeket, konzerveket, később talán tejtermékeket is. "Déligyümölcsöt egyelőre nem hozunk be - mondta a kereskedelmi igazgató -, mert annyit úgysem tudnánk, hogy folyamatos legyen az ellátás." (HVG)

A devizaszámla használata

- Devizaszámlára csak munkából származó, legális eredetű deviza fizethető be - mondja Beszédes Antal, az OTP főosztályvezetője. - Így például a számlán elhelyezhető a külföldi munkavállalásról hazahozott összeg, a napidíj megtakarított része, a szerzői jogdíj, a külföldi megbízás alapján belföldön végzett munka honoráriumának vagy a licenc alapján gyártott s külföldön értékesített termékből származó bevétel egy része. A cél, hogy ezeket az összegeket behozzák az országba, s mintegy a magyar államnak adják kölcsön.

- Ki és mire használhatja a számlát?

- A számlán elhelyezett összeget utazáshoz és áruvásárlásra a Konsumtouristnál, a Diplomata-boltban, a Konsumexnél, illetve külföldi árubeszerzéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére fordíthatja a számlatulajdonos, illetve meghatalmazás alapján a közvetlen hozzátartozója: felesége, gyermekei, szülei. (Magyar Hírlap)

Választások - többes jelöléssel

A 352 képviselői választókerület közül - amelyeknek mindegyikében, az 1983-ban elfogadott új választójogi törvény alapján, most először kötelező volt a kettős jelölés - 54 helyen történt hármas, 4 helyen pedig négyes jelölés. Délelőtt 11 óráig összesen 5 640 677 választópolgár, tehát a választásra jogosult mintegy 7,5 millió ember 73,2 százaléka adta le szavazatát. Összehasonlításul: az 1980. évi választás alkalmával ugyanezen időpontig a választók 80 százaléka szavazott. (Magyar Hírlap)

Molnár Sarolta 76 éves nyugdíjas szomorúan jön ki a fülkéből.

- Miért ilyen bánatos? - kérdezem tőle.

- Mert hiába akartam, mint mindig tettem, elsőként szavazni; nem sikerült, mert elaludtam. Pedig én ezt nagyon fontosnak tartom.

Bács-Kiskun megye tanyasi szavazói - régi hagyomány szerint - kokárdával ruhájuk hajtókáján keresték fel a szavazóhelyiségeket.

A Központi Távíró Hivatalban alig győzik a munkát, amit most első ízben számítógép is segít. (Népszabadság)

Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek az országos listáról: - A listán mindenféle hivatás, réteg képviselve van. Minket az is érdekel, hogy a mi papjaink és a református, az evangélikus felekezet, valamint a szabad egyházak jelöltjei is szerepelnek rajta. Ez is nagyon szépen mutatja azt, hogy az egyházak és az állam között nagyon bensőséges, bizalomteli, egymást megbecsülő a kapcsolat. (Magyar Hírlap)

1986

Mexikói foci-vb

Ki akarom mondani, hogy a magyar labdarúgó-válogatott Mexikóban azért játszik olyan enerváltan, zavarodottan, szétesetten, érthetetlenül és ráismerhetetlenül gyengén, mert túl van edzve. A túledzettségnek olyan csalhatatlan tünetei vannak, mint a náthának az orrfolyás vagy az elrontott gyomornak a hasmenés...

(Barcs Sándor jegyzete a Magyar Hírlapban)

A mexikói vb eseményei miatt Aradszky László "Újra itt vagyok!" című lemezbemutatóját 1986. június 15-én a Pesti Vigadóban nem 20, hanem 18 órakor tartjuk. A megváltott jegyek érvényesek, vagy az előadás után a Magyar Média jegypénztárában 3 napig visszaválthatók. (Magyar Hírlap)

A szeretet diplomatája

"Diplomáciai útlevéllel jöttem Magyarországra. A szeretet diplomatája vagyok, és Krisztus útlevele van a kezemben" - mondta a 76 éves Nobel-békedíjas Teréz anya Lékai László bíborosnak múlt hét kedden Budapesten, a XXIII. János pápáról elnevezett katolikus szeretetotthonban. (Képes 7)

Brigádriport

A Május 1. szocialista brigád különleges helyet foglal el a Magyar Gördülőcsapágy Műveknél. A debreceni vállalat szerszám- és alkatrészgyártó üzemében dolgozó tizenhat ember - marósok és gyalusok - több megfontolásból is megérdemli a kiemelt figyelmet. Ami az érdeklődés fényszóróját legújabban rájuk irányította, az egy kitüntetés volt. A brigád ez év május elsején elnyerte az MSZMP KB kongresszusi oklevelét, mi több, a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa együttes határozata alapján megkapták a Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetést.

(Bencsik András Előd és utód című írása a Népszavában)

Színesfilm-hiány

A Film címmel megjelent írásukkal kapcsolatban az Ofotért illetékesének válaszát szükségesnek tartom az alábbiakkal kiegészíteni: a népgazdaság jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé a jó minőségű Fortecolor színes film forgalmának növelését. Mivel az tőkés kooperációban készül, a magas konvertibilis importanyaghányad miatt az alapanyag beszerzésének növelésére nincs mód. Vállalatunk évi 300 ezer tekercs film értékesítésére kötött szerződést az Ofotérttal. Dr. Lenyó László igazgató, Forte Fotókémiai Ipar.(Népszava)

Végzett pszichológus férfi, relaxációs-szexuálterápiás képzettséggel, angol nyelvtudással, valamint programozó matematikus diplomával, megpályázna pszichológusi állást Budapesten. "Egészségügy vagy családvédelem" jeligére, a kiadóba. (HVG)

Üzletközpont Bécsben

Akinek még a Skála vagy a Sugár sem elég nagy, a legközelebbi bevásárlóközpontot Bécs mellett találja. A Shopping City Süd elé szezonban hosszú, tömött sorban érkeznek a magyar autók és buszok. Aligha sejtik a kuncsaftok, hogy a múlt egyik relikviája csillog előttük. Kereskedelmi szakemberek szerint Amerika után előbb-utóbb Európa nyugati felében is megjelennek a bevásárlóközpontok, mégpedig nem az utak mentén, hanem a belvárosban. (Ötlet)

Feloldott embargó

A közös piaci élelmiszer-szállítási embargó feloldása óta folyamatosan indítja a Hungarofruct a friss kertészeti árut a nyugat-európai megrendelőkhöz. A forgalom ugyan még nem éri el az évszaknak megfelelő szintet, ám napról napra növekszik. Jobbára zöldpaprikát raknak a hűtőkocsikba, vagonokba, de útnak indultak az első cseresznyepaprika-szállítmányok is. (Magyar Nemzet)

A Gorbacsov házaspár Budapesten

Raisza Gorbacsova vasárnap délután fővárosunkkal ismerkedett. Először a XI. kerületi Gazdagréti lakótelepet tekintette meg, Radics Katalin KB-osztályvezető társaságában. A séta következő állomása a lakótelepi közösségi ház volt. Raisza Gorbacsova itt a kerületben élő képzőművészek alkotásaiból rendezett tárlatot tekintette meg. A vendéglátók Csavlek András Munkácsy-díjas művész A tavasz hullámai című festményét ajándékozták az SZKP KB főtitkára feleségének, s ő Alekszej Szavraszov XIX. századi orosz festő képeit tartalmazó albummal viszonozta a kedvességet. A lakótelepi körséta befejezéseként Raisza Gorbacsova látogatást tett Cseh György autószerelő és családja otthonában.

(Népszava)

Ötmillió útlevél

1960-ban 264 ezer szocialista országokba és 35 ezer nyugati államokba szóló útlevelet adtunk ki, az elmúlt évben pedig 4 millió 700 ezerre nőtt a szocialista, és 796 ezerre a "tőkés" kiutazók száma - mondja Drucker Tiborné rendőrezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság útlevélosztályának vezetője.

- S a visszautasított kérelmek száma?

- Az elmúlt évben, első fokon, a beadott kérelmeknek mindössze 0,5 százalékát voltunk kénytelenek visszautasítani.

- Elterjedt a hír, hogy a nyugdíjasok - meghívólevéllel - évente többször is utazhatnak nem szocialista országokba.

- Ez tévedés! Az viszont igaz, hogy méltánylást érdemlő esetekben - születés, halál, házasság, súlyos betegség és egyéb különleges családi esemény - engedélyezzük a kérelmezőknek az ismételt kiutazást.

(Képes 7)

1987

Vámtudnivalók

Ami tilos: az országba behozni tiszta szeszt, a Magyar Népköztársaság vagy más szocialista ország, továbbá valamely nép, nemzetiség, felekezet vagy faj elleni gyűlölet keltésére alkalmas, valamint a szocialista közerkölcsöt és közszemérmet sértő sajtótermékeket, kiadványokat, ábrákat és tárgyakat (pornográf jellegű termékek, horrorfilmek, ilyen tárgyú képmagnetofon-kazetták stb.). Tilos behozni továbbá gázpisztolyhoz való patront és gázhatású önvédelmi sprayt, támadófegyverként használható eszközöket (bokszer, rugós kés, gumibot stb.). Az itt felsorolt tárgyak nem vámkezelhetők, a vámhivatal azokat behozatal esetén megsemmisíti. (Ötlet)

Arany a Skálában

Június 1-jétől már arany ékszerek is kaphatók a Skála Budapest és Sprint Áruházakban, augusztustól pedig az érdi, szolnoki és tatabányai áruházakban is. A Skála többévi próbálkozás után kapott most jogot arany felvásárlására, értékesítésére, illetve ékszerek javítására. Ez idáig csak az Óra- és Ékszer Kereskedelmi Vállalat, a Bizományi Áruház Vállalat és a Pénzverde kereskedhetett arannyal.

(Képes 7)

II. János Pál Lengyelországban

A vendéget először Wojciech Jaruzelski államfő üdvözölte, majd az állam és az egyházi vezetés jelen levő képviselői köszöntötték. Üdvözlőbeszédében az államtanács elnöke hangoztatta: "A lengyel pápa az egész nemzet vendége." Jaruzelski tábornok ezután így folytatta: "Örülünk, hogy népünk dicső fia, aki a római katolikus egyház legmagasabb tisztét tölti be, harmadszor is ellátogatott hazájába." (Magyar Nemzet)

Szeletelés

Nem tetszik, hogy még mindig nem szeletelik az üzletekben vékonyra a különböző felvágottféléket, amelyekkel, a mai húsárak mellett, nem jóllakni szeretnénk, csupán ízesíteni egy-két szelettel a vajas kenyeret. Van, ahol munkaerőhiányra hivatkoznak, másutt kézzel szeletelik a kért húsfélét, miközben a szeletelőgép ott áll tétlenségre kárhoztatva. (Glossza a Magyar Nemzetben)

Háromcentis aszfalt

Június 19-ére befejeződik az M7-es autópálya bal oldali részén, a 45-ös és az 55-ös kilométerszelvény között az útpálya felújítása. Legrégibb autópályánk aszfaltozása, a burkolat hibáinak kijavítása kisebb-nagyobb szünetekkel évek óta tart. Évről évre csökken az utak karbantartására, fenntartására fordítható pénz, így egyre nagyobb figyelmet fordítanak az utak gazdái az olcsóbb, takarékosabb megoldások kidolgozására. A külföldi partner által kidolgozott útépítési módszerrel elegendő mindössze három centiméternyi aszfalt leterítése, így jóval rövidebb idő alatt, a korábbinál lényegesen kevesebb anyag és energia felhasználásával lehet az utat rendbe hozni. (Magyar Nemzet)

Szovjet csapatkivonás Mongóliából

Kivonták Mongóliából azt a szovjet gépesített lövészhadosztályt, amelynek visszahívásáról a mongol kormánnyal történt megállapodás alapján döntött a szovjet vezetés - jelentették be hétfőn reggel a szovjet honvédelmi minisztériumban.

Az ideiglenesen Mongóliában állomásozó kis létszámú szovjet csapatkontingens jelentős részének áprilisban megkezdett kivonása keretében az említett hadosztály mellett más alakulatok is visszatértek a Szovjetunióba. Moszkvában a mostani csapatkivonás kapcsán emlékeztetnek arra, hogy a nagy horderejű lépésre annak az új szovjet Ázsia-politikának a keretében került sor, amelyet Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára tavaly júliusi vlagyivosztoki beszédében vázolt. (Népszava)

Olvasói levél

"Nem minden eladó" című cikkükben azt olvastam, hogy a Központi Vásárcsarnok a Vámház téren volt. Ez tévedés, a jelenlegi Dimitrov teret Fővám térnek hívták, a mostani Tolbuhin körút volt korábban Vámház körút. (Magyarország)

Csehszlovákiai pártfegyelmik

Harmincegy vállalat kilencvennyolc igazgatója, igazgatóhelyettese, illetve más gazdasági vezetője kapott pártfegyelmit a vállalati adatok meghamisításáért Csehszlovákiában - közölte a Rudé Právo hétfői vezércikkében. Ez volt az első alkalom, hogy hivatalosan is közzétették, hány vezetőt vontak felelősségre gazdasági kihágásért az országban. A jelentésben szó van arról is, hogy a legutóbbi pártkongresszust megelőző időszakban harminchatezer panaszlevél érkezett a CSKP Központi Bizottságához. A Rudé Právo szerint ezek alapján vonták felelősségre például a klenoveci termelőszövetkezet elnökét, akit azután, mert alkoholista volt, el is bocsátottak. Ugyanezen téesz párttitkárát azért váltották le, mert nem tett semmit az elnök részegeskedése ellen. (Magyar Nemzet)

Berecz János könyvheti megnyitója Nyíregyházán

"Senkinek sem használ, ha az irodalmat összekeverik az irodalmi közélettel. Fontos, hogy az írók tisztán lássák helyzetüket, az irodalom helyzetét a társadalom bonyolult rendszerében. Helyzetük sajátos és természetes, mert az írók, mint különösen érzékeny emberek, szenvedélyesen reagálnak társadalmunk gondjaira. A feddés joga az ő sajátjuk is, de a szenvedélyességnek többféle tartalma lehet. Az írószövetség legutóbbi közgyűlésének nagy tanulsága, hogy az igazság némely forgácsából, sérelemből, elfogultságból kevert elegy még kifinomult fogalmazással sem fogyasztható. E tanulsággal együtt valljuk: a politikának szüksége van a visszajelzésekre többfelől, így az irodalomtól is. Befogadjuk az igényes szót, a dolgozó emberekhez szólót, és azoknak szurkolunk, akik úgy alkotnak, hogy közben velünk örülnek és velünk gyötrődnek a valóság tüzében." (Új Tükör)

1988

Romániai falurombolás

A Magyar Építőművészek Szövetségének vezetősége úgy döntött, hogy tiltakozik "a romániai nemzetiségi kis falvak erőszakos megsemmisítésére kidolgozott terv" megvalósítása ellen. Tiltakozó levelük rámutat, hogy ez az akció "szétzúzza a mai Románia területén élő magyar, német és más nemzeti kisebbségek történeti azonosságtudatát". Hangsúlyozzák, hogy "az épített környezet minősége semmi mással nem helyettesíthető érték s az emberiség közös kincse".

(Magyar Nemzet)

Tévéreklámok Európában

Az Európai Közösség országai minden területen teljes egységet kívánnak elérni: így a televíziózásban is. Meg akarják akadályozni, hogy a reklám elárassza a tévéket, ezért a napi műsor 15 százalékára, egy-egy műsoridőnek pedig legfeljebb 18 százalékára korlátozzák a hirdetéseket. Döntőbíróságot fognak felállítani a vitás ügyekben való határozathozatalra: legyen szó bár szerzői jogok védelméről vagy a tévében érintett személyek válaszadási lehetőségéről. Az alapelv: a Közösség 11 más országában is fogni lehessen egy-egy tagállam tévéjének műsorát.

(Magyarország)

Videomagnók, színes tévék áthangolása keleti normásra, Secam beépítése nyugati alkatrészekkel, URH-tunerek kétnormásítása, garanciával. Szakszerviz. (Apróhirdetés a Magyar Nemzetben)

Grósz az USA-ba készül

Elégedetten nyilatkozott budapesti látogatásáról John C. Whitehead, az amerikai külügyminiszter első helyettese, s vendéglátójával, Horn Gyula külügyi államtitkárral egyetemben a kapcsolatok további erősítésének lehetőségeiről beszélt. A magas szintű látogatások az elmúlt öt évben meghaladták a korábbi évtizedét, s a csúcspont Grósz Károly útja lesz. Horn Gyula hangsúlyozta, hogy kétoldalú látogatásként most lesz az első főtitkári utazás, sőt magyar miniszterelnök látogatására a második világháború után csak 1946-ban volt példa. (Népszava)

Casaroli Moszkvában

A szovjet fővárosba érkezett szerdán Agostino Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár. Az ismert egyházi személyiség az Oroszország megkeresztelkedésének 1000 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken vesz részt. Olasz források szerint Casarolit - aki a Vatikán külügyeinek irányítója - június 13-án fogadja Mihail Gorbacsov. A találkozón Casaroli átadja II. János Pál pápa levelét a szovjet vezetőnek. (Népszava)

Nem lesz ötezres

A kósza hírekkel ellentétben a Magyar Nemzeti Bank nem tervezi ötezer forintos bankjegyek kibocsátását. A pénznyomásról az adatokat bizalmasan kezelik, annyit megtudtunk, hogy a papírpénzek előállítási költsége töredéke a névértéknek. A pénzérméknél viszont a kis címletek (a 2, 5, 10, 20 filléresek) nem fedezik a gyártási költséget. (Ötlet)

AIDS-esek gyereke

Lapzárta után, június 6-án a dr. Várnai Ferenc professzor vezette Fővárosi László Kórház szülészeti osztályán megszületett az első AIDS-vírussal fertőzött szülőpár gyermeke. A szülést dr. Hamvas Ferenc főorvos vezette. Az eseménynél öt szülésznő segédkezett, mindannyian - az orvost is beleértve - tetőtől talpig steril ruhában voltak. A 28 éves anyának ez a negyedik szülészeti eseménye, ami egy külön erre az alkalomra kialakított szülőszobában folyt le. (Képes 7)

Melocco Miklós Kossuth-díja

- Maga a magyar szobrászat fenegyerekének számított, állandó csatában állt hivatalokkal, megrendelőkkel. Most a Kossuth-díjjal netán egyfajta "szent tehénné" lett?

- Ma sem vagyok tisztában a Kossuth-díjammal. Mármint hogy miért, mire kaptam. Azt tudom, mert a Parlamentben Vigh Tamás közölte velem, hogy a szakma nem szavazott meg. Mi mást felelhetnék: a hatalom adta, kicsit szembehelyezkedve a szakma csip-csup ügyeivel. Azt szűrtem le belőle, hogy a hatalom ezzel azt jelezte: nem kell következetes szolgálójának lenni, akkor is megjutalmaz.

(Új Tükör)

Politikai minősítés

Mondd, mi tér el? - teszi fel a kérdést két történész (Pető Iván és Rév István) a Heti Világgazdaság legutóbbi figyelemre méltó összeállításában. A cikk témáját tekintve gazdaságpolitikai, ám a cím áthallásos. Nem derül ki, hogy a hetilap mit akar (és akart-e mondani valamit) a címátköltéssel. Az viszont kiderül, hogy a szakértelemmel összeválogatott tanulmány nem titkoltan politikai minősítésre törekszik. A kormányfő és pártfőtitkár nyilatkozatait, a kormány intézkedéseit és döntéseit, deklarált szándékait veti egybe a tényekkel, illetve egynémely véleménnyel. Nem titkolja, hogy mondanivalóját a mi tér el? rendező elvével kívánja summázni, ezt hirdetvén: arról van szó, hogy a kormány (kormányfő) valamit ígért, amit aztán nem tudott beváltani... (Magyar Hírlap)

Végső fokon

Ön szerint döntő-e társadalmunk közeljövőbeni fejlődése szempontjából az a kérdés, hogy egy párt vagy több párt?

Straub F. Brunó, az Elnöki Tanács elnöke: Én azt hiszem, hogy végső fokon szükséges, tehát én elfogadom azt az álláspontot, hogy most nem időszerű, de végső fokon szükséges.

A több párt?

S. F. B.: Igen. Ha valakit a megbukás lehetősége nem fenyeget, akkor én azt hiszem, az nem egészséges helyzet. Ezért azt gondolom, van egy olyan alapigazság, hogy végső fokon többpártrendszer kell. (HVG)

Hálapénzadó

A hálapénz, a borravaló, vagyis a láthatatlan jövedelmek megadóztatása nem mindennapi viharokat kavart az elmúlt időszakban. Az így szerzett bevételek után idén először április 20-áig kellett az adóelőlegeket befizetni. Mennyi pénz folyt be? - kérdeztük dr. Vámosi-Nagy Szabolcsot, az APEH osztályvezetőjét.

- Az összesítések szerint 140 millió forintot utaltak át az adóhatóságoknak. Miután 20 százalékot kellett befizetni, így a teljes bevallott jövedelem 700 millió forint, ami nem csak a hálapénzből és a borravalóból jött össze. Hiszen adóelőleget kellett befizetni az albérletből, a nyaraló kiadásából - ha magánszemély vette bérbe - származó bevételek vagy például a magánnyelvórák után keresett összegekből is.

- Sok vagy kevés ez a 140 millió forint?

- Egyelőre nem tudunk mihez viszonyítani. Csak becsléseink vannak, olykor túlzottnak tűnő számokkal. Szerintem alacsony ez az összeg. (Képes 7)

1989

Szoborkarbantartás

Fölöslegesen pedig hangulatot ne keltsünk! Kizárólag felelőtlen elemek érdekében állhat azt terjeszteni, hogy Lenin budapesti szobrával együtt a leninizmust is leemelték a talapzatáról. Mindössze korrekciókról, mondhatni kisebb karbantartásról van szó. (Világ)

Nem kötelező oroszt tanulni

Az orosz nyelv kötelező oktatásának eltörlését a következőkkel indokolta Glatz Ferenc művelődési miniszter: az orosz nyelv kötelező oktatása ma már nem politikai, hanem, ha úgy tetszik, a magyar társadalom egyik legérzékenyebb szakmai kérdése... Mi olyan közegben élünk, illetve olyan a külkapcsolati rendszerünk, amelyben inkább a német vagy az angol nyelv használatos. Ha tehát a 90-es évek Magyarországát vissza akarjuk vezetni Európába - s ez nem csak Nyugat-Európára értendő -, akkor az idegennyelv-oktatásban is meg kell teremtenünk a szükséges arányokat. (Népszava)

Partnerközvetítés hölgyeknek NSZK ügyfélkörrel. (Apróhirdetés a Magyar Nemzetben)

Rendőri brutalitás?

A lakosság ideges, tiltakozik az egyre gyakrabban tapasztalható rendőri brutalitás ellen. Néhány hete például a Fidesz-tagok a Belügyminisztérium előtt ülősztrájkkal tüntettek, egyúttal követelték Horváth István belügyminiszter lemondását. Mi erről az érintett véleménye? Esetleg szándékában áll lemondani tisztségéről?

- Rendőri durvaság? Miket mond! Hát félresikeredett újságírók nincsenek? Nem szabad így általánosítani! Különben pedig sosem voltam és ma még kevésbé vagyok hatalommániás ember... Ha az irántam érzett bizalomvesztés országos méretűvé válnék, tudnám a kötelességemet. (Magyarország)

Nyílt levél

A győri politikai pártok és szervezetek nyílt levelükben javaslattal fordulnak Németh Miklós miniszterelnökhöz: ebben azt kérik, hogy június 16., 17. és 18-ára rendeleti úton függessze fel minden magánember fegyverviselési engedélyét. (Népszava)

A kormány a temetésen

Németh Miklós a Történelmi Igazságtétel Bizottsága tagjaival való megbeszélés után a rádió Déli Krónikájának azt mondta: "A parlament legutóbbi ülésszakán elhangzottakat a Történelmi Igazságtétel Bizottsága úgy értékelte, hogy mind a kormány, mind a parlament küldöttsége hivatalosan is részt vehet Nagy Imre és sorstársai temetésén."

(Népszabadság)

Az Autószöv megkezdte Renault gépkocsik valutáért történő értékesítését. Átadás a gyári szállítástól függően, igény szerinti színben és szereltségben. Egyévi garancia, folyamatos alkatrészellátás forintért. (Hirdetés a Magyar Nemzetben)

Képviselők visszahívása

- Valamennyiünk feje felett ott lebeg a visszahívás veszélye - mondja Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke. - A közelmúltban egy asszony az egészségi állapotára hivatkozva vonult vissza, de többek fejében megfordult már: kell ez nekünk egyáltalán, hiszen ott a rendes szakmánk, kisebb felelősséggel. Ismert, hogy 13 képviselő visszahívását kezdeményezték a választóik, 12-en lemondtak, nem várták meg a végeredményt; köztük két politikai bizottsági tag is, Korom Mihály és Rajnai Sándor. Megértem azokat az embereket, akik belátják, hogy politikailag nem tudnak lépést tartani a változásokkal. (Világ)

Kormány és ellenzék egy asztalnál

Politikailag meglehetősen súlytalanná sikeredett a történelmi jelentőségűnek szánt első kormány-ellenzék találkozó, amelyre - "a magyar gazdaság talpra állításának feltételeiről" tárgyalandó - Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes invitálta pénteken tíz, alternatívként számon tartott szervezet képviselőit. Az Ellenzéki Kerekasztal (EK) tartóoszlopainak számító MDF, SZDSZ, Fidesz, Független Jogász Fórum és Kisgazdapárt nem fogadta el a meghívást, jóllehet közülük az első három üdvözölte a kezdeményezést. Amint azonban Tölgyessy Péter, az EK szóvivője a HVG kérdésére kifejtette: az MDF, az SZDSZ és a Fidesz határozottan azon az állásponton volt, hogy nem kívánják az MSZMP-vel folyó tárgyalásokat semmilyen módon keresztezni, még mielőtt azok dűlőre jutnának. A találkozó ettől függetlenül - vagy talán épp ezért - mondhatni "baráti légkörű" volt, olyannyira, hogy az asztalt körbeülők többsége a régebbi keletű személyes ismeretség, egykori munkakapcsolatok okán keresztnevén szólította egymást, s az eszmecserét olykor kedélyes tréfálkozás fűszerezte. Az "előéletek", szakmai nézetek ismeretében még talán az sem lett volna nagy csoda, ha az asztal egyik felén ülők közül némelyek átülnek a másik oldalra. (HVG)

Medgyessy a találkozóról

- Nem keseríti el, hogy a meghívott tíz párt és szervezet közül öt távol maradt?

Medgyessy Péter: Én sikernek tekintem, hogy a meghívottak fele eljött. (168 Óra)

Gépkocsihiány

- A Merkur 300-400 ezer igénylőt tart nyilván, ezzel szemben csupán 120-140 ezer gépkocsit importálnak évente. Ha nem tudunk behozni eleget, akkor hogyan segíthetünk magunkon?

- Ez év elején egy kormánydöntés egyértelműen amellett foglalt állást, hogy meg kell teremteni az autóipart hazánkban - válaszol Sós Gyula ipariminiszter-helyettes.

- Ön szerint mikor szűnik meg a gépkocsihiány Magyarországon?

- Rövid távon csak akkor, ha a kereslet nagymértékben visszaesik. (Világ)

1990

Vita a szovjet csapatok örökségéről

Köztudott, hogy a megegyezés szerint a jövő esztendő közepéig kell majd elhagynia az utolsó szovjet katonának is Magyarország területét. Szerencsére nincsenek jelei annak, hogy bármi is veszélyeztetné a kivonulás rögzített menetrendjét. Annál több megoldatlan kérdés vár tisztázásra a két ország politikusai és katonai-gazdasági szakemberei között. Meglehetősen nagy ugyanis a különbség a szovjet hadsereg magyarországi tartózkodásának költségszámításában. A "testvéri" partner szerint ők ötször annyi pénzt fektettek be "ideiglenes tartózkodásuk" kiadásainak fedezésére, mint amennyit mi, magyarok, elismerünk.

(Magyar Nemzet)

A "Sztá-lin, Rá-kosi" kiállítás vendégkönyve

"Villák proletárjai, mi lesz veletek?!" "Az évszázad legnagyobb tragédiája, hogy a Titanic süllyedt el, és nem az Auróra." (Világ)

Ön megírta már élete könyvét? Igen? Mi kiadjuk! A Nótárius Könyvkiadói Gmk. minden igényt kielégítő szakszerűséggel megszerkeszti, ha szükséges, stilizálja, sajtó alá rendezi, és rövid határidőn belül megjelenteti az Ön művét, akár prózában, akár versben írta meg.

A legszebb, valóban maradandó ajándék, amellyel meglepheti családját, barátait, ismerőseit! Ajándék önmagának is, amellyel beírja nevét a magyar irodalomba! Szolid árak, kitűnő - az Ön ízlésének és pénztárcájának megfelelő - kivitelezés.

(Hirdetés az Élet és Irodalomban)

Két vélemény a VSZ-ről

A Varsói Szerződés legfontosabb, történelmi jelentőségű tanácskozásának nevezte a Politikai Tanácskozó Testület ülését Václav Havel csehszlovák elnök. A prágai repülőtéren tartott, rögtönzött sajtótájékoztatóján Havel azt hangsúlyozta, a moszkvai megbeszélés impulzusokat adott ahhoz, hogy a Varsói Szerződés az eddigi formájában megszűnjön létezni... A Varsói Szerződésnek továbbra is fontos szerepet kell betöltenie - mondotta Wojciech Jaruzelski lengyel államfő. (Népszava)

Czeizel Endre a béranyaságról

Amióta a lombikbébimódszer rendelkezésünkre áll, ez a probléma orvosilag megoldható. Tudom, ez szokatlan, de hát az orvostudományban nagyon sok szokatlan dolog van. Tudom, hogy ez nem jó módszer, de az orvosnak igen gyakran a rossz megoldások közül a legkevésbé rosszat kell választania. Fölmerül a kérdés: jó ez? A gyermektelen családnak jó, mert gyermeke lesz. A társadalomnak szintén jó, mert egy szerencsétlen családdal kevesebb, egy gyerekkel több lesz. Kinek rossz ez? Nem tudom. Van, aki vért ad, van, aki ondót ad, van, aki a veséjét adja, miért ne lehetne a gyermek kihordását ebbe a kategóriába sorolni? Örülnék, ha a pénzt kihagyhatnánk ebből a dologból, de nem ezt tartom a legfontosabbnak. (168 Óra)

Elmaradt Szabad György-portré

Olvasóink elnézését kérjük, de Portré rovatunkat ezen a héten ki kellett hagynunk a lapból. Lapzártakor, hétfőn derült csak ki, hogy Szabad György, az Országgyűlés ideiglenes elnöke nem járult hozzá a vele készült interjú megjelentetéséhez. (HVG)

Hittan az iskolában

Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter pedagógusnapi beszédében bejelentette: a hittan a jövőben a tanrend része lesz. Természetesen azok a szülők, akik ezt nem kívánják, vallástörténetre, erkölcstanra járathatják gyermekeiket. A hír meglehetősen vegyes érzelmeket keltett, indulatokat korbácsolt. Sasvári Szilárd (Fidesz): "Azzal nem tudunk egyetérteni, hogy a hittant a tanrendbe iktassák, azzal viszont igen, hagy bárki tanulhassa, ha igénye van rá..." Haraszti Miklós (SZDSZ): "Szerencsétlen megoldásnak tartom, hogy a kormány a tanrend részévé tegye a hittant, amikor most, negyven év után végre vége az állam ideológiai elkötelezettségének." (Népszabadság)

Hitelkártya

A világon több millióan hordanak a zsebükben hitelkártyát. Hazánkban tavaly november óta a Dunabank Részvénytársaság toboroz tagokat klubjába, egyelőre szerény sikerrel: eddig mindössze ötezren kötöttek velük szerződést. (Népszava)

Megjelent a Play Eros Szerelmi Társasjáték. Viszonteladóknak kedvezményes árusítás. (Hirdetés a Magyar Nemzetben)

Argentína-Kamerun 0:1

A milánói Meazza stadionban pénteken este telt ház, 70 ezer néző előtt megkezdődött a 14. labdarúgó-világbajnokság. A hagyományoknak megfelelően a címvédő válogatott, az 1986-os világbajnokság aranyérmese játszotta a nyitó találkozót. A mérkőzés világszenzációt hozott, az esélytelennek tartott kameruni válogatott kilenc emberrel 1:0-ra legyőzte Argentínát. (Magyar Hírlap)

Jóslat

Egy évnél is tovább tarthat egy új, köztársasági alkotmány megfogalmazása - véli Tölgyessy Péter, az SZDSZ parlamenti frakcióvezetője, aki súlyos hibának tartja, hogy az új kormányprogramban nem esik szó arról, mikorra kellene megszületnie az új alkotmánynak. (Világ)

Trianoni megemlékezés

Szabad György mb. parlamenti elnök váratlanul felszólította hétfőn a parlamentet: emlékezzen néma felállással Trianon 70. évfordulójára.

- Na, menjünk! - csattant fel a következő pillanatban Orbán Viktor Fidesz-frakcióvezető, amire a fiatal demokraták ki is vonultak.

(Beszélő)

1991

A magyarok Gandhija

Pozsgay Imrét én a magyarok Gandhijának tartom. Politikai tapasztalata és bölcsessége folytán az országban vezető szerepet kellene játszania - mondja Maczó Ágnes.

(Magyar Narancs)

Már nem korlátlan támogatás

Eltért az eredeti kéziratszövegtől Hans Dietrich Genscher a Magyar-Német Fórum budapesti ülésén - legalábbis így számol be az ottani eseményekről a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítója. A német külügyminiszter a "korlátlan támogatás" kifejezést eredetileg Magyarországra alkalmazta, de utóbb kiterjesztette másokra is: éreztetni akarta Magyarországgal, hogy nem számíthat kiemelt helyre, egy sorban van a többi jelentkezővel. (Magyar Nemzet)

Örök békesség

El nem évülő urnafülkék válthatók az épülő Szent Gellért-templom már működő altemplomában, a Mindszenty bíborosról és Apor Vilmos vértanú püspökről elnevezett kápolnákban, valamint a Külső Keresztúton. (Hirdetés a Magyar Hírlapban)

Kádár lakosztálya kiadó

A Kádár-lakosztály is kiadó a balatonaligai volt MSZMP-üdülőben: egy napra egy személynek félpanzióval 100 márkáért. Ezt közölte az újságírókkal Dóri Sándor, az üdülőtelepet bérlő Nevada Kft. igazgatója, miközben bemutatta a tóparti villát, amelynek kizárólagos használója volt az elmúlt évtizedekben az MSZMP főtitkára. A berendezés maradt, az egyszerű, minden fényűzéstől mentes bútorzat és a szőnyegek ugyanazok, mint amelyeket Kádár János használt. A villának nagy a vonzereje: már az egész nyárra kiadták. (Magyar Nemzet)

Alkotmánysértés pró és kontra

Zsíros Géza kisgazda képviselő Mátrai Mihály jogásszal közösen tegnap keresetet juttatott el a Fővárosi Bírósághoz. A feljelentés tartalma szerint az alkotmánybírók jogellenesen hozták létre az Alkotmánybíróságot Budapest székhellyel. Figyelemmel arra, hogy az érvényes jogszabályok alapján Alkotmánybíróság Budapesten nincs, és nem is lehet, így az alperesek tevékenysége jogellenes - olvasható a keresetben. Zsírosék azt kérik, a Fővárosi Bíróság állapítsa meg, hogy a bírói testület tevékenysége törvénysértő, és így az általuk hozott határozatok nem tekinthetők alkotmánybírósági határozatoknak. Mindezentúl kötelezzék arra, hogy tevékenységüket a fővárosban szüntessék meg. (Magyar Hírlap)

Szabályosan pótvizsgára küldte az Országgyűlést az Alkotmánybíróság múlt hét szerdai határozatával, amelyben alkotmányellenesnek minősítette a kárpótlási törvény több pontját. A kifogásolt normák egy része a két vezető kormánypárt megállapodásának - közvetve tehát magának a koalíciónak - a sarkkövét, a hajdani földtulajdonosok privilegizálását érinti, így az Alkotmánybíróság szélcsendesnek amúgy sem mondható egyéves történetének most alighanem legnagyobb politikai bombáját robbantotta. (HVG)

Gorbacsov Leningrádról

A leningrádiaknak arra kell válaszolniuk, hogy ismét Szent-Pétervárnak akarják-e hívni városukat. Mihail Gorbacsov a szombati Pravda hasábjain arra hivatkozott, hogy 1924-ben, a második tanácskongresszuson az egész ország akaratának kifejezéseként keresztelték a várost Leningrádra. "Ez igazságos döntés, és szilárd meggyőződésem, hogy sem erkölcsi, sem politikai alap nincs a megváltoztatására." (Magyar Nemzet)

Thatcher Gorbacsovról

A volt angol miniszterelnök szenvedélyes hangú interjúban szállt síkra Gorbacsov támogatása mellett. "A Nyugat erkölcsi kötelessége, hogy tovább segítse a szovjet elnököt" - jelentette ki a japán Bart Magazinnak. "Soha nem felejtem el a reformok iránti szenvedélyét. Szeretném, ha előrejutna. Nem maradhatunk felelőtlen megfigyelők, hiszen a mi rendszerünk és a mi életmódunk iránti elismerés hatására hoztak nagy jelentőségű döntéseket Moszkvában." (Népszabadság)

Liberális Trabant. Csak szabadelvűeknek fiatal narancssárga Trabant eladó. Érdeklődni: Szabó Zsuzsa, Karcag. Közelebb: a Magyar Narancs szerkesztősége. (Hirdetés a Magyar Narancsban)

Eltűntetett autók

Nagy port vert fel tavaly év végén, amikor a közelgő autóár-emelések hírére váratlanul eltűntek az autók a Merkur-telepekről. A szokásos havi 4200 helyett mindössze 20 autót adtak át a türelmetlen tulajdonosoknak, hogy aztán az áremelés után a méregdrága autók ezrei kerüljenek elő ugyanolyan rejtélyes módon, mint ahogyan korábban eltűntek. (168 Óra)

Boríték Torgyánnak

Amikor a miniszterelnök egy és negyed óra múlva visszajött, bizony nekitámadtam, felelősségre vontam. Hogyan állíthatja, hogy én III/III-as ügynök vagyok, holott ő maga korábbi találkozásunkkor azt közölte, hogy a tisztaságomról meggyőződött? A miniszterelnök ekkor azt felelte, hogy erre nem hangzott el kérdés, az csak arra vonatkozott, hogy szereplünk-e bizonyos listán. A lejáratásom volt a cél - nyilatkozta Torgyán József.

(Népszabadság)

Az ügynökprobléma kapcsán létrejött az a perverz helyzet, hogy ma súlyosabban kompromittáló beszervezettnek lenni, mint beszervezőnek. A lelepleződött beszervezettet meghurcolják, lehetetlenné teszik, míg a beszervező ugyanabban a funkcióban kezeli kartotékjait.

(Szabó Miklós publicisztikája a Magyar Narancsban)

1992

Bush érdeklődő telefonja

George Bush amerikai elnök hétfőn 19.40 órakor telefonon felhívta Antall József miniszterelnököt, és 15 perces beszélgetést folytattak egymással. Az amerikai elnök érdeklődött Antall József egészségi állapota iránt, majd véleményt cseréltek a térség eseményeiről. (Magyar Nemzet)

Alkotmányértelmezés

Az Alkotmánybíróság hétfőn alkotmányellenesnek ítélte az 1047/1974-es minisztertanácsi határozat azon rendelkezését, miszerint a Rádió és az MTV a kormány felügyelete alatt áll. Az alkotmánybírák tegnap kihirdették azt a döntésüket is, amelyben alkotmányértelmezést adtak a köztársasági elnök kinevezési és felmentési jogkörével kapcsolatos miniszterelnöki kérdésekre. Ehhez három alkotmánybíró különvéleményt fűzött. A döntést mind az elnök, mind Antall József kormányfő üdvözölte, ami mutatja, hogy az többféle értelmezést tesz lehetővé. A kormányzati állásfoglalás annak a reménynek ad hangot, hogy Göncz Árpád elnök most már aláírja a rádióelnök felmentését. A Göncz-nyilatkozat viszont olyan fölfogást tükröz, hogy a konszenzussal kinevezett vezetők elmozdítása törvényi garanciák híján veszélyeztetné a sajtószabadságot s így a demokratikus rendet is. (Népszabadság)

Magyarországi mobiltelefónia

A Westel ma 12 ezer előfizetőt tart nyilván, év végére azonban mintegy 20 ezer előfizetővel számolnak. A rádiótelefon-szolgáltatás idehaza népszerűbb, mint a nyugat-európai országokban, ami elsősorban a vezetékestelefon-hálózat fejletlenségének tulajdonítható. (Magyar Nemzet)

Felmérés a szegénységről, munkanélküliségről

Tíz év alatt gyakorlatilag "elfogytak" az anyagi gondok nélkül megélő családok, viszont míg 1980-ban statisztikailag nem is volt mérhető az a csoport, amelyik az mondta magáról, hogy sehogy sem tud kijönni a jövedelméből, ma majdnem minden ötödik háztartás ebbe a kategóriába sorolja magát.

Ma a legszélesebb körben elterjedt véleménycsomagot vallók a kádárizmus értékközhelyeivel azonosulnak. Elutasítják a kapitalizmust, idegenkednek a piac uralmától és a vállalkozóktól, a Kádár-rendszert igazságosabbnak tartják, mint a mostanit. (Beszélő)

Pulitzer-díjas a HVG

Lipovecz Iván főszerkesztő véleménye szerint a HVG azért is népszerű, mert a rendszerváltozás alatt és után ugyanolyan tudott maradni, mint amilyen a rendszerváltozás előtt volt. (Magyar Hírlap)

Szentendrei pénzbehajtók elfogása

Az utóbbi hetekben több alkalommal is igénybe kellett venni a rendőrség különleges szolgálatának segítségét a Pest megyei főkapitányság ügyeiben. A kommandósok bevetésére azért volt szükség, mert az elfogandó személyek rendkívüli fizikai adottságokkal bíró fiatalemberek, keleti küzdősportok mesterei, ezen túlmenően pedig felfegyverzett "nehézfiúk" voltak. Az akciót olyannyira gyorsan hajtották végre, hogy a küzdősportokban jártas fiatalemberek még csak nem is gondolhattak ellenállásra. A rendőrök egy szamurájkardot, két baseballütőt, egy kézigránátot és két pisztolyt foglaltak le tőlük. (Magyar Nemzet)

Korrupt rendőrök

Az esztendő első felében Pest megyében bűncselekmények elkövetése miatt tucatnyi rendőrt bocsátottak el, míg kisebb szabályszegések okán további háromszáz fegyelmi vizsgálatot folytattak le - jelentette be Komáromi István megyei rendőrfőkapitány tegnapi sajtótájékoztatóján.

Az esetek nagy száma egyébként már indokolja, hogy önálló fegyelmi alosztályt hozzanak létre. Komáromi alezredes hangsúlyozta: ez is a rendőrség megtisztulási folyamatának része.

(Magyar Hírlap)

Ne várja meg adósa öncsődjét, mi informálódunk, nehogy a vagyon "eltűnjön", pénzügyi egyezség elérésével segítünk. Ha időben hozzánk fordul, még láthat valamit a követeléséből. Kontrolláljuk leendő üzleti partnereinek a szavahihetőségét. Tanácsadás, szaksegítség munkahelyi bűnügyekben. Referens Információs és Bűnmegelőzési Iroda. (Hirdetés a Népszabadságban)

Nyugati figyelmeztetés a szétszakadó Csehszlovákiának

Major brit miniszterelnök figyelmeztette Prágát és Pozsonyt, hogy csak a cseh és szlovák államszövetség keretében számíthat az Európai Közösséghez való végső csatlakozásra.

A figyelmeztetés azon a közös sajtóértekezleten hangzott el, amelyet Bush amerikai elnökkel együtt tartott Major, kettőjük Camp David-i tárgyalásainak befejeztével. Az amerikai elnök, miután végighallgatta Major válaszát, teljesen egyetértett a brit miniszterelnök által mondottakkal. (Népszabadság)

Orbán-interjú

- Megszokta már a fehér inget, nyakkendőt, sötét öltönyt?

- Nehezen ugyan, bár az arcom így sem idegen, hiszen a nyakkendő meg az ing csak a nyakamnál kezdődik. De korábban is hol volt, hol nem volt szakállam, mert hát nem nagyon szeretem, ha állandó az arcom.

- Van, aki azt mondja: ön mellé mindig kell valaki, aki mértéktartóbb, s így alakulhat ki a jó egyensúly...

- Nem kiegyensúlyozókra meg visszafogókra van szükségem, hanem okos emberekre. Ebben az országban a legélesebb politikai elemző Kövér Laci, mert ő képes a jelenségek legmélyére látni, s ezek jobban feltárulnak előtte, mint énelőttem. (168 Óra)

1993

Fagylaltárak Pesten

Margit körúti Szivárvány fagylaltozó: 1 gombóc (4 dkg) 10 Ft

Moszkva téri utcai fagylalt: 1 gombóc (5 dkg) 15 Ft

Sütő utcai McDonald's: 1 tölcséres adag (McFreese) 29 Ft

Vigadó téri utcai árusítás: 1 gombóc Schöller (10 dkg) 40 Ft

1 gombóc Mövenpick (10 dkg) 60 Ft

(Magyar Hírlap)

Csatlakozási remények

Három éve, a hatalomváltás évében a kormányzati ígéretek alapján még oly közelinek tűnt hazánk teljes jogú csatlakozása az Európai Közösséghez. A remélt időpontból előbb 1995, majd 2000 lett, most pedig 2003-at emlegetik a nevezetes esztendőként. Meddig tarthat a felkészülés? Stephan Musto, az EK szakértője: Szerintem hosszú évekig. Ne felejtsük el, hogy a portugálok és a spanyolok majdnem kilenc évig tárgyaltak, és közben igen-igen szigorúan készültek szerkezetileg is. Spanyolországban például 3 millió munkahely veszett el emiatt. (168 Óra)

Új rovat a HVG-ben

Az ogyesszai pezsgőgyár olyan magyar cégekkel venné fel a kapcsolatot, amelyek részt vennének termékeik magyarországi forgalmazásában. A gyár termékei nemzetközi versenyeken tizenhét díjat nyertek, ebből kilenc aranyérem.

A forgalmazásra szánt "Vlagyimir nagyherceg" (Velikij Knyaz Vladimir) extra száraz és az "Arany herceg" (Zolotoj Djuk), valamint a Magyarországon már népszerű "Szovjet habzóbor" (Szovjetszkoje Igrisztoje) nevű pezsgőnkről részletes információval az alábbi címen szolgálnak: Zavod Sampanszkih Vin, Franzuszkij Bulvar 36., Ogyessza.

(Hirdetés a HVG-ben)

Gyorséttermek Magyarországon

"Mától Győrben van Amerika" - hirdetik a szórólapok, és gasztronómiai értelemben nem is túlzás ez a reklámszöveg, hiszen június 9-én két éttermet is nyitott a Pizza Hut és a Kentucky Fried Chicken. Budapest után a gyorséttermi hálózat elsőként Győrben kínálja világszínvonalú termékeit kellemes környezetben. Az éttermek alapanyagait kilencven százalékban a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar szállítja, akárcsak a fővárosi üzletekbe. (Magyar Nemzet)

Váltás a Vasárnapi Újságnál

Lecserélték a Kossuth rádió vasárnapi jegyzetíróit, Bolgár Györgyöt, R. Székely Juliannát, Szénási Sándort és Vári Attilát. Stifner Gábor, a műsor új szerkesztője elmondta, hogy a jegyzetek ezután Vasárnapi gondolatok címen az irodalmi főszerkesztőség gondozásában készülnek, s alapkövetelmény, hogy a jegyzeteket írók írják. A továbbiakban Bertha Bulcsu, Döbrentei Kornél, Gyurkovics Tibor, Mezei András, Rapcsányi László és Szentmihályi Szabó Péter lesz a műsor állandó szereplője. Most Eörsi Istvánt s Konrád Györgyöt is várják a szerkesztők, mert a műsor nyitott akar lenni. (Élet és Irodalom)

Alkoholizmus Magyarországon

A lakosságnak körülbelül 5 százaléka alkoholista. Miközben az alkoholisták száma tíz év alatt több mint két és félszeresére nőtt, az alkoholfogyasztás átlagos mértéke egyáltalán nem emelkedett. Az átlagpolgár 1980-ban - 100 százalékos szeszben számolva - 11,7 litert ivott, 1990-ben 11 litert. Mindebből az is következik, hogy az alkoholizmus gazdasági kára - az egyéb károkról már nem is beszélve - úgy emelkedik, hogy közben az állam haszna - legalábbis a fogyasztás növekedése által - nem gyarapodik. (Beszélő)

Szétszakadóban az MDF

A Magyar Út Mozgalom által támogatott párt 1994-től ott lesz a parlamentben - jelentette ki hétfőn Dabason Csurka István. Kedden úgy nyilatkozott, hogy az új párt a mozgalom ikertestvére lesz, a nemzeti érdekeket fogja képviselni. A politikai palettán az MDF-től jobbra álló párt megjelenése a Magyar Út június végi országos értekezlete után várható. Herényi Károly szóvivőt nem lepte meg Csurka bejelentése. Szerinte erre már lehetett számítani. Herényi úgy vélte, Csurkát az MDF parlamenti képviselői közül tíznél kevesebben fogják követni. (Népszabadság)

Magyarországon megtörtént a szélsőjobboldal régóta várt színre lépése, és ha Csurka Istvánt, mint az író-politikus állítja, valóban 19 MDF-képviselő követi új pártjába, akkor Antall József miniszterelnök parlamenti többsége egy számjegyűre zsugorodhat - írta a The Financial Times. (Magyar Nemzet)

Torgyántalanítás

A hírek szerint a hét kisgazdapárt közül hat összeszövetkezett egy torgyántalanítási akcióra, választási esélyeik javítása érdekében. A kisgazda harminchatok frakcióvezetőjét, Böröcz Istvánt kérdeztük:

- Lehet, hogy a hét kisgazdapárt majd éppen abban fog megegyezni, hogy mennyi pénzt adnak a kampányra?

- Hát igazából pénze ma a Torgyán József által vezetett Kisgazdapártnak van, az állami támogatásból. Úgy 140-150 millió forint körül van az éves támogatás. Aztán ott van még az infrastruktúra. Arra a pénzre bazíroz mindenki, amit most Torgyán József kezel. Ha vele nem lehet - márpedig minden jel arra mutat, hogy vele nem lehet -, akkor legalább a pénzével, amit ma ő kezel. (168 Óra)

1994

Koldusbeszéd

- Tudja, én is órákig tébláboltam itt az első alkalommal, amikor tavaly októberben kijöttem koldulni. Leültem, majd felálltam. Arrébb mentem, visszajöttem, sokáig a sapkát se mertem kitenni. Pedig akkor már jól ismertem az aluljárók világát. A guta majd megütött, amikor láttam, mennyit koldulnak össze mellettem egy nap alatt a román gyerekek. (Népszabadság)

Kövér László a népi táborról

Ennek a választásnak az egyik győztese az a "jobboldali blokk", amit egyébként szívesen emlegetnek mint fenyegető valamit, amit le kell váltani. Ez a "jobboldali blokk", ami a Magyar Piacpárttól a MIÉP-en és az FKGP-n és a KDNP-n át az MDF-ig terjed, összesen 30 százaléknyi szavazatot kapott. Lehet őket nem szeretni, lehet velük nem azonosulni - mint ahogy én sem azonosulok velük, legfeljebb van, akivel szót tudok érteni közülük. Az ország szempontjából csöppet sem jelentéktelen kérdés, hogy ki, milyen elit kerül ennek a 30 százaléknak az élére. A mi állítólagos jobboldaliságunk nem a mi választott pályánk volt, minket módszeresen és szándékosan, a szándékainkat kiforgatva szorítottak erre a pályára. Megdöbbentő volt a számunkra, amikor az úgynevezett népi tábor hirtelen megszeretett minket, amikor mi nemzeti elkötelezettségűnek kezdtük mondani magunkat. (Magyar Narancs)

Európai parlamenti választások

Bárki győz, Európa lesz a vesztes, állítják politikai megfigyelők a csütörtökön kezdődő európai választásokról szólva. Úgy tűnik ugyanis, hogy az Európai Parlament képviselőinek megválasztásakor a tizenkettek polgárai elsősorban belpolitikai szempontok alapján döntenek, büntetnek vagy jutalmaznak. (Magyar Nemzet)

Az MDF vereségének okai

Lezsák Sándor az MDF választási kudarcáért a kormány mellett felelőssé tette a párt kapcsolatépítési irodáját is, amely a választási kampány szervezéséért felelt. Szerkesztőségünk birtokába jutott az iroda május 20-án készült tanulmánya. E szerint hiba volt a kampányt egy erős, hihető üzenet helyett azzal kezdeni, hogy megköszönték az emberek türelmét. Sajnos Boross Péternek rossz tanácsokat adtak. Azzal, hogy elkezdte hangoztatni, hogy ő miniszterelnök akar lenni, mert nincs senki más, aki olyan tulajdonságokkal rendelkezne, hogy képes legyen átvenni tőle a kormányzást, kissé kezdett áthajlani az arrogancia felé. Ma az, hogy a tévében kommunistát kiabálva próbáljuk megfélemlíteni a népet, nem ugyanazt a hatást váltja ki, mint 1990-ben. (Népszabadság)

Matthäus mint diktátor

Lothar Matthäus, a Bayern München és a német válogatott csapatkapitánya újabban többet megenged magának, mint játékostársai. A német lapok szerint az egykori Torminátorból - fáradhatatlansága, ereje és gólerőssége miatt kapta korábban a Terminátorból szójátékkal kialakított becenevet - mára diktátor lett. Ő az egyetlen, aki beleszólhat Berti Vogts szövetségi kapitány elképzeléseibe. (Új Magyarország)

Expó

Barsiné Pataky Etelka expóbiztos párizsi sajtóértekezletén válaszolt a tegnap napvilágot látott Békesi-Kuncze-nyilatkozatra is, amely szerint szerényebb világkiállítást kell rendezni, s személyi, intézményi változásokra is szükség lesz. Barsiné Pataky Etelka nem titkolta örömét, hogy a leendő új koalíció két prominens képviselője megerősítette: lesz expó. (Új Magyarország)

15 éves a HVG

5479 együtt töltött nap, 785 hét és lapszám, 80 millió példány - íme a HVG-sztori dióhéjban. (A HVG jubileumi szórólapja)

MSZP-SZDSZ koalíció

Pető Iván SZDSZ-elnök: Rájöttünk, hogy a választások parlamenti következményeit nem lehet összetéveszteni az emberek vágyaival. A múlt héten nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatások egyértelműen igazolták, hogy a választók jelentős része nem egypárti, hanem koalíciós kormányzást szeretne. (Magyar Hírlap)

A szabad demokrata Tölgyessy Péter az MDF-fel 1990-ben kötött paktumhoz hasonló megállapodást javasolt az SZDSZ küldöttgyűlésének - ezúttal az MSZP-vel. A küldöttek többsége azonban elvetette a paktum- és így az ellenzéki politikát. Inkább az MSZP-vel közös koalíciós kormányzást részesítették előnyben.

Orbán Viktor lemondott elnöki posztjáról a Fideszben, és bevallotta, hogy csak "fél szívvel" írta alá az SZDSZ-Fidesz-megállapodást. A két párt egyezsége szerinte elfedte, hogy az SZDSZ politikája az MSZP-hez áll közel, nem pedig a Fideszhez. A megállapodás aláírását ezért Orbán "hibának" tartja.

Kis János, az SZDSZ első elnöke: Egyáltalán nem biztos, hogy ha a koalíciós kormány feláll, ugyanúgy el kell használódnia, ugyanolyan tökéletesen le kellene járatódnia, mint ahogyan az előző koalíció elhasználódott és lejáratódott. (168 Óra)

Balatonlellén Magyar Bálint, az SZDSZ ügyvivője, a párt kampányfőnöke a politikai fórumon azt mondta: egyike volt azoknak, akik azt állították, hogy nem tudnak együttes kormányzást elképzelni a Horn Gyula vezette MSZP-vel, és akkor sem képes MSZP-SZDSZ koalícióban gondolkodni, ha a szocialisták több mint 50 százalékot érnek el a választásokon. Kifejtette: azért változtatta meg álláspontját, mert egy MSZP-SZDSZ koalíciót a választók 77 százaléka látna szívesen, s ez számára azt jelenti, hogy ez az együttműködés megnyugtatná az állampolgárokat.

(Népszabadság)

1995

Bokros végkielégítése, Mádl Ferenc jelölése

Vérforraló az, ahogyan a pénzügyminiszter hazaüzent New Yorkból, mondván, járt neki a 16 milliós végkielégítés - jelentette ki Orbán Viktor tegnap debreceni sajtótájékoztatóján. A Fidesz elnöke egyúttal leszögezte: megengedhetetlennek tartja Bokros Lajos viselkedését, mert szerinte jelentősen meglazulhat az önkormányzati morál is, ha a kormányzat eltűri, hogy a pénzügyminiszter stílusa legyen a közéleti erkölcs mércéje. Orbán az MDF-KDNP-Fidesz közös államfőjelöléséről elmondta, hogy azáltal csattanós választ adtak az ellenzéki pártok hatékony együttműködését kétlőknek, mivel a három párt személyi kérdésekben is képes volt egyezségre jutni, ami a legnehezebb. Ugyanakkor a pártelnök szerint a jelöltállítás bizonyíték arra is, hogy a Fidesz nem törekszik vezető szerepre az ellenzékiek szövetségében.

(Magyar Hírlap)

Koszorúzás

A Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) úgy döntött, hogy idén az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúira nem a hivatalos ünnepségen, hanem egy nappal korábban, június 15-én emlékezik. (...) Fónay Jenő, a Pofosz elnöke szerint amíg az 1945 utáni politikai okokból meghurcolt emberektől nem kérnek bocsánatot, addig elképzelhetetlen hogy azokkal együtt koszorúzzanak, akiknek a bocsánatkérés kötelessége volna. (Népszabadság)

Dallas. Kíváncsi a sztori folytatására? Már most hallgassa meg a következő rész tartalmát! Hívjon! Telemedia, 77 Ft + áfa/perc(Hirdetés a Magyar Hírlapban)

Papírmasé kerékbilincs

Valódi kerékbilincsekkel csak jövő tavasszal találkozhatnak a belvárosban tilosban parkoló autósok, mivel az ősszel bevezetésre kerülő új parkolási rend megszokásához fél év türelmi időt kapnak a gépkocsi-tulajdonosok. Októbertől egyelőre csak papírmasé kerékbilincs kerül a fizetőparkolókban rendszeresen bliccelők járművére, de májustól már igazi fémbilincs rögzíti a gépkocsikat. A büntetés a helyszíni parkolási tarifa 25-szörösét is elérheti, ráadásul a szabálytalankodóknak a bilincs - várhatóan ezer és háromezer forint közötti - kezelési díját is ki kell fizetniük. (Magyar Hírlap)

Terrorellenes törvény

Az amerikai szenátus nagy többséggel elfogadta az új terrorizmusellenes törvényt. (...) A 168 halálos áldozatot követelő április 19-ei Oklahoma City-i pokolgépes merénylet nyomán Bill Clinton elnök által javasolt törvény széles körű új jogokkal hatalmazza fel a kormányt a hazai és nemzetközi terrorizmussal folytatott harcában. Ezer fővel növeli a biztonsági erők létszámát, 1,8 milliárd dollárt irányoz elő terrorizmusellenes kezdeményezésekre, egyebek között egy ezzel foglalkozó központ felállítására, lehetőséget nyújt a hatóságoknak, hogy deportálják vagy megtagadják az országba történő belépést olyan külföldiek számára, akik feltételezett terroristacsoportokkal állnak kapcsolatban. (Népszava)

Hídnévbörze

Folyamatosan érkeznek a városházára az épülő lágymányosi híd elnevezésére vonatkozó javaslatok. A legnépszerűbbnek a Lágymányosi híd elnevezés tűnik. Sokan javasolták, hogy a híd a "keresztségben" Szent István, Szent Imre, Kossuth Lajos, Atilla, Széchenyi, Bocskai, Bethlen vagy Mátyás király nevét kapja, de Karinthy Frigyes és József Attila neve is felmerült. (Magyar Hírlap)

Kárpótlási jegyét 174,2 százalékon részvényre cserélik. Hogy megérje! Jegyezhető augusztus 31-éig, a City Broker és a Dunaholding irodáiban, valamint a kijelölt IBUSZ utazási irodákban. Figyelem! Túljegyzés esetén a jegyzés előbb lezárul!

(Hirdetés a Népszabadságban)

Képviselők a farmerosztályon

Megújult az óbudai külső Flórián - jelentették be tegnap, az áruházban rendezett sajtótájékoztatón. A cél a hazai és külföldi konkurens cégekkel való versenyképesség megtartása, a vevők igényeinek jobb kiszolgálása és a - Centrum áruházláncon belül is - saját egyéniség kialakítása volt. Az átalakítás örömére ma délelőtt 10 órától éjfélig tartanak nyitva, minden árut 10 százalékkal olcsóbban kínálnak, Csintalan Sándor és Deutsch Tamás képviselők segédkeznek a farmerosztályon.

Sajnos az újjászületett áruházon kívülről minden a régi. Az üzletközpont felirat körül pattogzik a zománcfesték. (Új Magyarország)

Utazási iroda csődje

Szerda este záráskor a rendőrök egyszerűen kiküldték a Tropical Travels Rákóczi úti irodájából a kártérítésre és befizetett pénzükre várakozó, jelenlétükkel demonstráló ügyfeleket. Az Őrmester Kft. emberei pedig tegnap már senkit sem engedtek huzamosabb ideig várakozni a helyiségben. A pórul járt és az ezt elkerülni szándékozó ügyfelek úgy döntöttek, jogi útra terelik vitájukat az irodával.

Tegnap reggel megjelent az irodában Riesz Endre ügyvezető igazgató, aki a jelenlévőknek azt ígérte, hogy 8 napon belül mindenkinek visszafizeti a pénzét. A 11 óra után érkezőknek azonban már 15 napos határidőt ígért. A kártérítési követelésekre pedig úgy reagált, hogy ilyen gyerekes dolgokkal nem ér rá foglalkozni. (Új Magyarország)

Lankad a házasodási kedv

1989 óta évi 21 ezer és 25 ezer között ingadozik a különváló házaspárok száma. Ebben nem állapítható meg egyértelmű tendencia: kevesebb a válás, mint a rendszerváltás előtt, ám az ezer házasságkötésre jutó bontóperek száma továbbra is emelkedik. A házasság ugyanis egyre kevésbé népszerű: 1970-ben még kétszer annyi kapcsolatot szentesítettek a hazai anyakönyvvezetők, mint tavaly. (Népszabadság)

Külföldi beruházások Közép-Európában

A versenyfutás eddig Magyarországnak sikerült a legjobban. Volumenében és az egy főre jutó külföldi befektetések arányát tekintve is elsők vagyunk a térségben.

Magyarország12 milliárd USDCsehország7,8 milliárd USDLengyelország7,8 milliárd USDSzlovákia7,33 milliárd USDOroszország6-7 milliárd USDRománia1,78 milliárd USDHorvátország1 milliárd USDBulgária0,6 milliárd USDSzerbia-(Népszabadság)

Első kerületi csőszök

Több feladatuk is adódik, így féken tartják a gyerekeket a játszótereken és a parkokban, ügyelnek arra, hogy a kutyások, illetve a sétáló és pihenő polgárok harmóniában megférjenek egymás mellett, szúrós végű botjukkal összeszedik a szemetet, reggelente pedig az általános iskolák környékén, az átkelőknél teljesítenek szolgálatot. A randalírozókkal szemben ugyan nincs intézkedési joguk, de éppen a napokban kapnak adó-vevőt, amelyen - ha szükséges - azonnal tudják értesíteni a rendőrséget vagy a közterület-felügyeletet. Szürke egyenruhában és kék ingben járnak, vörös és óarany - ezek a kerület színei - karszalagot viselnek, amelyre ráhímezték: parkőr. Ruházatuk hamarosan De Gaulle-sapkával egészül ki, ilyet hordtak a csőszök korábban is. (Magyar Nemzet)

Megbukott ügynöktörvény

Kevés módon demonstrálhatta volna látványosabban a pártállami múlttal történő szakítást a mai kormánykoalíció - kivált az MSZP -, mint az 1994-es ügynöktörvény gyors precizírozásával és végrehajtásával. Ez mégis elmaradt. Nem utolsósorban ennek köszönhető, hogy máig sűrű homály fedi a volt kommunista titkosszolgálatok s az új politikai elit kapcsolatát. Nem sokat változtat a bizonyítványon, hogy a parlament épp e héten készül meghosszabbítani egy ügynökbíró mandátumát, az ügynökbírák ugyanis a megválasztásuk óta a legjobban fizetett munkanélkülinek számítanak. (HVG)

Számítógépvírusok

A világszerte elterjedt számítógépvírusok száma 1996 júniusára immár 9 ezerre emelkedett. Minden hónapban 150-200 új vírus üti fel fejét. A használók közötti lemezcserék, az e-mail használata és egyáltalán a világhálózatokba való bekapcsolódás a szakértők szerint növeli a fertőződés veszélyét. (Népszabadság)

Kínai atomrobbantás

Az Egyesült Államok "mélységes sajnálkozásának" adott hangot a szombaton végrehajtott kínai kísérleti atomrobbantás miatt. A Fehér Ház erről kiadott közleményében felszólította Pekinget, hogy a jövőben tartózkodjék a nukleáris kísérletektől, s a robbantások átfogó betiltásáról kötendő szerződés szeptemberben esedékes aláírásáig léptessen érvénybe moratóriumot. Egyidejűleg az amerikai kongresszus 26 tagja levélben kérte a kormányzatot, hogy halassza el - vagy inkább mondja le - a nevadai sivatagban hamarosan végrehajtandó úgynevezett kritikus küszöb alatti nukleáris kísérleteket.(Népszabadság)

Arafat gyermeke

Újabb gyermekáldás elé néz Jasszer Arafat palesztin vezető: felesége, Szuha asszony ismét terhes. A házaspár első gyermeke, egy kislány, tavaly nyáron született meg. A palesztin vezető most már erősen reménykedik, hogy a második gyerek fiú lesz.

(Népszava)

Nyaraló magyarok

Dacára az egyre bővülő kínálatnak, a megszorító intézkedések hatására idén még kevesebben tudnak elmenni nyaralni, mint tavaly. Külföldre pedig minden száz emberből már csak öt gondolja, hogy eljut. A Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet májusi közvélemény-kutatása a nyaralási tervekre, elképzelésekre kérdezett rá.

(Népszava)

Lőfegyverek Magyarországon

A legális lőfegyverek száma nem nőtt drasztikusan - tudtuk meg az ORFK-n. Már 1990-ben is meghaladta a 100 ezret az engedélyezett fegyverek száma (ezen belül 17 ezer maroklőfegyver), és nagyjából ugyanannyi illegális lőfegyver volt a dolgozó népnél. Tavaly 140 ezer, lapzártakor 180 ezer legális sport- és önvédelmi fegyver lapul 85 ezer magyar háztartásban.

Rendőrök, fegyverkereskedők és -csempészek egyaránt állítják: az illegális lőfegyverek száma ennek két-háromszorosa, tehát jó tudni, hogy ma közel félmillió éles pisztolyt, puskát és (helyenként) gépfegyvert birtokol az istenadta nép. (Magyar Narancs)

Horn a halálbüntetésről

A halálbüntetés olyan ügy, amelyikről érdemes lenne népszavazást tartani. Döntsön a nép, én igennel fogok szavazni - jelentette ki Horn Gyula miniszterelnök, az MSZP elnöke a szocialista párt juniális nagygyűlésén tegnap a hűvösvölgyi Nagyréten. A juniálison részt vevő Vastagh Pál igazságügy-miniszter emlékeztetett arra, hogy a népszavazási törvény rendelkezései alapján erről a kérdésről nem lehet referendumot tartani.

Horn Gyula miniszterelnök vasárnap délután az alábbi nyilatkozat közzétételére kérte az MTI-t: "A halálbüntetésről tartandó népszavazásra vonatkozó kérdésre válaszolva szándékom szerint ezt kívántam közölni: »Amennyiben erre jogi lehetőség van, én is helyeslem, hogy népszavazást tartsanak a halálbüntetésről.«" (Népszabadság)

1997

EU-közvélemény-kutatás a tagjelölteknél

Ha népszavazást rendeznének országa Európai Unióba történő felvételéről, ön a tagság mellett vagy ellen voksolna?*

Miért nem megy nyaralni?

Orosz vadászgépek Japánba

Japán az év végén esetleg orosz vadászrepülőket vásárol, hogy fejlessze Moszkvával a védelmi együttműködést, és enyhítsen az orosz gazdaság gondjain. Két-három Szu-27-es vagy MiG-29-es gépet vennének, hogy kiértékeljék repülési képességeiket, majd szétszerelnék azokat, hogy valamennyi alkatrész precizitásáról képet kapjanak.

(Népszabadság)

Autókörkép

A hazai gépkocsipark átlagéletkora 10,3 év, de ezen belül a személygépkocsiké meghaladja a tizenegy évet. A személyautók kétharmada a volt szocialista országokban készült keleti gyártmány, amelyek átlagéletkora meghaladja a 12-13 évet. Megközelítőleg 460 ezer Zsiguli és Lada fut a magyar utakon. Emellett 314 ezer Trabantot és 199 ezer Wartburgot, 188 ezer Skodát és 112 ezer Polski Fiatot tartanak nyilván. A keleti kocsik közül a Skodák a legöregebbek, átlagéletkoruk 13-16 év. A nyugati típusok közül az Opelekből fut a legtöbb a magyar utakon, megközelítőleg 137 ezer. (Népszabadság)

Engedélyköteles bevásárlóközpontok

A kormány a napokban fogadta el a nettó 20 ezer négyzetméter feletti bevásárlóközpontok létesítésének szigorítására vonatkozó rendeletet. A főváros várhatóan az év végéig szabályozza a kérdést. Sokak szerint azonban a hatóságok későn ébredtek: az eddig létesült fővárosi 11 hipermarket mellett jelenleg öt épül, ezen a héten egy 93 ezer négyzetméteresnek rakják le az alapkövét, a további húsz tervezett bevásárlóközpont jó része pedig már beszerezte az építési engedélyt. (Népszava)

Hevesi dinnye

A dinnyeszezon előtt jó két hónappal megjelentek a dinnyeárusok Heves megyében, a 3-as főútvonal mentén. Az árusoknak általában fogalmuk sincs arról, honnan származik a gyümölcs, az viszont biztos, hogy nem hevesi a júniusi dinnye. (Népszava)

MSZP-kongresszus

A Magyar Szocialista Párt V. kongresszusa második ülésének üzenete az, hogy a szocialisták folytassák eddigi politikájukat, de kevesebb hibával - jelentette ki a szocialisták kétnapos kongresszusát záró vita-összefoglalójában szombaton Horn Gyula pártelnök-miniszterelnök. A leváltását szorgalmazó belső "ellenzékére" célozva kijelentette: semmiképpen nem szabad lemondani azokról, akik részt vesznek a belső vitákban, még ha ez őt időnként kellemetlenül érinti is.

Medgyessy Péter pénzügyminiszter beszédében óva intette a szocialistákat attól, hogy fedezetlen csekket jelentő ígéreteket tegyenek. (Népszava)

Horn Gyula erkölcsileg tiszta párt elnökének nevezte magát, mivel szerinte az MSZP mindig fellépett a visszaélések ellen. A kormányzat politikájáról szólva a kereszténység ezer évvel ezelőtti felvételével hasonlította össze az országban végbe menő változásokat. (Új Magyarország)

Tocsik-ügy

A Fővárosi Főügyészség különösen nagy kárt okozó csalás bűntettével és magánokirat-hamisítás vétségével vádolja Liszkai Pétert és Tocsik Mártát a Fővárosi Bírósághoz ügyükben benyújtott vádiratban.

Liszkai Péter az alábbiakat nyilatkozta: Tegnap, amikor a rádióban hallottam a Fővárosi Főügyészség vádindítványát, azt gondoltam, ez a Kabarécsütörtök száma. Mivel korábban már a Munkaügyi Bíróságon be tudtam bizonyítani igazamat, remélem, most sem lesz ez másként, s felmentenek minden vád alól.

(Új Magyarország)

Sorozás

Lehangolóak a tavaszi fővárosi sorozás tapasztalatai. A sorozóbizottság előtt első alkalommal megjelent ötezer-négyszáz fiatalból nagyjából 1800-an, a korábban legalább egyszer már megvizsgált 2600 sorköteles közül pedig több mint ezerhétszázan bizonyultak ideiglenesen vagy véglegesen alkalmatlannak. A legtöbb sorkötelest mindenekelőtt bizonyos pszichés, légző-, illetve mozgásszervi megbetegedéseik miatt sorolják a véglegesen alkalmatlanok közé, akik közül minden negyedik, az ideiglenesen alkalmatlanok közül pedig minden második küzd valamilyen személyiségzavarral, illetve ideggyenge. (Népszabadság)

Bankrabló amerikai rendőr

A megbecsült, közszeretetnek örvendő rendőrtiszt, ahogy szokott, reggel időben megjelent a munkahelyén. Kollégái döbbent csendben, sokan könnyezve fogadták - mert megbilincselve le kellett tartóztatniuk. Egyértelműen kiderült ugyanis, hogy a 23 éve kiválóan dolgozó rendőr legalább egy bankrablást elkövetett. A virginiai J. H. a fiatalkorú bűnözés megelőzésének elismert szakértője volt. Sem kollégái, sem a családja nem érti, mi okozta színeváltozását. Ez év elején álarcban besétált egy bankba, és 70 ezer dollár átadására kényszerítette a pénztárost. (Népszabadság)

Törvénytervezet a klónozásról

Bill Clinton elnök kérésére a szövetségi etikai bizottság foglalkozott a klónozás kérdésével. A testületnek javaslatot kell tennie, hogy milyen törvény szülessen a "sejtmásolásról" az USA-ban. A bizottság júniusig kapott időt az elnöktől, de - mint a tagok elismerték - ennyi idő alatt szinte lehetetlen a problémát komplex módon megválaszolni. Különösen az erkölcsi kérdések bizonyultak túl bonyolultnak. (Magyar Hírlap)

1998

Bombagyár Pilisszentlászlón

A közelmúltban megszaporodtak a pokolgéppel elkövetett - ám célpontjaikban egymástól jelentősen különböző - merényletek. A nyomozás során a szakemberekben felmerült annak a lehetősége, hogy az egymással összefüggésbe nem hozható robbantások csakis egyetlen szálon kapcsolódhatnak össze. Ez pedig nem lehet más, mint egy olyan beszerzési forrás, ahol "kulcsra kész" pokolgépeket vásárolhat az alvilág. Több hónapon át tartó titkos nyomozással jutottak el a rendőrök egy négytagú csoporthoz. (Népszava)

Atomerőmű Mohiban

Magyarország nem kapott előzetes értesítést a Mohi Atomerőmű tegnapi beüzemeléséről. A hivatalos magyar álláspont szerint nincs ok kételkedni a létesítmény biztonsági rendszerében. Ennek ellenére a környezetvédelmi tárca fokozott készültségbe helyezte sugárzásmérő hálózatát, és a Nukleáris Baleset-elhárítási Központ szakértői éjjel-nappal figyelik a radioaktív sugárzás alakulását.

Mohi környékén készült tudósítások szerint Szlovákia egyes körzeteiben a hatóságok jódtablettákkal látták el a lakosságot. Ez a radioaktív sugárzás elleni védekezés egyik hatékony eszköze lehet - mondta a hírre reagálva érdeklődésünkre Sztanyik B. László, az Országos Sugárbiológiai Intézet főigazgatója. A tabletták bevételével telíthetjük magunkat jóddal. (Magyar Hírlap)

Álrendőrök

Már az SFOR-katonák sincsenek biztonságban Budapesten, legalábbis szép számmal akad közöttük olyan, aki bedől a pesti álrendőröknek. Az eddig lefülelt álrendőrök kivétel nélkül román állampolgárok voltak. A módszer és a koreográfia a szokásos volt: egy jó benyomást keltő férfi odalép a civilben lévő katonához, felvillant egy igazolványt, majd angolul közli, hogy ő idegenforgalmi rendőr, és szeretné látni a vendég útlevelét, illetve ellenőrizni azt, hogy elegendő pénzzel rendelkezik-e. A "rendőr" tört angolsággal megmagyarázza: sok a hamis pénz, amit külföldiek terjesztenek, tehát szeretné megnézni, hogy az ő bankói valódiak-e. Az álrendőr átszámolja a pénzt, majd udvariasan elnézést kér, köszön és távozik. A több száz dollárnak persze a fele hiányzik. (Népszabadság)

Koalíciós egyezkedés

A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Független Kisgazdapárt közötti koalíciós tárgyalások első fordulóján nyilvánvalóvá vált, hogy a felek között lényeges a nézetkülönbség a vidékfejlesztési csúcsminisztériumról, a tárcák egyszínű politikai vezetéséről. Szabadi Béla annyit árult el, hogy az FKGP a választási eredményével arányos és a történelmi múltját megillető pozícióra tart igényt. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ugyanakkor már a múlt héten jelezte, hogy három miniszteri posztot szán a kisgazdáknak. (Népszabadság)

Társközvetítés intelligens embereknek.

(Hirdetés a Magyar Nemzetben)

A keresztény értékekről

"A médiában tegyék lehetővé a nemzeti és keresztény értékrend érvényesülését is" - fogalmazta meg tegnapi nyilatkozatában a Százak Tanácsa. A Magyarok Világszövetsége kezdeményezésére tavaly létrejött értelmiségi testület az öt pontból álló nyilatkozatban követeli a házasságok és a családok védelmét, állami támogatását, az abortusztörvény megváltoztatását. (Magyar Nemzet)

Keresztény szellemiségű házastárskereső iroda. (Hirdetés a Magyar Nemzetben)

M5: kapu vagy matrica?

Ma adják át a forgalomnak az M5-ös autópálya Kecskeméttől Kiskunfélegyházáig terjedő szakaszát. Az Alföldi Koncessziós Autópálya Rt. (AKA) bízik benne, hogy a sztráda építését egészen a röszkei határátkelőig folytathatja. Az elképzelést a bankok és a befektetők is támogatják. Az AKA-t nem bizonytalanították el a hírek, amelyek szerint az új kormány a matricás rendszert kívánja bevezetni. Mint Boross Istvánné kommunikációs vezető hangsúlyozta: a kapus megoldás mellett a magyar állam döntött, s az EU is ezt a rendszert támogatja. (Magyar Nemzet)

Felhívás címlapügyben

Alulírottak tiltakozunk a HVG című hetilap június 20-ai számának címlapja ellen, amely Orbán Viktort, a FIDESZ-MPP elnökét és Torgyán Józsefet, a Független Kisgazdapárt elnökét ábrázolja férjként és feleségként esküvői ruhában "Ászok násza" felirat alatt.

A fent említett címlap nemcsak az újság fedőlapja, hanem propagandaanyaga is, hiszen számos hirdetőoszlopra is kiragasztották az ország egész területén. Véleményünk szerint az effajta figyelemfelhívás túlmegy a jó ízlés határain, és politikai hecckampánynak minősíthető. Hiszen a fent említett illusztráció nemcsak politikusként sérti a két pártelnököt, hanem magánemberként is, tekintettel arra, hogy mindketten családos emberek. Ezért felhívjuk jóérzésű magyar polgártársainkat, hogy a fent említett címlap és az általa sugalltak elleni tiltakozásként - ha birtokukban van - a HVG c. hetilap 1998. június 20-ai számának címlapját távolítsák el az újságról, és küldjék vissza a lap szerkesztőségébe: 1124 Budapest XII., Németvölgyi út 62-64. Bizonyítva, hogy a magyar emberek nem hívei az effajta politikai manipulációknak.

(A Független Magyar Ifjúság Egyesület országos központjának szórólapja)

A lapnál elmondták, egyetlen példány sem érkezett hozzájuk az ominózus címlapról. Vagyis a felhívást kiadó szervezet sem postázta a sérelmesnek vélt borítót.

(Magyar Hírlap)

Győzelmi ballada

Orbán nap előtti szép vasárnap este,

Megbukott a kormány, megbukott a beste!

Érett narancs virít tulipános ládán;

Ennyi vidám arcot halotti tor láttán!

- Nem vertek meg minket - így a szegfűs vezér -

Csak nem mi nyertük meg, győzelemmel felér!

Persze, hogy nyertetek nyalka vörös csapat,

Égbekiáltóak e rút, hazug szavak!

(...)

És még egy intelem - szóból ért a magyar -

Hagyd békén a Viktort, ha valamit akar!

Ne keresztezd útját, ne uszíts ellene,

Ő ma a magyarnak múlt-jövő-jelene.

(Halmágyi Ferenc verse a Napi Magyarországban)

1999

Nemzetpropaganda

Valamennyi parlamenti frakció egyetért azzal, hogy ha aláírják a jugoszláviai békemegállapodást, és felhatalmazást kap a koszovói nemzetközi békealakulat, a KFOR, akkor magyar fegyveres erők is vegyenek részt benne. E hírről Szabó Iván, a Magyar Demokrata Néppárt tiszteletbeli elnöke: "Ez helyénvaló, mert a műszakiak nagyon jól teljesítettek a boszniai újjáépítésben, a hídépítési munkákban. A részvétel egyfajta nemzetpropagandaként is felfogható." (168 Óra)

Bátorítás Csoóri módra

"A széthúzásban elhíresült magyarok ezúttal összefognak, és a lelki szolidaritás kivételes erejével támogatják a csapatot a bukaresti mérkőzésen" - írta Csoóri Sándor a kapitánynak és a magyar válogatottnak a Világszövetség nevében. Az elnök arra is hivatkozott, hogy "...a történelem bátorító vigaszt küld a csapatnak".

Többen is bírálták Csoórit ezért az üzenetért, pedig megállapításai legalábbis megfontolandók. Valóban bátorító volt az, hogy a (futball)történelemben soha nem kaptunk ki a románoktól. A mostani első vereség után pedig az nyújthatott vigaszt mindannyiunknak, hogy keleti határunk a helyén maradt.

(Glossza az Élet és Irodalomban)

Vlak edző leváltása

"A Ferencváros nemzeti kincs. Csak olyan edző irányíthatja, akinek személyes karrierje nem fontosabb, mint a Fradi hírneve és jövője; aki megérti, hogy Fradi volt, Fradi lesz, míg a földön ember lesz" - olvasható a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóosztályáról kapott, dr. Torgyán József ferencvárosi klubelnök által aláírt közleményben. (Magyar Nemzet)

Elmarasztalt rádióműsor

Az Országos Rádió és Televízió Testület panaszbizottságának eljáró tanácsa elmarasztalta a Kossuth rádió Terasz című műsorát. Az adásban elhangzott, hogy Hortobágy községben még mindig van egy Kun Béláról elnevezett utca. Egy Amerikában élő magyar fejenként tízezer forintot ajánlott fel az ott élőknek, ha megváltoztatják utcájuk nevét. A négy házból álló utca lakói és az önkormányzat azonban az ajánlatot visszautasították, takarékossági okokra hivatkozva. A műsorban Rangos Katalin kommentárt fűzött a témához: "A hortobágyiaknak van Kun Béla utcájuk, de legfőképpen józan eszük, amely alapján eldönthetik, mibe engednek beleszólni, és kitől." Az eljáró tanács véleménye szerint a szerkesztői vélemény sérti az önkényuralmi rendszerek áldozatait és hozzátartozóit és az önkényuralmat elutasító hallgatók érzékenységét. (Napi Magyarország)

Göncz a Fehér Házban

A magyar köztársasági elnök azt mondta: hazánk az Egyesült Államok felelős és megbízható partnere lesz. A koszovói konfliktus üzenete, hogy tovább már nem odázható az évszázados tűzfészkek oltása. Az elnök beszélt integrációs céljainkról, és azt mondta, nem akarjuk, hogy Magyarország az "egyesült Európa végvára" legyen.

(Népszabadság)

Koronatörvény-vita

Megkezdődött az államalapításról és a szent koronáról szóló törvény előkészítése. Dávid Ibolya igazságügy-miniszternél eddig egy egyeztetést tartottak, amelyen az SZDSZ és a MIÉP kivételével minden parlamenti párt részt vett. A szent koronáról szóló törvény megalkotását Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos javasolta. Később Torgyán József kisgazda pártelnök vetette fel Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott május eleji tárgyalásán - azon a megbeszélésen, amelyet Torgyánék otthonában tartottak -, hogy a koronát a parlament épületében kellene elhelyezni. (Népszava)

Népszavazás királyságügyben

A királyság visszaállítására kezdeményezett népszavazás érdekében egyelőre nem indítható meg az aláírásgyűjtés - tájékoztattak az Országos Választási Bizottság (OVB) tagjai. Elmondták, hogy a testület múlt héten elfogadott döntése lehetővé tenné ugyan az aláírások gyűjtését, a hét végén azonban panaszt nyújtottak be ellene az Alkotmánybíróságnál. A kifogást Rubovszky György, a Fidesz parlamenti frakciójának a tagja magánemberként terjesztette elő, csakúgy, mint korábban a köztársasági elnök közvetlen választásával összefüggő OVB-határozat ellen. Az OVB tagjai szerint a taláros testület a két ügyet - tartalma miatt - egyesíti. (Napi Magyarország)

HVG-szimpózium a rendszerváltásokról

Az elmúlt évtized és napjaink történéseinek főszereplőivel találkozhatott a HVG megjelenése 20. évfordulójának alkalmából a napokban rendezett szimpózium közönsége. A napi belpolitika aktuális botrányaiba feledkező publikum meghökkentően ismerős és egzotikusan újszerű dolgokat is hallhatott térségünk elmúlt éveinek fejleményeiről a nemzetközi politikus- és közgazdászcsapat előadásaiban. (HVG)

Nemzeti vízum

Hazánk az európai uniós csatlakozást követően alkalmazhatja az úgynevezett nemzeti vízumot - erre minden EU-tagországnak lehetősége van. A nemzeti vízumot a tervek szerint Magyarország mindenekelőtt az unióban egyelőre vízumköteles Szerbiában, Romániában és Ukrajnában élő magyar kisebbség tagjainak adná ki. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára a múlt héten osztrák, német és portugál példákra hivatkozott, amikor "eurokonform" gyakorlatként jelentette be a 90 napos magyarországi tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot, amellyel a határon túli magyarok élhetnének. Brüsszel elvileg szabad utat ad a nemzeti vízumnak, de ezzel Bécsben és Bonnban nem élnek. (Népszabadság)

Trianon-tüntetés

Ha június eleje, akkor MIÉP-tüntetés a budai Várban. Trianon hetvenkilenc éve, kerek szám, emlékezzünk, magyar testvérek. A várbuszon már alakul a hangulat, összeszorulunk, akár Bayer Zsolt torka a kántorhangversenyen, de a testvériség miatt még összébb húzódunk. "Zsidó békávé", mondja valaki, alapjáraton vagyunk, többek szerint a BKV szántszándékkal indítja ritkán a járatokat, nehogy már odaérjünk időben. De azért odaérünk. (Riport a Magyar Narancsban)

2000

Pontrendszer

Szerdán megkezdik a közúti közlekedési pontrendszerről szóló előterjesztés tárgyalását. A kormány javaslatát négyből három bizottság általános vitára alkalmatlannak találta, ennek ellenére napirendre tűzik az indítványt. A Belügyminisztériumban lapunkat úgy tájékoztatták, hogy a bizottságok állásfoglalása ellenére sem tervezik a javaslat visszavonását vagy átdolgozását.

(Magyar Hírlap)

Uniós kompatibilitás

Magyarország nem kért átmeneti mentességet az energiafejezetben, mert sem nukleáris kérdésekben, sem a sugárvédelem területén nincs különösebb lemaradása az országnak. A még szükséges fejlesztések pedig a csatlakozásig különösebb probléma nélkül teljesíthetők - mondta Rónaky József, az Atomenergia Hivatal igazgatója Pakson, a parlament integrációs bizottságának kihelyezett ülésén. Az egyetlen hazai atomerőmű a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság által megszabott feltételekkel működik. Az uniós hatóságok szerint azonban gondot okozhat, hogy hazánk az atomreaktorhoz szükséges fűtőelemeket eddig csak Oroszországból hozta be. (Magyar Hírlap)

Josip és Kaya

Lapzártakor 668 napja nem tudjuk, hogy kicsoda "Josip Tot".

665 napja nem tudjuk, hogy kicsoda "Kaya Ibrahim".

654 napja nem tudjuk, hogy ki figyeltette titkos eszközökkel a Fidesz vezető politikusait, és mit tartalmaz a titkos dosszié.

Önnek nem hiányzik a válasz? (168 Óra)

Katonatisztek múltja

Mivel a tisztek politikai múltjáról készített lista létezése bebizonyosodott, most már csak az a kérdés: kinek a parancsára készült az ominózus dokumentum. A mai napig csak a vezérkar humán csoportfőnöke, Sásik László ezredes ellen indult hivatalosan fegyelmi eljárás a honvédségnél az elhíresült tiszti lista miatt, amely a tíz évvel ezelőtti politikai beosztásokat vette számba. Fodor Lajos vezérezredes csütörtökön Brüsszelből küldte a parancsot: a három tiszt nem nyilatkozhat a "vizsgálat" lezárásáig.

Mint ismert, Sásik ezredes és két tiszttársa a Népszava kontra HM perben a tárca állításának ellentmondva tanúként igazolta a szokásostól eltérő adatok gyűjtésének tényét. A Fodor Lajos által szignált fegyelmi hivatkozási alapja az volt, hogy az ezredes nem kért nyilatkozási engedélyt, illetve nem értesítette elöljáróját, hogy a Népszava ellen indított perben tanúskodik, valamint az, hogy a tárgyaláson katonai titkokat fecsegett ki. (Népszava)

Mádl harmadszorra

A harmadik köztársaság történetében először a harmadik fordulóban, egyszerű többséggel választott köztársasági elnököt az Országgyűlés. A kétharmados többség megszerzésétől néhány szavazat - és talán egy-két békülékeny kormánypárti gesztus - választotta el az elnöki széket augusztus 4-én elfoglaló, a megválasztása utáni első beszédében megbékélést hirdető Mádl Ferencet.

(HVG)

Államfő-választási huzavonák

Politikai és matematikai képtelenségnek nevezte Áder János, az Országgyűlés elnöke a házbizottság tegnapi ülése után tartott sajtótájékoztatóján Kovács László szocialista pártelnöknek azt a kijelentését, amely szerint az MSZP frakciójának több mint kétharmada támogatta Mádl Ferenc megválasztását a hétfői és keddi szavazáskor. Kovács László válaszul közölte, a szocialista frakció nagy többsége igennel, néhányan viszont nemmel szavaztak. Az MSZP elnöke szerint pártja képviselőinek nincs okuk rá, hogy mást mondjanak, mint ahogy szavaztak, ugyanis a képviselőcsoportot nem köti semmiféle koalíciós paktum. (Népszava)

Kettévágandó világcég

A Microsoft 25 éves sikertörténetének véget vethet a szerda esti washingtoni ítélet. A világ legnagyobb szoftvercégét két egymástól független vállalatra kell osztani. Ezenkívül olyan működési és viselkedési szabályokat írt elő a bíró a cégnek, amelyeket akkor is alkalmaznia kell, ha fellebbez az ítélet ellen. A döntést a sajtó történelminek nevezi. A Microsoft bejelentette: fellebbez a "következetlen és káros" döntés ellen.

(Népszabadság)

Meggondolt tiltakozás

Noha Schiff András az új osztrák kormány összetétele elleni tiltakozásul korábban lemondta minden ausztriai fellépését, mégis szerepel a jövő évi salzburgi Mozart-héten. Schiff az általa 1999-ben, a Mozart-héten alapított Capella Andrea Barca nemzetközi együttessel lép fel a 2001 januárjában tartandó rendezvényen. (Népszabadság)

Szomszédolás Ausztriába útlevél nélkül

Jövőre várhatóan már útlevél nélkül is átkelhetnek az osztrák-magyar határon azok a turisták, akik a kőszegi Írottkő Natúrparkba vagy a határ másik oldalán a Geschriebenstein Naturparkba látogatnak - hangzott el egyebek mellett tegnap Szombathelyen, ahol a nyugatpannon eurorégió kultúra és turizmus munkacsoportja ülésezett. (Magyar Nemzet)

Fogyókúraverseny

Nem szellemi vetélkedő dúl majd a nyáron két politikus között, ami bizonyos szempontból érthető is. Kevesen szeretnek ugyanis abban versenyezni, amiben már a kezdetkor sejthető: szinte biztos a vesztés. Molnár Róbert kisgazda képviselő sportszerű párbajra hívta Schmuck Andor ifjú szocialista politikust: a ma kezdődő vetélkedés célja nem a minél magasabb intelligenciahányados elérése, hanem a minél több kiló leadása. Így akár Schmuck is diadalmaskodhat: hiszen ha már okos nem lehetsz, legalább próbálj meg szép lenni. Számára utóbbi sem lesz könnyű feladat, de az előbbinél lényegesen több eredménnyel kecsegtet.

(Magyar Nemzet)

2001

14 millió magyar munkáskéz

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön az AmCham üzleti fórumán a magyar gazdasági modell és a státustörvény kapcsolatáról szólva kifejtette, hogy - a várható munkaerőhiány mérete miatt - megbocsáthatatlan gazdaságpolitikai és országvezetési hiba lenne parlagon hagyni azt a történelmi esélyt, ami abból ered, hogy mindenfajta összeütközések nélkül vonhatunk be munkaerőt határainkon kívülről. Egy kérdésre válaszolva így fogalmazott: "Ha fenn kívánjuk tartani a gazdasági növekedést Magyarországon, ahhoz nem lesz elég tízmillió magyar. Idehívhatjuk és fogadhatjuk a határon túl élő magyarokat, figyelembe véve az itthon élők érdekeit is. A most megvitatás alatt levő státustörvényben ugyancsak szerepelnek munkavállalásra vonatkozó megállapítások. Tehát mi nem tíz-, hanem tizennégy milliós munkaerő-kapacitással rendelkezünk."

(Népszabadság)

Magyar táj magyar ecsettel

Magyar Örökség Díjat kapott Radnóti Miklós és gróf Teleki Pál. Egyszerre.

(Szántó T. Gábor glosszája az Élet és Irodalomban)

Lenin a toplista élén

18-24 éveseket, illetve 55 éven felülieket faggattak az orosz közvélemény-kutatók, hogy megismerjék véleményüket azokról az emberekről, akik az elmúlt évtizedekben meghatározták az orosz történelem irányát.

Leninnel kapcsolatban egy dologban mind a két generáció megegyezik: őt helyezik az első helyre. Az öregek pozitív és negatív érzéseinek aránya 78 százalék 7-tel szemben, a fiataloké 50-13 százalék. Száz fiatal közül 35 közömbösséget tanúsított Lenin neve hallatán. Az öregek számára a gorbacsovi peresztrojkánál csak a jelcini reformkorszak ellenszenvesebb. Azok közül, akik 45 évesen élték meg a jelcini korszak nyitányát, 68 százalék ingerülten vagy egyenesen gyűlölettel beszélt Jelcinről, s a fiataloknak is csak 20 százaléka talál pozitívumot tetteiben. (Népszava)

Rádióelnök-kinevezés

A Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma június 5-én kétharmados többséggel a Magyar Rádió Rt. elnökévé választotta Kondor Katalint, a Kossuth rádió adófőszerkesztőjét. Ezzel egy év után ismét van elnöke a közszolgálati rádiónak. Kondor Katalin elnöki megbízatása négy évre szól. (Heti Válasz)

Patikusok levele

A gyógyszerészszakma értetlenül és döbbenten fogadta Mikola István egészségügyi miniszter csütörtök esti, Hódmezővásárhelyen tett azon bejelentését, amely szerint a maga részéről lezártnak tekinti a gyógyszerárak körül kialakult vitát. Hávelné Szatmári Katalin, a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke pénteken elmondta, a történtek miatt a kamara péntek délelőtt rendkívüli elnökségi ülést tartott. Levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben a tárgyalások újrakezdését szorgalmazzák.

(Népszabadság)

Szabadi felfüggesztése

Polt Péter legfőbb ügyész pénteken átiratban kérte Áder János házelnöktől Szabadi Béla (FKGP), az FVM volt államtitkára mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség Szabadit vagyon elleni bűncselekményekkel gyanúsítja. "Ami velem történik, az szoros kapcsolatban áll a politikával, az FKGP hatalomból való kiszorításával és az FKGP-n belüli csatározásokkal" - reagált Szabadi a Legfőbb Ügyészség indítványára. Hangsúlyozta: nem ő volt az FVM minisztere, de belőle akarnak bűnbakot csinálni.

(Népszabadság)

MSZP-s miniszterelnök-jelölt

Az MSZP kongresszusa ma választ miniszterelnök-jelöltet, a küldöttek emellett döntenek a párt választási programtéziseiről. A kormányfői jelöltségért egyetlen aspiráns maradt ringben: Medgyessy Péter egykori miniszterelnök-helyettes, aki az utóbbi években bankárként dolgozott. Több felmérés azt mutatja: az emberek Kovács Lászlót és Németh Miklóst is alkalmasabbnak tartják miniszterelnök-jelöltnek, mint Medgyessyt.

(Magyar Nemzet)

Nagyon remélem, hogy Medgyessy Péter nem az 1989-ben vezető szerepet játszó politikusokkal köti meg a maga alkuját, hanem a rendszerváltást előkészítő reformerekkel és az új generáció baloldali tagjaival - mondja Jánosi György, az MSZP választmányának elnöke. (Népszava)

A Bánk bán forgatása

A statisztériával Káel Csaba nem sokat bíbelődött, a rendezőasszisztensek és statisztaregulázók instruáltak és fegyelmeztek. A forgatáson mindenki egyszerre volt drukker és ellendrukker. A sminkesektől az operaénekesekig mindenki csak arról a bizonyos hétszázvalahány milliós állami apanázsról és Káel Csaba politikai hátszeléről beszélt, illetve suttogott, ugyanakkor nem tagadták, hogy eddigi tapasztalataik alapján számukra úgy tűnik: Káel Csaba tehetséges rendező. Úgy fogalmaztak - a Bánk bán minden bizonnyal egy tisztességesen megalkotott operafilm lesz.

A forgatás szüneteiben menetrendszerűen érkező rémhírekkel ellentétben az Ezüsthajó Kft. a harmadik nap végén minden statisztát busásan kifizetett. Az erőltetett és megnyújtott menetekért többletórákat is felszámoltak, a három napra összesen 13 300-at kaptak, zsebbe. A fizetés módja tehát a jól bevált, számla nélküli módszer volt. (Népszabadság)

Az MSZP választási ígéreteiből

(zárójelben a Fidesz-MPP-é, ha van összehasonlítható adat)

- 5-6 százalékos gazdasági növekedés (2-3 százalékponttal nagyobb, mint az eurózónáé)

- a reálbérek növekedése megközelíti, majd eléri a gazdaság növekedését (3-4 százalék)

- 300-400 ezer új munkahely négy év alatt (200 ezer)

- 38 órás munkahét 2006-ra, 36 órás 2010-re

- a magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak a járulékalap 8 százalékára emelése a jelenlegi 6-ról

- 10 ezer új kollégiumi férőhely

- ingyenes óvodai étkezés minden gyereknek

- ingyenes tankönyvhasználat az iskola első nyolc évében

- a jelenlegi összeg kétszerese az iskolák felszerelésére

- a jogosítványhoz, nyelvvizsgához, számítógép-használathoz szükséges ismeretek ingyenes megszerzése az iskolában (ingyenes nyelvvizsga érettségiig)

- évente 4-6 ezer szociális bérlakás építése

- a rádió- és tévéüzemeltetési díj megszüntetése

- regionális önkormányzatok létesítése

- a sorkatonai szolgálat megszüntetése legkésőbb 2006-ig

- az egészségbiztosítás parlamenti felügyelet alá helyezése

- a civil szervezetek több költségvetési támogatást kapnak, mint a pártok

(HVG-gyűjtés)

2002

Az első kormányülés

Medgyessyék a múlt pénteki első kormányülésen több jelképes cselekedettel is a nyíltságot kívánták sugározni. A keddről a hét utolsó munkanapjára áthelyezett kabinetmegbeszélést CD-re rögzítik, és írásos tartalmi összefoglaló is készül róla; az újságírókat abban a teremben fogadták, amelyben a miniszterek korábban tanácskoztak; délutánra pedig a Városligetbe hívták a választókat, hogy személyesen számoljanak be az első kormányülésről. A miniszterelnök a következő szavakkal festett portrét kabinetjének tagjairól:

Kóródi Mária: "Harcos egyéniség, meg fogja védeni a környezet érdekeit." Csehák Judit: "Hadd mondjam, hogy nagy, ártatlan kék szemekkel olyanokat tud mondani... Ezt a képességét gyakorolta a mai kormányülésen is. Örülök, hogy László Csaba is tapsol, mert éppen őrajta köszörülte a nyelvét." Jánosi György: "Válogatott pingpongjátékos volt, de nem ezért választottam miniszternek." Kiss Elemér: "Amit ő nem tud a kormányzásról, azt nem is érdemes tudni." Görgey Gábor: "Emberi tűzzel, hittel szokott a dolgok mellé állni." (Heti Válasz)

Tárgyalás a gyógyszerárakról

Nem emelkedhet július elsejétől a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek ára - erősítette meg az egészségügyi miniszter. Csehák Judit a kormány múlt pénteki ülése után bejelentette: a pénzügyminiszterrel együtt már a héten tárgyalásokra hívja a gyógyszergyártókat, hogy felülvizsgálják az előző kormány és a cégek között tavaly létrejött egyezséget. Csehák jelezte: a gyártókkal négy évre szóló keretmegállapodást szeretnének kötni. (Magyar Hírlap)

Levél a kultuszminiszterhez

A Magyar Színházi Társaság Rendezői Testülete megütközéssel értesült arról, hogy pályázat kiírása nélkül nevezte ki a Nemzeti Színház Rt. vezérigazgatóját. Örültünk annak, hogy miniszteri meghallgatásán kijelentette, hogy bár jogában áll kinevezni a Nemzeti Színház új vezetőjét, Ön mégis a pályázat mellett dönt. Ebben a meggyőződésében nyilván erősítette Önt az a korábbi megbeszélés, ahol a színházi szakma képviselőivel éppen azért konzultált, hogy a Nemzeti új igazgatója széles körű szakmai egyetértéssel kerüljön posztjára.

Ezen a beszélgetésen egységes vélemény alakult ki: pályáztatni kell, egyedül ily módon lehet megszakítani a színház körüli intézkedések sorát. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az ígéretes párbeszéd tökéletesen eredménytelennek bizonyult.

A Magyar Színházi Társaság Rendezői Testülete nevében Ascher Tamás elnök

(Élet és Irodalom)

Kovács László államfőaspiráns?

Kovács László, a Magyar Szocialista Párt elnöke egy laptársunknak adott hét végi interjújában nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy ő lesz az MSZP jelöltje 2005-ben, amikor köztársasági elnököt választ a parlament. (Magyar Nemzet)

Színesben

A HVG nyuszija egy kicsit elkésett. Mi még a húsvéti napokban is rajzoltuk-színeztük ezt az ajándékot, amelyet most átnyújtunk az olvasóknak: a hat év elteltével újratervezett ("dizájnolt") hetilapot. Amelyet - úgy éreztük - ideje volt küllemében is hozzáigazítani ahhoz a tartalomhoz, amiért keresik, olvassák, beszélnek róla legalább félmilliónyian ebben az országban.

(Lipovecz Iván publicisztikája a HVG-ben)

Az év könyvei

Úgy tűnik, az év legfontosabb két könyve már megjelent. Az egyik a rendszerváltás előtti korszakot világítja meg, a másik a rendszerváltás utánit. Az egyik Esterházy Péter Javított kiadása, amely megrázó őszinteséggel kényszerít bennünket a Kádár-korszak leggyűlöletesebb vonásaival való szembenézésre, a másik Debreczeni József életrajza Orbán Viktorról. A szerző józan és tárgyilagos könyvet tudott írni egy olyan személyről, akit az utóbbi négy évben elfogult gyűlölködés és ugyanolyan elfogult istenítés kísért.

(Élet és Irodalom)

Elfogadott felkérés

Schmitt Pál bejelentette, hogy igent mond tizennégy közéleti személyiség - köztük Hankiss Ágnes, Finta József, Grosics Gyula, Sztankay István - fölkérésére, és versenybe száll a főpolgármesteri címért. Az egykori sikeres vívó - hazánk svájci nagykövete - lapunknak elmondta: nem pártjelöltként lép a politikai pástra, de örömmel venné, ha pártok is támogatnák. (Heti Válasz)

Lewis-Tyson összecsapás

Egymillió érdeklődő szurkolta le a fizetős tévéközvetítés 50 dolláros díját, csak ebből tehát 50 milliós bevételt indukált a mai hivatásos ökölvívás Lennox Lewis-Mike Tyson szereposztású nehézsúlyú csúcstalálkozója.

A mérkőzés egyoldalúságára jellemző, hogy Lewis 328 elindított ütéséből 193 ért célba, Tyson hasonló adata 211-ből mindössze 49, de utóbbiból egy sem rengette meg érdemben az ellenfelet. A címvédő a 8. menetben rövidre zárta a derbit: pontos előkészítést követően egy jobbhoroggal földre küldte kihívóját. Szenzációhajhász hollywoodi filmjelenet is lehetett volna: Tyson hanyatt fekszik a földön, miközben lassan szivárog a vér a szemöldökéből... Egy legenda véget ért. (Népszava)

A Kárpát-medence CNN-je

Pekár István elnök: Amikor megpályáztam az elnöki széket, kis kivagyisággal úgy fogalmaztam, hogy legyen a Duna TV a Kárpát-medence CNN-je. (Magyar Nemzet)

Az első ember

Két választás volt Magyarországon 2002 áprilisában. Az egyiket, a pártok és jelöltjeik versenyét, bakarasszal megnyerte Medgyessy Péter többfelől is megtámogatott csapata. Ez a választás a közvetett, képviseleti demokrácia szabályai szerint történt, az állampolgárok a pártok által befolyásolt szavazókként vettek részt benne, gyakran nem tudva, hogy kire is adják voksukat. A végeredményt dőreség vitatni. Ez a rendszer ilyen. A másik választást Orbán Viktor nyerte. A népfelség másik lehetséges érvényesülése, a közvetlen demokrácia őt emelte magasba az első forduló kudarca után, mindenütt, ahol megjelent. Orbán Viktor kezdetben a Fidesz első embere volt, később a magyar kormányé. Április óta a magyar nemzet első embere. A tizenötmilliós nemzeté.

(Malgot István jegyzete a Heti Válaszban)

2003

Vélekedések 56-ról

A rendszerváltás kezdete óta eltelt másfél évtized alaposan átstrukturálta az '56-os forradalommal kapcsolatos vélekedéseket. Ma az emberek 53 százaléka gondolja úgy, hogy '56 őszén forradalom, 13 százalék szerint szabadságharc, 14 százalék szerint népfelkelés, míg 16 százalék szerint ellenforradalom játszódott le az országban. Meglepő, hogy csupán a lakosság egy viszonylag szűk kisebbsége - 23 százaléka - gondolja úgy, hogy Kádár Jánosnak soha nem lehet megbocsátani az 1956-ban játszott szerepét. Hajszálpontosan ugyanennyien vannak azonban azok is, akik szerint Kádár sem a forradalom idején, sem az azt követő időszakban nem követett el olyasmit, amiért bűnösnek lehetne nevezni, a relatív többség - a megkérdezettek 42 százaléka - pedig annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Kádár János későbbi tevékenységével jóvátette azt, amit 1956-ban elkövetett.

(Vásárhelyi Mária felmérése az Élet és Irodalomban)

Csurka a Napkeltében

"Nem vagyok antiszemita" - mondja immár évtizedes rutinnal a magyar antiszemitizmus vezérképviselője arra az óvatos riporteri megjegyzésre, miszerint egyesek őt antiszemitának tartanák. "Én vagyok az egyetlen, aki ki meri mondani, hogy megkezdődött Magyarország zsidók általi megszállása. Ez nem antiszemitizmus, ez tényállítás" - teszi hozzá, ártatlan képpel bámulva a kamerába.

Mindez a közszolgálati tévé legnézettebb reggeli műsorában történik, pünkösd amúgy békességesnek induló hétvégéjén, amikor a szerkesztők épp ezt az embert látták jónak behívni, holott tudhatták előre, mit fog mondani, mindig ugyanazt mondja, hol burkoltan, hol nyíltan, most például nyíltan, ami egy kicsit elviselhetőbb.

(Glossza az Élet és Irodalomban)

Irak fegyverei

Semmi kétség sem volt afelől, hogy Irak éveken át rendelkezett vegyi és biológiai fegyverekkel - mondta Colin Powell amerikai külügyminiszter a CNN egy vasárnapi műsorában. Condoleezza Rice úgy fogalmazott, hogy a háború előtt "bizonyítékok vastag könyve" állt rendelkezésre. A nemzetbiztonsági főtanácsadó - egyes vélemények szerint a második Bush-elnökség valószínű külügyminisztere - szerint Irak tizenkét éven át félrevezette a világot, és inkább a nemzetközi szankciókat választotta, semmint feltárta volna a valós helyzetet. (Népszabadság)

Ha nem tudsz úgy felszállni, hogy ne csak azon járjon az eszed: megúszni... megúszni... Próbáld ki jeggyel is!

(BKV-hirdetés a Magyar Narancsban)

Elakadó M5-ös

Egyelőre nem szavazta meg az Alföldi Koncessziós Autópálya-társaságnak (AKA) szánt 260 millió eurós refinanszírozási hitelt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). Az M5-ös autópályát építő és üzemeltető koncessziós társaság korábbi hiteleinek kiváltására szeretett volna felvenni új hiteleket, de a korábbi elképzelések szerint ehhez szükséges lett volna megállapodnia a kormánnyal is arról, hogy továbbépítik a sztrádát Szegedig vagy az országhatárig. Értesüléseink szerint e nélkül a magyar kormány nem támogatta a cég hitelfelvételét.

(Magyar Hírlap)

Zsugorodó Soros-támogatások

Radikálisan csökkenti oroszországi programjainak finanszírozását Soros György: a jelenlegi évi 25 millió dollár helyett a jövő évtől csak mintegy 10 millió dollárt fordít a Nyitott Társadalom Alapítvány programjaira. Oroszországi alapítványának 15. évfordulója alkalmából Moszkvában tett látogatása keretében hétfőn megtartott sajtóértekezletén a magyar származású amerikai üzletember főként saját anyagi forrásai szűkülésével magyarázta a takarékosságot. Soros bírálta Bush elnök politikáját, és úgy vélekedett, hogy az utóbbi időben az Egyesült Államok és Oroszország is távolabb került a nyitott társadalomtól. (Népszava)

Új tulajdonos

A HVG Kiadói Rt. főbb tulajdonosai megállapodtak Németország egyik legnagyobb kiadóvállalata, a Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) vezetőivel, hogy az esseni cég 75 százalékos részesedést szerez a HVG Rt.-ben. A HVG Rt. Magyarország egyik vezető kiadócége. Forgalma 2002-ben meghaladta az ötmilliárd forintot, alkalmazottainak száma csaknem kétszáz. A kiadó legfontosabb terméke a HVG hetilap, amelynek eladott példányszáma 112 ezer. A több mint 500 ezer ember, főként diplomások által olvasott független liberális hetilap szerkesztési irányvonalát a tranzakció nem érinti, azt továbbra is a jelenleg érvényes, a WAZ által elismert szerkesztőségi statútum rögzíti. (Népszabadság)

Droghelyzet

Megdöbbentő adatokkal szolgál az Országos Egészségfejlesztési Központ egyik jelentése. Az intézet gyermek- és egészségügyi főosztálya nemzetközi kutatás keretében vizsgálta Magyarországon a 11-17 éves korosztály drog- és alkoholfogyasztási, dohányzási, életmódbeli szokásait. A tizenhét éves fiúk 29, a lányok 21 százaléka életében már legalább egyszer kipróbálta a füves cigarettát. (Népszabadság)

Fradi-vereség

A hármas sípszó pillanatában elszabadult a pokol. Voltak persze, akik csak a játékosok mezére, nadrágjára, sportszárára pályáztak, ám a megmagyarázhatatlannak tűnő kudarc - az utolsó pillanatban elúszott az arany - sokakat annyira felbőszített, hogy ámokfutásba kezdtek. S amire még nem volt példa: nemcsak az ellenfél játékosain, vezetőin töltötték ki haragjukat, hanem sajátjaik ellen is fordultak. A székház elé húzott kordon miatt csak azok úszták meg a népítéletet, akik a vas rácssoron nyitott "kapuhoz" a legközelebb voltak. A legrosszabbul talán a házi gólkirály, Tököli Attila járt. A 27 éves csatár a közelben állók szerint az ütészápor hatására már-már az életéért könyörgött; sokakban felidéződött ekkor az egyik budai szórakozóhely előtt halálra rugdosott Fradi-legenda, Simon Tibor esete. Tökölit és társait végül kimentették, ám a dühös tömeg nem oszlott szét, a játékosokat szidalmazta, zsidóellenes jelszavakat is skandált, és Várszegi távozását követelte. A körülbelül félórás késéssel érkező rendőrök (a Ferencváros nem kért rendőri biztosítást a stadionon belülre, mert sokallta a hozzávetőleg ötmillió forintos térítési díjat) csak hosszas küzdelem után tudtak úrrá lenni a káoszon, a Népligetben azonban az éjszakai órákban is harcok dúltak, gyújtogattak.

(Heti Válasz)

Érdekesnek találta cikkünket?
Legyen HVG pártoló tag!

A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Tagjainknak heti exkluzív hírlevelet küldünk, rendezvényeket kínálunk, a könyveinkre és egyéb termékeinkre pedig komoly kedvezményt adunk. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! „Amikor annyira eluralkodik a mindennapi életünkön a virtualitás, üdítő igazi emberi kapcsolatokat építeni.”
K. Erna – Pártoló tag


„Régóta olvasom a HVG-t és cikkei között mindennap találok érdekfeszítőt!”
H. Szabolcs - Támogató
Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
A HVG Pártoló Tagság programja az első olyan kezdeményezés, aminek keretében az olvasóink közelebb kerülhetnek szerkesztőségünkhöz, és támogatásukkal segíthetik, hogy újságírói munkánkat továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végezhessük. Támogatóként már heti egy kávé árával is hozzájárulhat a minőségi újságíráshoz! Csatlakozzon programunkhoz, támogassa munkánkat egyszeri hozzájárulással vagy fizessen elő a hetilapra!
Megszűnhet egy legendás márka: felszámolják a Traubi gyártóját

Megszűnhet egy legendás márka: felszámolják a Traubi gyártóját

Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n

Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n

Vissza kellett fordítani egy repülőt, mert egy emberi szívet felejtettek a fedélzetén

Vissza kellett fordítani egy repülőt, mert egy emberi szívet felejtettek a fedélzetén

"Orbán Viktor egyáltalán nem félt"

"Orbán Viktor egyáltalán nem félt"

Eltűnt pilisvörösvári kisfiúkat keres a rendőrség

Eltűnt pilisvörösvári kisfiúkat keres a rendőrség

Kilenc országot aggaszt különösen a magyar jogállamiság

Kilenc országot aggaszt különösen a magyar jogállamiság