szerző:
hvg.hu

Az alábbi kérdéseket felvételi interjúkon tették fel fejvadászok vagy a személyzeti osztályok munkatársai a meghirdetett állásokra jelentkezőknek. A kérdésekből kiderül, hogy a jelöltek megismerése igen sokrétű, s ezért jól fel kell készülnie annak, aki eredményesen akar szerepelni az állás megszerzése szempontjából oly fontos beszélgetésen.

Aki állást szeretne kapni, annak előbb-utóbb meg kell méretnie magát az álláspiacon. Megtörténhet, hogy személyes kapcsolatai, vagy támogatóinak közbenjárása már annyit ér, hogy elhelyezkedhet anélkül, hogy a céghez való belépés előtt kifaggatnák. Másoknak több szűrőn is át kell préselniük magukat, amíg a megcélzott állás közelébe juthatnak, s addig mindenféle, néha az elevenjükbe vágó kérdésre kell úgy válaszolniuk, hogy elnyerjék a munkaadók tetszését, az önbecsülésük ne szenvedjen csorbát, s ne kelljen túl nagy kompromisszumokat kötniük, vagy feladniuk elképzeléseiket, álmaikat. De még a jó személyes hálózatot működtetők és a protekciósok is számíthatnak arra, hogy emberi és szakmai kvalitásaikat felmérik. Jó tehát felkészülni erre. Az alábbi éppen ezer kérdés ebben segít.

Személyes kérdések (Oldaltörés)

Ön egy jó vesztes?

Ön boldog?

Járatos a testbeszédben?

Honnan szerzete a legpraktikusabb tapasztalatait?

Meséljen a hátteréről?

Leírná, hogy milyennek látja önmagát?

Szerette az utolsó munkaadóját?

Hogyan kezeli a változásokat?

Hogyan kezeli a bókokat?

Hogyan kezeli a konfliktusokat?

Milyennek írná le a saját egyéniségét?

Mondana valamit arról a projektről, amit a CV-jében is fontosnak tartott megemlíteni a legutolsó munkahelyén?

Milyen tapasztalatokkal gazdagodott a honvédségnél?

Melyek azok a gyengeségei, amelyek mérséklésén jelenleg is dolgozik?

Mi tenné önt sokkal hatékonyabbá a jelenlegi állásában?

Kicsoda ön tulajdonképpen?

Versenyképesnek érzi magát?

Már kihozta önmagából a legjobbat?

Mi okozta életében a legnagyobb elégedettséget?

Mi lehet az ön számára a legnagyobb szakmai kihívás?

Hol áll az energiaszintje?

Mi készteti önt ara, hogy a legnagyobb erőfeszítést megtegye?

Miféle elismerésre vár a karrierje során?

Milyen helyzetek kergetik depresszióba?

Mi a fontosabb: a jó fizetés vagy az elégedettség a munkában?

Békében van önmagával?

Önbecsülés és önértékelés (Oldaltörés)

 Egyedinek gondolja magát?

Hogyan értékelné magát egy tízes skálán?

Mi a legnagyobb erőssége és gyengesége, s ezek hogyan befolyásolják az itteni teljesítményét?

Munkavállalóként mi a legnagyobb erőssége?

Mi a legnagyobb gyengesége?

Mi a legnagyobb értéke?

Mi teszi önt egyénivé?

Mitől különb ön a munkatársainál?

Kockázatvállalásban milyen jegyet adna önmagának?

Gondolja, hogy ön egy profi?

Gondolja, hogy ön versenyképes?

Gondolja, hogy intelligens?

Okosnak gondolja önmagát?

Képes lenne kézben tartani egy nagyobb büdzsét?

Ígéretesnek tartja önmagát?

Hogyan magyarázná el a legnagyobb gyengeségét?

Ha javíthatna két dogon önmagában, melyek volnának azok?

Miben szeretne leginkább javulni?

Mi a munkamódszere?

Milyen kritika segítette önt leginkább a fejlődésében, és honnan származott?

Mi az ön legnagyobb gyengesége a jelenlegi pozíciójában?

Mi az ön legjobb személyiségvonása?

A főnöke mit említene meg, ha az ön legnagyobb erősségéről, illetve gyengeségéről kérdeznénk?

Kemény kérdések (Oldaltörés)

Emlékszik rá, hogy milyen termékről beszéltem önnek a beszélgetésünk elején?

Ön már volt olyan pozícióban, hogy embereket bocsáthatott el?

Miért rúgta ki azokat az embereket?

Hogyan kezeli a meglepetéseket?

Hogyan kezeli a feszültségeket?

Milyen módszert alkalmaz, hogy az önre nehezedő nyomás káros hatásait kitérítse az elvégzendő feladati útjából?

Meséljen nekem arról az időről, amikor gondjai támadtak a döntésképességével!

Miféle eltervezett dolgai voltak a munkájában, amelyek sohasem váltak valóra?

Mivel lehet önt a leggyorsabban felbosszantani?

Miféle dolgok ingerlik önt a leginkább egy munkahelyen?

Miféle hibát követnénk el azzal, ha alkalmaznánk önt?

Miféle dolgokkal lehet önbol dühöt kiváltani?

Miért nem csinált több pénzt, ha egyszer, mint mondja, ilyen nagyszerű háttere van?

Miért akar egy ilyen munkát elvállalni, amihez túlképzett?

Miért értékelte magát a korábbi válaszai során ennyire alacsonyra?

Miért tartott ilyen sokáig megszerezni a diplomáját?

A jelenlegi munkahelyén még éppen csak megmelegedett, és máris továbbállna. Mi a biztosíték arra, hogy ha alkalmazzuk, nem hagy el bennünket rövid időn belül?

Gyakran váltogatja a munkahelyeit, miféle biztosítékot tud adni arra, hogy nálunk megpihen végre?

Eredmények (Oldaltörés)

Élvezi, ha nehéz projekteken dolgozhat?

Van olyan eredménye, amire különösen büszke?

Van önben kezdeményező erő?

Megoldott már valami különösen nehezet?

Megoldott valaha olyasmit, amiről azt hitte, hogy nem fog menni?

Hogyan vettette fel egy kezdeményezését?

Hogyan fejezi ki a munkára való hajlandóságát?

Említsen olyan példákat, amikor többet is megtett, mint amire a munkaköréből következően köteles lett volna?

Meséljen azokról az eredményeiről, amelyekre a legbüszkébb!

Meséljen a legutóbbi kezdeményezéseiről!

Mondjon pár példát azokra a fontos utasításaira és döntéseire, amelyeket az közelmúltban hozott meg!

Milyen korábbi eredményei mutatkoznak meg a jelenlegi munkájában?

Mi élete öt legnagyobb eredménye?

Melyek a legnagyobb eredményei? Hibái? Csalódásai?

Milyen valóban embert próbáló helyzetekben volt már része?

Miféle nehéz kihívásokat sikerült megoldania?

Milyen nehéz problémákra dolgozott már ki megoldásokat?

Mit gondol, hogy mi volt eddig a legfontosabb sikere, és miért?

Mi volt az eddigi legnagyobb sikere? Mi volt a legnagyobb csalódása?

Mi volt a legemlékezetesebb sikere eddigi pályája során?

Mi volt a legnagyobb sikere?

Mi volt a legnagyobb csalódása?

Milyen kezdeményezései voltak a közelmúltban?

Melyik eredményére a legbüszkébb?

Mi volt a legnehezebb feladat, amivel csak valaha is találkozott az életében?

Mi volt a legnehezebb feladat, amit valaha megoldott?

Milyen feladat volt, amely az Ön számára a legnagyobb kudarccal zárult?

Mit tart a legnagyobb eredménynek az életében?

Mi jelentette Önnek eddigi életében a legnagyobb kihívást?

Melyik az a két-három sikere, amelyek a legnagyobb elégedettséggel töltötték el?

Mi volt a legnagyobb „munka kihívás” az Ön számára?

Mi a leginkább és legkevésbé kihívást jelentő elem a munkában?

Mi volt a legjellemzőbb eredménye a legutolsó állásában?

Hol volt a legemlékezetesebb sikere az eddigi munkahelyei közül?

Mi volt a legnagyobb eredménye az utolsó munkahelyén?

Hajlandó kockázatot vállalni?

Írjon le egy esetet, amikor jelentős kockázatot vállalt egy faladat eredményes befejezése érdekében!

Írja le, hogy miféle kockázatot tud felvállalni a feladata eredményes befejezése érdekében?

Miféle kockázatokkal szembesült, amikor egy új kezdeményezés bevezetésén dolgozott?

Milyen kockázatokat vállalt a közelmúltban?

Milyen kockázatokkal találkozott korábbi munkakörében? Motivációk

Képes Ön önállóan elindítani egy projektet?

Ön egy versengő személyiség?

Mondjon két dolgot, ami motiválja a munkája során!

Beszéljen arról, amikor motiváltnak érezte magát arra, hogy a legjobbat adja a munkában, amire csak képes, s így is tett!

Élvezi a munkakihívásokat? Ha igen, miféle kihívásokkal kellett szembenéznie a közelmúltban?

Motiváltnak érzi magát a jelenlegi munkakörében?

Van elég motivációja arra, hogy keményebben dolgozzon?

Azért dolgozik, hogy elérje a kitűzött céljait? Ha igen, írja le: mennyire keményen?

A verseny növeli a vágyát a sikerre?

Kapott valaha jelentős elismerést a munkában elért eredményeiért?

Mennyire fontos Önnek az ismertség és az előléptetés?

Mennyire fontos Önnek a kiívás?

Mennyire fontos Önnek az elismerés?

Mennyire fontos Önnek a felelősség?

Az elismerés fontos Önnek? És, ha igen, miért?

Hol találkozott olyan nehézségekkel, amelyek megakadályozták, hogy elérje az óhajtott eredményeket?

Melyek az Ön motivációi?

Milyen kihívásra vágyik a munkában?

Mit tett az ön legutóbbi munkaadója, ami a leginkább serkentette a keményebb munkára?

Számoljon be azokról a lépéseiről, amelyek a kezdeményezőkészségét és a munkára való hajlandóságát mutatják be!

Miféle hatáskörök fontosak Önnek a munkája során?

Mi késztette Önt a legnagyobb erőfeszítés megtételére?

Mi motiválja Önt?

Mi motiválja Önt a munkában és a személyes életében?

Mi motiválja Önt a nehéz feladatok teljesítésében?

Mi motiválja Önt, hogy eredményes legyen a munkájában?

Mi motiválja Önt arra, hogy a legjobb teljesítményét nyújtsa?

Milyen körülmények között nyújtja Ön a legjobb teljesítményét?

Jellemezné magát azzal, hogy bemutatja: mi mozgatja a céljai eléréséhez és a pénzhez kötődő motivációkon kívül!

Ön eredményes a munkaprojektek sikeres befejezésében?

Személyes motívumok (Oldaltörés)

Írja le, hogy mit jelent Önnek a siker!

Írja le a helyzetet, amelyben Ön a legsikeresebb!

Sikeresnek érzi magát a munkájában?

Általában véve Ön kockázatvállalónak vagy biztonságra törekvőnek tartja magát?

Hogyan definiálná a sikert?

Hogyan dönti el, hogy sikeres-e?

Hogyan fizetődött ki a sikeressége az előző munkahelyén?

Hogyan jellemezné a saját „standard” teljesítményét?

Hogyan méri fel a sikert?

Meséljen a korábbi sikereiről!

Minek tulajdonítja a sikerét?

Sorolja fel a sikerének néhány tényezőjét!

Mit gondol, hogy milyen dolog járult hozzá leginkább a sikeréhez?

Mit jelent az Ön számára a kudarc?

Mit jelent az Ön számára a siker?

Milyen projektet fejezett be eredményesen a közelmúltban?

Ön miben jobb, mint a munkatársai?

Ön miért sikeres?

Önmagát önálló projektek megindítására képes szakembernek tartja?

Minden kitűzött célját eléri? Ha nem, miért nem?

Hogyan tudná javítani a fejlődését?

Milyen gyengeségeit kellett leküzdenie, amikor nehéz feladatokat kellett megoldania? Viselkedés

Ha egy munkatársa megmondaná, hogy mennyi a fizetése, és cserébe azt kérné, hogy Ön is árulja el a sajátját – mit válaszolna, hogyan cselekedne?

Írja le egy konfliktusát egy dolgozóval, és azt is hogy miképpen kezelte a helyzetet!

Írjon le egy komplex problémát, amit megoldott!

Írjon le egy helyzetet a munkában, amelyben nem büszke a teljesítményére. Mit tanult a hibájából?

Mutassa be, hogy miként határozta meg egy fontos célját és hogyan érte el azt?!

Meséljen egy olyan korábbi projektjéről, amiben kudarcot vallott! Mit tanult ebből?

Meséljen egy olyan korábbi helyzetről, amikor tanácsot kért másoktól!

Meséljen egy olyan korábbi helyzetről, amikor segítséget kért másoktól!

Meséljen egy olyan korábbi szituációról, amikor néhány kísérletre és új megközelítésékre volt szüksége ahhoz, hogy rájöjjön: mi fog történni?!

Meséljen el egy olyan valódi helyzetet, amelyben gyorsan megalapozta a hitelességét és elnyerte mások bizalmát! Hogyan csinálta?

Mutasson be egy olyan valódi helyzetet, amikor nem tudta, hogy kivel kell beszélnie a szervezeten belül egy dolog kivitelezése érdekében! Mit csinált?

Mutasson be egy olyan korábbi esetet, amikor felismerte az ellentétet két egyén között, s közreműködött a konfliktus megoldásában.

Írjon le egy olyan valós helyzetet, amikor csapatban dolgozott!

Mutasson be egy olyan valós helyzetet, amikor valaki sokkal „komplikáltabbnak” bizonyult, mint azt első látásra gondolta volna.

Mutasson be egy olyan helyzetet az előző munkahelyéről, amelyet sokkal kevésbé volt képes kezelni, mint az szerette vagy szükséges lett volna!

Mutasson be egy olyan helyzetet, amelyet éppen csak nem sikerült kézben tartania!

Mutasson be egy olyan megtörtént esetet, amikor a rossz kommunikáció okozott nehézséget a munkában!

Írja le a legutóbbi helyzetet, amikor egy nehéz problémával kellett megküzdenie! Hogyan oldotta meg?

Mutassa be azt a megtörtént helyzetet, amelyben valami nagyon újat vagy a korábbiaktól nagyon eltérőt kellett átvennie, de nem kapott semmiféle támogatást vagy útmutatást a kivitelezéshez! Hogyan kezelte ezt a helyzetet?

Írjon le egy esetet, amikor egy projektet úgy szervezett meg, hogy az utasítások, amelyeket kapott nagyon bizonytalanok voltak!

Írjon le egy esetet, amikor egyszerűsített vagy tisztává tett egy helyzetet azzal, hogy rámutatott a kulcstényezőre!

Ismertessen egy helyzetet, amikor többet tett meg, mint ami szolgálati kötelessége lett volna!

Ismertessen egy esetet, amikor egy igazán nehezen elérhető célhoz sikerült eljutnia!

Ismertessen egy esetet, amikor a teljesítménye meghaladta a várakozásokat!

Meséljen róla, hogy miként dolgozik nagy nyomás alatt! A problémákat idejekorán és hatékonyan megoldja, vagy csak reagál rájuk?

Mondja el, hogy miképpen kezeli a goromba, problémás vagy türelmetlen embereket!

Mutasson be olyan projektet, amelyhez alaposságra és a részletek iránti figyelemre volt szüksége!

Meséljen egy olyan helyzetről, amelyben nagy nyomás alatt volt, de saját értékelése szerint jól megállta a helyét!

Ismertesse azokat a projekteket, amelyeknek részese volt az elmúlt években!

Érzi úgy néha, hogy segítséget kellene kérnie?

Érzi úgy néha, hogy segítségére lehetne másoknak a munkájukban?

Meséljen róla, hogy miképpen keveredett ki egy nehéz szituációból?

Fejezze be a mondatot! A sikeres menedzserek azok, akik…

Egy adott helyzetben Ön nem ért egyet a felettesével: hogyan jut megegyezésre vele?

A verseny pozitív vagy negatív nyomot hagyott az ön kezdeményezésein? Hogyan?

Hiányzott már a munkából valaha? Ha igen, milyen gyakran?

Érzett már csömört a munka iránt? Ha igen, miért és milyen gyakran fordult ez elő?

Késett már valaha a munkából? Ha igen, milyen gyakran?

Voltak mára keze alatt nehéz, goromba és türelmetlen emberek? Hogyan kezelte őket?

Felkészült már valaha arra, hogy gondolatokat és információkat kommunikáljon hivatalos formában?

Hogyan fejez be egy unalmas munkát?

Heti hány órát szokott munkával tölteni?

Hány órát képes hetente dolgozni?

Hány órát dolgozik általában egy héten?

Hogyan kér tanácsot?

Hogyan kér segítséget?

Véghez vitt már jelentős szervezeti változásokat a legutóbbi munkahelyén? Hogyan csinálta?

Ha visszatekint: mindent megtett azért, hogy javítsa a viszonyát a „rossz” főnökével?

Mondjon egy példát arra, hogy sokáig bent maradt dolgozni egy projekt befejezése érdekében. Hogyan élte ezt meg?

Meséljen arról, hogy egy dilemma elé került! Hogyan döntött? Mutassa be a döntési folyamatot!

Meséljen egy olyan helyzetről, amikor nagyon stresszes volt. Hogyan kezelte azt?

Idézzen fel egy szélsőségesen nehéz vagy kínos beszélgetést, amin túl kellett esnie valakivel!

Meséljen el egy nehéz vagy kockázatos helyzetet, amelyet azért vállalat, mert úgy érezte, hogy az azzal járó lépéseket fontos megtenni Önnek.

Mondjon el egy nyilvánvaló kudarcot az életéből!

Mit gondol: létezik méltányolható jelenlét nyilvántartás?

Milyen szerepet szokott játszani a csoportmunkában? Hozzon példákat!

Hogyan definiálná az elégséges jelenléti nyilvántartást?

Mikor válik az Ön szóbeli kommunikációja elég fontossá ahhoz, hogy írásban is kövesse?

A felettese írásban hagy egy megbízást Önnek, aztán elutazik szabadságra, ahol nem érhető el. Ön viszont nem érti a feladatot. Mit csinál?

A főnöke kiad egy utasítást, hogy végezzen el egy munkát egy maghatározott módon. Ön tudja, hogy ez a módszer nem célravezető. Mit csinál?

Ön a jelenlegi munkaadójánál még igen rövid időt töltött. Csak nem jelenti ez azt, hogy az egész karrierje során egyik cégtől a másikig vándorol és sehol sem melegszik meg?

Ön gyakran váltogatja a munkahelyét, miféle biztosítékot kaphatunk, hogy Ön ezúttal velünk marad?

Kreativitás (Oldaltörés)

Ön egy újító?

Ön egy kreatív elme?

Ön bevezetett már bármilyen új eljárást bármilyen pozícióban, amiben csak volt korábban?

Önmagát kreatív embernek tartja?

Hajlandó lenne olyan beosztottakkal dolgozni, akik nem szeretik egymást és nem szeretnek egymással dolgozni?

Soroljon fel néhány újítást, amire különösen büszke!

Sorolja fel azokat a legkreatívabb dolgokat, amelyeket valaha megalkotott!

Mi a legkreatívabb dolog a legutóbbi munkájában?

Milyen új termékeken dolgozunk most? Fel tudja őket sorolni?

Mi volt az Ön legkreatívabb ötlete?

Mit preferál inkább: a rutint, vagy a kreatív munkát? Miért?

Végzettség és képzettség (Oldaltörés)

Van felsőfokú végzettsége?

Van posztgraduális diplomája?

Félbehagyta a felsőfokú tanulmányait? Miért? Mit csinált, amíg nem járt iskolába?

Hány évig járt iskolába?

Ismertesse a tanulmányait!

Vissza fog menni az iskolába?

Szándékában áll esti tagozatra menni?

Szándékában áll levelező tagozatra menni?

Szándékában áll távoktatásban részt venni?

Szeretné folytatni a tanulmányait?

Tervezi, hogy újabb képzettségeket szerezzen?

Milyen tervei vannak a tanulmányai folytatására?

Miféle szakirányban tanulna tovább?

Másoddiplomát vagy posztgraduális oklevelet szeretne inkább szerezni?

Tanulmányai érdekében hajlandó volna-e elköltözni vagy rendszeresen utazni?

Milyen formában képzeli el, hogy a szükséges új képzettségeket megszerezze?

Mit gondol, a megszerzett alapképzettsége a legmegfelelőbb választás volt az Ön számára?

Mit gondol, a megfelelő egyetemen végzett?

Melyek azok a dolgok, amelyekkel a leginkább elképzelhetőnek tartja a munkájához szükséges képzettségének javítását?

Ha visszatekint: bármit is megváltoztatna a tanulmányaiban?

Milyen jövőbeli tanulmányi tervei vannak?

Miért nem folytatta tovább a tanulmányait?

Megfontolná, hogy újabb képzettséget szerezzen, ha ez segítené a munkahelyi előmenetelét?

Jelenleg is tanul?

Hogyan fejleszti önmagát?

Milyen képzésben vet részt korábban, hogy a csúcson tartsa magát a saját szakterületén?

Milyen tanulmányi céljai vannak jelenleg?

Milyen lépéseket tett ismeretei fejlesztésére azóta, hogy belépett erre a szakterületre?

Miért éppen ezt a szakterületet választotta? Gondolja, hogy megfelelő általános képzettségre tett szert?

Alapképzettség (Oldaltörés)

Tervezi, hogy megváltoztatja a szakterületét?

A tanulmányai során változtatott az eredeti szakirányon?

Részt vett valaha munkahelyi tréningen?

Részt vett valaha szaktanfolyamon?

Hogyan (mennyire) készítette fel az egyetem (főiskola) e munkakör ellátására?

Hogyan választotta ki tanulmányai irányát?

Hogyan választotta ki azt a kurzust, amelyen tanult?

A diplomája megfelelő hátteret ad Ön szerint e feladat ellátására?

Hogyan készítették elő Ön a tanulmányai a karrierre?

Milyen karrierre számít a jelenlegi végzettségével?

A jelenlegi végzettsége Ön szerint megfelelő alapot nyújt ahhoz, hogy karriert csináljon?

Ön szerint hogyan fogja segíteni a diplomája a karrierjét?

Egyetemi tanulmányai során mely témákat szerette a legjobban? Miért? A legkevésbé? Miért?

Milyen speciális ismereteket szerzett az iskolában, amelyek alkalmassá teszik e pozíció betöltésére?

Milyen e pozíció szempontjából releváns tréningen vett részt?

Melyek azok a tantárgyak, amelyeket nem szeret? Miért?

Melyek azok a tantárgyak, amelyeket szeret? Miért?

Milyenfajta képzés készít fel legjobban Ön szerint az e szakterületen befutható karrierre?

Mi volt a kedvenc tantárgya tanulmányai során?

Mi volt a legkönnyebb és legnehezebb tantárgy a tanulmányai során?

A képzettség minősége (Oldaltörés)

Volt Önnek kedvenc tanára?

Szerette azt a képzést, amely végül erre a szakterületre hozta?

Az egyetem elvégzése (nehézséget) kihívást jelentett önnek?

Volt olyan óra, amelyet egyáltalán nem szeretett? Miért?

Milyen órákat élvezett a leginkább?

Mit tanult meg önmagáról az egyetemen?

Mi volt a legfontosabb ismeret, érték, amit az egyetemi tanulmányai során megszerzett?

Mit szeretett a legjobban és a legkevésbé az iskolában?

Ki volt a kedvenc oktatója és miért?

Miért hagyta abba az egyetemet?

Ön szerint a diploma nélkülözhetetlen a karrierhez?

Ön szerint ezen a munkahelyen lenézik, akinek nincs diplomája?

Ön szerint az emberek felnéznek arra, akinek diplomája van? Erősségek és gyengeségek

Ön szerint az egyetem felkészítette a gyakorlati életre?

Ön szerint az egyetemen kapott megfelelő képzést ahhoz, hogy beilleszkedjen egy munkahelyi szervezetbe?

Mennyire véli hasznosnak a felsőfokú tanulmányait eben a munkakörben?

Hogyan javítja a képességeit és képzettségét eben a munkakörben?

Milyen tantárgyból voltak a legrosszabb jegyei?

Milyen összefüggést lát az egyetemi képzés és a siker között ezen a munkahelyen?

Mi volt az Ön legnagyobb gondja az egyetemen?

Milyen tantárgyakat talált hasznosnak?

Milyen tárgyakat kedvelt a legkevésbé?

Milyen tantárgyakat venne fel ismét, ha visszamenne az egyetemre? Célok és osztályzatok

A különböző tantárgyakból szerzett osztályzatai kifejezik az érdeklődési irányát?

Az iskolai érdemjegyei hűen követik az Ön valódi képességeit?

Az iskolai érdemjegyei összefüggésbe hozhatók az Ön jelenlegi munkájában?

Az iskolai érdemjegyei visszatükrözik az Ön intelligenciáját?

Egyetért azzal, hogy a tanulmányi előmenetele meghatározó lehet abban, hogy mennyire lesz eredményes ebben a munkakörben?

Ön szerint az iskolai előmenetele megfelel a képességeinek?

Ön szerint az iskolai előmenetele meghatározza a lehetőségeit egy adott szakterületen?

Gondolja, hogy a jegyei hűen tükrözik intelligenciáját?

Gondolja, hogy a képzettsége alkalmassá teszi e munkakör betöltésére?

Hogyan értékelné a képzettségének színvonalát?

Milyen képzettségre tett szert ezen a szakterületen?

Mi volt a leghasznosabb kurzus, amit hallgatott?

Hol kapta a leghasznosabb ismereteket?

Mi az, amit soha többet nem tanulna? Iskolán kívül

Elégedett az eddigi tanulmányaival? Befejezettnek érzi a tanulmányait?

Hallotta már a kifejezést, hogy „élethossziglan való tanulás”?

Mi a véleménye az élethosszig tartó tanulásról?

Hajlandó lenne tréningeken részt venni a hétvégeken?

Hajlandó lenne munkaidőn kívüli tréningeken részt venni?

Hajlandó lenne esti tréningeken részt venni?

Az egyetemi képzése megváltoztatta Önt?

Milyen áldozatokat hozott az egyetemi képzéséért?

Hogyan változtatta meg Önt az egyetemi képzés?

Milyen érzései vannak a hétvégi munkával kapcsolatban?

Hogyan talál időt a tanulásra?

Hogyan változott meg attól fogva, hogy belépett az egyetemre?

Hogyan finanszírozta az egyetemi tanulmányait?

Hogyan befolyásolta a családja az egyetemi szakirány kiválasztását?

Milyen iskolai tevékenységekben vett részt?

Van valami az egyetemi éveiből, amire igazán büszke?

Melyek a legjobb emlékei az egyetemről?

A tanuláson kívül mivel foglalkozott az egyetemi évek alatt?

Milyen egyéb képzettsége, felkészültsége van, ami segítheti e munkakör ellátásában?

Az oktatási költségek hány százalékát kereste meg saját maga?

Az egyetemen volt valamilyen külön megbízatása?

Magyar nyelv (Oldaltörés)

Képes Ön szabatosan kifejezni magát?

Írásban vagy szóban kommunikál erősebben?

Jól ismeri a helyesírás szabályait?

Fontos Önnek, hogy a magyar nyelv minden szabályát betartva kommunikáljon?

Szokott ön káromkodni?

Kényes arra, hogy munkatársai helyesen használják a magyar nyelvet?

Beosztottaitól megköveteli a magyar nyelv szabatos használatát?

Egyetért azzal, hogy a nyelv helyes használata jelentősen hozzájárul a célok eléréséhez?

Mi a fontosabb Ön szerint? A nyelvileg helyes kommunikáció, vagy a rövid egyértelmű fogalmazás, még akkor is, ha az nem felel meg az akadémiai kívánalmaknak?

Egyetért azzal, hogy aki helytelenül használja a nyelvet a munkájában sem törekszik a tökéletességre?

Ön szerint igaz, hogy a legkiválóbb emberek a nyelvvel is jól bánnak?

Ön szerint elfogadható, hogy az írásbeli kommunikációban időnként nyelvi hibák is megjelennek?

Hajlandó lenne magyar nyelvi képzésen részt venni, hogy javuljon a kommunikációs képessége?

Egyetért-e azzal, hogy amióta az e-mailezés elterjedt, az írásbeliség jelentősége megnőtt a kommunikációban?

Kellően képzettnek érzi magát a magyar nyelvben, hogy e munkakörrel kapcsolatos kommunikációt ellássa?

Idegen nyelv és idegen kultúrák (Oldaltörés)

Beszél Ön idegen nyelvet?

Milyen idegen nyelvet beszél?

Hol tanult idegen nyelvet?

Használja-e az idegen nyelvet a mindennapi munkája során?

Milyen céljai vannak még a nyelvtanulásban?

Ön szerint melyik a legnehezebb idegen nyelv, amelyet eddig megtanult?

Hajlandó lenne munkaidőn kívül nyelvtanfolyamra járni?

Vállalná-e, hogy megtanul egy új idegen nyelvet, ha ez a munkájában előrehaladást eredményezne?

Milyen szinten beszél idegen nyelvet?

Milyen nyelvvizsgája van?

Külföldön járt már, azért hogy javítsa nyelvtudását?

Képes volna Ön idegen nyelven előadást tartani?

A jelenlegi szakterületén képes volna idegen nyelven előadni?

A pályamódosítása érdekében hajlandó volna új idegen nyelv elsajátítására?

A jelenlegi munkáját el tudná látni, ha nem ismerne idegen nyelvet?

Milyen nemzetiségű a főnöke?

Van olyan kollégája, kivel csak idegen nyelven tud kommunikálni?

Okozott már Önnek gondot, hogy nem értette meg idegen nyelven beszélő kollégáit? 312. Mi volt a legnehezebb szituáció az Ön számára idegen nyelvi környezetben?

Hány évig tanult idegen nyelvet?

Milyen iskolákban tanult idegen nyelvet?

Milyen módszer bizonyult a leghatékonyabbnak az ön számára az idegen nyelv tanulásában?

Milyen régen szerezte meg az állami nyelvvizsgáját?

Ismeri-e a szaknyelvet ezen a területen?

Szokott-e nemzetközi konferenciákra járni?

Zavarná, ha a főnökével idegen nyelven kellene kommunikálni?

Elfogadna-e csak idegen nyelven kommunikáló munkatársakat, beosztottakat?

Képes-e alávetni magát a cégkultúrának?

Egyetért vele vagy elutasítja, hogy a külföldiek Magyarországon alkalmazkodjanak a magyar szokásokhoz?

Ön szerint a messziről jött főnökök etikusan járnak-e el, ha megváltoztatják a magyar munkaszokásokat?

Hajlandó Ön idegen nyelven jelentéseket írni?

Képes Ön a jelentési feladatinak idegen nyelven is eleget tenni?

Milyen szintű nyelvi képzettsége van Önnek?

Melyik idegen nyelven kommunikál a legbiztosabban?

Könnyen tanul Ön idegen nyelveket?

Milyen nyelveket szeretne még megtanulni?

Stressz és környezet (Oldaltörés)

Képes dolgozni nyomás alatt?

Volt már dolga olyan ügyféllel, aki teljesen megőrjítette olyan dolgokkal, amelyekre semmiféle befolyása nem volt?

Van tapasztalata az igen szűk határidőkhöz igazított munkákban?

A jelenlegi munkája sok stresszel jár?

Van tapasztalata az állandóan határidőre befejezendő munkákkal?

Dolgozott már olyan helyen, ahol az egyik krízis a másikat követte?

Hogyan képes kezelni a stresszes helyzeteket a munkahelyén?

Mennyire hatékony, amikor nyomás alatt kell dolgoznia?

Mindig elkészül a megszabott határidőre?

Hogyan tesz egyértelművé egy homályos megbízást?

Ha önnek van egy esedékes munkája, és egy munkatársa valami másról akar beszélni önnel, akkor mit tesz?

Milyen környezete a leginkább megfelelő önnek: strukturált, strukturálatlan, hierarchikus, együttműködő stb.?

Milyen munkakörnyezetet kívánna leginkább magának?

Milyen módszereket használ, hogy megfogalmazza kritikáit?

Ha kritika éri a munkáját, mit tesz?

Mit tett, amikor olyan feladattal bízták meg, amelyikhez nem fűlött a foga?

Hogy néz ki, amire azt mondaná, hogy: őrült nap. Hogyan kezeli az ilyet?

Mi frusztrálja önt?

Mit tesz, amikor két prioritásnak kell megfelelnie, de csak az egyik érvényesítéséhez van kellő ideje?

Mi volt a legnehezebb döntése a munkájában az elmúl 3 év során?

Mi volt a legkínosabb munkahelyi szituációja az utóbbi három évben, és ezt hogyan kezelte?

Önmaga számára hogyan definiálná a stresszt?

Mi az ön legnagyobb problémája, és hogyan szembesült vele?

Mi az ön legnagyobb problémája, és mit kezd vele?

Milyen általános módszert használ, hogy megfeleljen a kihívásoknak?

Milyen stresszes szituációkat vált ki a viselkedése?

Milyen stressz éri, amit csak önmagának köszönhet?

Mi volt a legfrusztrálóbb dolog az utolsó munkahelyén?

Találkozott-e olyan dologgal, amely akkora nyomást, stresszt gyakorolt önre, hogy emiatt úgy határozott, inkább feladja az állását?

Elbocsátás (Oldaltörés)

Mondták már önnek, hogy inkább menjen nyugdíjba?

Volt már lefokozva vagy visszaminősítve?

Tagadták már meg öntol az előléptetést?

Rúgták már ki mondvacsinált okokkal?

Volt már kirúgva?

Volt már elbocsátva?

Volt már visszautasítva?

Előfordult már, hogy a biztos előléptetés küszöbén valaki mást helyeztek ön elé?

Nagy lyukak vannak az önéletrajzán. Segítene befoltozni?

Miért hagyta ott a utolsó állását?

Miért akar lelépni ilyen gyorsan a jelenlegi munkahelyéről?

Miért nem volt munkája ilyen sokáig?

Miért nem helyezkedett el már régen?

Miért nem alkalmazta önt senki ennyi ideig?

Hogyhogy nem talált munkát eddig ennyi tapasztalattal?

Együttműködési nehézségek (Oldaltörés)

Voltak már valaha kommunikációs nehézségei?

Előfordult már, hogy kijött a sodrából?

Előfordult már, hogy nyíltan kritizált másokat?

Dolgozott már együtt olyannal, akit nem szeretett?

Mit kezd azokkal a munkatársaival, akikkel nem ért egyet?

Mesélje el az utolsó esetet, amikor dühös volt a munkahelyén!

Meséljen arról, amikor valaki kijött a béketűrésből az ön munkahelyi környezetében!

Emlékszik a legutolsó boldogtalan ügyfélre, akivel gondja volt? Mit kezdett vele?

Mi zavarja önt?

Melyek voltak a legerősebb tényezők, amelyek miatt a távozás mellett döntött a legutolsó munkahelyén?

Miért nem jött ki a főnökével?

Miféle emberekkel szokott problémája támadni a munkahelyén?

Morális kérdések (Oldaltörés)

Az előző munkaadójának voltak olyan szabályai, amelyeket tisztességtelennek érzett?

Volt már diszkriminálva, vagy nem tisztességesen kezelve?

Volt már, hogy szándékosan becsapták?

Drogozott már valaha?

Hogyan reagál, ha az őszinteségét kétségbe vonják?

Mit tesz, ha észreveszi, hogy egy beosztottja megszegi a vállalat szabályait?

Mit tenne, ha egy munkatársa azzal vádolná, hogy lopott a cégtől?

Meséljen el egy szituációt, amikor úgy érezte, hogy büntetlenül megszegheti a vállalat szabályait!

Alávetné magát drogtesztnek?

Mi a véleménye a munkahelyi szexről?

Volt már munkatársával szexuális kapcsolata?

Mit tesz, ha rájön, hogy kollégái a munkahelyen szexuális kapcsolatot létesítettek?

Mit tesz, ha rájön, hogy egyik beosztottja az ön főnökével szexuális kapcsolatot tart fenn?

Mit tenne, ha egy beosztottja szexuális kapcsolatot akarna létesíteni önnel?

Mit tenne, ha a főnöke szexuális kapcsolatot akarna létesíteni önnel?

Kezdeményezne szexuális kapcsolatot a munkahelyén?

Elfogadhatónak tartaná-e, hogy valamelyik családtagja egyben a beosztottja vagy a főnöke is legyen?

Hogyan viselkedne a beosztottjával, ha kitudódna, hogy az ön főnökének rokona?

Hibák (Oldaltörés)

Mondana példákat arra, hogy milyen hibákat követett el?

Voltak problémái a korábbi munkahelyein?

Előfordult már, hogy kimaradt a fizetésemelésből?

Túllépett már fontos határidőket?

Hogyan kezeli a hibákat?

Milyen gyakran vét hibát?

Meséljen egy helyzetről, amit nem tudott kezelni!

Meséljen egy helyzetről, ami a félrekommunikálás miatt kezelendő gonddá terebélyesedett!

Meséljen valamit azokról az esetekről a legutóbbi munkahelyén, amelyre nem gondol vissza büszkén!

Mi volt a legnagyobb hiba, amit a karrierje során elkövetett?

Munkavállalóként mi a legnagyobb hibája?

Munkaadóként mi a legnagyobb hibája?

Mit tart számon a legnagyobb csalódásaként?

Mi az amit a legjobban megbánt a karrierje során?

Mi volt a legnagyobb hiba, amit a munkáján elkövetett, és ez hogyan érintette a céget?

Ellentétek a főnökkel (Oldaltörés)

Meséljen minden idők legrosszabb főnökéről!

Meséljen számos területről, amelyeken nem egyezik a véleménye az elöljárójával!

Mit mondana arról a főnökéről akivel kemény dolog volt dolgozni?

Mit mondana arról az elöljáróról, aki nem fair?

Ön szerint megállja a helyét a mondás, hogy a főnöknek mindig igaza van?

Ha mélyen hisz az igazában, és a főnöke viselkedése ön szerint kárt okoz a cégnek, elmenne-e ezt megbeszélni a főnöke főnökéhez?

Ha a főnöke olyan utasítást adna ki, ami ellenkezik az ön szakmai meggyőződésével, akkor is végrehajtaná?

Zavarná, ha a főnöke ellenkező nemű volna?

Zavarná, hogy a főnöke homoszexuális volna?

Zavarná, ha a főnöke etnikai kisebbséghez tartozna?

Zavarná, ha a főnöke lényegesen fiatalabb volna önnél?

Zavarná, ha a főnöke a környező országokból származna?

Zavarná, hogy a főnöke külföldi volna?

Ha felcsillanna az előrelépés lehetősége, igyekezne megszerezni a főnöke székét?

Ha nem értene egyet a főnöke vezetési módszereivel vagy szakmai álláspontjával, megszervezné a munkatársait, hogy jobb belátásra térítsék?

Ha a főnöke ellen szervezkednének a munkahelyén, s ön nem értene egyet az elöljárója vezetési és szakmai elveivel, csatlakozna a pártütőkhöz?

Ha megtudná, hogy az ön által sem kedvelt főnöke ellen szervezkednek, mit tenne?

Ha konfliktusai támadnának az elöljárójával, pártfogókat keresne, vagy elfogadná a főnöke álláspontját?

A kritikák (Oldaltörés)

Előfordult már, hogy nyíltan megkritizálták?

Hogyan viseli a visszautasítást?

Hogyan kezeli a kritikus embereket?

Mi volt a legnagyobb kritika, amellyel önt illették?

Mivel szokták a leggyakrabban kritizálni?

Mit válaszolna, ha azt mondanám:, hogy a prezentációja rettenetes volt?

Mikor kritizálták meg utoljára komolyan a munkáját?

A főnökei a teljesítményét mely vonásaiban kritizálják leginkább?

Milyen problémákat fedezett fel a saját munkájában?

Milyen döntések mennek nehezen önnek?

Milyen nehéz problémákkal szokott szembesülni?

Mit gondol, hogy mi lesz a legnagyobb kihívás, amely ebben a pozícióban éri?

Mi miatt aggódik?

Mit gondol arról, hogy a beosztottai az ön gyengeségeit észreveszik-e?

Milyen feladatokat érez a legzűrösebbeknek?

Mitől szorong ön személyesen a leginkább?

Kereskedői képesség és hajlandóság (Oldaltörés)

Képes értékesítési munkát végezni ezen a területen?

Mondja el, hogy miként cserkészne be egy vonakodó ügyfelet?

Mesélje el egy nagy eladási ügylete történetét!

Mutassa be a legsikeresebb eladási projektjét!

Jelenleg kap jutalékot az eladásai után?

Mióta foglalkozik értékesítéssel?

Hány termék egységet adott el korábban?

Hogyan adná el nekem ezt a tollat?

Ha eladott egy terméket, de az ügyfele reklamál a rossz szolgáltatások miatt, mit tesz?

Mit volt eddig a legnehezebb eladnia?

Milyen akadási technikát, megoldást talált eddig a leghatékonyabbnak a munkája során?

Milyen eladási módszereket szeretnek leginkább az ügyfelei?

Mit adott el a legutóbb és kinek?

Diplomás emberként nem érzi “cikinek “ az értékesítési munkát?

Nem tartja méltóságán alulinak az értékesítési munkát?

Hogyan érinti, hogy az értékesítési munkában gyakorlatilag az ügyfélnek mindig igaza van?

Rákényszerült-e az utóbbi években, hogy egy ügyfelét másnak adja át, mert nem ért el kellő eredményeket nála?

Előfordult-e, hogy át kellett adnia egy ügyfelet személyes okok miatt?

A cég vesztett-e el az ön hibájából ügyfelet?

Tett-e ügyfél ön ellen panaszt a cégnél?

Eddigi munkahelyén a kereskedők között volt-e vetélkedés a nagyobb árbevétel eléréséért?

Elfogadhatónak tartja-e az értékesítési munkában a kemény rámenősséget?

Egyet érte-e azzal, hogy az értékesítés nem széplelkeknek való, s itt a cél szentesíti az eszközt?

Kit tart az értékesítési munkában a követendő példaképnek? Meg tudná nevezni, azt aki e képnek leginkább megfelel?

A cég haszna (Oldaltörés)

Mit gondol, az utolsó munkaadójának az ön tevékenysége jelentős hasznot hozott?

Ön szerint hogyan járulhat hozzá a cégünk erőfeszítéseihez?

Milyen hosszúra tervezi az itteni szerepvállalását?

Mennyi időre van szüksége, hogy a tevékenységének a haszna megjelenjen nálunk?

Miféle hasznot remélhetünk az ön alkalmazásától?

Mit hozhat nekünk az ön alkalmazása?

Mire lenne képes nálunk, amire senki más?

Miféle értékeket kínál nekünk, amit más jelentkezők nem?

Mit csinált egészen kiválóan az előző munkahelyén?

Miféle hozzájárásra készül nálunk?

Milyen specialitásai vannak, s azokat hogyan tudná hasznosítani nálunk?

Miért kéne megfontolnunk az ön alkalmazását?

Miért kellene nekünk egy olyan külső embert alkalmaznunk, mint ön?

A szakmában jelentene bármilyen hírt, ha éppen önt alkalmaznánk?

Mit gondol, a szakma mit gondolna rólunk, ha alkalmaznánk önt?

Elemzőkészség (Oldaltörés)

Ön egy analitikus személyiség? Ha igen, akkor magyarázza el, hogy miért!

Meséljen el egy nehéz problémát, amit megoldott!

Írjon le egy helyzetet, amelyben felhasználta az informatikát a megoldás érdekében!

Írjon le egy helyzetet, amikor gyors és hatékony döntést hozott.

Írja le a legközönségesebb problémát, amivel rendre találkozik a munkájában!

Mi a kedvenc problémamegoldó módszere?

Elemező elmének tartja magát?

Használ számítógépet a problémák megoldásához?

Használ matematikai, statisztikai módszereket a problémák megoldásához?

A számítógépet mindig felhasználja a problémák megoldásában?

Egy csoport tagjaként dolgozik a problémák megoldásán? Ha igen, akkor mi az ön szerepe?

Hogyan elemzi a problémákat?

Hogyan ítéli meg: a tervezési képességei javultak az elmúlt években?

Hogyan reagál a váratlan problémák megjelenésére?

Hogyan azonosítja a potenciális problémákat azelőtt, hogy a felszínre kerülnének?

Hogyan hozza a döntéseit?

Hogyan jósolja meg egy termék sikerét, vagy sikertelenségét?

Milyen körülmények hatására szokott hibákat elkövetni?

Milyen döntések jelentenek önnek nehézséget?

Mit gondol, hogy melyek a legfontosabb tényezők, amelyek sikerhez segítik az embereket az üzleti életben?

Mit tesz, amikor egy fontos döntés küszöbére érkezik?

Mit tesz akkor, ha megakad egy probléma megoldásával?

Milyen tényezőket vizsgál, ha meg akarja állapítani, hogy egy termék sikeres lesz-e a piacon?

Milyen értékelési hibákat szokott elkövetni?

Milyen személyes válságot élt át a munkájában?

Milyen akciótervet készít, ha szembesül egy megoldandó problémával?

Előrehaladás (Oldaltörés)

Hogyan haladt felfelé a cégénél az elmúlt években?

Elégedett a karrierje ívével?

Ha a jelenlegi cégénél maradna volna esélye az előrejutásra?

Mennyiben változott meg a munkája azóta, hogy a jelenlegi cégéhez csatlakozott?

A jelenlegi munkája mennyire készítette fel, hogy belépjen egy nagyobb felelősséggel járó munkakörbe ?

Hogyan írná le az előrehaladást egy jó cégnél?

Ha a munkaköri leírása megváltozna azután, hogy alkalmaztuk, hogyan reagálna?

Mit tud az előrelépési lehetőségekről a saját szakterületén?

Hogyan látja, merre vezet az ön optimális karrierútja?

Ön szerint mi határozza meg egy személy útját egy jó cégen belül?

Milyen munkát vállalna szívesen a cégünknél?

A következő állásában a jelenlegihez milyen felelősségeket társítana szívesen?

Mit tart fontosabbnak a magas fizetést, az elismert munkát vagy az előrejutást?

Mit tart most fontosabbnak a karrierlehetőségei megnövekedését, vagy az előrejutás ütemének gyorsulását?

Az ön fizetése és karrierjének íve igen szép. Miért akar mégis munkahelyet váltani?

Lojalitás (Oldaltörés)

Mennyire buzgón kéri mások segítségét?

Mennyire veszi igénybe saját kívánságai elérése érdekében munkatársai segítségét?

Volt már, hogy megvonták a prémiumát?

Hagyták már ki a fizetésemelésből?

Elutasították már a szolgálatban eltöltött évekért járó jutalom kifizetésére irányuló kérését?

Hogyan kezeli a munkájának azt a részé, ami a legkevésbé izgalmas, de mégis részét képezik a feladatainak?

Hogyan fejez be egy olyan feladatot, amelynek az önre osztását eleve nehezményezte?

Vette magának a fádságot, hogy a jelenlegi munkájában eredményesebbé tegye magát?

Kvalitások (Oldaltörés)

Mit gondol, nem túlképzett erre a pozícióra?

A jelenlegi munkakörében túlképzettnek számít?

Képes analitikusan gondolkodni?

Képes logikusan gondolkodni?

Képes taktikusan gondolkodni?

Képes kreatívan gondolkodni?

Mondjon három okot, hogy ön miért jobb más jelentkezőknél!

Meséljen róla, hogy milyen szoftverek kezelésével boldogul el jól!

Mit gondol, a naprakész képzettség előfeltétele a sikernek az ön pozíciójában?

Ön a birtokában van minden képességnek, amelyek e pozíció betöltéséhez szükségesek?

Beszél idegen nyelveket?

Nem érzi, hogy ennek a pozíciónak az elfoglalása az ön számára visszalépést jelentene?

Én nem érzem önt alkalmasnak erre a pozícióra. Mit mondana, hogy meggyőzzön az ellenkezőjéről?

A munkatapasztalatai mennyire készítették fel egy ilyen pozíció elfoglalására?

Hogy áll a számítógépek kelésével?

Milyen a verbális képzettsége?

Milyenek az írásbeli kommunikációs képességei?

Hogyan ismerkedett meg ezzel a munkával?

Hogyan hasonlítaná az ön taktikai gondolkodását a stratégiai gondolkodásához?

Hasonlítsa össze a verbális és írásbeli kommunikációs képességeit!

Az önéletrajza szerint az ön képzettsége éppen csak áléri az előírt minimumot. Miért is kellene önt alkalmaznunk?

Ha önnek kellene alkalmaznia valakit erre a pozícióra, milyen képességeket keresne elsősorban?

Ha önnek kellene alkalmaznia valaki erre az állásra, miféle embert keresne?

Milyen specialitásai teszik önt alkalmasabbá erre az állásra másoknál?

Ön szerint melyek a legfontosabb jellemzői ennek az állásnak?

Miben áll az ön legjobb képessége?

Van amiben ön egyedülállót képes nyújtani?

Melyek az ön legmeghatározóbb képességei?

Melyek az ön legveszedelmesebb gyengeségei?

Melyek ön speciális képességei?

Ön szerint már begyűjtötte azokat a képzettségeket, tapasztalatokat és megszerezte azokat a képességeket, amelyek a sikerhez kellenek ezen a szakterületen?

Miért érzi úgy, hogy a képességei megfelelnek a meghirdetett állás betöltéséhez?

Mitől lesz valaki profi ezen a területen?

Milyen szerepe lehet az ön tapasztalatainak a sikerben ezen a szakterületen?

Milyen licenceket szerzett meg?

Milyen különleges tehetség kell ön szerint ahhoz, hogy eredménnyel tölthesse be ezt az állást?

A meghirdetett állás mely része okozhatja a legtöbb gondot önnek?

Az állás mely részében érzi magát a legkevésbé felkészültnek?

Milyen személyes képességei szavatolják a sikert ezen a szakterületen?

Milyen releváns ismeretekben, képzettségben szenved hiányt?

Milyen ismeretei felelnek meg éppen ennek az állásnak?

Milyen képességeit kívánja fejleszteni ezzel az állással?

Ön szerint hogy néz ki az ideális jelölt erre az állásra?

Ön szerint ez az állás miféle képzettséget kíván leginkább?

Milyen speciális tényezőket kellene számba vennem önnel kapcsolatban?

Milyen speciális képzettséget szerzett az iskoláiban, amelyek fontosak lehetnek ezzel az állással kapcsolatban?

Ön szerint most milyen pozíció betöltéséhez fel meg leginkább a képzettsége és a személyisége?

Milyen nyelveket beszél folyékonyan?

Miért ön a legjobb jelentkező erre az állásra?

Hisz benne, hogy ön a legjobb jelentkező erre az állásra?

Miből gondolja, hogy ez az állás megfelel önnek?

Kitől tanulta a legtöbbet a karrierje során?

Volt alkalma karizmatikus szakemberrel együtt dolgozni?

Ha karizmatikus szakemberrel dolgozhatott, mi volt a legfontosabb, amit tanult tőle?

Fel tudná sorolni, hogy a szakmai fejlődése szempontjából kik voltak a legfontosabb munkatársai?

Volt olyan mentora, aki jelentősen befolyásolta a szakmai előmenetelét?

Ha volt mentora, akkor mi volt a legfontosabb, amit kapott tőle?

Személyes kapcsolatok (Oldaltörés)

Írja le az ideális alkalmazottat!

Mutassa be a legrettenetesebb főnököt, akivel valaha dolga volt!

Mutassa be a legrettenetesebb munkatársat, akivel valaha dolga volt!

Mutassa be a legjobb barátját, és mesélje el, hogy miért van meg ilyen jól vele!

Mióta dolgozik együtt a jelenlegi munkatársaival?

Hogyan kezeli a személyes konfliktusokat?

Hogyan kezeli a többi embert, akik más beosztási szinten vannak?

Hogyan kezeli a kritikus embereket?

Hogyan lép interakcióba a feljebbvalóival?

Az interperszonális kommunikációban elég jónak érzi magát?

Könnyen kerül zavarba?

Leírná a saját karakterét!

Hogyan kezeli a dühös munkatársakat?

Hogyan kezeli a dühös ügyfeleket?

Hogyan kezeli a dühös főnököt?

Hogyan dolgozik azzal, akit nem szeret?

Ön szerint mi lehet a legkínosabb beszélgetés két munkatárs között?

Mesélje el, hogy miképpen kezelte a reakciókat azután, hogy egy nagyon népszerűtlen intézkedést hozott?

Mi volt a legkeményebb kommunikációs helyzet, amiben valaha volt?

Ki az az ember, akinek a legnagyobb befolyása volt az életére?

Ki az az ember, akinek a legnagyobb befolyása van jelenleg az életére?

Mi befolyásolta leginkább a karrierjének megtervezésében?

Mi inspirálja önt leginkább?

Hogyan lehet ön szerint megalapozni a beosztottak megbecsülését?

Hogyan számoltatja be egy beosztottját?

Milyennek festené le önt az a személy aki közelről ismeri?

Hogyan festenék le önt a munkatársai?

Hogyan írná le a legjobb barátját?

Hogyan festené le azt az embert, akit a legjobban becsül?

Az aki végül megkapja ezt az állást igen magasan képzett és régóta e cégnél lévő szakemberekkel fog együtt dolgozni. Ön hogyan viszonyulna hozzájuk?

Ki tudna önről személyes referenciákat adni?

Megbízik másokban?

Másokról alkotott véleményét kimondja, vagy megtartja magának?

Gondot okoz önnek, ha más segítséget kér?

Megbízik a munkatársai tanácsában?

Képes jól együttműködni másokkal?

Milyen rendezvényre menne el szívesen a munkaáraival?

Képes önállóan dolgozni?

Egyedül vagy csapatban szeret jobban dolgozni?

Milyen fajta emberekkel okoz gondot önnek a munkában való együttműködés?

Miféle emberekkel tud nehezen együtt maradni tartósan?

Érdekli önt, hogy a többiek mit gondolnak a teljesítményéről?

Beszéljen a munkatársaival kialakult konfliktusairól?

Hogyan kezeli a helyzetet, ha egy munkatársa nem veszi ki kellőképpen a részét a közös munkából?

Hogyan reagál rá, ha igaztalan kritika éri?

Hogyan reagál a munkahelyi intrikákra?

Hajlandó lenne-e megfúrni valakit, ha úgy érzi, hogy ez a részleg érdeke?

Hogyan kezeli a hazugságot?

Máshogyan beszél a férfiakkal és a nőkkel?

Máshogyan beszél az önnél fiatalabb és idősebb kollégáival?

A szervezettség (Oldaltörés)

Ön rendszerető ember?

Ön szisztematikus?

Írja le a tanulási szokásait!

Jó menedzseli az idejét?

Halasztott már el amiatt döntést, mert biztos akart lenni abban, hogy helyesen ítéli-e meg a helyzetet?

Hogyan határozná meg a prioritásait?

Milyennek látja a jelenlegi munkaadóját?

Képes sínen tartani az önre bízott projektet?

Hogyan tervez meg egy nagy projektet?

Hogyan tervezi meg a karriercéljai elérését?

Hogyan kalkulálja be korrektül a gyengeségeit?

Hogyan szervezi meg, hogy ne kövesse el a legnagyobb hibáit meg egyszer?

Megtervezi a napját vagy a hetét?

Hogyan készül a beszédekre?

Mennyire fontosak a részletek?

Képes menetközben változtatni a tervein, ha a körülmények is megváltoznak?

Milyen hatással van a körülmények változása az ön tevékenységére?

Rugalmasság (Oldaltörés)

Hajlandó dolgozni szokatlan időpontokban, vagy időbeosztásban?

Írja le, hogy mi volt a legnagyobb változás, amit megélt a jelenlegi cégénél!

Mutassa be azt a helyzetet, amikor egyszerre több projekten is dolgoznia kellett!

Szereti a rutinmunkát?

Okoz önnek gondot, ha a rutinmunkától időnként eltérő feladatokat is meg kell oldania?

Hosszú időt is képes lenne eltölteni egy munkahelyen?

A munkahelye biztonsága mennyire fontos önnek?

Átment már munkahelyi átszervezésen?

Szereti a meglepetéseket?

Képes a hirdetek változások kezelésére?

Miképpen reagált a legnagyobb csalódására, ami a munkája során érte?

Ha változtathatna a jelenlegi munkakörén valamit, akkor az mi volna?

Ez egy sokkal nagyobb cég, mint ahol ön valaha is dolgozott. Nem fél a nagy szervezet által tartogatott nehézségektől?

Ez egy sokkal kisebb cég, mint amelyeknél korábban dolgozott. Nem fél a méretbeli különbségből adódó nehézségektől?

Mit tesz, amikor munkahelye megváltoztatására készül?

Mi volt a legnehezebb változtatás, amire a karrierje során kényszerült

Milyen megbízatásokat kerülne el a legszívesebben az új állásában?

Mit tesz, hogy kiigazítsa a gyengeségeit?

Hogyan veszi, ha a határidőket előbbre hozzák?

Megfontolt már egy teljes pályaváltást is?

Fizetés (Oldaltörés)

Hajlandó túlórázni?

Hajlandó kevesebb fizetést is elfogadni, mint a jelenlegi?

Hajlandó jutalékért dolgozni?

Magasabb fizetés reményében akar állást változtatni?

Gondolja, hogy a fizetés egy állásban legfontosabb dolog?

Pénzügyi gondjai vannak?

Hajlandó minimálbérért és jutalékért dolgozni?

Hajlandó számlás megbízásra dolgozni?

Hogyan fognak változni a fizetési igényei a közeljövőben és a későbbiekben?

Mennyire fontos önnek a pénz?

Elvárja a rendszeres premizálását?

Büszke arra, hogy jól keres?

Mekkora juttatási csomagot keres?

Mennyit keres jelenleg?

Mennyit akar keresni?

Mennyi fizetést várna el minimálisan?

Az elkövetkező öt évben mennyi pénzt akar keresni?

Milyen nagyobb beruházásokra készül az elkövetkező öt évben?

Mit gondol, mennyi pénzt csinálhat tíz éven belül?

Gondolom, hogy van a fejében egy szám, amely már elég nagy ahhoz, hogy az új munkaszerződését aláírja. Melyik ez a szám?

Megértem, hogy nem akar konkrét összeget mondani az elvárt fizetésére. De ahhoz, hogy megegyezzünk ismernünk kell legalább az intervallumot, amelyet elfogadhatónak tart. Kérem adja meg ezt!

Hajlandó a piaci ár alatt is munkát vállalni?

A fizetés mellett milyen juttatásokra számít?

Mikor lenne elégedett, ha a fizetési csomagjába milyen elemek volnának megtalálhatók?

Milyen arányban szeretné a fizetését és az egyéb juttatásokat látni?

Mit gondol, megérdemli a jelenlegi fizetését?

Ön szerint mekkora fizetést érdemelne meg figyelemmel a képzettségére, a tapasztalataira és a megcélzott munkakörre?

Ha minden ideálisan alakulna, akkor a jelenlegi képzettségével, képességeivel és tapasztalataival mennyi pénzt kereshetne alkalmazottként?

Vezetői képességek (Oldaltörés)

Ön jobb vezető, vagy jobb követő?

A természeténél fogva a vezetők vagy a vezetettek közé sorolná önmagát?

Képes másokat vezetni?

Vezetőként hogyan szervezi meg a beosztottak beszámoltatását?

Képes az alkalmazottak egy csoportjával befejezni egy feladatot? Ha igen, mondjon rá példát!

Képes anélkül instruálni a beosztottak egy csoportját, hogy bizalmas viszonyba kerülne velük?

Képes úgy utasításokat adni, hogy ezzel ne váltson ki érzelmeket?

Képes úgy utasításokat adni, hogy ezzel ne váltson ki izgalmat, csalódottságot vagy sérelmeket?

Képes úgy kritikát megfogalmazni, hogy ezzel ne váltson ki izgalmat?

Képes dolgozni szoros felügyelet alatt?

Ön hogyan határozná meg az együttműködés fogalmát?

Mesélje el egy beosztottjával keletkezett konfliktusát!

Meséljen el egy olyan konfliktust, amely miatt szóban figyelmeztetni volt kénytelen egy beosztottját!

Írja le, hogy miképpen segíti egy alkalmazott fejlődését!

Írja le, miként gyakorol felügyeletet más alkalmazottak felett!

Mesélje el, hogy miként kezeli, ha egy beosztottja elmulasztja elvégezni a feladatát!

Miként kezeli az igazolatlan hiányzásokat?

Miként kezeli a határidők átlépését?

Miként kezeli a beosztottjai helytelen viselkedését?

Meséljen a legjobb és a legjobb menedzserről, akivel munkája során találkozott!

Meséljen a legjobb és a legjobb beosztottról, akivel munkája során találkozott!

Mesélje el, hogy miként szokott alakulni a főnök-beosztotti viszony az ön praxisában?

Fejtse ki a nézeteit a menedzsmentről és a munkahelyi vezetésről, felügyeletről!

Meséljen az ön menedzsment filozófiájáról?

A csalódásai segítettek önnek javítani a vezetői képességein?

Melyek egy jó menedzser legfontosabb jellemzői?

Ön megkívánja, hogy direkt eszközökkel vezessék?

Előfordult már, hogy nyilvánosan ellentmondott a főnökének?

Ön több mint egy elöljárónak számol be?

Ön másokat is felügyel?

Mit gondol az ön személyiségjegyei megengedik, hogy jó vezető legyen?

Ön jó vezetőnek tartja magát? Ha igen, akkor miért?

A beosztottai személyes problémáikkal is megkeresik?

Meséljen el egy esetet, amikor a vezetői képességei segítettek abban, hogy megoldjon egy problémát!

Meséljen el egy esetet, amikor a beosztottai közötti konfliktus a vezetői képességeinek köszönhetően rendezni tudott!

Meséljen el egy esetet, amikor a főnöke és egy munkatársa közötti konfliktust rendezni tudott!

Vannak beosztottjai, akiket mentoráé vagy segít az előbbre jutásban?

Saját maga is figyeli a munkaerőpiacot, hogy alkalmas és tehetséges munkatársakat találjon?

Meséljen el egy helyzetet, amikor úgy kellett döntenie, hogy az elöljárója nem állt rendelkezésre?

Ön a szoros felügyelet híve?

Milyen szorosan ellenőrzi a munkatársai tevékenységét?

Ön magázódik vagy tegeződik a beosztottaival?

Ön magázódik vagy tegeződik a főnökeivel?

Hány menedzsment szinttel tart rendszeres kapcsolatot?

Hogyan tartja irányítása alatt a beosztottait?

Mit gondol arról, ha az ön beosztottai és főnökei közvetlen kapcsolatot tartanak egymással?

Hány ember tartozik a keze alá?

Hány beosztottja távozott el a cégtől az elmúlt két évben?

Hány embert rúgott ki a jelenlegi cégétől?

Minek alapján dönt egy ember elbocsátásáról?

Hogyan tervezi meg a részlege éves tevékenységét?

A vállalati tervből az ön részlegére jutó feladatokat hogyan bontja le?

Hogyan állítja fel a saját csapatát?

Meséljen a vezetői képzettségéről!

Mi volt a legnagyobb hasznot hozó döntése?

Mi volt a legnagyobb veszteséget okozó döntése?

Mi volt a legnagyobb morális jelentőségű döntése?

Hogyan képes megtaníttatni és elfogadtatni a cégkultúrát az új munkatársakkal a zavartalan beilleszkedésük érdekében?

Miféle főnököket szeret?

Milyen technikákkal motiválja az embereit?

Ön szerint milyen típusú főnök képes kihozni a beosztottaiból a legtöbbet?

Mit mondana Önről a legutóbbi főnöke, ha megkérdeznénk?

A cég ismerete (Oldaltörés)

Dolgozott már olyan vagy hasonló cégnél, mint a miénk?

Meséljen a termékeinkről és szolgáltatásainkról!

Meséljen a cégünk gazdasági és társadalmi környezetéről!

Meséljen az ön által megszokott munkakultúráról a miénkkel összehasonlítva!

Van valamilyen fogalma arról, hogy milyen nálunk dolgozni?

Tudja, hogy mióta vagyunk ebben az üzletágban?

Gondolja, hogy a cégünk sikeres lesz a jövőben is?

Mit gondol, hogy mi a cégünk legnagyobb problémája jelenleg?

Tudja, hogy a versenytársainkkal szembeni előnyünk min alapul?

Az ön korábbi munkaadói hogyan tekintettek a beszállítókra?

Miben jelölné meg a jelenlegi munkaadójának előnyeit velünk szemben?

Elmondaná, hogy honnan származnak a cégünkre vonatkozó információi?

Miféle megfontolások vezették ehhez a céghez?

Mi az amit nem szeret a cégünkben?

Mit tud a vállalatunk piaci tevékenységéről?

Mit tud az ügyfeleinkről?

Mit tud a versenytársainkról?

Ismeri a weboldalunkat?

Tudja milyen felelősséggel jár az ön által megpályázott pozíció?

Tudja milyen atmoszféra fogadná a mi cégünknél?

Tisztában van vele, hogy kik cégünk tulajdonosai?

Mi a legjobb és a legrosszabb dolog, amit a cégünkről hallott?

Álláskeresés (Oldaltörés)

Állásban van jelenleg?

Miért keres munkát?

Máshová is megy interjúra?

Milyen módszerekkel keres munkát?

Ön mit tart a legérdekesebb és a legunalmasabb munkának?

Milyen érzésekkel vágott bele a munkába, amikor felvették a jelenlegi állásába?

Hogyan találta meg a jelenlegi állását?

Miért jelentkezik épen erre az állásra?

Hány interjún vett részt már a pályája során?

Hogyan hasonlítható össze ez a munka a többivel, amire jelentkezett?

Amikor legutóbb munkát keresett, az mennyi ideig tartott?

Mennyi idő múltán bukkant rá erre az állásra?

Mióta munkanélküli?

Mennyi időt szándékszik eltölteni nálunk?

Hány további cégnél érdeklődött munka után?

Milyen gyakran változtat munkahelyet?

Ön volt már regisztrált munkanélküli?

Ha ön elégedett a jelenlegi munkahelyével, akkor miért keres másikat?

Miféle beosztás iránt érdeklődik?

Milyen módszerekkel készült fel erre az interjúra?

Megadna néhány referenciát, amelyekkel kapcsolatba léphetnénk?

Hogyan ellenőrizhetnénk a referenciáit?

Felhívhatnám a jelenlegi munkaadóját?

Mi az, amit szeretne megtalálni az új munkahelyén?

Miért akarja elhagyni a jelenlegi munkahelyét?

Meséljen a karriercéljairól!

Mi az ami a jelenlegi munkahelyén a legkellemetlenebb?

Melyek az ön szakterületének legnagyobb előnyei?

Melyek az ön szakterületének legnagyobb hátrányai?

Milyen kritériumok alapján értékel fel egy vállalatot, hogy megállapíthassa: ide elmennék dolgozni.

Használ valamilyen kritériumrendszert az álláskeresés során megcélzott vállalatok kiválasztására?

Mi ragadta meg leginkább a most felkínált állásban?

Mi az, amit mindenképpen szeretne csinálni az új munkája során?

Mi az, amit semmiképpen sem szeretne csinálni az új állásában?

Miféle karrierre vágyik?

Ha szabadon választhatna, akkor milyen állást foglalna el, és melyik cégnél?

Kitől kapta az állásajánlatot?

Miért gondolja, hogy éppen az a munka lesz, amelyik megfelel önnek?

Mit tud erről a pozícióról?

Miért akar menedzser lenni?

Miért akar itt dolgozni?

Miért akar egy olyan munkakörben dolgozni, amihez nyilvánvalóan túlképzett?

Nem gondolja, hogy a túlképzettsége miatt ez a feladat nem elégítené ki?

Nem gondolja, hogy a túlképzettsége miatt az itteni fizetés nem elégítené ki?

Nem gondolja, ha alkalmaznánk, a túlképzettsége miatt csak az elégedetlen emberek számát szaporítanánk?

Érdeklődés (Oldaltörés)

Ön maghatározott méretű vállalatnál keres állást?

Írja le az ideális munkahelyet!

Az irodai munkát preferálja?

Szeret külső munkahelyeken dolgozni?

A kötetlen munkaidőt szereti?

A pontosan tervezhető hivatali elfoglaltságokat szereti?

Szeret dolgozni?

Elfogadja a túlórázást?

Játszik valamilyen sportot?

Érdeklődik a sport iránt?

Tud teniszezni?

Tud golfozni?

A szabadidejét mivel tölti?

Érdeklik önt a művészetek?

Hogyan keres magának elfoglaltságot a hivatalos teendőin kívül?

Szeret ön tanulni?

Szabadidejében szívesen képzi magát?

Megfontolta már, hogy önálló vállalkozást indít?

Érdekli önt a vállalkozás?

Milyen munkahelyi klímát keres?

Mennyire fontos önnek a család?

A személyes céljai között a karrier, a pénz és a család milyen sorrendben állnak?

Ha holnap kellene választania valamilyen továbbképzési területet, mire iratkozna be?

Az alkotás mennyire fontos az ön számára?

A munkáját ön alkotásnak tekinti?

Olyan munkát keres, amiben az alkotás is megjelenik?

Milyen hobbikat űz?

Melyek a legfontosabb dolgok a munkában?

Mikor érez elégedettséget?

Határozza meg, hogy személyesen önnek, mit jelent a boldogság?

Volt már felhőtlenül boldog? S ha igen, akkor miért?

Melyek a legfontosabb dolgok, amelyeket a munkája során el kíván érni?

Mit kellene elérnie, hogy elégedett embernek érezhesse magát?

A munkának melyik aspektusa a legfontosabb ön szerint?

Ön szerint mi a legtöbb, amit elérhet a szakmájában?

Ön szerint mi a legnagyobb teljesítmény, ami a szakmájában elérhető?

Szeretne csúcsteljesítményt elérni a szakmáján?

Mit szeret a legjobban a világon?

Melyik iparág, az amelyben a legszívesebben dolgozna?

Fontos önnek, hogy a munkahelyén elismerjék az azon kívül végzett tevékenységét is?

Fontos önnek, hogy társadalmi tevékenységet is végezzen?

Társadalmi tevékenysége miatt is elismerésre vágyik?

Milyen újságokat olvas?

Milyen információs csatornákat használ?

Melyik három könyv gyakorolta önre a legnagyobb hatást élete folyamán, és miért?

A minőség milyen szerepet játszik az életében?

A megbízhatóság milyen szerepet játszik az életében?

A tisztesség fogalmát hogyan határozná meg?

Célok (Oldaltörés)

Melyek az ön légfontosabb életcéljai?

A céljait képe összhangba hozni a munkaadójának céljaival?

Vannak szokatlan céljai?

Vannak pénzügyi céljai?

Vannak képzettségbeli céljai?

A céljai között szerepel a vezetővé válás?

Szeretne szakértővé válni egy adott területen?

Vannak politikai céljai?

Milyennek látja önmagát tíz év múlva?

Kitűz maga elé célokat?

Eszébe jutott már, hogy teljesen megváltoztatja a karrierjét?

Hogyan választotta ki a szakmáját?

Meséljen a már beteljesített céljairól!

Hogyan állít fel önmagának célokat?

Vannak céljai a következő évre?

A munkahelyén is megfogalmaz önállóan célokat, vagy csak elfogadja, azt ami önre jut?

Hogyan járult hozzá, hogy munkaadójának céljai megvalósuljanak?

A munkahelyein hagy nyomokat maga után, amelyek kifejezetten az ön tevékenységéhez köthetőek?

Törekszik rá, hogy az aktuális munkahelyén nyomokat hagyjon maga után?

Az ön után fellelhető nyomok a korábbi munkahelyein inkább pozitívak vagy inkább negatívak?

Hány fontos célja van jelenleg?

Milyen hosszú időre határoz meg célokat?

Felállít valamifajta hierarchiát a céljai között?

Melyek a céljai erre az évre?

Melyek a hosszú távú karriercéljai?

Melyek a rövid távú karriercéljai?

Mit szeretne igazából csinálni az életben?

Tapasztalat és felelősség (Oldaltörés)

Készített már prezentációt?

Tartott már prezentációt?

Szolgált a katonaságnál?

Milyen kategóriájú jogosítványa van?

Mennyi tapasztalatot szerzett a szakterületén?

Kikkel dolgozott együtt a szakmáján?

Kiktől tanulta a szakma gyakorlati fogásait?

Képes kezelni a számítógépeket?

Milyen szoftverek kezeléséhez ért?

Van tapasztalata az integrált vállalatirányítási rendszerekkel?

Van tapasztalata a mobil informatikai megoldások használatában?

Van kellő tapasztalata a meghirdetett állás betöltésére?

Hány ember irányításán van tapasztalata?

Van tapasztalata a feladatok kiosztásában, és a teljesítés ellenőrzésében?

Hogyan hasznosítja az elkövetett hibákból származó tapasztalatait?

Van tapasztalata az önálló munkán?

Van tapasztalata a csoportmunkában?

Van tapasztalata az otthon végezhető munkában?

Milyen vállalati osztállyal kommunikál elsősorban a munkája során?

Van tapasztalata a minőségbiztosításban?

Van tapasztalata a nemzetközi környezetben való munkában?

Van tapasztalata a különböző cégkultúrák érintkezési pontjain való munkában?

Ismeri ön szakterületének jogi kérdéseit?

 

650 lóerős hegyomlásként debütált a legújabb amerikai pickup

650 lóerős hegyomlásként debütált a legújabb amerikai pickup

Marabu Féknyúz: Ó, ió, ció, infláció

Marabu Féknyúz: Ó, ió, ció, infláció

Vajon önt is elkapta az életközepi válság?

Vajon önt is elkapta az életközepi válság?

Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss Húson

Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss Húson

"Attól, hogy nem gyárban készül, a tej még abszolút természetellenes táplálék"

"Attól, hogy nem gyárban készül, a tej még abszolút természetellenes táplálék"

Hadházy: Csak két vállalható út áll az ellenzék előtt

Hadházy: Csak két vállalható út áll az ellenzék előtt