Tetszett a cikk?

A kínai nagy generáció hősei sorra távoznak a politika porondjáról, de többjük leszármazottja továbbviszi a nevet, a presztízst, sőt a befolyást is.

Az európai kultúrákban csak a már elhunytak esetében szokás a halhatatlanságukat emlegetni. Kínában ez is másképp van: azoknak, akik csak azt követően távoznak az élők sorából, hogy halhatatlanná nyilvánították őket. Így történt ez a napokban is: pár nap híján 99 évesen egy pekingi kórházban elhunyt Po Ji-po, a kínai kommunizmus őstörténetét túlélt forradalmár veteránok (Teng Hsziao-pinget és két korábbi államfőt is fölsorakoztató) úgynevezett nyolc halhatatlanjának utolsó mohikánja.

A Sanhszi tartományban 1908-ban született Po Ji-po 17 évesen lett a Kínai Kommunista Párt (KKP) tagja. Részt vett a 8 ezer kilométer hosszú menetelésben, a Japán-ellenes háborúban pedig a déli közigazgatási hivatal elnöke lett. A második világháború idején "öngyilkos fölszabadító egységet" alapított, amely éppúgy harcolt a japán megszállók, mint a Kuomintang polgárháborús erői ellen. A személye köré szőtt legenda szerint sikerült magához édesgetnie egy ellenséges tábornokot, aki 200 ezer harcost hozott magával a népi felszabadító hadseregbe.

Po 1945-től a KKP központi bizottságának tagja, majd jó ideig a politikai bizottság póttagja volt. Mao közelében állt a Tienanmen téren, amikor az 1949-ben kikiáltotta a népköztársaságot. Volt pénzügyminiszter és a néhai Csou En-laj kormányfő helyettese, majd - talán éppen emiatt - a nagy proletár kulturális forradalom meghurcoltja. Tíz évig tartott a pokoljárása. Eközben feleségét agyonverték, hat tizenéves gyermekét pedig fizikai "átnevelésben" részesítették.

Teng Hsziao-ping hatalomra kerülésével térhetett vissza a csúcsokra: ismét miniszterelnök-helyettes, gazdasági főtanácsadó és királycsináló lett. Már-már megfellebbezhetetlen volt a tekintélye. Pártolta a reform és a nyitás - máig virágzó - gazdaságpolitikáját, miközben ellenzett minden érdemi politikai változtatási kísérletet. Támogatta Teng valóban újító és máig ható, a "szocialista piacgazdaságnak" teret adó gazdaságszervezési elgondolásait, egyszersmind csökönyösen védte a politikai diktatúrát körülbástyázó kommunista dogmákat. A nyugdíjazott politbürokratákhoz hasonlóan a megfiatalított vezetés mögötti központi tanácsadó bizottság oszlopos tagja, majd ügyvezetője lett.

A Tienanmen téri diáklázadás idején a többi nagy öreggel együtt részt vett a politikai bizottság ülésein, ahol "imperialista lázításról" szónokolt, és pártolta a több száz áldozatot követelő katonai reakciót. Állítólag támogató szerepe volt Csiang Cö-min (előző) pártfőtitkár-elnök megválasztásában, így annak volt mit viszonoznia, amikor Po idősebbik fia gyors fölemelkedésében segédkezett.

Az atya tehát a Hosszú Menetelés óta ott volt a csúcsok közelében, a fiú hosszú menetelése viszont még folytatódik. A vezetés hatalmi ormai felé törekvő kínai "ötödik nemzedék" tagjainak két alaptípusát különböztetik meg: a titkárokat, azaz a korábbi nagyságok felemelkedő beosztottjait és a kishercegeket, vagyis a veteránok leszármazottait. A KKP idén késő ősszel tartandó 17. kongresszusán a politikai bizottságba várt "fiatalok" között elsőként emlegetik Li Ko-csiangot, aki valaha a Kommunista Ifjúsági Szövetségben Hu Csin-tao beosztottjaként ("titkárként"), majd utódjaként az ifjúsági szervezet élén serénykedett. A mindössze 51 esztendős jogász-közgazdász, a jelenlegi elnökkel azonos tartományból, Anhujból származó Li már a második fontos tartományban tölti be az első titkári posztot. Aligha véletlen, hogy a Newsweek amerikai hetilap a minap A következő Hu címmel villantotta föl portréját.

A másik archetípus, a most elhunyt halhatatlan fia, Po Hszi-láj természetesen a "hercegek" közé tartozik. Ő is azt a nemzedéket képviseli, amely nem élt a kínai kommunisták harci hőskorszakában: alig néhány hónappal a népköztársaság kikiáltása (1949. október 1.) előtt született. Hivatalos életrajza szerint a nagy proletár kulturális forradalom kezdeti időszakában, 1968 januárjától egy pekingi gépgyár vasmunkása volt. A kulturális forradalom idején aztán öt évet börtönben töltött, mert állítólag megfertőződött "kapitalista úton járó" apjától, akit a vörösgárdisták üldöztek. Miután felmenőjének ismét növekedni kezdett a presztízse, a fiúnak is kedvében járt a kádersors.

Akárcsak fivéreinek. Egyikük jó ideig a Kínai Autógyártók Szövetségének volt igazgatóhelyettese, a másik egy pekingi szállodaigazgatási társaság elnöke lett. Po Ji-po veje pedig dániai nagykövet volt. A kedvenc fiú, Hszi-láj csak a harmincon túl lett a KKP tagja, aztán nagyvárosi polgármester. Talien első embereként gyakran mondogatta: "mi nem a legnagyobbak, csupán a legjobbak akarunk lenni". Ezenközben nagy figyelmet fordított a kormányzás átláthatóságára és hatékonyságára, mindezt a polgárok aktív bevonásával a közéletbe. Kicsinosította és megtisztította a mandzsúriai rozsdaövezetben fekvő, avítt állami monstrumoktól fuldokló várost, gyakran csoportostul záratta be a füstokádó gyáróriásokat. Regnálása idején megugrott a közvetlen külföldi tőkebeáramlás, kiváltképp Japánból és Dél-Koreából. A külföldi üzletemberek közvetlennek és döntésképesnek találták, olyannak, aki véghez tudja vitetni, amit elhatározott, és ráadásul angolul is beszél.

Miután 2000 végén Liaoning tartomány kormányzójává léptették elő, jelentős reformokat vezényelt le az ipari szektor állami ellenőrzésének csökkentése és a piaci versenyfeltételek valóssá tétele érdekében. Eredményességét jelezte, hogy intézkedéseinek köszönhetően a kormányzati szolgáltatások terén csökkent a szakadék a "rozsdás" tartomány és a tengermellék fejlődésben messzire előreszaladt tartományai között. Ezt Pekingben is értékelték: hamarosan tartományi párttitkárrá, majd a központi bizottság teljes jogú tagjává lépett elő.

Po Hszi-láj fölemelkedése az átépítés(ek) alatt zavartalanul folytatódott. 2004-ben rendelték föl a fővárosba, hogy a befolyásos kereskedelmi tárcát igazgassa a központi kormányban. Ezen a poszton Po Hszi-lájnak módja nyílik országos, sőt nemzetközi közigazgatási tapasztalatokkal gyarapodnia, kínai vezetői mércével mérve még fiatalon, alig 58 évesen. Nem véletlen, hogy az amerikai Business Week Egy herceg, akiből kormányfő lehet címen mutatta be az ifjabb Pót.

BENDA LÁSZLÓ

Monitor

Papírsárkány

A Vadhattyúk szerzőjének magyarul nemrég megjelent újabb vaskos könyve, a Mao Ce-tung életéről szóló Az ismeretlen...

Történelmet írt a Boeing, újfajta módon tankolták meg az amerikai vadászrepülőgépet – videó

Történelmet írt a Boeing, újfajta módon tankolták meg az amerikai vadászrepülőgépet – videó

Home office vonaljegy és ASMR-bemondó – a Duma Aktuál tippjei a BKK-nak

Home office vonaljegy és ASMR-bemondó – a Duma Aktuál tippjei a BKK-nak

Egy fővárosi piacnál érzékenyítenek az LMBTQ-emberekkel szembeni elfogadásra

Egy fővárosi piacnál érzékenyítenek az LMBTQ-emberekkel szembeni elfogadásra