Egyesek szerint szakadással fenyeget, mások szerint aligha befolyásolja komolyan az orosz ortodox egyház működését, hogy egy konzervatív püspök fellázadt vallási vezetői ellen.

Nem hajlandó a vezeklésre Gyiomid püspök. A Moszkvától legtávolibb, Oroszország északkeleti csücskében fekvő anadiri és csukcsföldi pravoszláv egyházmegye feje ezt a múlt héten egy, az interneten közzétett levélben jelentette be. Egyszersmind átokkal sújtotta az orosz ortodox egyház vezetőit: II. Alekszij pátriárkát, Kirill szmolenszki és Filaret minszki metropolitát, valamint minden elődjüket, aki "részt vett az 1917. februári monarchiaellenes felkelésben".

A cári család jekatyerinburgi kivégzésének 90. évfordulóján nyilvánosságra hozott közlemény egy immár másfél éve tartó botránysorozat újabb fejezete. A konok főpap először tavaly februárban hallatott magáról, amikor "a szent pravoszláv egyház minden hűséges gyermekéhez" intézett felhívásában bírálta elöljáróit és adott hangot ókonzervatív nézeteinek, majd néhány hónappal később a moszkvai pátriárkához írt levelében állt elő újabb követelésekkel. Miközben ő a világhálón terjeszti nyilatkozatait, egyebek közt azt szeretné, ha az egyház bűnnek nyilvánítaná a mobiltelefon-használatot, és súlyos mulasztásnak tartja, hogy az orosz ortodox főpapság néhány évvel ezelőtt hosszas viták után hajlandó volt elfogadni a személyi adóazonosító szám bevezetését, amit Gyiomid változatlanul lelkiismeret-sértőnek tart.

Ennél komolyabb kifogásai is vannak a 47 éves püspöknek: nem szabad elismerni a demokráciát, az egyetlen, Istennek tetsző rendszer a monarchia - hangoztatja. Egyházának vezetőit eretnekséggel vádolja, mondván, kiszolgálnak egy népellenes politikát, amely miatt a hivatalos adatok szerint is évente 900 ezerrel fogy az ország lélekszáma, és a csökkenő orosz népességet bevándorlókkal pótolják. Olyan rendszernek nyújtanak segédkezet, amely megengedi az abortuszt, az ifjúságot megmételyező szórakozási formákat és a hazárdjátékokat, amilyen például a Csodák mezeje című - a Magyar Televízióban egykor futott Szerencsekerékhez hasonló, amúgy ártalmatlan - tévés vetélkedőműsor. A legfejlettebb államok Oroszországot is magában foglaló csoportjában, a G8-ban Gyiomid az Antikrisztus hatalomra kerülését előkészítő "szabadkőműves világkormányt" látja. A főpap elveti az ökumenikus törekvéseket is.

A moszkvai patriarchátus egy ideig altatta az ügyet, Gyiomid lázadásáról csak az után tettek közzé nyilatkozatot, hogy első levele tavaly márciusban a vallásos internetes fórumokról a központi sajtóba is bekerült. A csukcsföldi püspök lépését előbb tájékozatlansággal és tudatlansággal magyarázták, idővel azonban betelt a pohár. A múlt hónap végén a főpapi gyűlés - szakadár törekvések terjesztése, rágalom, hazugság és engedetlenség miatt - megfosztotta őt méltóságától, és egyházi bírósági eljárást indított ellene. Ugyanakkor kiutat is hagytak neki: visszahelyezik hivatalába, ha megbánást tanúsít a Szent Szinódus soron következő üléséig, amelyet ráadásul a korábban tervezett július 17-ei időpontról szeptember elejére halasztottak.

Ezt a lehetőséget utasította vissza, és egyben megszakított minden kapcsolatot a pravoszláv főpapsággal a püspök, aki - miután, még Szergej Ivanovics Dzjuban néven, 1983-ban diplomát szerzett a harkovi egyetemen - három évig elektromérnökként dolgozott. Csak 1986-ban lépett egyházi szolgálatba, ahol gyors karriert futott be: 2000 augusztusában püspökként az akkor létrehozott anadiri és csukcsföldi egyházmegye élére került. Pedig - egy volt paptársa internetes naplójában a botrány kirobbanása után megjelent visszaemlékezései szerint - már korábban is voltak furcsa ügyei. Például az istentisztelet alatt, nem törődve az imádkozó hívekkel, képes volt üvölteni a kórus tagjaival, ökröknek és barmoknak nevezve őket, a neki ellentmondó sekrestyésnek egyszer egy fazék forró levest öntött a fejére, de rendszeresen szembement egyházi elöljárójával is, aki ezért többször be is panaszolta.

Mások viszont úgy vélik, valójában nem Gyiomid eszméit tükrözik az ő neve alatt futó botrányos nyilatkozatok. Szavai a patriarchátus értékelése szerint egy, az egyházon belüli, szélsőségesen radikális kisebbség hangulatát tükrözik. Követeléseinek egy része egybecseng például azokkal, amelyeket a külföldön működő orosz pravoszláv egyház hangoztatott még az előtt, hogy tavaly májusban újraegyesült a moszkvai patriarchátussal. A hitéleten belüli ellentétekre utal az is, hogy a bírálatok elsősorban a pátriárka egyik legvalószínűbb utódaként számon tartott Kirill metropolita ellen irányulnak. Őt a háborgó püspök azzal is vádolja, hogy Nyugaton üzleti vállalkozásai, bankszámlái vannak. Ugyanakkor politikai felhangot ad az ügynek, hogy a lázadó főpap véleménye, szóhasználata szinte egy az egyben megegyezik a nacionalista erők terminológiájával.

Nem valószínű azonban, hogy a püspököt politikai szándék vezérelte volna - véli Alekszej Makarkin politológus, egy moszkvai tanácsadó cég, a Politikatechnológiai Központ vezérigazgató-helyettese. Mint a HVG-nek kifejtette, a radikális nyilatkozatoknak az ad súlyt, hogy az ilyen vélemények - ha nem meghatározóak is - jelen vannak az orosz ortodox egyházban. Hogy mennyire, arról megoszlanak a vélemények. Vannak, akik elkerülhetetlen egyházszakadásról beszélnek, mondván, Gyiomid híveinek száma milliókban mérhető, Alekszej Makarkin szerint azonban nincs ilyen veszély. Ha a püspököt végleg kiközösítik az egyházból, támogatóinak csak a töredéke marad hű hozzá - jósolta a HVG-nek. Márpedig most is csak legfeljebb néhány tízezren lehetnek a táborában, miközben a 140 milliós Oroszországban - Makarkin becslése szerint - a lakosság 6-8 százaléka, azaz 8-11 millió ember számít aktív, azaz legalább havonta egyszer templomba járó hívőnek, a hagyományokat csak részben betartó pravoszlávnak pedig a túlnyomó többség, 60-70 százalék vallja magát.

POÓR CSABA / MOSZKVA

Monitor

Igazi pravoszlávok

Még az ukrán nagykövetet is bekérették múlt pénteken a moszkvai külügyminisztériumba, hivatalosan is kifogásolva...

Húsvéttól zenghet az új szövegű Miatyánk

Húsvéttól zenghet az új szövegű Miatyánk

Az államtitkár szerint nemzeti érdek növelni Magyarország részesedését az űriparban

Az államtitkár szerint nemzeti érdek növelni Magyarország részesedését az űriparban

A Klubrádióhoz igazol Hardy Mihály

A Klubrádióhoz igazol Hardy Mihály

Duma Aktuál: Orbán Viktor helyett Palvin Barbit miniszterelnöknek!

Duma Aktuál: Orbán Viktor helyett Palvin Barbit miniszterelnöknek!

A nap fotója: szabálytalanul parkoló Audi A8 miatt állt az 51-es villamos

A nap fotója: szabálytalanul parkoló Audi A8 miatt állt az 51-es villamos

Hózivatarral tört be az országba, Budapest felé tart a hidegfront

Hózivatarral tört be az országba, Budapest felé tart a hidegfront