Az emberek megtévesztésével vádol egy olasz papot az a volt szeminarista, aki állítja: nem élt az első században názáreti Jézus nevű zsidó tanító. A buzgó ateistává lett férfi saját elmélettel rukkolt elő a kereszténység születésének magyarázatára.

Egy idős olasz férfi beperelt egy másik idős olasz férfit. Mondhatni, mindennapi eset, csakhogy a per tárgya nem valamiféle csip-csup telekvita, hanem - legalábbis a felperes szerint - a keresztény egyház létjogosultsága. Történt ugyanis, hogy a ma már jóval 70 felett járó Luigi Cascioli, a közép-itáliai Viterbo városkában élő nyugdíjas agronómus néhány évvel ezelőtt Krisztus meséje címmel könyvet adott ki. Ebben történelmietlennek mondta mindazt, amit a kereszténység a názáreti Jézus személyéről hirdet. Megtudta ezt egy közeli falu, Bagnoregio katolikus plébánosa, Enrico Righi atya, és óva intette híveit az istentagadó írástól. Több se kellett a szerzőnek - aki nem mellesleg annak idején egy papneveldében koptatta a padot a most ellene prédikáló plébánossal -, beperelte a lelkipásztort, mondván, ha már bírálni merte a könyvét, bizonyítsa be, hogy valóban élt kétezer éve egy Jézus nevű, galileai származású zsidó rabbi, akitől a keresztény tanítást származtatják. Célja - mint azt immár honlapján is közhírré tette -, hogy a bíróság jelentse ki: a Szentháromságnak legalább az egyik tagja nem létezik. Ezzel Cascioli a "kereszténység csalását" kívánná egyszer s mindenkorra száműzni a társadalomból.

A pereskedő ateistától, úgy tűnik, elpártoltak az égiek. Tavaly tavasszal ugyanis egy olasz bíróság elutasította a vádat, és 1500 euró pénzbüntetésre ítélte Casciolit, aki azonban nem tágított. A perújrafelvételt követően kis híján a viterbói bíróságon is ejtették az ügyet, ám egy fellebbviteli grémium végül mégis úgy ítélte meg, hogy az egyik vádpont (a jóhiszeműséggel való visszaélés) talán mégis megér egy misét. Ennek ellenére Gaetano Mautone bíró a minap mégis úgy döntött, végleg elutasítja az ügyet. Mindenesetre Cascioli nem adja fel: az eltökélt ateista épp azt fontolgatja, hogy továbbviszi perét Strasbourgba, az Emberi Jogok Európai Bíróságára.

Katolikus teológusok azonban annyira abszurdnak és nevetségesnek tartják a felvetést, hogy kommentálni sem kívánták a HVG-nek. Némelyek még azt is megkockáztatták, kíváncsian várják, amint bármilyen bíróság beidéz több mint kétmilliárd keresztényt, hogy tanúskodjon hitének tárgyáról. Szabó Tamás katolikus tábori püspök is csak annyit látott jónak megjegyezni, hogy az egyháznak nem elsődleges feladata történelmi tények igazolása, illetőleg Jézus emberségének hirdetése. A keresztényeket - állítja a püspök - sokkal inkább foglalkoztatja az isteni természetű Jézus személye és a hitébresztés munkája.

"Isteni csoda lenne, ha én győznék" - jelentette ki maga Cascioli is néhány héttel ezelőtt, amikor újságírók arról faggatták, mennyi esélyt lát a per megnyerésére a katolikus Olaszországban. Az ateista hobbitörténészt azonban szemmel láthatóan elkerülte a természetfeletti segítség. Pedig erre igencsak szüksége lett volna, már csak azért is, mert az általa kínált alternatív magyarázat a kereszténység kialakulására a szakértők szerint meglehetősen gyenge lábakon áll. Cascioli ugyanis leginkább a 2. század végén élt híresen keresztényellenes görög filozófus, Kelszosz munkáira támaszkodik, aki válogatott sértésekkel igyekezett lejáratni az akkoriban még illegális szektaként számon tartott kereszténység alapítóját.

A missziós lelkületű Cascioli azonban ezen túlmenően is állítja, hogy tudja, ki az, akit annak idején felruháztak isteni jegyekkel - természetesen nyereségvágyból - a korai egyház vezetői. A nyugdíjas agronómus úgy véli, egy első századi Róma-ellenes zsidó zendülőre, bizonyos Gamalai Jánosra (állítása szerint Galileai Júdás fiára, Hezekiás rabbi unokájára, a Hasmóneus-dinasztia egyik leszármazottjára) aggattak mitikus tulajdonságokat - magyarán belőle csináltak Krisztust.

A baj csak az, hogy e titokzatos Gamalai János létezését nemigen hajlandó elismerni az ókortudomány. Már csak azért sem, mert szinte semmit nem tudni róla. Ókori források nem említik a nevét, a művelt közönség kizárólag a mintegy 122 (kitalált) történelmi regényt szerző brit viktoriánus író, George Alfred Henty egyik könyvéből (For the Temple - A Templomért) ismerheti. Ráadásul a szerző a könyv bevezetőjében külön felhívja a figyelmet, hogy Gamalai János a saját fantáziájának teremtménye.

"Cascioli beperelheti magát az Úristent is, Gamalai János és Jézus összemosása akkor sem más, mint filológiai kalózkodás" - minősítette az ügyet Majsai Tamás, a Wesley János Lelkészképző Főiskola egyháztörténet-tanára a HVG-nek. Ráadásul nem is Cascioli az első, aki kétségbe vonta Jézus történelmiségét. A 18. században két francia, Charles Francois Dupuis retorikaprofesszor és Constantin Francois Chasseboeuf Boisgirais - ismertebb nevén: Volney - filozófus azt hangoztatták, hogy a történelmi Jézus nem létezett. Arthur Drews német történész pedig a 20. század elején A Krisztus-legenda című művében hitregének minősített minden, Jézusra vonatkozó állítást, de az Újszövetség közel harmadát jegyző Pál apostolt is kitalált személynek mondta.

Rossz hír a hitetlenkedőknek - állítja Grüll Tibor ókortörténész -, a Krisztus életéről beszámoló Újszövetség a legjobban dokumentált ókori könyv. Míg az Újtestamentumnak ötezer ógörög nyelvű kézirata maradt fenn, az ókori görögök "bibliájából", a "második helyezett" Iliászból már csak 650 ilyen példány létezik, Josephus Flavius első századi zsidó származású történésznek A zsidó háború című munkája pedig csupán kilenc kéziratban maradt fenn. Nem beszélve arról, hogy az első és a második század fordulóján több ókori történetíró, a már említett Flavius, de Suetonius, Tacitus vagy ifjabb Plinius is említést tesznek a keresztény mozgalom elindítójáról. Az is idetartozik, hogy Zoroaszter Zend-Avesztáját csak a Krisztus utáni 3. században kezdték dokumentálni, mintegy 1200 évvel keletkezése után, kutatók mégis hitelesnek fogadják el azt. "Ezzel szemben az evangéliumok - mondja Gábor György vallástörténész - legkésőbb a 2. század elejére gyakorlatilag a mai formájukban összeálltak."

Ezért ma már történelmi tényként fogadja el a tudomány - válaszolták a HVG megkeresésére ókortörténészek -, hogy az első századi Palesztinában élt egy Jézus nevű zsidó tanító, akinek csodákat és ördögűzéseket tulajdonítottak az emberek, és néhányan messiásként tisztelték. Azt sem kérdőjelezik meg, hogy ezt az embert Tiberius császár uralkodásának idején keresztre feszíthették, valamint hogy követői hittek a feltámadásában, és sokan istenként imádták őt.

IZSÁK NORBERT

Szinte minden megmentett lakáshiteles visszaveszi a lakását

Szinte minden megmentett lakáshiteles visszaveszi a lakását

Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész

Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész

Hozott egy új szabályt a YouTube, sokkal jobb hely lehet belőle

Hozott egy új szabályt a YouTube, sokkal jobb hely lehet belőle

Megszavazták a törvénymódosítást, amivel helyettes államtitkár lehet a 22 éves egyetemista

Megszavazták a törvénymódosítást, amivel helyettes államtitkár lehet a 22 éves egyetemista

Az állatkerti Biodóm energiafogyasztása akkora lesz, mint egy egész kerületé

Az állatkerti Biodóm energiafogyasztása akkora lesz, mint egy egész kerületé

30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból

30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból