Tetszett a cikk?

Alexander Schalck-Golodkowski 1989.

Alexander Schalck-Golodkowski 1989. december 3-án szökött át az NDK-ból az NSZK-ba, ahol egy hónappal később részletes vallomást tett a Szövetségi Hírszerző Szolgálatnak (BND) az általa húsz éven át irányított, az NDK-ban Stasi-alapokra épített vállalatokból, valamint nyugat-európai országokba telepített, privátnak álcázott kereskedelmi cégekből összeállt Kommerzielle Koordinierung (KoKo) működéséről, felépítéséről, kapcsolatairól. Az államtitkári rangot odahagyó, s a BND-nél "vallomástételre jelentkező" Schalck-Golodkowski, akit Hófehérke fedőnéven iktattak a nyugatnémet hírszerzésnél, Gutmann névre kért útlevelet a hatóságoktól önmaga és a vele együtt szökött felesége számára, arra hivatkozva, hogy egykori munkatársai részéről veszély fenyegeti őket. A kérést teljesítették, jóllehet a Gutmann név a KoKo-főnök feleségének leánykori neve volt, s ezt gyakran férjes asszonyként is használta korábban, amikor átjárt vásárolni Nyugatra. Az illetékeseknek csak utóbb jutott eszébe, hogy Golodkowskinak a Gutmann névre feltehetően a Nyugaton korábban e névre nyitott bankszámlák felhasználása érdekében volt szüksége. A KoKo még Golodkowski átállását követően is fennmaradt, egészen 1990-ig, az NDK összeomlásáig.

A Kokóba közel húsz, Németország nyugati felén működő pártvállalat tartozott, amelyek közül a Deutsche Handelsgesellschaft West-Ostot (DHG), illetve a Nolte KG-t még az ötvenes években alapította közösen a Német Szocialista Egységpárt (SED), illetve a Német Kommunista Párt (DKP). A bonni gazdasági minisztérium 1989-ben 1,5 milliárd márkára becsülte forgalmukat. De a kelet-európai partnervállalatokon túl ide sorolhatók azok a "baráti" cégek is, amelyek gyakran csupán egyszerű postafiók-érdekeltségek voltak, Svájcban, Ausztriában, Liechtensteinben, s mindenekelőtt a devizaszerzésben, a kereskedelmi korlátozás alá eső áruk beszerzésében vettek részt. De a KoKo teendői közé sorolták a DKP rendszeres támogatását, a fegyvervásárlást, a keletnémet vezetők ellátását nyugati luxusjavakkal, s az SED táplálását az üzletek révén keletkezett nyereségből.

Ma már sokat tud a világ e a különleges cégekről, s arról is, hogy munkatársaik a KoKóval összefonódott berlini állambiztonsági minisztériumnak is dolgoztak. Az már kevéssé ismert, hogy a bizalmi emberek közül sokan - gyakran az NDK-s biztonsági szervek tudtával - más titkosszolgálatoknak is jelentettek. Arról is keveset hallani, hogy a nyugatnémet biztonsági szervezetek a nyolcvanas évek kezdetétől a legkisebb részletekig ismerték a KoKo-cégeket, tisztában voltak akcióikkal, ismerték munkatársaikat, gyakorlatilag azonban nem tettek semmit akadályoztatásukért. Neves német vállalatok pedig jócskán benne voltak az embargó áthágásában, a vámellenőrzés kijátszásában, hamis szállítási dokumentumok kiállításában.

A ma hatalmon lévő német kormánykoalíció kisebbik tagja, a Bündnis 90/Die Grünen 1994-ben - még ellenzékben - részt vett abban az akkor már három éven át működő parlamenti bizottságban, amely a KoKo tevékenységét vizsgálta. Ez az interneten is közzétette megállapításait, miszerint az NDK-ban az állam az államban módjára működött szervezet feletti szemhunyás részint német hazafias megfontolásokra volt visszavezethető. De a zöldek arra is céloztak, hogy nyugatnémet politikusok, pártok is a KoKo fizetési listájára kerültek. Sőt találtak arra vonatkozóan is dokumentumokat, hogy más nyugatnémet tartományok is kísérletet tettek arra, hogy a Golodkowski által preferált Bajorország helyét megszerezzék. Úgyszintén az említett jelentésből derül ki, hogy 1992-ig az immár össznémet hatóságok gyakorlatilag helyzetben hagyták a KoKo vezetőit, akik élve a privatizációs lehetőséggel, jórészt az addigi kipróbált menedzsereknek játszották át - jóval áron alul - a pártvállalatokat, s juttatták látszatüzletekkel tőkéhez elvbarátaikat.

Pénzügyek

Stasi-nyomkeresők

A Magyar Nemzeti Bank a külön üzletágként működött "állami számlagyári" praktikák egyik vélt szereplőjeként bukkant fel a volt NDK pártvagyona után kutató német elemzésekben. További magyarországi pénzforgatási nyomok is fellelhetők az egykori keletnémet pártvállalatok mindmáig homályos történetében.

Száz delfin lelte halálát egy mozambiki sziget partján

Száz delfin lelte halálát egy mozambiki sziget partján

Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell

Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell

EU-csúcs: terítéken az oltási folyamat felgyorsítása

EU-csúcs: terítéken az oltási folyamat felgyorsítása