Tetszett a cikk?

A rendszeres banki értesítőlevelek nyelvezete sokszor elriasztja az ügyfeleket, noha fontos lenne, hogy a kivonatokat átolvassák, elvégre azok alapján reklamálhatnak.

Én megtanultam írni, te tanulj meg olvasni - ezt a gondolkodást az ügyfelekért versenyző bankok nem engedhetik meg maguknak. Mind törekszenek arra, hogy leveleik érthetőek legyenek, fejlesztik a számlakivonatokban használt szókészletüket, a kivonatok szerkezetét - legalábbis ezt válaszolták a HVG-nek a bankszámlakivonatok nyelvezetére vonatkozó kérdésére. Három-négy évente, úgy tűnik, frissítenek. Az OTP Bank Rt. például régebben "csoportos terhelésnek" nevezett minden rendszeresen átutalt közüzemi díjat, újabban megnevezi az egyes szolgáltatókat, ahova a pénz megy. Most épp a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (K&H) jelezte: változtat a lekötött betétekről adott tájékoztatás módján, hogy az áttekinthetőbb, érthetőbb legyen. Az OTP Bank az értékpapírt vásárlóknak küldött egyik tájékoztató levélfajta, a befektetések pénzben kifejezett ellenértékét mutató pénzszámlakivonat adattartalmát kívánja bővíteni a közeljövőben. A Raiffeisen Bank Rt., amely nemrég magyarított minden, a levelekben használt kifejezést, szintén "a közeljövőben" változtat a bankszámlakivonatain, egyebek mellett azzal - közölték a banknál -, hogy a kivonat tartalmazza majd a számlához tartozó, eddig külön kezelt betétlekötéseket is.

Ahány bank, annyiféle a lakossági ügyfeleknek küldött levelek felépítése, és a bennük használt rovatnevek, tételmegnevezések is eltérőek. Csak egy példa: a kivonaton szereplő műveletek dátumát az OTP Bank "könyvelés dátuma" és "kamatozás dátuma" megjelöléssel is ellátja - egyébként mindkettőben többnyire azonos dátumokkal -, a Raiffeisennél a "könyv.n." és az "értékn." használatos, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél (MKB) forintszámla esetén is a "valutanap". A törekvések ellenére a banki levelekben még sűrűn találhatók az egyszerű halandók számára nem épp magától értetődő kifejezések. Például a köznyelvi értelemtől eltérő tartalommal használt "referencia" (ami az MKB kivonatán nem valaki múltjára vonatkozó ajánlást jelez, hanem egy bizonylat száma), vagy a hétköznapi nyelvben elő sem forduló szavak, amilyen az "ellenszámla". Időnként fölösleges agytornát kívánnak a rövidítések, mint VIBER (egy napon belül végrehajtandó bankközi átutalás), ATM (bankjegykiadó automata) vagy pzt (bankpénztár). Mégsem szabad feladni a kivonatolvasást, mert ha kiderül belőle, hogy netán téves számlázás történt, a hitelintézeti törvény szerint hatvan napon belül lehet reklamálni.

A bankszámlakivonatok tartalmát szabályozó jegybanki rendelkezés is felelős az olvasást megnehezítő egyik elemét, a műveletek mellett-alatt látható szám- és rövidítésdzsungelért. Szerepelnie kell ugyanis a kivonaton a művelethez tartozó megbízáson "kódkockában" feltüntetett adatoknak - igaz, a rendelet azt a megoldást is megengedi, amit az Általános Értékforgalmi Bank Rt. (ÁÉB) választ, hogy a bankszámlakivonat egyszerűbb, de annak mellékleteként küldi el az ügyfél által adott megbízások másolati példányait. Az szerencsére ma már kivételszámba megy, amit a CIB Bank Rt. tesz, vagyis hogy e kötelező adatfeltüntetéseknél nem magyar, hanem angol nyelvű szavakat, rövidítéseket (amount, commission, roke, from) is használ. A magyar bankok az ügyfeleik kifejezett kívánságára egyébként képesek angol (egyik-másikuk német) nyelvű számlakivonat küldésére is.

A jegybanki rendelkezés legalább havonta teszi kötelezővé a bankszámlakivonat-küldést, ha lakossági ügyfélről van szó, és a számlán időközben történt valami mozgás. E "pénzmozgás" lehet akár az egyébként üres számláról a számladíj levonása és késedelmi kamat felszámítása is. Ettől az ügyfél kifejezett kérésére el lehet térni, egyes bankoknál sűrűbben vagy ritkábban is kérhet értesítőt az ügyfél, s mindenütt rendelkezhet úgy, ne küldjék ki a számlakivonatot, hanem tartsák azt vissza. Ám azzal, ha valaki nem kéri a számlakivonat postázását, általában nem lehet spórolni, mert belföldi ügyfélnek szóló, számlakivonatot tartalmazó levélért a legtöbb bank nem számít fel postaköltséget - a levelezés költsége beépül a számladíjba; egyes pénzintézetek - például az OTP Bank - emellett zárlati díjat is alkalmaznak. A postaköltséget illetően azért vannak kivételek: a HVB Bank Hungary Rt. a mindenkori postai díjat kéri el az ügyfelektől, az ÁÉB belföldi levelekért egységesen 80 forintot számláz, viszont az ügyfél szabad döntésére bízza, milyen sűrűn kér bankszámlakivonatot postán. Az MKB csak azoktól szed be 550 forint levelezési díjat, akik egy hónapnál rövidebb időszakonként (naponta, hetente vagy minden pénzmozgásról) kérnek értesítést. Az ügyfelek sokszor azért választhatják azt a megoldást, hogy bankjuk ne postázza számlaértesítőjüket, mert nem akarják, hogy illetéktelen kézbe kerülhessen az információ. Az OTP Bank azt a gyakorlatot követi, hogy bár a fiókba kért értesítő is díjmentes, a kivonat készítését követő hónap folyamán át nem vett, fiókban tartott értesítőkért 400 forintos díjjal terheli meg az ügyfelet.

A kivonatok szerkezetét tekintve követhetőbb az a megoldás, amikor az átutalásokért, készpénzfelvételekért felszámított banki jutalékokat közvetlenül a kiadást okozó művelet alatt tüntetik fel (vagy ott is) - amit például a K&H, a Citibank Rt., a CIB követ. Kevésbé áttekinthető, miért is fizet az ügyfél, ha e kiadásokat összegyűjtve, külön szerepeltetik (kamat-, jutalék-, díjelszámolás részben) - így jár el az OTP Bankon kívül, amely "számlázott tételeknek" nevezi el e rovatot, például az MKB és a Raiffeisen is. A kedvezményeket több bank is úgy érvényesíti, hogy előbb felszámítja a teljes díjat, majd a kedvezményt külön soron szerepelteti: például az OTP Banknál a közüzemi számlák átutalásáért az elmúlt év végéig legfeljebb összesen havi 275 forint járt, ám ezt a felszámított díjak és az átutalásidíj-megtakarítás címen feltüntetett összeg különbségeként számíthatta ki a nyájas számlaolvasó. Általában a számlára befizetett összegeket plusz, az onnan kifizetetteket mínusz előjellel különböztetik meg a számlakivonatok, de nem minden banknál: a Raiffeisen - szerencsére megújítás küszöbén álló - kivonatain például nincsenek előjelek, viszont a terhelés/jóváírás rovatok egymás alá csúsznak, így első ránézésre nem könnyű átlátni, jött vagy ment a pénz.

A látra szóló kamatot néhány bank, például az Inter-Európa Bank Rt., a K&H, a Citi havonta, mások, mint az OTP Bank, a HVB, a Raiffeisen negyedévenként írják az ügyfél javára, tehát a napi kamatok akkor jelennek meg a havi értesítőben elszámolt tételek között. Ami a lekötött betéteket illeti, ma már ezeket nem szokás külön bankszámlaként kezelni, így általában szerepelnek a havi számlakivonatokon, külön rovatban vagy mellékletként (lejáratukkal, előirányzott kamatukkal, kamatlábukkal együtt). Az alkalmazott kamatlábak mértéke (mind a látra, mind a lekötésre vonatkozó) jogszabályban előírt kötelező kellék az értesítő levélben, a kamatlábat az egyik bank (például a CIB) az értesítő elején tünteti fel, a másik (például az MKB, a Raiffeisen) külön lapon.

MAKARA KLÁRA

Időkapszulát helyeztek el az év végén megnyíló Magyar Zene Házában

Időkapszulát helyeztek el az év végén megnyíló Magyar Zene Házában

Oktatófilmen mutatja be a Semmelweis Egyetem, hogyan edzhetjük a légzőizmainkat otthon

Oktatófilmen mutatja be a Semmelweis Egyetem, hogyan edzhetjük a légzőizmainkat otthon

Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt

Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt