"Munkám 90 százaléka nem szakmai"

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Kormányváltás esetén legfeljebb egy leszek a sok nyugdíjas közül - mondta a HVG-nek Pukli Péter (61 éves), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) új elnöke. Az intézmény átszervezésére készülő főstatisztikus az átmeneti állapotokkal indokolta az elnöki direktívákalkalmazását. Közben talált viszont pénzt a korábban anyagi nehézségekkel küszködő hivatalnál a munkatársak megjutalmazására.

HVG: Mekkora lesz az idén az infláció?

P. P.: Nem tudom, jóslásokba, becslésekbe pedig nem bocsátkozom. Nem véletlen, hogy a statisztikai hivatalok általában nem foglalkoznak előrejelzésekkel, számukra ugyanis nagyon fontos az információik hitelessége. Az emberek idővel már nem emlékeznek arra, hogy egy adat becslés vagy tényszám volt-e, s csak az marad meg a fejekben, rossz számot mondott a statisztikai hivatal.

HVG: Megértjük óvatosságát: Mellár Tamást állítólag azért menesztette a kormányfő, mert túl sötét inflációs prognózist adott. Nem érzi úgy, hogy amikor az elnöki posztra szóló felkérést elfogadta, óhatatlanul állást foglalt egy belpolitikai küzdelemben, minek nyomán egy esetleges kormányváltáskor ugyanaz a sors vár önre, mint elődjére?

P. P: Nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben, de tekintettel a koromra, nem érzem olyan nagy veszélynek, hogy néhány év múlva az utcára kerülhetek. Legfeljebb egy leszek a sok nyugdíjas közül. Engem kezdettől fogva, azaz közel negyven éve, amióta itt dolgozom, mindig a szakmai kihívás érdekelt. Főstatisztikusnak lenni persze megtiszteltetés.

HVG: Milyen változást jelent a KSH életében, hogy egy novemberi kormányhatározat - a kabinetet megillető felügyeleti jog hatékonyabb gyakorlása érdekére hivatkozva - a kancelláriaminisztert nevezte ki kapcsolattartónak?

P. P.: Semmilyet, illetve ha mégis lesz változás, az szerintem pozitív lesz. Azt elérni, hogy a miniszterelnök foglalkozzon velünk, szinte lehetetlen, Kiss Pétert pedig talán előbb megtaláljuk, ha valami bajunk van. A világon jellemzően valamelyik minisztériumhoz tartoznak a statisztikai hivatalok. Az a lényeg, hogy a költségvetési tárgyalásokon erős legyen a hivatal érdekérvényesítő képessége, elvégre ez a történet is a pénzről szól. Van itt egy alapvető félreértés: más a szakmai függetlenség, és más a közigazgatási függetlenség. Egy közigazgatási szerv nem lehet közigazgatásilag független, ugyanakkor a közigazgatási függőség nem sértheti a szakmai függetlenséget. A hat évre szóló elnöki kinevezésnek - annak, hogy időben elválasztják a politikai ciklusoktól a hivatali időszakot - más jelentősége van a KSH és más egy önálló hatalmi ágat képviselő intézmény esetében.

HVG: Jól értesültek azt állítják, hogy a hivatalt valójában nem is ön irányítja, hanem Katona Tamás, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára, aki nem mellesleg Mellárt megelőzően vezette a KSH-t.

P. P.: Ez csak kombináció. Néhány évvel ezelőtt valóban szoros munkakapcsolatban álltunk, hiszen 1996-tól az egyik helyettese voltam a KSH-ban. Amikor az Orbán-kormány 1998-ban Katona Tamást leváltotta, engem, mint a helyettesét, főtanácsadóvá léptettek vissza. Az új elnök, Mellár Tamás ugyanis azt mondta, hogy nem tud együtt dolgozni velem. Először valamelyik kutatóintézetbe akartak elküldeni, de én szerettem volna köztisztviselő maradni, s végül az informatikai főosztályt találták olyan helynek, ahol eléggé távol vagyok a statisztikától.

HVG: Szóval most úgy érzi, mint aki a száműzetésből tért vissza diadalmasan?

P. P.: Lehet száműzetésnek is nevezni, de én inkább arra gondolok, hogy sok haszna volt ennek a négy évnek. Megismerkedtem a számítógéppel és az informatikával, módom volt arra, hogy megpróbáljam áthidalni az informatikus és statisztikus szakma közötti szakadékot. Energiákat fordíthattam az oktatásra, és ezalatt szereztem meg a PhD fokozatot.

HVG: Milyen elvárásokat fogalmazott meg a miniszterelnök, illetve Kiss Péter kancelláriaminiszter, amikor felkérték az elnöki posztra?

P. P: Csak szakmai elvárásokat. Hangsúlyozottan azt, hogy biztos talajjal érkezzünk az EU-ba.

HVG: De hiszen az EU brüsszeli bizottsága azt állította országjelentésében, hogy a KSH felkészült a zökkenőmentes belépésre. Milyen feladatok maradtak, amelyekkel az elődje nem tudott megbirkózni?

P. P.: A statisztikai rendszerünkkel a harmonizációs időszakban valóban nem volt gond, de más felkészülni, és más bent lenni. A hatalmas feladat legjobban a külkereskedelmi statisztikában bekövetkező változással szemléltethető. A belépés napjáig a külkereskedelmi adatok 70 százalékát - vámáru-nyilatkozat formájában - készen kapjuk a vámszervektől, a belépés napjától viszont statisztikai adatgyűjtést kell rá szervezni.

HVG: Hogyan oldják meg az ilyen és ehhez hasonló többletfeladatokat, miközben a legnagyobb létszámleépítést épp a KSH-ra rótta ki a kabinet?

P. P.: Úgy, hogy növeljük a maradék 1800 ember munkájának a hatékonyságát. Ezért első intézkedésként elindítottam egy stratégiai tervezési folyamatot, amivel kiszűrjük az egymást kioltó folyamatokat és a párhuzamosságokat. Váltást jelent majd, hogy egy igen fejlett technológiához kell illeszteni a hivatal egész munkáját. Ez sokak számára sérelmes dolog lesz: embereknek másképp, máshol kell dolgozniuk, sőt az is lehet, hogy nem lesz munkájuk.

HVG: Vagyis újabb alapos létszámleépítés elé néz a szervezet?

P. P.: Hacsak nem lesz egy újabb általános előírás a kormányzat részéről, akkor nem fogunk élni tömeges elbocsátással.

HVG: És bírja a kormányzat ígéretét arra, hogy a többmilliárdos fejlesztéshez megkapják a szükséges forrásokat, amikor tavaly még elvonással sújtották az intézményt?

P. P.: Először azt kell kitalálnunk, mit tudunk nyújtani. Azzal nem mehetünk a költségvetéshez, hogy adjon nekünk pénzt informatikai fejlesztésre. Az alapköltségvetésünkben egyébként nincs lényeges csökkenés a tavalyi évhez képest - az az idén is bő 13 milliárd forint -, a pluszfeladatokhoz rendelt források viszont valóban szűkültek. E téren az elmúlt években nagyon kedvező helyzetben volt a KSH, hiszen például a népszámlálás költségvetése majdnem akkora volt, mint a KSH egész évi büdzséje. A pluszpénzekből lehetett jutalmat fizetni, a célfeladatokhoz prémiumot adni. Ez szűnt meg az utóbbi időben.

HVG: Elődje tavaly novemberben 600 milliós hiányról beszélt, valamint arról, hogy veszélybe került a 13. havi fizetés. Ön viszont még jutalmat is tudott fizetni a munkatársaknak. Honnan került rá pénz?

P. P.: Például abból, hogy megbízást kaptunk a kormánytól az üvegzsebprogram megvalósításához kapcsolódó adatkezelési és tájékoztatási feladatokra, amihez költségvetési források is társultak. Továbbá van egy új mezőgazdasági összeírásunk, ami szintén költségvetési pénzből megy, és amihez uniós pénzt is kapunk. Hivatalba lépésemkor egyébként kértem egy végelszámolást, s ebből az derült ki, hogy ki tudjuk fizetni a jutalmat is.

HVG: Az új KSH-stratégia előkészítő anyaga "elnöki direktívákról" is említést tesz. Eszerint valamiféle központosítás várható a jövőben?

P. P.: Amikor megkezdtük a stratégiai tervezést, azzal számoltunk, hogy a folyamat legalább három hónapig tart. Elvben az lenne a legjobb, ha addig semmiben nem kellene dönteni, mivel egy közbülső döntés esetleg ellentétes irányba is mutathat, mint a végleges fejlesztési terv. Azt azonban lehetetlen elkerülni, hogy több hónapra megálljon az élet. S ha pedig már dönteni kell valakinek, akkor célszerű, hogy az a legfelső vezető legyen, akinek a fejében nem csupán egy-egy főosztály, de az egész hivatal szempontja, érdeke benne van.

HVG: Az a hír járja, hogy tanácsadókat kért fel, akik mintegy ön és az alelnökök közé ékelve dolgoznak. Ennyire bizalmatlan a helyetteseivel?

P. P.: A gazdasági, illetve a társadalmi, népesedési statisztikai területen kértem fel tanácsadókat - házon belülről - a saját munkám megkönnyítésére. E két elnökhelyettes munkaterületén - illetve velük - korábban nem dolgoztam, és szakmailag biztos talajon akartam állni. Lehet, hogy nem örültek neki, de nem hiszem, hogy a munkájukat bármiben akadályoznám. A tanácsadók szakmai koordinátori szerepet töltenek be, s nem fölé-, hanem mellérendelten működnek a kollégákkal. Ha gondom van, vagy valamit meg akarok valósítani valamelyik területen, akkor előbb kikérem a tanácsadók véleményét, akik nekem adnak tanácsot. Vezetői munkakörben nagyon nehéz szakmai munkát végezni, egyszerűen nincs rá idő. Amikor elnökhelyettes voltam, akkor megpróbáltam a kettőt együtt csinálni, és nagyon keményen belementem a szakmai munkába is. Visszaütött: túl sokat dolgoztam időben is, és elaprózódott a munkám. Nem akarok újra ebbe a hibába esni. Bármennyire szívesebben foglalkoznék is csak szakmai kérdésekkel, el kellett fogadnom, hogy a hivatal vezetőjeként a munkám 90 százaléka nem szakmai ügyekről szól.

HVG: Milyen "minőségi cseréket" tervez a vezetői posztokon?

P. P.: Pillanatnyilag még semmilyen döntés nincs a fejemben. Csak akkor szabad változtatni, ha annak szükségességét a stratégiai tervezési folyamat eredményei alátámasztják. Ezt csak a saját megnyugtatásomra mondom, mert akármi lesz is, az politikai felhangokkal fog járni.

VITÉZ F. IBOLYA

Pukli Péter

A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem elvégzése után, 1966-ban egykori oktatója unszolására lépett be a Központi Statisztikai Hivatalba a jelenlegi főstatisztikus, akinek mind ez idáig a KSH volt az egyetlen munkahelye. A hivatali ranglétrán folyamatosan lépegetett előre: előbb a beruházásstatisztikai, azután a kereskedelemstatisztikai, majd a gazdasági ágazat főosztályvezetője lett. 1996-1998 között az elnökhelyettességig vitte, az 1998-as kormányváltás után bekövetkezett elnökváltás azonban őt is magával sodorta, s átmenetileg parkolópályára kényszerült, az informatikai főosztály főtanácsadója lett. Közben oktatott a Szegedi Tudományegyetemen is, 2002-től pedig az egyetem számviteli tanszékét vezette. A kormányfő a múlt év végén nevezte ki a mandátuma lejárta előtt leváltott előző KSH-elnök utódának.