Tetszett a cikk?

Pár napja élesben kell alkalmazni az új számlázási előírásokat, de a jogszabályokból nehezen fejthető meg, milyen ügyletnél mi a regula.

Sok cégvezető meglepődve olvashatta az elmúlt hetekben a Matáv Rt. levelét, melyben a telefontársaság arra szólította fel a vállalkozásokat, hogy közöljék adószámukat, merthogy erre május 1-jétől szükség lesz a számlázásnál. Pedig csak a Matáv siette el a dolgokat. Korábban valóban volt olyan elképzelés, hogy szerepeltetni kell majd a szolgáltatást igénybe vevő adószámát is, de ez a javaslat elvérzett az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvény módosításának vitájában. A közösségen belüli, más tagállambeli cégekkel folytatott biznisznél azonban - néhány kivételtől eltekintve - a számlára (a normál hazai adószámon kívül) rá kell írni nem csupán az eladó, hanem a vevő közösségi adószámát is.

A belföldi ügyleteknél minden a régi a tekintetben, hogy a termékértékesítésről és a szolgáltatásnyújtásról továbbra is számlát kell kibocsátani. Nem kell új számlatömb, és nem szükséges átírni a belső szabályzatokat sem. Bizonyos esetekben ezentúl is elegendő az egyszerűsített számla, például ha az ellenértéket a teljesítéssel egyidejűleg készpénzzel (vagy akár bankkártyával) kiegyenlítik. Az egyszerűsített, más néven készpénzfizetési számla kevesebb adatot tartalmaz, mint a számla, és értelemszerűen nem szerepel rajta például a teljesítés időpontja, a fizetés módja és határideje. Ha a vevő nem tart igényt készpénzfizetési számlára, nyugtát is lehet adni helyette.

Ugyanakkor május 1-jétől bizonyos esetekben - függetlenül attól, hogy a vevő akarja-e vagy sem - számlát vagy egyszerűsített számlát kell kibocsátani. Ezt kell tenni, ha a vevő áfaalany, vagy ha az áfa megfizetésére ő kötelezett (ez a helyzet akkor, ha a szolgáltatás az áfa-törvény szabályai szerint külföldön teljesített és a vevő más országban van bejegyezve), az új közlekedési eszköz más tagállamból történő beszerzése esetén, valamint távértékesítésnél (csomagküldő kereskedelemben). Májustól nem kötelező - de továbbra is lehetséges - számlát (készpénzfizetési számlát) kibocsátani tárgyi áfamentes értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén, például zsűrizett iparművészeti alkotás értékesítésénél, lakóingatlan bérbeadásakor. E tevékenységeknél megfelel bármely más, számviteli elszámolásra alkalmas bizonylat, például pénztári, banki vagy készpénzátvételi bizonylat, de ezeken is fel kell tüntetni a tárgyi adómentességet.

Május 1-jétől már nem lehet számlát helyettesítő okmányt kibocsátani. Ez a gyakorlatban az előleg átvételekor volt jellemző, továbbá olyan termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál, amelynek nincs ellenértéke, vagy az nem pénzben van kifejezve. Korábban számlát helyettesítő okmányt lehetett adni az apport elismerésére, illetve mondjuk olyankor, ha egy bt ingyen átadta a cég teherautóját. Az utóbbi esetben, miután a bt a beszerzéskor levonta a teherautó áfáját, az ingyenes átruházáskor a társaságnak a forgalmi érték után be kell fizetni az áfát. A számlát helyettesítő okmány helyett ezentúl számlát vagy egyszerűsített számlát kell kibocsátani, és azon kell szövegesen utalni a gazdasági eseményre is (például apport, előleg). A számla adattartalma a belföldi ügyleteknél lényegében nem változik, sőt valamelyest egyszerűsödik a papírmunka, már nem kötelező ugyanis tételenként kiszorozni az egyes termékek áfáját, elegendő annak végösszegét közölni - mondta Zara László, az Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke.

A belföldi jogi személyiségű gazdasági társaságok vállalhatják olyan más tagállambeli cégek pénzügyi képviseletét, amelyek nem rendelkeznek magyarországi telephellyel, illetve fiókteleppel, valamint - egyes kivételekkel - harmadik országban bejegyzett adóalanyokét is, ha a belföldön teljesített ügyleteik utáni áfát itt kell megfizetni. Ilyenkor az adók megfizetésére kötelezett pénzügyi képviselő nevének, címének és adószámának is szerepelnie kell a számlán. Májustól az országon és a közösségen belül is lehetőség van arra, hogy a szállító helyett a megrendelő, a vevő vagy harmadik személy vállalja át a számlázást, feltéve, hogy erről a felek írásbeli megállapodást kötöttek. Ilyenkor a számlakiadásra eredetileg kötelezett és az azt átvállaló egyetemlegesen felel a számla tartalmáért, pontosságáért, de ez nem terjed ki az adóbevallási, -fizetési, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségekre.

Közösségen belüli, tehát úgynevezett belpiaci termékértékesítésnél a számlán fel kell tüntetni a vevő közösségi adószámát is, és a vevő neve alá oda kell írni az "adófizetésre kötelezett személy" szöveget. Nemcsak a magyar áfatörvénynek, hanem az EU 6. irányelvének is hiányossága, hogy az ilyen, naponta százezrével előforduló ügyletekre nincs egységes kód - hívta fel a figyelmet Zara. Kis túlzással bábeli zűrzavarnak is mondható, hogy mindenki a saját anyanyelvén jelzi, hogy a vevőnek kell fizetnie az áfát. "A saját áfatörvényünkkel viszont épp az a baj, hogy »nem magyarul van«" - toldotta meg az adószakértők elnöke. A bírálat jogosságát alátámasztják az APEH elmúlt hetekben végzett felmérései: a külföldi kereskedelmet folytató adózók csatlakozási felkészültségét firtató kérdőívek megválaszolói az áfával kapcsolatban tévedtek a legtöbbször. Akadt olyan áfás kérdés, amelyre a megkérdezettek fele sem tudja a helyes választ, 26 százalékuk pedig azt, ki és milyen feltételek között kötelezett statisztikai adatközlésre az (uniós termékforgalmat rögzítő) Intrastat-rendszerben.

Közösségi adószámot az APEH hétfői tájékoztatása szerint eddig 44 305 magyarországi adóalany váltott ki. E nélkül sem eladni, sem beszerezni nem lehet áfamentesen az unión belüli adóalanyok közötti nemzetközi forgalomban. Ugyanakkor a közösségen belüli beszerzéshez nincs szüksége közösségi adószámra a különleges adózói körbe tartozóknak, így az alanyi adómentes (ez 4 millió forint bevételig választható), a mezőgazdasági különleges jogállást választó (vagyis aki e tevékenységében vállalja, hogy nem számít fel, de nem is von le áfát) és a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző adóalanyoknak, valamint a nem adóalanyi jogi személyeknek (ilyenek például az önkormányzatok, alapítványok), ha közösségen belüli áfamentes beszerzésük nem haladja meg az évi 10 ezer eurót (HVG, 2004. április 17.). Ha a magyarországi vevő rendelkezik közösségi adószámmal, a más tagállamból történt beszerzései utáni áfát a magyarországi áfakulcsokkal kell bevallásában egyidejűleg befizetendő és levonandó tételként szerepeltetnie. A különleges adózói kör 10 ezer eurós értékhatár alatt az eladó tagállama szerinti áfával növelt vételárat fizeti meg (bár választhatja a magyarországi áfafizetést is), de a küszöbérték fölött mindenképpen itthon keletkezik áfafizetési kötelezettsége.

Az evás elveszti evaalanyiságát, mihelyt közösségi adószámot vált ki, igaz, ő - más adózóktól eltérően - ilyen azonosító szám nélkül is nyújthat más tagállamba (és igénybe is vehet onnan) szolgáltatást. Ilyenkor a külföldi vevő a magyar áfával növelt díjat fizeti a szolgáltatásért.

A közösségi adószámos adózó nem lehet éves áfabevalló, neki első ízben július 20-án kell bevallást benyújtania, ekkor egyszerre kettőt: külön áprilisról (mivel az még csatlakozás előtti időszak), és külön a május-júniusi időszakról. A közösségen belüli kereskedelemről (feltüntetve a vevő, illetve az eladó közösségi adószámát és az ügylet adó nélküli összegét) negyedévente összesítő nyilatkozatot is be kell nyújtani, első alkalommal július 20-án.

MOLNÁR PATRÍCIA

Több mint 10 milliárd forintot kap a református egyház

Több mint 10 milliárd forintot kap a református egyház

Szibériai kistigris hármasikrek születtek a Kecskeméti Vadasparkban

Szibériai kistigris hármasikrek születtek a Kecskeméti Vadasparkban

Rákkeltővé minősítették az itthon is sok ételben használt E171-et, betilthatja az EU

Rákkeltővé minősítették az itthon is sok ételben használt E171-et, betilthatja az EU