Tetszett a cikk?

- a GDP 3 százalékának megfelelő költségvetési hiány és a GDP 60 százalékának megfelelő államadósság változatlanul...

- a GDP 3 százalékának megfelelő költségvetési hiány és a GDP 60 százalékának megfelelő államadósság változatlanul küszöbértéknek minősül;

- a tagállamoknak középtávon a jövőben is egyensúlyi vagy többletet mutató költségvetési egyenlegre kell törekedniük, az alacsony államadósságú és gyors növekedésű országok azonban középtávon is fenntarthatnak legfeljebb a GDP 1 százalékára rúgó deficitet;

- a nem egyensúlyi vagy többletet mutató költségvetésű tagállamok évente a GDP 0,5 százalékának megfelelő mértékben kötelesek csökkenteni deficitjüket, erőteljes gazdasági növekedés idején ennél nagyobb, lassú növekedés idején ennél kisebb a követelmény. A strukturális reformok költségvetési hatását - különös tekintettel a nyugdíjreformra - ugyancsak figyelembe lehet venni;

- a küszöbértéket meghaladó deficit esetén szankciórendszer léphet érvénybe;

- a túlzottdeficit-eljárás megindítása alól mentesít, ha a hiány kivételes körülmények hatására, ideiglenesen és csekély mértékben haladja meg a küszöbértéket, kivételes körülménynek számít, ha a tagállam gazdasági növekedési üteme nagyon alacsony vagy negatív, valamint ha a gazdasági visszaesés nagyon hirtelen következik be;

- az EB a hiányküszöb átmeneti és csekély túllépése esetén, a túlzottdeficit-eljárás megindítására tett javaslata során mérlegelhet sajátos mentesítő tényezőket, ezek közé tartoznak a lisszaboni program végrehajtására, különösen a kutatás-fejlesztésre költött állami ráfordítások, az adósságállomány mértéke és várható alakulása, valamint az érintett tagállam véleménye szerint mérlegelendő egyéb körülmény (utóbbit illetően különösen a nemzetközi szolidaritásra fordított pénzügyi hozzájárulásokat, az EU gazdaságpolitikai céljainak teljesítését, valamint Európa egyesítését kell figyelembe venni, amennyiben az utóbbi egy tagállamra rendkívüli pénzügyi terheket ró);

- a deficitküszöb csekély túllépése esetén mérlegelni kell a nyugdíjreform hatását, annak költségeit a bevezetést követően öt éven át lehet tekintetbe venni (az első évben a reform nettó költségének 100 százaléka, majd 80, 60, 40, végül 20 százaléka számolható el);

- a túlzottdeficit-eljárás alatt álló tagállamoknak évente legalább a GDP fél százalékának megfelelő mértékben kell csökkenteniük hiányukat, a korrekció határideje a megállapítástól számított egy év - tehát általában a felmerüléstől számított két év -, különleges körülmények esetén a megállapítástól eltelt két év (a határidők váratlanul kedvezőtlen gazdasági fejlemények esetén meghosszabbíthatók).

Nemzetközi gazdaság

Hígítás

Amolyan jogi karácsonyfává öltöztették fel vasárnap éjjel az EU pénzügyminiszterei a tagállamok költségvetési hiányát szabályozó stabilitási paktumot, amelyre felaggatták minden kormány minden kívánságát - lazítva ezzel az eddigi szigorú rendszert.

Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat

Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat

A tudás helyett a társadalmi szakadékot mélyítheti a távoktatás

A tudás helyett a társadalmi szakadékot mélyítheti a távoktatás

Kalózkodással vádolják a szájmaszkokat lenyúló USA-t

Kalózkodással vádolják a szájmaszkokat lenyúló USA-t