Bezzeg Dánia

Utolsó frissítés:

A rugalmasság és a biztonság nem összeegyeztethetetlenek, sőt akár ki is egészíthetik egymást a munkaerőpiacon - ezt...

A rugalmasság és a biztonság nem összeegyeztethetetlenek, sőt akár ki is egészíthetik egymást a munkaerőpiacon - ezt sikerült bebizonyítania Dániának, ahol kivételesen jó eredményeket hozott az 1990-es években bevezetett úgynevezett egyedi foglalkoztatáspolitika. A szociáldemokraták és a szociálliberálisok Poul Nyrup Rasmussen miniszterelnök vezette koalíciós kormányának 1993-as hatalomra jutásakor az észak-európai országban 9,6 százalékos volt a munkanélküliség. Öt év alatt a felére, 2001-re pedig - amikor e kabinet távozott - 4,3 százalékosra csökkent ez a mutató, a munkaképes lakosság körében a foglalkoztatottak aránya pedig már akkor elérte a 76,2 százalékot, vagyis jócskán meghaladta azt a 70 százalékos célszámot, amelyet - az úgynevezett lisszaboni stratégia keretében - az EU 2010-re tűzött ki tagországai elé. Mindezt ráadásul úgy sikerült elérni, hogy közben elmaradtak az ilyen látványos munkaerő-piaci változások gyakori mellékhatásai, például az infláció vagy az államadósság növekedése, és a helyzet azóta sem romlott: tavaly decemberben a 8,5 százalékos uniós átlag valamivel több mint fele, 4,4 százalékos volt a dániai munkanélküliség.

Nem véletlen hát, hogy Brüsszelben Koppenhágát amolyan foglalkoztatáspolitikai "mintagyerekként", programját pedig követendő példaként kezelik. E program lényege, hogy "a munkaerő nagy mobilitásához aktív munkaerő-piaci politika és erős szociális biztonsági háló társul" - idézte az Európai Szakszervezeti Szövetség hírlevele Henning Jorgensent, a szövetség szociális kutatásokkal foglalkozó intézetének dán igazgatóját, aki hozzátette: "Dániában nem nehéz alkalmazottat felvenni vagy elbocsátani."

A munkaerő-piaci biztonság ugyanis nem annyira egy konkrét munkahely védelmét jelenti, mint inkább munkanélküliként is magas, a legutóbbi helyen kapott bérnek akár a 90 százalékát is elérő szociális juttatásokat és olyan garanciákat, amelyek - elsősorban különböző képzésekkel - elbocsátása után is lehetőséget teremtenek a munkavállalónak arra, hogy alkalmassá váljék más állás betöltésére. Igaz, a munkát keresőnek kötelességei is vannak: el kell fogadnia a neki felajánlott állást, vagy részt kell vennie a munkaerőpiac igényeihez szabottan szervezett továbbképzések valamelyikén, ami jelentősen lerövidíti a munka nélkül töltött időszakot. "49 vagy 59 évesen is képesek vagyunk az alkalmazkodásra" - fogalmazott Henning Jorgensen, aki szerint a dánok megszokták, hogy munkahelyek keletkeznek és szűnnek meg, de az újak száma rendre meghaladja a felszámoltakét.

Dánia munkaerőpiaca így rendkívül rugalmassá vált. Európában ott szabályozza a legkevesebb törvény a foglalkoztatást, minden évben a dánok csaknem harmada állást változtat, a munkaadók pedig, amikor cégük felszálló ágban van, könnyebben vesznek fel új alkalmazottakat, mert nem kell attól tartaniuk, hogy azok egy rosszabb időszakban nehezen ledobható, felesleges teherré válnak, hiszen például a többi uniós országhoz viszonyítva ott a legrövidebb a kötelező felmondási idő is.

A dán modell sikerét olyan, évszázados hagyományok is megalapozzák, amilyenekkel több más európai ország nem büszkélkedhet. Rendkívül erősek például a szakszervezetek (az első kollektív szerződést 1899-ben írták alá), a foglalkoztatottak négyötöde tagja valamely érdekvédelmi szervezetnek, és kölcsönös bizalom alakult ki az állam, valamint a szociális partnerek - a munkáltatók és a munkavállalók - között. Ráadásul nem is olcsó a harc a munkanélküliséggel: az OECD adatai szerint Dánia GDP-jének csaknem 5 százalékát költi munkaerő-piaci programokra.