Tetszett a cikk?

Németországban a jövő év elejétől már nem kötelező polgári házasságot kötni az egyházi esküvő előtt.

Nem mondhatni, hogy kitörő örömmel fogadta Németországban a két nagy keresztény egyház a hírt: hamarosan polgári esküvő nélkül is lehet örök hűséget fogadni a templomban. Az anyakönyvi törvényt még tavalyelőtt módosították a honanyák és honatyák egy késő esti, észrevétlen ülésen, így a januártól érvényes újítás híre most szinte véletlenül jutott a közvélemény tudomására. Egy családjogi szakfolyóiratban június közepén egy tekintélyes jogász elmélkedett a régi szabály csöndes temetéséről, és ennek nyomán íródott múlt csütörtökön a legnagyobb példányszámú német minőségi napilap, a Süddeutsche Zeitung címoldalas híre, amelyre már országszerte fölfigyeltek.

A módosítást nem az egyházak sürgették, ami abból is látszik, hogy most katolikus és evangélikus vezetők egyaránt siettek közölni, minden marad a régiben, polgári anyakönyvezés nélkül csak kivételes esetben esketnek templomban. A törvénymódosításnak egyszerű gyakorlati oka volt. Már 1953 óta pusztán szabálysértőnek számított az a pap vagy lelkész, aki polgári papír nélkül esketett. Büntetés nem szerepelt a paragrafusban, és senki sem emlékszik olyan esetre, amikor egyházi emberek hatóság elé kerültek volna ilyen törvénysértésért. Ha pedig ilyesmi úgysem esik meg, akkor ideje lomtalanítani a jogszabályt.

Nem volt mindig ennyire nagyvonalú a jogalkotó, a náci időkben akár börtönbe is zárhatták azt a papot, aki megszegte a tilalmat. A polgári esküvőt kötelezően előíró törvény 1875-ben lépett érvénybe. Az evangélikus Otto von Bismarck - a vaskancellár, aki egyebek mellett a munkások társadalombiztosításának bevezetéséről is híres - a német történelemben nevezetes, külföldön is németül emlegetett Kulturkampf, azaz kultúraharc részeként, a katolikus egyház és a katolikus Centrumpárt befolyásának gyengítésére verte keresztül a törvényt, amely akkor pénz- és börtönbüntetés terhe mellett tiltotta meg a kizárólag templomi esküvőt.

A Németországban körülbelül egyforma befolyású katolikus és evangélikus egyház ma már úgy látja, és a mostani hír kapcsán ezt egybehangzóan meg is erősítették, hogy bevált a polgári és a templomi esküvő - utóbbit a párok nem egészen egyharmada választja - összekapcsolása, nem kell változtatni rajta. A pusztán egyházi esküvő nem teremt polgári jogilag elismert házasságot: nincs vagyonközösség, így válás esetén vagyonmegosztás sem, nincs se tartásdíj, se örökség, és ha ne adj' isten bűneset történne, a házastárs nem menthető föl a tanúskodás alól. Ezért az egyházi vezetők osztják azokat az aggodalmakat, hogy erőszakosabb felek utóbb kihasználhatják párjuk gyengébb érdekérvényesítő képességét, ha állami papír nélkül vezették oltár elé.

Ausztriában, ahol a jövendő németországi szabályhoz hasonló rend van életben, csak püspöki engedéllyel szabad anyakönyvi kivonat nélkül templomilag esketni. Ilyen megoldást fontolgatnak a német egyházak is, beleértve az érintettek alapos felvilágosítását a polgári jogi következményekről, nehogy utóbb bárki az egyházat tartsa felelősnek, ha hátrány éri a civil életben. Ezenkívül azt sem szeretnék az egyházak, hogy bigámisták kezére játsszanak az egyszerűsített eljárással. Megeshet ugyanis, hogy nős férfiak letagadják a házassági passzusukat, és úgy vonulnak az oltárhoz. Vagy fordítva: az államilag be nem jegyzett templomi esküvő után bármikor az anyakönyvvezetőhöz járulhatnak egy másik nővel.

Kedvez viszont az új szabály az özvegyeknek. A német lapokban nyugdíjasházasságként emlegetett lehetőség azoknak fontos, akik elhunyt házastársuk helyébe új partnert találtak, de nem akarnak lemondani az özvegyi nyugdíjról. Egyházuk egy korábbi állásfoglalása alapján az evangélikus lelkészek nekik már állami papír nélkül is segítenek örök hűséget esküdni, és várható, hogy ezt a katolikus papok is követik majd.

Az egyházi és állami esküvők viszonyára sokféle példa akad. Az Egyesült Államokban nem kötelező a polgári esküvő, de ilyenkor a templomban a pap egyúttal az anyakönyvvezető szerepét is betölti, ő írja alá az állami hivatal által előzetesen kiadott házassági engedélyt. A katolikus Olaszországban is betölthet a pap ilyen kettős szerepet: a Vatikán és az olasz állam konkordátuma értelmében öt napon belül hivatalosan bejelenti a házasságot. Igaz, kiskapu nyílik a vadházasságok - köztük az említett nyugdíjasházasságok - előtt, ha külön megkérik a papot a bejelentés mellőzésére, és aztán a pár az anyakönyvvezetőhöz sem megy el. Mindenesetre az egyház 2005 óta sajátos választékbővítéssel igyekszik több ifjú párt az oltár elé csalni. Azóta nemcsak a buzgó templomjáró katolikusokat esketik össze, hanem a katolikusok akkor is templomi áldást kapnak frigyükre, ha ateistával, sőt más vallásúval, akár muzulmánnal járulnak az oltár elé. Ilyenkor persze másképp zajlik a szertartás.

Az állam és az egyház szétválasztására hagyományosan kényes Franciaországban 1791 óta csak a polgári esküvőt tekintik jogilag érvényesnek, azaz törvényesnek, és a mostani tarifa szerint hathavi börtönre és 7500 eurós büntetésre számíthat az az egyházi személy, akiről kitudódik, hogy polgári anyakönyvi papír nélkül adott össze egy párt.

Egyedül az egyházi esküvőt ismerik viszont el Izraelben (bármilyen vallású is az állampolgár). A nem vallásos vagy az eltérő vallású izraeliek körében ezért szokás, hogy a határon túl, például a közeli Cipruson mondanak igent, mivel az érvényes külföldi polgári házasságokat Izraelben is hivatalosnak tekintik.

1,3 milliárd dollárra perelik Trump ügyvédjét rágalmazás miatt

1,3 milliárd dollárra perelik Trump ügyvédjét rágalmazás miatt

Érdemes lehet kivárni a teherbe eséssel a koronavírus-oltást

Érdemes lehet kivárni a teherbe eséssel a koronavírus-oltást

Kétszáz fős illegális bulit számolt fel a rendőrség Kolozsváron

Kétszáz fős illegális bulit számolt fel a rendőrség Kolozsváron