Az EU történetének egyik legbonyolultabb jogszabálycsomagját fogadta el első olvasatban az Európai Parlament. A vegyi anyagokra vonatkozó új szabályozás az iparág szereplői számára sokkal szigorúbb lesz - ha nem is annyira, mint azt a környezet- és fogyasztóvédők szeretnék.

Hétévi munka, szakmai és politikai egyeztetés, ötezer módosító indítvány, ezeroldalnyi szöveg - számokban nagyjából így foglalható össze a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és engedélyezéséről (REACH) szóló új uniós szabályrendszer létrehozásának története, amelynek fontos fejezete zárult le az Európai Parlament (EP) múlt heti szavazásával. Az EP első olvasatban nagy többséggel jóváhagyta az európai vegyipari lobbi, valamint a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek ádáz harcában megszületett rendelet-, illetve irányelvcsomagot, amely az úgynevezett együtt döntési eljárás keretében a második parlamenti olvasat előtt hamarosan a miniszterek tanácsa elé kerül. Végső döntés viszont 2006 vége előtt nem várható.

A REACH értelmében 11 év alatt mintegy 30 ezer már forgalomban lévő, a mindennapi életben olykor évtizedek óta használt vegyszert kell legalább minimális ellenőrző vizsgálatoknak alávetni, hogy gyártójuk - egyelőre 5 évenként megújítandó - engedélyt kapjon a további alkalmazásukra. Ráadásul az eddigi gyakorlattal ellentétben az egyes kemikáliák emberi egészségre és a környezetre való veszélytelenségének bizonyítása a gyártók, illetve az importálók feladata lesz, az ezzel kapcsolatos költségeket is ők viselik, és a cégek anyagi felelősséggel is tartoznak majd az általuk forgalomba hozott termékek "tisztaságáért".

A vegyi az unió iparának egyik legfontosabb ágazata. Az évi 586 milliárd eurós árbevételt elkönyvelő, 1,3 millió alkalmazottat foglalkoztató és 27 ezer vállalatot - amelyek 96 százaléka 250 főnél kevesebbet alkalmaz - tömörítő szektor minden követ megmozgatott, hogy csökkentse az új szabályozásból fakadó terheket. A másik oldalon legalább akkora elánnal próbálták érvényesíttetni saját szempontjaikat az egészségügyi és környezetvédelmi szervezetek, amelyek nyomására kezdett az 1990-es évek végén az Európai Bizottság (EB) komolyan foglalkozni a vegyszerek gyártását és forgalmazását szabályozó előírások korszerűsítésével.

2003 tavaszán még az EB akkori környezetvédelmi biztosa, a svéd Margot Wallström mutatta be a reformjavaslat első koncepcióját, de a REACH jogszabálytervezetét már a vállalati politikát felügyelő finn Erkki Liikanen terjesztette elő. A tagállamok ugyanis korábban úgy döntöttek, a dosszié nem a környezetvédelmi, hanem az ipari tárcákért felelős miniszterek tanácsa elé kerül, így a José Manuel Barroso vezette EB-ben is Günter Verheugen ipari biztos lett a témafelelős. Ez a hangsúlyeltolódás egyértelműen a vegyipari lobbi sikerét jelezte.

A gyártóknak volt miért hajtaniuk. Az eredeti elképzelések szerint az új szabályozást kiterjesztették volna mind a 100 ezer 1981 előtt forgalomba került vegyi alapanyagra, amelyek sohasem estek át kötelező ellenőrzésen. Eddig csak az 1981 után piacra dobott vegyületeket kellett a gyártóknak bejelenteniük és vizsgálatokkal alátámasztott adataikat megadniuk a kijelölt nemzeti hatóságoknak. Ám az utóbbi nem egészen két és fél évtized alatt csak 3 ezer vegyi anyagot jegyeztettek be a cégek, a régóta bevezetett több tízezernyi kemikáliát viszont zavartalanul onthatták magukból Európa-szerte a vegyi üzemek. Ha valamelyik vegyülettel kapcsolatban fölmerült az egészségre vagy a környezetre való ártalmasság gyanúja, a nemzeti hatóságoknak a saját kontójukra kellett bebizonyítaniuk a veszélyességét.

A REACH jelenlegi változata - amely előirányozza egy vegyi anyagokkal foglalkozó EU-ügynökség felállítását Helsinkiben, amely egységes nyilvántartást vezet majd az uniós piacon forgalmazott minden kemikáliáról - már csak 30 ezer vegyületet érint, és azok mindegyikét sem kell egyforma alapossággal megvizsgálni, mielőtt regisztrálnák. Az évente az EU-ban 1 és 10 tonna közötti mennyiségben forgalmazott vegyületeket - ilyen az összes EU-ban gyártott vagy oda importált vegyi anyag körülbelül kétharmada - lényegében csak egy kérdőív kitöltésével kell bejelenteni. A teljes regisztrációs eljárást, értékelést és engedélyezést csak abban az esetben kell elvégezni, ha egy anyag különösen mérgező, az élő szervezetekben felhalmozódik és nem bomlik le, illetve ha újonnan állították elő. Egyszerűsítették az évi 10 és 100 tonna közötti mennyiségben forgalmazott anyagok regisztrálását is, de a veszélyesnek minősített kemikáliák ebben a kategóriában sem mentesülhetnek a teljes körű vizsgálat alól. Az igazán szigorú szabályok az évi 100 tonnánál nagyobb mennyiségben forgalomba hozott anyagokra vonatkoznak. A vegyszerek regisztrációjára kategóriánként, illetve veszélyességük szerint 3, 6 vagy 11 év áll a gyártók rendelkezésére.

A legfeljebb 11 éves átmeneti időszak alatt az EU vegyipari vállalatainak a REACH miatt összesen mintegy 2,3 milliárd eurót kell kötelező vizsgálatokra költeniük, ami az EB és az EP szerint nem fenyegeti az ágazat versenyképességét. Az új szabályozás mindazonáltal nehezen elviselhető bürokratikus és anyagi terhet ró főleg a kis- és középvállalkozásokra, elsősorban az ő érdekeiket tartja szem előtt az "egy vegyület, egy regisztráció" elve. Eszerint megegyező vegyületeket több vállalat együtt, konzorciumban is bejegyeztethet, így a költségeket megoszthatják. Igaz, üzleti titokra való hivatkozással ezalól is felmentést lehet kapni a leendő ügynökségtől, amit főleg a kutatásra és fejlesztésre legtöbbet költő multik szorgalmaztak. A jogszabály szerint azonban a cégek mindenképp kötelesek tájékoztatást adni az állatkísérletek eredményeiről, ezekből ily módon hosszú távon kevesebbre lesz szükség, ami viszont gesztus a környezetvédőknek.

VIDA LÁSZLÓ / BRÜSSZEL

Kimenekítik az amerikaiakat a koronavírus miatt vesztegzár alatt álló hajóról

Kimenekítik az amerikaiakat a koronavírus miatt vesztegzár alatt álló hajóról

Mi történik, ha otthonától 1500 km-rel tesznek le egy hangyát?

Mi történik, ha otthonától 1500 km-rel tesznek le egy hangyát?

Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát

Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát

Hongkongban rizsért és vécépapírért ölik egymást az emberek

Hongkongban rizsért és vécépapírért ölik egymást az emberek

Az állat- és növényfajok egyharmada eltűnhet 50 éven belül

Az állat- és növényfajok egyharmada eltűnhet 50 éven belül

Hat gólos hátrányból verte a Szeged a PSG-t

Hat gólos hátrányból verte a Szeged a PSG-t