Tetszett a cikk?

Uniós ország polgáraiként a magyarok Budapesten, anyanyelvükön járhatnak el felelősségi káruk rendezése érdekében, ha azt külföldi, de EU-országban biztosított gépjármű okozta.

Évente 3-4 ezer esetben szenvednek magyarok külföldön olyan kárt, amely a gépjármű-felelősségbiztosítás körébe tartozik, s külföldi biztosítónak kellene állnia a számlát. Eddig a károsultaknak a biztosító székhelye szerinti országban, idegen nyelven kellett érvényt szerezniük igazuknak, s ez nehéz, költséges és hosszadalmas folyamat volt. Mindmáig lezáratlan például annak a balesetnek az ügye, amely 2002 májusában történt Franciaország és Anglia között a kompon. Egy francia busz elszabadult, s egy magyar utas személyautójának ütközött. Az megsérült, és a kocsiban levő poggyász is tönkrement. Az utasnak szerencséjére volt cascója és utasbiztosítása, így ezek alapján fizetett az Allianz Hungária Biztosító Rt., az illető turista azonban igényt tarthat arra, hogy a károkozó térítse meg neki a cascós önrészét és a szükségessé vált bérautó költségét is. Mivel a magyar biztosító is érdekelt volt (hiszen a cascokifizetést jogában áll ráterhelni a károkozóra), vállalta, egyúttal az ügyfele érdekében is eljár. Először is azt kellett kideríteni, ki a komptársaság biztosítója - feltehetőleg ugyanis a busz hibás rögzítése okozta a galibát. Ezután kiderült, az angol társaság szerint nem ő, hanem a francia busz volt a felelős; aktatologatás kezdődött, s a végső rendezés időpontja még ma is távolinak látszik. Az eset jól példázza, hogy bár a magyar autós nyilvánvalóan vétlen volt, és minden szereplő rendelkezett biztosítással, a károsult még sokáig várhatna a pénzére, ha nem lett volna cascója.

Május 1-je után könnyebb lesz az ilyen károsultak helyzete, legalábbis ha az Európai Gazdasági Térségben (EGT) történik a baleset - ebbe a körbe az Európai Unión kívül Norvégia, Izland és Liechtenstein tartozik. Kötelező uniós jogszabály, direktíva írja elő azt a rendszert, amely a régebbi EU-tagországokban már tavaly január óta érvényes, Magyarországon pedig a csatlakozás napjától, és amely lehetővé teszi, hogy a gépjármű-felelősségi károkat ki-ki a saját hazájában rendeztethesse. Sőt az érintett kör tágabb, mert az egész EGT-re kiterjed.

A magyar károsult a károkozó rendszáma alapján immár itthon megtudhatja, mely társaság biztosítja az adott járművet. Az információs központ szerepét Magyarországon a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) keretében a fővárosban működő Gépjármű-kárrendezési Iroda (GKI) fogja betölteni. A zökkenőmentes kárrendezéshez - magyarázza Ragályi István irodavezető - persze jól jön a kárbejelentő lap, s ha ilyet nem sikerül aláíratni a baj okozójával, célszerű két tanút vagy rendőrségi jegyzőkönyvet szerezni a helyszínen. Ám ha valakit külföldön üt el autó vagy motor, még a rendszám ismerete nélkül is sikeresen támaszthat kártérítési igényt, ismeretlen gépjármű okozta személyi sérülésért ugyanis az adott ország biztosítói közösen kötelesek helytállni, s a kapcsolatot ekkor is a magyar irodával kell felvenni.

Az iroda azt is megmondja, mely szervezet (általában biztosító vagy kárrendező vállalkozás) az adott biztosító magyarországi kárrendezési megbízottja. Vele természetesen itthon és magyar nyelven lehet tárgyalni. Az uniós szabályozás nagy újdonsága, hogy minden autós biztosítónak rendelkeznie kell ilyen megbízottal minden, a térségbe tartozó országban - e nélkül nem is köthet gépjármű-biztosítást. A megbízottnak - azaz magyar károsult esetén egy magyarországi cégnek - kell elbírálnia a jogalapot, felvennie a kárt, kiszámítani az értékét, kifizetni a kártérítést. A legnagyobb károk esetében lehet jelentősége annak, hogy ha a biztosítók felelősségi kártérítési kötelezettségének felső határa eltérő a baleset helyszínországa és Magyarország között, akkor a magasabbat kell alkalmazni (Magyarországon például személyi sérülésenként 300 millió forint a határ, Németországban 2,5 millió euró).

Azt a nemzetközi kárrendezésekben járatos Ragályi István szerint sem tisztázza az uniós direktíva, mi a helyzet, ha az ügyfél kevesli az ajánlott kártérítés összegét, s ilyenkor a kárrendezési megbízottak a károsult országában perelhetőek-e. Valószínű, ha perre kell menni, azt külföldi felelősségi kárral kapcsolatban csak külföldi bíróságon lehet lefolytatni. Az uniós egységes kárrendezés bevezetése azon sem változtat - figyelmeztetett Sipos József, az Allianz Hungária marketingigazgatója -, hogy a felelősségbiztosításba tartozó szolgáltatások tartalma, színvonala nem lett egységes, azaz a felelős biztosítójának szerződési feltételeitől, az adott ország kárrendezési gyakorlatától függ, hogy például egy balesetben megrokkant magyar pontosan milyen jogcímeken, s milyen térítésekre számíthat. Az uniós rendszer eddigi működési tapasztalatai szerint továbbra is nagyon lassan tisztázhatóak azok a káresetek, amikor például Olaszországban okoz egy norvég autó kárt egy németnek, s adott esetben az olasz jogot kellene a norvég megbízottjának alkalmazni. Jogvédelmi biztosítása pedig - ami segíthetne a kinti jogi kiszolgáltatottság megszüntetésében, fedezhetné a külföldi pereskedés költségét is - nagyon kevés magyarnak van.

Az uniós direktíva alapján országos kártalanítási szervezetnek is működnie kell minden tagállamban: e szerepkört ugyancsak a Mabisz GKI tölti be. Akkor van rá szükség, ha valamilyen okból nem működik kárrendezési megbízottja a külföldi károkozónak vagy nem megfelelően, túl lassan végzi a munkáját - továbbá az ismeretlen külföldi autós okozta külföldi (európai) személyi kárnál. Ilyenkor a kártalanítási szervezet, vagyis a GKI téríti meg a jogos kárt - s aztán elszámol a károkozó országa szerinti kártalanítási számlával vagy kártalanítási szervezettel. A kártalanítási számla tulajdonképpen az országban autóbiztosítással foglalkozó biztosítók "közös kasszája": esetleges hiányát felelősségbiztosítási díjbevételeik arányában viselik. E kasszához fordulhatnak egyébként azok is, akiknek belföldön okoz felelősségi kárt külföldi autó.

A kárt szenvedett magyar autósok helyzete azzal is javul - s itt már nem a külföldi esetekről van szó -, hogy ezentúl azokat a károkat is megtéríti a Mabisz által működtetett kártalanítási számla, amelyeket rendszám nélküli, forgalomból kivont, lejárt engedélyű, regisztrálatlan gépjárművel okoznak, de csak akkor, ha a tulajdonos ismert. Ezután a számlát kezelő GKI visszaköveteli a kifizetett összeget a tulajdonostól. A kárt szenvedőnek tehát ilyenkor elemi érdeke lesz, hogy szükség esetén maga eredjen a vele karambolozó rendszám nélküli nyomába, s tudja meg, kié a jármű. Vagyoni kárt továbbra sem térít a számla olyankor, ha a károkozó jármű tulajdonosa ismeretlen - azaz ismeretlen gépjármű okozta kárnál kizárólag személyi sérülésekre fizet.

MAKARA KLÁRA

Pénzügyek

Zöld ügyek

A felelősségbiztosítás fennállását külföldön igazoló zöldkártyára már nincs szükség az Európai Gazdasági Térség 28...

A természetet és a várost köti össze a különleges és látványos zománcművészet

A természetet és a várost köti össze a különleges és látványos zománcművészet

Sétányt alakítanak ki a pesti alsó rakparton

Sétányt alakítanak ki a pesti alsó rakparton

Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós

Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós