Ombudsman: Biztosítani kell, hogy a szülők bent maradhassanak a beteg gyerekükkel a kórházban

Ombudsman: Biztosítani kell, hogy a szülők bent maradhassanak a beteg gyerekükkel a kórházban

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Székely László kimondta, hogy nem lehet pénzt kérni azért, hogy a szülő bent maradhasson a kórházban a gyerekével, és hogy nincs különbség ebből a szempontból apa és anya között.

Szülők panaszbeadványai alapján foglalt állást Székely László, az alapvető jogok biztosa a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket kísérő szülők benntartózkodási lehetőségének biztosításáról és feltételeiről.

Az ombudsman arra jutott, hogy a feltételek intézményenként eltérőek, emellett pedig

olykor pedig súlyosan aggályos, indokolatlan korlátozásokat tartalmaznak a kórházakban kezelt gyermekek mellett tartózkodó szülők elhelyezésének feltételei.

Székely megállapította, hogy ez a jogszabályi keretek és a finanszírozási szabályok elégtelensége miatt van így, ezért a gyermeki jogokat tiszteletben tartó megoldások alkalmazását kérte a kórházak és a szaktárcák vezetőtől.

Az ombudsman 2010-ben már átfogó módon vizsgálta, milyen feltételekkel, milyen körülmények mellett maradhatnak bent a gyermekekkel a szülők és hozzátartozók a kórházakban, most pedig azt vizsgálta – panaszbeadványok alapján is –, hogy változott-e valami a nyolc évvel ezelőtti jelentéshez képest.

A panaszokban az érintett szülők a gyermeküket kezelő kórházak benntartózkodásra vonatkozó ellentmondásos és aggályos gyakorlatát, belső szabályozását nehezményezték. Az ombudsmanhoz forduló egyik civil jogvédő szervezet pedig a jelenlegi jogi szabályozást és további kórházak szabályzatát és eljárásrendjét is kifogásolta, hasonló okokból.

Székely László megállapította, hogy 2010-hez képest abban a tekintetben nincsen előrelépés, hogy jogszabály továbbra sem határoz meg minimumszabályokat a tartózkodás körülményeiről, azokról az egyes egészségügyi intézmények jelenleg is maguk dönthetnek. Az ombudsman arra is rámutatott, hogy a 2010-ben megfogalmazott ajánlások teljesítése elmaradt, a kórházakban a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartás, a benntartózkodás lehetőségét a szülők számára biztosító egységes jogi követelményrendszer, az elhelyezés minimális követelményeit szavatoló finanszírozási megoldások hiányában sérül a jogbiztonság követelménye, valamint a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga.

A jelentés arra jutott, hogy a gyermek mellett tartózkodás nem köthető orvosi engedélyhez, kivéve azokat a rendkívüli helyzeteket, amikor a kórházban tartózkodás mindenki esetében kizárt, ilyen például a járványveszély.

Székely azt is kimondta, hogy a szülői benntartózkodást térítésmentesen kell biztosítani abban az esetben is, ha az érintett szülő nem kíván igénybe venni térítési díj megfizetéséhez kötött, magasabb szintű szolgáltatást (pl. ágyhasználat a felnőtt részére, külön szoba). 

Önmagában a gyermekkel való benntartózkodást nem lehet díjfizetéshez kötni.

Viszont nincs szabály azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan kell biztosítani, ezért megtörténhet az, hogy a szülő például a gyermek ágya melletti széken ül. A biztos mindenesetre megállapította, hogy ellentétes a törvényi rendelkezésekkel, ha a kórházi házirendekben engedélyhez, térítési díj fizetéséhez kötik a szülők benntartózkodását a gyermekük mellett. Az ilyen rendelkezés sérti a jogállamiság elvét, és nem egyeztethető össze a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával sem.

A jelentés azt is rögzíti, hogy

az egyenlő bánásmód követelményét sérti az apák és más férfi hozzátartozók teljes vagy részleges kizárása a kórházi benntartózkodás lehetőségéből.

Ugyanígy visszásságot okoz az is, ha a kórház a saját dolgozói számára az egyébként minden más szülő számára térítésköteles, magasabb szintű szolgáltatás körülményeit nyújtva, térítésmentes benntartózkodást biztosítja.

Az ombudsman a betegellátási feladaton túli, térítésért nyújtott szolgáltatásnyújtás kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a kórház a térítésmentesség kivételeit nem határozhatja meg önkényesen, minden előnyben részesítésnek észszerű indokon kell alapulnia. A biztos szerint ilyen észszerű ok áll fenn a krónikus beteg gyermekek szülője esetében, mivel az ilyen gyermek elhúzódó betegsége önmagában is tartósan megterheli a családot, és a hosszabb időtartamú benntartózkodás esetén fizetendő jelentős összegű térítési díj anyagilag is sok esetben nehezen lenne vállalható.

A jelentés a kórházi gyakorlat kapcsán kitért a gyermekközpontú szemléletváltás erősítésének szükségességére is. Utalt arra, hogy az ellátás sokszínűsége miatt nyilvánvalóan nem lehetséges a benntartózkodás körülményeinek teljes körű, mindenki szempontjából megfelelő tartalmú jogszabályi meghatározása. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a jogalkotó ne lenne köteles folyamatos lépéseket tenni a beteg gyermek kapcsolattartási jogának érvényesülésére a benntartózkodás körülményeit standardizáló, emberibbé, méltóbbá tevő jogszabályi környezet kialakítására.

Székely László alapjogi biztos ezért felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy jogszabályban rögzítsék a felnőtt korú kísérők kórházi benntartózkodását biztosító részletes szabályokat, a gyermekeknek fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézményekben a felnőttkorú kísérők méltó elhelyezési körülményeit szavatoló minimumstandardokat, a térítési díj megfizetése alóli mentesítéskor az előnyben részesítés feltételeit. Kezdeményezte, hogy a jelenlegi helyzetet folyamatosan javító finanszírozási háttér megteremtését, az érintett személyi kör kiegészítését, hogy lehetséges legyen valamennyi gyermek kísérőjének kórházi benntartózkodása. Felkérte végül az érintett kórházak vezetőit a házirendek felülvizsgálatára, jogsértő gyakorlatuk beszüntetésére.

Hozzászólások