Kibővül az Oktatási Hivatal ellenőrzési jogköre, és a kiszabható bírság összege is többszörösére nő - ettől azonban továbbra sem lesz minden gyereknek egyforma esélye arra, hogy megfelelő körülmények között tanuljon.

"Ha sok roma tanulót oktat egy iskola, akkor az iskolaépület állapota nagy valószínűséggel rosszabb az átlagosnál" - állapította meg Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában című, 2004-ben készült tanulmányában Havas Gábor és Liskó Ilona szociológus. Statisztikai adat ma sincs arról, milyen az iskolai infrastruktúra az átlagos, illetve a szegregált roma iskolákban. Kutatók viszont azt tapasztalják, minél több egy iskolában a roma gyerek, annál kevesebb a szemléltetőeszköz, annál rosszabb állapotú a bútor, s gyakrabban hiányzik a tornaterem, a nyelvi és a számítástechnikai labor vagy a könyvtár. Akadnak olyan iskolák is a 21. századi Magyarországon, amelyeknek csak az udvarán van WC.

Pedig törvény rögzíti, hogy a "közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetekben lévő más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban", és nem mellesleg ahhoz is, hogy mindent megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához.

Azt, hogy az iskolák teljesítik-e az egyenlő bánásmód követelményét, hatóságként az idén januártól felduzzasztott Oktatási Hivatal (OH) vizsgálja, amely egyebek között az ellenőrzéseket korábban végző Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) jogutódja is lett. A közoktatásban előforduló szándékos diszkrimináció esetén szabálysértési hatóságként is el kell járnia. A közoktatási törvény legutóbbi módosítása kibővítette az OH jogkörét is, így a jövőben már nem csupán az oktatási miniszteren keresztül, hanem közvetlenül is fordulhat a jegyzőkhöz a törvénysértések megszüntetése érdekében, és bírósági eljárást is kezdeményezhet valamely megállapodás semmisségét kérve. Ennél látványosabb változás, hogy az eddigi 100 ezerről 1 millió forintra emelkedett az általa kiszabható bírság összege.

Problémák pedig akadnak, bár Pósfai Péter korábbi OKÉV-főigazgató egy konferencián elhangzott értékelése szerint "az intézmények döntő hányada jogszerűen működik, és igyekszik megfelelni a gyakran változó jogszabályi feltételeknek". A 2006 első félévében az alapfokú művészetoktatási intézményekben végzett kutakodásuk nyomán például csupán a vizsgált iskolák 23 százalékában találtak mindent rendben. Az intézmények harmadát figyelmeztették a törvénysértésre, ugyanekkora hányadát pedig - összesen 4,9 millió forintnyi - bírsággal sújtották.

"Nem fogunk másként dolgozni eztán sem, csak a jogkörünk bővül" - mondta a HVG-nek Tellné Horváth Zsuzsa, az OH hatósági központjának igazgatója. Sillabuszuk szerint a 2007-2008-as tanévben azokat a kistérségi társulások által fenntartott intézményeket veszik nagyító alá, ahol az átlagosnál magasabb a sajátos nevelési igényű tanulók aránya. Ezenfelül, közoktatási szakértőkkel, 144 intézményben az esélyegyenlőség érvényesülését is vizsgálják. "Például azt, hogy az adott iskola rendelkezik-e a neveléshez szükséges minden feltétellel" - magyarázta Tellné. Egyebek közt olyasmiket firtatnak, mint hogy megfelelő végzettségük van-e az intézményben dolgozó pedagógusoknak, vagy hogy betartják-e a maximális osztálylétszámra vonatkozó, illetve a minimális eszközökről szóló rendelkezést. Utóbbi szerint minden iskolában lennie kell például tornateremnek vagy tornaszobának, ahol fogyatékos gyerekekkel is foglalkoznak, ott logopédiai fejlesztőszobának is, a számítógépszobába beférő tanulók közül minden másodikra jutnia kell egy komputernek, de egyebek közt egy pianínó és egy írásvetítő is alapfelszerelésnek számít. Az egyenlő bánásmód kapcsán azt figyelik, hogy a diákok nincsenek-e hátrányban a párhuzamos osztályba járókhoz képest, hogy integráltan vagy elkülönítetten folyik-e a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatása; vizsgálják a tanulócsoportba sorolás elveit, és azt is, tudják-e a szülők, hogy csemetéjük miért az adott csoportba került.

Bőven lenne mit vizsgálniuk. A Nyitott Társadalom Alapítvány által összeállított, A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása címet viselő országjelentés szerint az általános iskolák ellenőrzését szinte kizárólag az önkormányzatok által kijelölt és velük szerződött szakértők végzik - akik így hajlamosak lehetnek kedvező bizonyítványt kiállítani megbízójuk iskolájáról.

"Az OH csupán a formai követelmények meglétét vizsgálja, nem a tartalmat" - mondta a HVG-nek Farkas Lilla, a Helsinki Bizottság megbízott jogi szakértője, az országjelentés egyik szerzője, aki hiányolja azt is, hogy nincs belső protokoll, amely meghatározná, miként kell eljárniuk a hivatal munkatársainak. Szerinte jól jellemzi a helyzetet, hogy a hivatal munkatársai csak a közelmúltban kaptak képzést arról, hogyan ismerhetik fel a hátrányos megkülönböztetést. Farkas mindössze egyetlen olyan - még OKÉV-időkben történt - esetről tud, amikor a hivatal munkatársa le merte írni, hogy egy tagiskolába ránézésre csak romák járnak.

"Eddig a hivatal csak a már megtörtént jogsértésekre tudott reagálni" - mondta a HVG-nek Billus Daniela, az oktatási tárca által működtetett Országos Oktatási Integrációs Hálózat közép-magyarországi koordinátora. Billus ezért kedvező fejleménynek tartja az OH jogkörének bővítését, de hiányolja a közös elvárásokat, mondván, az esélyegyenlőség és az integráció követelménye nem minden szereplőnek jelenti ugyanazt. Tény, hogy az OKÉV eddigi gyakorlatában mindössze 40-50 ezer forintos bírságot ért, ha egy iskolában a többi osztályénál rosszabb körülmények között, felszereléshiányosan, elkülönítve oktattak bizonyos tanulócsoportokat.

PÁLMAI ERIKA

Megismételhetik a polgármester-választást Jászberényben

Megismételhetik a polgármester-választást Jászberényben

"Mit számít, szép vagy-e, ha nincs mit enni?"

"Mit számít, szép vagy-e, ha nincs mit enni?"

Elzárást kaptak a kutyákat láncra verő és éheztető állatkínzók

Elzárást kaptak a kutyákat láncra verő és éheztető állatkínzók

Gyurcsány levelet írt Kövérnek az újságírók parlamenti korlátozása miatt

Gyurcsány levelet írt Kövérnek az újságírók parlamenti korlátozása miatt

Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz

Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz

Balhé az X-Faktorban: tombolt és mikrofont dobált a zsűrire kiakadt versenyző

Balhé az X-Faktorban: tombolt és mikrofont dobált a zsűrire kiakadt versenyző