Tetszett a cikk?

Az előítéletek hordozzák a legnagyobb veszélyt az emberiségre, hirdette Sir Peter Ustinov. A soknemzetiségű, magát világpolgárnak valló Ustinov színészként, rendezőként és közéleti személyiségként is egyedülálló életművet hagyott hátra.

"Az oroszországi Szentpéterváron fogantam, az angliai Londonban születtem, és a németországi Schwäbisch Gmündben kereszteltek meg" - előszeretettel emlegette így kozmopolita mivoltának családi gyökereit Sir Peter Ustinov, a színész, író, rendező és egyszemélyes közéleti intézmény. A múlt vasárnap, élete 83. évében elhunyt polihisztort a magyar közönség elsősorban az Agatha Christie-regényekből készült filmek Hercule Poirot felügyelőjeként, a Quo vadis? Néró császáraként és a Spartacus rabszolga-kereskedőjeként ismerhette meg, de találkozhatott vele mint az előítélet-kutatás anyagi támogatójával és nem mellesleg mint egy kitűnő, e tárgyban írt könyv szerzőjével is.

A hatalmas műveltségét anekdotázó kedélyességgel ötvöző Ustinov világpolgársága egyébként már jóval születése előtt, apai nagyapja sorsával meghatároztatott. Az orosz cári hadsereg tisztje ugyanis Szaratovban szolgálván megismerkedett a Volga menti németek protestáns lelkészének leányával, akit mindenáron feleségül akart venni. A "minden ár" az volt, hogy át kellett térnie a protestáns hitre, ami az orosz hadseregben, ahol a tiszteknek a cárra és az ortodox pravoszláv egyházra kellett esküt tenniük, megbocsáthatatlan bűnnek számított. Ezért 1868-ban feleségével együtt emigrálni kényszerült, s meg sem álltak a württembergi fejedelemségig. Igen ám, de a papleány, akinek kedvéért a cári tiszt otthagyott rangot, vallást és minden egyebet, rövidesen összeállt egy tengerészkapitánnyal, majd elvitorlázott.

Az oroszból lett württembergi polgárnak így nem volt miért maradnia, továbbállt hát, és meg sem állt a palesztinai Jaffáig, ahol szállodát nyitott (a hotelról szóló ismertetők ma azzal büszkélkednek: Sir Peter Ustinov nagyapja alapította). Itt megismerkedett egy etióp-zsidó nővel, Sir Peter majdani nagymamájával. Ehhez előbb persze meg kellett születnie Jona Ustinovnak, Sir Peter apjának, aki a nagypapa württembergi kalandja következtében német alattvalónak számított - olyannyira, hogy az első világháborúban be is hívták Vilmos császár seregébe katonának.

A katonai szolgálat után idősebb Ustinov áttelepült Angliába, majd házasságot kötött Nadja Benois díszlet- és jelmeztervezőnővel, aki papírjai szerint francia volt ugyan, de ősei származása révén olasz és orosz vér is csörgedezett az ereiben, anyai oldalról is megtámogatva az 1921. április 16-án született Peter nevű gyermek nemzetközi pedigréjét. A keresztelőre németországi helyszínen került sor, földrajzilag ott volt ugyanis a legegyszerűbb összejönnie a világban szerteszéledt családnak. Ustinov apja ekkoriban a Wolff-féle német hírügynökség tudósítójaként dolgozott, s amint azt egy életrajzi műsorában Ustinov felelevenítette, esténként-éjszakánként kiabálva diktálta telefonba tudósításait: "Lloyd George ma azt mondta az alsóházban..." A kis Peter - saját elbeszélései szerint - e hangos atyai hírtovábbításoknak köszönhetően tanult meg jól németül.

A későbbi Sir Peter ha nem is anyanyelvként, de mondjuk iskolai nyelvként az angolt sajátította el a londoni Westminster College elit iskolában, ahol többek között az akkori angliai német követ, a későbbi birodalmi külügyminiszter, Joachim von Ribbentrop fia is osztálytársa volt. Ustinov azt is kedvtelve mesélte, hogy a kis Ribbentrop hangos Heil Hitlerrel engedte útjára az őt az iskolába szállító követségi Mercedest, majd bevonult a többi diákkal az anglikán kápolnába a kötelező reggeli imára.

Ekkor egyébként még maga Ustinov is német állampolgár volt, a "ne feledkezz meg arról, hogy német vagy!" intelemmel az útlevelében. Ezt csak a második világháború kitörésekor cserélte fel angol passzusra, majd színészpalántaként (1937-től volt színitanodás, 1939-től pedig már játszott is) civil ruháját a brit hadsereg egyenruhájára. A négyéves szolgálatot később élete legbutább és leghosszabb szerepének minősítő Ustinov karrierje a leszerelés után kezdődött, ekkor jöttek a hollywoodi filmszerepek - a már említett Spartacusban nyújtott alakításért kapta az első Oscar-díjat és a Topkapi című film taxisofőrjéért a másodikat -, a londoni operarendezések, a könyvek, a közéleti szerepvállalás.

Hogy mitől lett ilyen sokoldalú, arra maga sem tudott válaszolni - valószínűleg a könyvektől, hiszen még a taxiban is olvasott -, egyet azonban bizton állított: soha egyetlen vizsgát sem tett le sikerrel, tehát ismereteit nem az iskoláknak köszönhette. Ennek ellenére számtalan egyetem avatta díszdoktorrá, az angliai Durham egyetemének pedig ő volt a kancellárja, és e minőségében ő adta át a díszdoktori címet Károly trónörökösnek is.

Az anekdotáival az őt 1990-ben lovaggá ütő II. Erzsébet királynőt is megnevettető Sir Peter ismertsége növekedésével és kora előrehaladtával egyre gyakrabban vállalt közéleti szerepet, például az ENSZ gyermekvédő szervezete, az Unicef nagyköveteként még időskorban is gyakran elment nehéz körülmények között élő afrikai gyerekekhez, hogy látogatásaival felvidítsa őket, és egyben felhívja a világ figyelmét sorsukra. Társadalmi megnyilatkozásaiban pedig elsősorban az előítéleteket vette célba, amelyekben az emberiség legnagyobb terhét, a háborúk közvetlen okozóját látta. Az ellenük való küzdelmet olyan fontosnak tartotta, hogy 2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen előítélet-kutató központot alapított, amelyet róla neveztek el.

Élete utolsó nagy szerepét a Németországban tavaly bemutatott, Luther című filmben alakította, ahol Bölcs Frigyes szász választófejedelemként veszi védelmébe az egyházi és világi hatalmakkal szemben a reformátor Luthert, aki különben a "civil" Ustinov szerint katolikusabb volt az akkori egyházi méltóságoknál, s azért vágott a keresztény egyház megújításába, mert nem tartotta eléggé katolikusnak Róma urait.

Talán egyetlen szerep sem volt annyira testreszabott Ustinovnak, mint ez az utolsó, a bölcs és szelíd megértés, a humor és egy kis egészséges cinizmus ötvözete. A halála kapcsán hol oroszként, hol angolként, hol németként emlegetett Ustinov leginkább világpolgárnak nevezte magát, s azt mondta: a haza ott van, ahol az emberek civilizáltan viselkednek. Otthon különben a Genfi-tó partján volt, ahol harminc éve lakott egy-egy utazása között. Szemtanúk szerint a szőlővel övezett házban több bepakolt bőrönd is állt a mindig indulásra kész Ustinov számára.

WEYER BÉLA / BERLIN

Három új telefont is kiadhat a Samsung augusztusban, nem is akármilyeneket

Három új telefont is kiadhat a Samsung augusztusban, nem is akármilyeneket

Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung

Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung

Elképzelni is nehéz: Bonn maradhatott volna a német főváros – 1991. május 17.

Elképzelni is nehéz: Bonn maradhatott volna a német főváros – 1991. május 17.